Ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020 – 6400 Kč, návod jak podat žádost

Ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020 – 6400 Kč, návod jak podat žádost

Od 9. 11. 2020 si mohou živnostníci podívat žádost o ošetřovné na dítě (nebo jinou osobu). Nárok je jen u dětí mladších než 10 roků (u starších dětí/osob jen za specifických podmínek). Za říjen 2020 může být nárok na 6400 Kč (400 Kč za den). Žádost je možné vyřídit kompletně online – viz návod v článku.

O 9. listopadu 2020, si mohou OSVČ podávat žádosti o ošetřovné. Podobně, jako během jarních měsíců, i na podzim se žádost o ošetřovné pro živnostníky, vyřizuje u Ministerstva průmyslu a obchodu.

Živnostníci (OSVČ) totiž nemají nárok na klasické ošetřovné (OČR), jako zaměstnanci. Na místo toho si mohou požádat o speciální dotaci s názvem „ošetřovné“. Princip fungování této dotace (i jejího vyřízení), je podobný, jako během jarní části epidemie koronaviru.

Tento článek pojednává o ošetřovném pro živnostníky (OSVČ). Informace o ošetřovném pro zaměstnance můžete najít zde: Kalkulačka OČR 70% během podzimu nebo Žádost o ošetřovné (OČR) říjen 2020.

Ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020 – až 6400 Kč

Na rozdíl od jarních měsíců, kdy bylo ošetřovné pro OSVČ nejprve 424 Kč na den a následně 500 Kč na den, je na podzim ošetřovné „pouze“ ve výši 400 Kč:

 • Ošetřovné je možné žádat za každý kalendářní den s výjimkou podzimních prázdnin (29 a 30 října 2020)
 • Na ošetřovné za říjen je nárok od 14. 10. 2020 do 31. 10. 2020, tj. jedná se o 16 kalendářních dní
 • Za jeden den je „nárok“ na 400 Kč, celkem je možné za říjen 2020 dostat 6400 Kč

Žádost o ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020

O ošetřovné pro živnostníky se žádá na Ministerstvu průmyslu a obchodu:

 • Podrobné informace o podmínkách ošetřovného za říjen jsou zde
 • Žádost o ošetřovné je možné podávat od 9. 11. 2020 od 9:00 hod
 • Žádost musí být podána nejpozději do 9. 12. 2020 do 23:59 hod
 • Žádost musí být podána na předepsaném formuláři – online verze je zde

Kdo má nárok na ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020

Podmínky pro nárok na tuto podporu pro živnostníky, jsou podobné, jako během jarních měsíců:

 • OSVČ musí mít podnikání jako hlavní činnost
 • OSVČ musí být aktivním podnikatelem (po přerušení podnikání už nárok na ošetřovné nevzniká)
 • Nárok na ošetřovné je pouze u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků)
 • Nárok je i u starších dětí (až do 26 roků), pokud je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost)
 • Nárok je i u dalších osob (bez omezení věku), pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), které byly dočasně umístěny do domácí péče z důvodu uzavření zařízení, které o ně běžně pečuje

Kdo nemá nárok na ošetřovné pro OSVČ

Nárok na ošetřovné nevzniká například u OSVČ, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost při zaměstnání, při pobírání invalidního důchodu, u žen které podnikají během mateřské nebo rodičovské apod.

Na ošetřovné také není nárok u dětí, na které je vyplácen rodičovský příspěvek, mateřská, (a to i když je v rodině mateřská nebo rodičovský příspěvek vyplácen na jiné dítě), apod.

Podnikatel také nesmí mít dluhy vůči státu – například vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně, Finančnímu úřadu, Celní správě apod.

Je potřeba potvrzení ze školy k vyřízení žádosti o ošetřovné?

Potvrzení ze školy není k vyřízení žádosti o ošetřovné potřeba. V žádosti je ale nutné uvést informace o škole (nebo jiném zařízení) – především název, adresu a ideálně i webové stránky

Ošetřovné a kompenzační bonus během podzimu současně?

Zatímco během jarní části epidemie COVID, mohli OSVČ žádat jak o ošetřovné, tak i o kompenzační bonus, na podzim už to není možné.

OSVČ si tedy musí vybrat, o kterou podporu bude žádat. Netýká se to jen ošetřovného a kompenzačního bonusu, ale i dalších podpor určených pro podnikatele.

Platí jedno důležité pravidlo: V jeden kalendářní den, je možné čerpat pouze jednu podporu. Je tedy možné například 14 dní čerpat ošetřovné a následně třeba 14 dní kompenzační bonus. Nesmí se ale překrývat.

Návod jak vyřídit žádost o ošetřovné pro OSVČ za říjen 2020

Postup vyřízení žádosti o ošetřovné není příliš složitý. V prvním kroku je potřeba navštívit webovou aplikaci Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou najdete zde.

Do žádosti se pak zadává jen několik málo údajů:

 • IČO
 • Základní osobní údaje jako jméno, příjmení, datum narození
 • DIČ (nebo rodné číslo – resp. u většiny OSVČ je DIČ ve formátu CZ+rodné číslo bez lomítka, například CZ8008094578
 • Adresa sídla a adresa trvalého pobytu
 • Adresa datové schránky (není povinná, pokud ji nemáte)
 • Emailová adresa a mobilní telefon (ty jsou naopak povinné)

V dalším kroku je pak nutné zvolit, o jakou částku žádáte:

 • Je možné vybrat jen konkrétní dny v období od 14. 10. 2020 do 31. 10. 2020
 • Za podzimní prázdniny (29. a 30. 10. 2020) není možné žádat ošetřovné
 • Nebo zvolit všechny dny – za říjen 2020 je to 16 kalendářních dní

Dále zadáte bankovní účet, kam chcete poslat peníze. A uvedete informace o osobě/osobách, na jejichž základě žádáte o ošetřovné. U dětí se také uvádí název a adresa školy (včetně www stránek).

Jak odeslat žádost o ošetřovné pro OSVČ

Po vyplnění všech potřebných údajů se vám vytvoří PDF soubor, který si uložíte do počítače a máte několik možností, jak vyplněný formulář s žádostí odeslat:

 • Doporučený způsob odeslání žádosti, je přes datovou schránku: wnswemb, do předmětu uvést fprij
 • Případně je možné PDF soubor odeslat emailem na adresu fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fprij“ – tady ale bude potřebovat elektronický podpis
 • Poslední možností je PDF soubor vytisknout, podepsat a originál poslat poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fprij“
 • Osobní doručení žádosti přímo na ministerstvo není možné

Kdy dostanu peníze za ošetřovné za říjen 2020?

Ministerstvo negarantuje nějaký konkrétní termín, kdy by vám měli dorazit peníze na účet. Záleží i na tom, kolik bude přijato žádostí, jestli v nich budou nějaké chyby apod.

Pokud se dá vycházet ze zkušenosti z jarních měsíců, tak k vyplacení ošetřovného na bankovní účet docházelo zpravidla během 2 – 3 týdnů od podání žádosti. Je tedy reálná šance, že pokud žádost podáte hned na začátku listopadu, že do konce měsíce budete mít peníze na účtu v bance.

Ošetřovné pro OSVČ za listopad 2020

Vzhledem k tomu, že i na začátku listopadu 2020 jsou školy stále uzavřené, a zatím není znám žádný reálný termín, kdy by se měli děti vracet do škol, pak se dá počítat s tím, že OSVČ budou mít nárok na ošetřovné i za listopad 2020.

Pokud by byly školy zavřené celý listopad 2020 (tj. 30 dní), pak by vznikal nárok na částku 12 000 Kč.

Žádost o ošetřovné za listopad ale bude možné podat až na začátku prosince. Vzhledem k tomu, že žádosti o ošetřovné za říjen je možné podávat až do 9. prosince, tak žádosti o ošetřovné za listopad bude možné podávat nejdříve v první polovině prosince 2020. Výplata ošetřovného za listopad, tak bude reálně probíhat spíše až na začátku ledna 2021.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.