Ošetřovné pro OSVČ za říjen – 6400 Kč, návod jak podat žádost

<span>Od 9. 11. 2020 si mohou živnostníci podívat žádost o ošetřovné na dítě (nebo jinou osobu). Nárok je jen u dětí mladších než 10 roků (u starších dětí/osob jen za specifických podmínek). Za říjen 2020 může být nárok na 6400 Kč (400 Kč za den). Žádost je možné vyřídit kompletně online – viz návod v článku.</span> Od 9. 11. 2020 si mohou živnostníci podívat žádost o ošetřovné na dítě (nebo jinou osobu). Nárok je jen u dětí mladších než 10 roků (u starších dětí/osob jen za specifických podmínek). Za říjen 2020 může být nárok na 6400 Kč (400 Kč za den). Žádost je možné vyřídit kompletně online – viz návod v článku.

O 9. listopadu 2020, si mohou OSVČ podávat žádosti o ošetřovné. Podobně, jako během jarních měsíců, i na podzim se žádost o ošetřovné pro živnostníky, vyřizuje u Ministerstva průmyslu a obchodu.

Živnostníci (OSVČ) totiž nemají nárok na klasické ošetřovné (OČR), jako zaměstnanci. Na místo toho si mohou požádat o speciální dotaci s názvem „ošetřovné“. Princip fungování této dotace (i jejího vyřízení), je podobný, jako během jarní části epidemie koronaviru.

Tento článek pojednává o ošetřovném pro živnostníky (OSVČ). Informace o ošetřovném pro zaměstnance můžete najít zde: Kalkulačka OČR 70% během podzimu nebo Žádost o ošetřovné (OČR) říjen 2020.

Ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020 – až 6400 Kč

Na rozdíl od jarních měsíců, kdy bylo ošetřovné pro OSVČ nejprve 424 Kč na den a následně 500 Kč na den, je na podzim ošetřovné „pouze“ ve výši 400 Kč:

 • Ošetřovné je možné žádat za každý kalendářní den s výjimkou podzimních prázdnin (29 a 30 října 2020)
 • Na ošetřovné za říjen je nárok od 14. 10. 2020 do 31. 10. 2020, tj. jedná se o 16 kalendářních dní
 • Za jeden den je „nárok“ na 400 Kč, celkem je možné za říjen 2020 dostat 6400 Kč

Žádost o ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020

O ošetřovné pro živnostníky se žádá na Ministerstvu průmyslu a obchodu:

 • Podrobné informace o podmínkách ošetřovného za říjen jsou zde
 • Žádost o ošetřovné je možné podávat od 9. 11. 2020 od 9:00 hod
 • Žádost musí být podána nejpozději do 9. 12. 2020 do 23:59 hod
 • Žádost musí být podána na předepsaném formuláři – online verze je zde

Kdo má nárok na ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020

Podmínky pro nárok na tuto podporu pro živnostníky, jsou podobné, jako během jarních měsíců:

 • OSVČ musí mít podnikání jako hlavní činnost
 • OSVČ musí být aktivním podnikatelem (po přerušení podnikání už nárok na ošetřovné nevzniká)
 • Nárok na ošetřovné je pouze u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků)
 • Nárok je i u starších dětí (až do 26 roků), pokud je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost)
 • Nárok je i u dalších osob (bez omezení věku), pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), které byly dočasně umístěny do domácí péče z důvodu uzavření zařízení, které o ně běžně pečuje

Kdo nemá nárok na ošetřovné pro OSVČ

Nárok na ošetřovné nevzniká například u OSVČ, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost při zaměstnání, při pobírání invalidního důchodu, u žen které podnikají během mateřské nebo rodičovské apod.

Na ošetřovné také není nárok u dětí, na které je vyplácen rodičovský příspěvek, mateřská, (a to i když je v rodině mateřská nebo rodičovský příspěvek vyplácen na jiné dítě), apod.

Podnikatel také nesmí mít dluhy vůči státu – například vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně, Finančnímu úřadu, Celní správě apod.

Je potřeba potvrzení ze školy k vyřízení žádosti o ošetřovné?

Potvrzení ze školy není k vyřízení žádosti o ošetřovné potřeba. V žádosti je ale nutné uvést informace o škole (nebo jiném zařízení) – především název, adresu a ideálně i webové stránky

Ošetřovné a kompenzační bonus během podzimu současně?

Zatímco během jarní části epidemie COVID, mohli OSVČ žádat jak o ošetřovné, tak i o kompenzační bonus, na podzim už to není možné.

OSVČ si tedy musí vybrat, o kterou podporu bude žádat. Netýká se to jen ošetřovného a kompenzačního bonusu, ale i dalších podpor určených pro podnikatele.

Platí jedno důležité pravidlo: V jeden kalendářní den, je možné čerpat pouze jednu podporu. Je tedy možné například 14 dní čerpat ošetřovné a následně třeba 14 dní kompenzační bonus. Nesmí se ale překrývat.

Návod jak vyřídit žádost o ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020

Postup vyřízení žádosti o ošetřovné není příliš složitý. V prvním kroku je potřeba navštívit webovou aplikaci Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou najdete zde.

Do žádosti se pak zadává jen několik málo údajů:

 • IČO
 • Základní osobní údaje jako jméno, příjmení, datum narození
 • DIČ (nebo rodné číslo – resp. u většiny OSVČ je DIČ ve formátu CZ+rodné číslo bez lomítka, například CZ8008094578
 • Adresa sídla a adresa trvalého pobytu
 • Adresa datové schránky (není povinná, pokud ji nemáte)
 • Emailová adresa a mobilní telefon (ty jsou naopak povinné)

V dalším kroku je pak nutné zvolit, o jakou částku žádáte:

 • Je možné vybrat jen konkrétní dny v období od 14. 10. 2020 do 31. 10. 2020
 • Za podzimní prázdniny (29. a 30. 10. 2020) není možné žádat ošetřovné
 • Nebo zvolit všechny dny – za říjen 2020 je to 16 kalendářních dní

Dále zadáte bankovní účet, kam chcete poslat peníze. A uvedete informace o osobě/osobách, na jejichž základě žádáte o ošetřovné. U dětí se také uvádí název a adresa školy (včetně www stránek).

Jak odeslat žádost o ošetřovné pro OSVČ

Po vyplnění všech potřebných údajů se vám vytvoří PDF soubor, který si uložíte do počítače a máte několik možností, jak vyplněný formulář s žádostí odeslat:

 • Doporučený způsob odeslání žádosti, je přes datovou schránku: wnswemb, do předmětu uvést fprij
 • Případně je možné PDF soubor odeslat emailem na adresu fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fprij“ – tady ale bude potřebovat elektronický podpis
 • Poslední možností je PDF soubor vytisknout, podepsat a originál poslat poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fprij“
 • Osobní doručení žádosti přímo na ministerstvo není možné

Kdy dostanu peníze za ošetřovné za říjen 2020?

Ministerstvo negarantuje nějaký konkrétní termín, kdy by vám měli dorazit peníze na účet. Záleží i na tom, kolik bude přijato žádostí, jestli v nich budou nějaké chyby apod.

Pokud se dá vycházet ze zkušenosti z jarních měsíců, tak k vyplacení ošetřovného na bankovní účet docházelo zpravidla během 2 – 3 týdnů od podání žádosti. Je tedy reálná šance, že pokud žádost podáte hned na začátku listopadu, že do konce měsíce budete mít peníze na účtu v bance.

Ošetřovné pro OSVČ za listopad 2020

Vzhledem k tomu, že i na začátku listopadu 2020 jsou školy stále uzavřené, a zatím není znám žádný reálný termín, kdy by se měli děti vracet do škol, pak se dá počítat s tím, že OSVČ budou mít nárok na ošetřovné i za listopad 2020.

Pokud by byly školy zavřené celý listopad 2020 (tj. 30 dní), pak by vznikal nárok na částku 12 000 Kč.

Žádost o ošetřovné za listopad ale bude možné podat až na začátku prosince. Vzhledem k tomu, že žádosti o ošetřovné za říjen je možné podávat až do 9. prosince, tak žádosti o ošetřovné za listopad bude možné podávat nejdříve v první polovině prosince 2020. Výplata ošetřovného za listopad, tak bude reálně probíhat spíše až na začátku ledna 2021.

Diskuse: Ošetřovné pro OSVČ za říjen – 6400 Kč, návod jak podat žádost

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...