Kalkulačka: Zvýšení nemocenské při karanténě (izolaci) COVID

<span>Senát schválil zvýšení nemocenské, při karanténě (izolaci) při koronaviru COVID. Od začátku března 2021 je nárok na příplatek 370 Kč (tj. až 5 180 Kč za 14 dní při karanténě/izolaci). Nárok mají i zaměstnanci na dohodu. OSVČ mají při karanténě nárok na kompenzační bonus.</span> Senát schválil zvýšení nemocenské, při karanténě (izolaci) při koronaviru COVID. Od začátku března 2021 je nárok na příplatek 370 Kč (tj. až 5 180 Kč za 14 dní při karanténě/izolaci). Nárok mají i zaměstnanci na dohodu. OSVČ mají při karanténě nárok na kompenzační bonus.

Výpočet nemocenské 2024 – kolik je za neschopenku?

V roce 2024, platí pro nemocenskou jen běžné podmínky (epidemie COVID už skončila, nejsou žádné speciální výjimky).

Aktuální kalkulačky zde:

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenské (i náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele).

Ministryně práce a sociální věcí navrhla, aby lidé s karanténou (izolací) kvůli koronaviru COVID, dostávali vyšší nemocenskou. Navrhuje se, aby byl těmto lidem vyplácen speciální příplatek k nemocenské (náhradě mzdy za neschopenku) ve výši 370 Kč po dobu 14 dní.

Návrh byl definitivně schválen na začátku března (4.3.2021), po té co jej parlament nejprve schválil, pak senát vrátil, pak parlament zamítl a pak znovu schválil (proč to dělat jednoduše, když to jde složitě). Chvíli se dokonce navrhovalo, že by zaměstnanci při karanténě dostávali až 100% mzdy. To ale nakonec neprošlo. Aktuálně je schváleno 370 Kč za jeden den karantény (izolace) a maximálně 90% platu.

Podle aktuálních údajů, má každý měsíc nařízenou karanténu/izolaci cca 50 tisíc lidí. Část sice i během karantény/izolace pracuje z domu, v režimu home-office. Pro většinu zaměstnanců, by ale zvýšení nemocenské při karanténě, byla vítaná změna. Od začátku března 2021, se karanténa nebo izolace prodloužila na 14 dní (z původních 10 dní).

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ve středu 1. 12. 2021 schválil parlament zvýšení nemocenské při COVID neschopence (karanténě). Na zvýšenou nemocenskou při karanténě/izolaci (příplatek „izolačka“ – až 370 Kč za den), bude nárok i na konci roku 2021, až do konce února 2022 (do 28. 2. 2022).

Zaměstnanci budou mít nárok na vyšší nemocenskou, až po schválení nového zákona v Senátu (až začne zákon platit, nárok může být i zpětně od 1. 12. 2021). Pro OSVČ bude obnoven kompenzační bonus 500 Kč za den při karanténě.

Viz. Kalkulačka: Zvýšená nemocenské při karanténě (COVID neschopenka) 2022

Aktualizace 28. 4. 2021

Prodloužení izolačky (zvýšené nemocenské při karanténě/izolaci), bylo schváleno až do konce června 2021 (do 30. 6. 2021, viz. zákon číslo 182/2021 Sb.). Nárok na příspěvek k náhradě mzdy za nemoc – až 370 Kč za den při karanténě nebo izolaci, tak bude o dva měsíce déle.

Aktualizace 4. 3. 2021

Ve čtvrtek 4. března 2021, Senát definitivně schválil zvýšení nemocenské při karanténě. Za březen a duben 2021, bude nárok na příplatek 370 Kč za jeden den karantény (až 5180 Kč za 14 dní karantény či izolace, kvůli koronaviru COVID)

 • Příplatek za karanténu vyplácí zaměstnavatel společně s náhradou mzdy za neschopenku
 • Nárok je na 370 Kč za jeden den (až 5180 Kč za 14 dní)
 • Součet náhrady mzdy od zaměstnavatele a příplatku, by neměl přesáhnout 90% průměrné mzdy (průměrného hrubého výdělku)
 • Nárok je při karanténě nařízené po 28. 2. 2021
 • Nárok na příplatek je do 30. 4. 2021
 • Nárok mohou mít i zaměstnanci na dohodu (podmínkou je účast na nemocenském pojištění)
 • OSVČ mají za karanténu nebo izolaci, nárok na kompenzaci 500 Kč za den
 • Minimální délka karantény je od 1. března 2021 prodloužena na 14 dní (viz Ministerstvo zdravotnictví)

Kalkulačka: Výpočet zvýšené nemocenské za karanténu COVID 2021

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste mohli dostat na neschopence, pokud by vám byla nařízena karanténa (izolace), z důvodu nákazy koronavirem.

 • Po dobu 14 dní karantény (izolace), by byl nárok na příplatek 370 Kč za den (až 5180 Kč)
 • Po dobu prvních 14 dní neschopenky je nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši 60% z redukovaného průměrného výdělku (odvíjí s od hrubé mzdy)
 • Celkový součet příplatku za karanténu a náhrady mzdy od zaměstnavatele je 90% průměrného výdělku
 • Od 15 dne je případně nárok na standardní nemocenské dávky, jako u jakékoliv jiné neschopenky
Kalkulačka nemocenská při karanténě 2022
Průměrná hrubá hodinová mzda

Počet kalendářních dní v karanténě (*)

Počet zameškaných pracovních hodin (**)

Výpočet

(*) Minimální doba karantény při COVID je 7 (14) dní.

(**) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny (neodpracované hodiny) a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací při COVID?

Hlavní rozdíl mezi karanténou a izolací je v tom, že při izolaci je u vás potvrzena nákaza koronavirem COVID (pozitivní test):

Karanténa se nařizuje, při podezření na nákazu koronavirem COVID (např. při rizikovém kontaktu s někým, kdo je pozitivní na COVID). Nařizuje ji pracovník hygienické stanice či pracovník trasovacího call centra. Délka karantény je 10 dní 14 dní (prodlouženo od 1.3.2021) od provedení odběru na test na COVID. Po tuto dobu máte nárok na neschopenku. Po uplynutí 14 dnů, pokud alespoň poslední 3 dny nemáte žádné příznaky koronaviru, jste považováni za zdravé. I bez dalšího testu.

Izolace je nařízena u lidí, kteří mají pozitivní test na COVID. Izolace trvá minimálně 14 dní, a také máte nárok na neschopenku. Na rozdíl od karantény, vás z izolace ale musí propustit váš lékař. U karantény stačí, pokud po 14 dnech, alespoň 3 dny nevykazujete příznaky nákazy COVID. U izolace je to podobné, ale konečné slovo má váš lékař

Jak dlouho trvá karanténa (izolace) kvůli koronaviru COVID v roce 2021?

Karanténa trvá 14 dní. Pokud se u vás během této doby neobjeví žádné příznaky, pak jste považováni za zdravé, i bez dalšího testu. Pokud po 14 dnech nemáte příznaky, můžete opustit karanténu.

U izolace (kde byla potvrzena nákaza koronavirem – měli jste pozitivní test na COVID), je to také minimálně 14 dní. Zde už více záleží na tom, jestli se u vás objeví příznaky. O ukončení izolace rozhoduje váš lékař, který vás z izolace musí propustit.

Kolik je nemocenská při karanténě (izolaci) při COVID 2021?

Vzhledem k tomu, že karanténa (izolace) při COVID, trvá zpravidla jen 14 dní, tak po tu dobu mají zaměstnanci nárok jen na náhradu mzdy od zaměstnavatele za nemoc. Na nemocenské dávky, je nárok až od 15 dne na neschopence.

Náhrada mzdy za nemoc (neschopenku), je při karanténě (izolaci) stejná, jako u jakékoliv jiné neschopenky. Je to 60% z průměrného hodinového výdělku (který se během výpočtu redukuje).

Pro výpočet nemocenské za prvních 14 dní (kterou platí zaměstnavatel), je rozhodující hrubá mzda. Průměrný (hrubý) hodinový výdělek, se počítá z posledního kalendářního čtvrtletí.

Pouze pokud někdo pracuje v zaměstnání jen kratší dobu, tak se to počítá z aktuálního kalendářního čtvrtletí. Nebo se případně pro výpočet nemocenské, použije pravděpodobný výdělek (viz paragraf 356, Zákoník práce).

Výpočet nemocenské za karanténu (izolaci) při COVID 2021

Zjednodušený příklad výpočtu náhrady mzdy za nemoc (neschopenku), by mohl vypadat takto:

 • Zaměstnanec má průměrnou hrubou mzdu 40 000 Kč
 • Průměrná hrubá hodinová mzda bude 250 Kč (40 000 : 160) (*)
 • Do částky 206,85 Kč se započítá 90% = 186,165
 • Do částky 310,275 Kč se započítá 60% = zde tedy 43,15*0,6 = 25,89
 • Do částky 620,375 Kč by se započítalo 30% (zde nic)
 • Redukovaný výdělek tedy bude 212,055
 • Náhrada mzdy za 1 hodinu (60%) = 127,233 Kč

Pokud byla karanténa nařízena od začátku března 2021, tak by v tomto případně byl nárok za 14 dní na 15 359 Kč (příplatek 5180 Kč + 80 hodin x 127,233)

(*) V praxi je výpočet průměrného výdělku trochu složitější. Počítá se hrubá mzda/plat za poslední čtvrtletí včetně příplatků za práci přes čas apod. To se pak dělí počtem skutečně odpracovaných hodin, včetně práce přesčas. Pokud je v daném období dovolená, jiná neschopenka apod., tak se to do výpočtu nezahrne. Námi použitý výpočet, jen z průměrné hrubé mzdy, je tedy dosti zjednodušený, ale reálně to nemusí být velký rozdíl

Jak se platí neschopenka při koronaviru COVID v roce 2021?

Během prvních 14 dní na neschopence, dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele, ve výši 60% z průměrného (redukovaného) hrubého hodinového výdělku.

Pozor ale na to, že dostáváte zaplaceny pouze skutečně neodpracované hodiny. Tj. pokud jste v karanténě i o víkendu (v sobotu a v neděli), tak za tyto dny nic nedostáváte. Za víkend byste nemocenskou dostali, jen pokud by vám na tyto dny vycházela pracovní směna, podle vašeho rozpisu směn. Na příplatek je ale nárok na za každý kalendářní den.

Během prvních 14 dní tak máte zaplaceny jen skutečně zameškané hodiny. Až od 15 dne, kdy máte nárok na nemocenské dávky, dostáváte peníze za každý kalendářní den.

Při neschopence z důvodu COVID, která byla nařízena od 1. března 2021, dostanete k náhradě mzdy navíc až 5180 Kč (příplatek je za každý kalendářní den).

Na co má nárok OSVČ při karanténě (izolaci) při koronaviru COVID 2021?

OSVČ (živnostník), který si v průběhu podnikání platí nemocenské pojištění, může mít nárok na placenou neschopenku. Ale až od 15 dne. Za prvních 14 dní OSVČ nedostává nemocenské dávky.

Od začátku února 2021, může mít ale OSVČ nárok na kompenzační bonus 500 Kč za jeden den karantény (tj. 7000 Kč za 14 dní v karanténě). Podmínkou je placení dobrovolného nemocenského pojištění pro OSVČ.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Spolehlivá půjčka – peníze do 24 hodin. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Nejlepší půjčka bez registru a ručení. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kalkulačka: Zvýšení nemocenské při karanténě (izolaci) COVID

Diskuse: 9
 • Custom avatar Michal

  Dobrý den, mám nárok na zvýšenou nemocenskou, i když jsem měl jiné infekční onemocnění než covid. Děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Nárok je při karanténě nebo izolaci kvůli COVID-19 nebo i jiné nemoci (platí to obecně pro jakoukoliv karanténu, v zákoně není stanoveno, že by se týkalo jen koronaviru)

 • Custom avatar Janecek Petr

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jsem na nemocenské po výměně kolenního kloubu už skoro rok.Od 1března letošního roku jsem v povinné karanténě(jsem pozitivní na covid)má nárok na zvýšení nemocenské na těch 14 dní co jsem v karanténě a jak si požádat o zvýšení?Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Zvýšenou „nemocenskou“ za karanténu nebo izolaci, platí zaměstnavatel. Pokud vám ale nebyla ukončena původní neschopenka (na které jste delší dobu) a vystavena nová kvůli karanténě, tak vám na příplatek za karanténu nárok nevzniká

 • Custom avatar Lenka Palubová

  Dobrý den , chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na příplatek 370kc k nemocenské , když jsem byla Covid pozitivní? Zaměstnavatel říká, že bych měla nárok jen , kdybych nebyla nemocná , ale musela do karantény z důvodu kontaktu s pozitivní osobou.
  Děkuji Palubová

 • Custom avatar Ludmila

  DOBRÝ DEN JÁ JSEM POTRSTÁNA 3 KRÁT,DODRŽUJÍ VŠE,MANŽEL DOTÁHL COVID Z PRÁCE CELÁ RODINA V IZOLAČCE,ZA PĚT DNŮ PO TESTECH CHYTL SYN,PRODLOUŽENÍ ZA PĚT DNŮ ZNOVU TESTY A MÁ TO DCERA , A JÁ SEDÍM DOMA PO 14 DNECH NA 60%,DĚKUJÍ

 • Custom avatar Renata Vorlová

  Dobrý večer,když jsme měli potvrzeny covid máme také nárok ta těch 370kc?diky

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Nárok na příplatek je i při izolaci (potvrzená nemoc COVID), i při karanténě (rizikový kontakt), pokud jsou splněny příslušné podmínky.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...