Kalkulačka exekuce na mzdu – exekuční srážky z platu

<span>V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci ze mzdy. </span> V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci ze mzdy.

Jednou z možností provedení exekuce, je nařízení, aby vám zaměstnavatel strhával peníze rovnou ze mzdy. Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, kolik peněz vám zůstane z platu, pokud jsou nařízeny exekuční srážky. A také to, kolik peněz vám zaměstnavatel strhne z čisté mzdy na úhradu pohledávek.  V doprovodném textu vám také nabízíme podrobné informace, jak se postupuje při výpočtu srážek z platu, a kolik by vám mělo zůstat jako nezabavitelná částka.

Exekuce na mzdu 2024 – snížení nezabavitelné částky

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci. V roce 2024, jsou snížené normativní náklady na bydlení o 1400 Kč, což má za následek i snížení nezabavitelné částky o 933 Kč.

Při exekuci na plat, se od ledna 2024 zvýší srážky (exekutor bere více peněz) a lidem zůstane méně peněz. Rozdíl může být i 500 – 1000 Kč nebo i více.

Viz: Nová kalkulačka pro výpočet exekuce od 1. ledna 2024

Výpočet exekuce na mzdu 2014

Kalkulačka exekuce na mzdu
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je exekuce z výplaty?

Pro určení toho, kolik peněz by vám zůstalo, pokud by byly prováděny exekuční srážky ze mzdy, je rozhodující několik různých faktorů. Exekuce se počítá vždy z čisté mzdy (tedy z hrubé mzdy se nejprve strhnou zákonné srážky jako sociální a zdravotní pojištění a daně).

Z čisté mzdy vám dále musí zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Výše nezabavitelné částky se odvíjí od toho, jestli žijete sami, nebo jestli žijete s manželkou a případně i s dětmi.  A nakonec také záleží na tom, jestli jsou srážky ze mzdy prováděny z důvodu přednostní pohledávky, nebo jestli se jedná o nepřednostní pohledávku.

Nezabavitelná částka 2014

Nemusíte mít obavu, že by vám při exekuci na plat nezůstala ani koruna. Na toto zákon pamatuje a stanovuje, že postiženému (dlužníkovi) musí zůstat nezabavitelná částka, jako minimum k pokrytí jeho základních životních potřeb.

Nezabavitelní minimum při exekuci na mzdu, se stanovuje tak, že pro jednotlivce je nezabavitelná částka rovna dvěma třetinám z částky životního minima a normativních nákladů na bydlení. Životní minimum jednotlivce je v roce 2014 částka 3410 Kč, normativní náklady na bydlení jsou pak 5 873 Kč. Jako nezabavitelní minimum musí zůstat 2/3 z 9283, tedy 6 188,67 Kč.

Pokud ten, komu je nařízena exekuce na mzdu, žije s manželkou, nebo má vyživovací povinnost na nezaopatřené dítě, tak se základní nezabavitelná částka dále zvyšuje. A to o 1/4 (25%) z nezabavitelné částky jednotlivce – tedy za každou osobu o 1 547,17 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky se provádí, i když má manželka svůj vlastní příjem. U dětí se zvýšení nezabavitelné částky provádí pouze v případě, že se nejedná o exekuci nařízenou z důvodu dlužného výživného pro tyto děti. V případě, že mají exekuci nařízenou oba manželé, pak se zvýšení nezabavitelné částky provádí u obou z nich.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky

Pan Novák je ženatý a má se současnou manželkou 2 děti. Kromě toho ale má ještě třetí dítě z předchozího manželství. Protože neplatil alimenty na toto třetí dítě, byla nařízena exekuce a panu Novákovi jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy.

Nezabavitelná částka by se u pana Nováka stanovila tak, že se bude jednat o součet 6 188,67 Kč (základní nezabavitelná částka jednotlivce) a třikrát částka 1 547,17 Kč (za manželku a obě děti z druhého manželství). Tedy dohromady 10 830,18 Kč. Vyživovací povinnost na dítě, kterému pan Novák dluží alimenty, se nezohlední (pokud by ale byla exekuce nařízena z jiného důvodu – např. nezaplacený úvěr v bance, pak by se započítalo i toto třetí dítě).

Jak se provádí výpočet exekuce na mzdu

Základem pro výpočet exekuce je čistá mzda. Od této čisté mzdy (resp. nemusí se jednat jenom o mzdu jako takovou, ale o všechny náhrady mzdy, jako je třeba i nemocenská, peněžitá pomoc mateřství apod.) se odečítá základní nezabavitelná částka.

Pokud je zbylá částka (po odečtení nezabavitelného minima) vyšší než 9 283 Kč, vše nad 9 283 Kč se zabavuje bez omezení.

Pokud je zbylá částka rovna 9 283 Kč nebo nižší, tak se tato suma zaokrouhlí směrem dolů na částku, která je dělitelná třemi (zbytek, tj. jedna nebo dvě koruny se připočtou k základní nezabavitelné částce). Tyto třetiny se pak dělí takto:

 • První třetinu ze zbytku (resp. z 9 283 Kč) dostává zaměstnanec a připočte se mu k základní nezabavitelné částce
 • Druhá třetina se použije na úhradu přednostní pohledávky, pokud zaměstnanec nemá žádnou přednostní pohledávku, pak mu tato druhá třetina stejně jako ta první zůstává
 • Třetí třetina se použije na úhradu přednostních i nepřednostních pohledávek, pokud nejsou žádné přednostní pohledávky, pak se použije na úhradu pouze nepřednostních pohledávek

Příklad výpočtu – srážky ze mzdy 2014

Pan Novák je zaměstnaný, má manželku a dvě děti a dluží na výživném za 3 dítě. Jeho čistá mzda je 20 tisíc korun měsíčně. Jeho zaměstnavateli byl doručen příkaz k provádění exekučních srážek ze mzdy z důvodu dlužného výživného (přednostní pohledávka). Dlužné výživné je 60 tisíc korun.

 • Základní nezabavitelná částka pana Nováka bude 10 830,18 Kč (výpočet nezabavitelné částky viz výše)
 • Zbytek – tedy 9169,82 Kč je menší než 9 283 Kč, takže se zaokrouhlí na číslo dělitelné 3 a rozdíl se připočítá k nezabavitelné částce
 • První třetina – 3056 Kč náleží p. Novákovi
 • Druhá a třetí třetina se použije pro úhradu pohledávky
 • Celkem tedy bude zabaveno 6112 Kč, panu Novákovi celkem zůstane 13 888 Kč

Co jsou to přednostní pohledávky?

Přednostní pohledávky (tedy ty, u kterých je možné zabavit větší sumu peněz) jsou určené v příslušném zákonu. Jedná se o tyto pohledávky:

 • pohledávky výživného
 • pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • pohledávky náhrady škody, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • pohledávky daní a poplatků
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na náhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • pohledávky náhrady mzdy (sníženého platu nebo snížené odměny) poskytované po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory

Jak se provádí srážky ze mzdy u více pohledávek

Ve výše uvedených příkladech jsme popisovali situaci, kdy měl zaměstnanec pouze jednu pohledávku. Často ale může dojít k situaci, kdy je nařízeno více pohledávek. V takovém případě je rozhodující pořadí těchto pohledávek. Pořadí pohledávek se řídí datem, kdy bylo nařízení o výkonu rozhodnutí doručeno zaměstnavateli.

Při stanovení pořadí pohledávek se postupuje takto:

 • Z druhé třetiny se nejprve hradí pohledávky na výživném
 • Pokud není pohledávka na výživném nebo pokud je uhrazena, tak se hradí další přednostní pohledávky v pořadí, jak byly doručeny
 • Ze třetí třetiny se hradí všechny pohledávky v pořadí, jak byly doručeny (tj. pokud je nepřednostní pohledávka doručena dříve než přednostní, bude se hradit nejprve tato nepřednostní pohledávka)

Jak se bránit exekuci na mzdu

Pokud je soudem nebo exekutorem nařízeno provádění srážek ze mzdy, má zaměstnavatel povinnost tyto srážky provádět. Pokud tedy zaměstnanec má pocit, že jsou srážky prováděny neoprávněně, musí se obrátit na soud nebo na exekutora. Zaměstnavatel nemá možnost „odmítnout“ provádět srážky, ani nemá možnost zkoumat oprávněnost provádění srážek.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčím vlastní peníze na směnku. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčím peníze na směnku. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuse: Kalkulačka exekuce na mzdu – exekuční srážky z platu

Diskuse: 56
 • Custom avatar Petr

  Dobrý den,
  patří mezi vyživované osoby i děti se kterými nežiji, ale platím na ně výživné a ony ke mě pravidelně jezdí? Pokud ne, jak se alimenty odečítají? Platím poměrně vysoké výživné a to je de-facto soudní rozhodnutí, tudíž by se mělo nejdřív strhnout a pak teprve vypočítávat exekuce z toho zbytku. Jinak by mi zbyla pouze nezabavitelná částka z toho bych to nezaplatil, nebo, by mi téměř nic nezbylo. Můžete mi poradit?
  S pozdravem
  Petr

 • Custom avatar ALICE

  Dobrý den, chci se zeptat mám ve firmě zaměstnance na kterého přišel exekuční příkaz – jedná se o nepřednostní pohledávku, nabyl právní moci 21.7. srazila jsem 2. třetinu z čisté mzdy za 7.měsíc. 27.8. přišlo další exekuční rozhodnutí na přednostní pohledávku (dluh u ZP MV ), které ještě nenabylo právní moci, ale exekutor přikazuje srážky deponovat a po nabytí právní moci zaslat na účet exekutora.
  28.8. přišlo další exekuční rozhodnutí, které nabylo právní moci 10.3.2011, předcházející zaměstnavatel zřejmě srážel, ale zaměstnanec toto zatajil. Prosím jak mám teď postupovat při srážkách ze mzdy? Děkuji.

 • Custom avatar Tereza

  Dobrý den,

  zahrnuje se do čisté mzdy, ze které se teprve odečítá nezabavitelná částka atd., i daňový bonus?

  Děkuji moc za pomoc.

 • alex

  Dobry den.Jsem plne invalidni mam nezabavitelnou castku,ktera cini/duchod/4760kc.Chci nastoupit do zamnestnani,kde bych mel vydelavat kolem 12tisic.Chci se zeptat,zda mi v tomto pripade muze exekutor sahnout,jak na plat tak na duchod a kolik by mi melo dle zakona zustat.Dekuji.

 • simona

  dobrý den mám dotaz píše se že se sráží z čisté mzdy a co dyž je ke mzdě na výplatnici připočítáno i danový bonus na děti.Tak to se vypočítává z celé rčástky nebo jen z té mzdy .Děkuji

 • Custom avatar Marcel

  Dobrý den,
  zaměstnavatel posílá vypočtenou částku exekuce z platu zaměstnance na základě nařízení. Ukončení těchto plateb podléhá dalšímu nařízení od exekutora nebo zaměstnavatel ukončí platby sám, když součet odeslaných splátek odpovídá celé požadované částce exekutora ?
  Je potřeba žádat předem o ukončení plateb ?

  Díky Marcel.

 • Custom avatar Hana

  Dobrý den,

  na manžela je nařízena exekuce , tím že jsme manželé se exekuce již vztahuje i na mě. 🙁 Jsem v invalidním důchodu, důchod pro invaliditu II.stupně… V současné době jsem si našla i zaměstnání na 4h denně… Jak se tu postupuje u srážek? Musejí sečíst obě částky jak důchod tak plat a strhávat to jen z jednoho?!Můj důchod nedosáhne ani na nezabavitelnou částku?!

 • Jana Ježková

  Dobrý den,máme s manželkou exekuci na důchod. Můj důchod činí – 8928,-Kč srážka – 397,-Kč manželky důchod činí – 13420,-Kč srážka – 1894,-Kč. Jelikož máme exekucí více a přihlásil se další exekutor, vždy nás o tom informovala ČSSZ s tím, že se srážky z důchodu už provádějí a že je exekutor tak zvaně v pořadí. Tentokrát se to ale nestalo, přišlo nám, že se od 10tého měsíce budou provádět srážky z důchodu které jsou stejné jak výše uvedeno. Mysleli jsme si, že se jedná o stejnou exekuci a že nás ČSSZ jen informuje.Dnes 16.10.2014 nám přišel důchod a zjistili jsme, že nám jiný exekutor strhává stejnou částku jaká nám už strhávána jednou je. Ptám se jestli se stím dá něco dělat ? Podotýkám, že 8.9.2014 uplinula 30ti denní lhůta na odvolání. Děkuji za odpověď.

 • Jana Ježková

  Nevím na jaké schválení se od 16. 10. čeká. Když neumíte v reálném čase odpovědět na (pro Vás určitě banální otázku), tak to tady na té stránce zabalte. S pozdravem Jana Ježková

 • Custom avatar radek dzurko

  dobry den mam exekuci na plat mam 12264 hrubeho a cisteho sem mel 10703 a bya my strzena castka 3008 a mam exekuci za pokutu na aute jsem bez deti a chtel sem se tedy zeptat jestli je to spravne dekuji za odpoved dzurko

 • Custom avatar Marie

  dobrý den, mému otci přišlo několik exekucí na plat, 1 exekuce byla neoprávněná, nyní má strženo asi 140 000kč a ze soudu přišlo zrušení exekuce, jsou tam ale další v pořadí. paní účetní nechávala peníze ve firmě a ted nevíme my ani ona zda peníze připadnou otci nebo na další exekuce, přesto že když tuto exekuci začala strhávat tak byla jen jediná další příšla asi za rok. děkuji

 • Custom avatar Marek

  Dobrý chtěl bych zeptat když mám exekuci na plat a odpracuju půlku měsíce a půlku mám nemocenskou a bude mi ji platit ČSSZ kolik mi strhnou na exekuci,protože jsem měl za odpracovanou půlku měsíce asi 10000kč a z platu mi strhli 6900kč na exekuci a na výplatu nemocenské ještě čekám děkuji za odpověď

 • Custom avatar Marcela

  dobrý den jak je to,když pracujete na dohodu o provedení prace .Muže vám exekutor sebrat celý plat,když mate exekuci na plat?děkuji Marcela

 • Custom avatar Lukáš

  Dobrý den, dá se domluvit se zaměstnavatelem aby mi mzdu vyplácel do ruky, dá se i tímto způsobem vyhnout exekuci na plat, chápu že když si budu nechávat posílat výplatu na jiný účet tak na ten účet exkutor nemůže, ale zajíma mne pokud když se domluvím se zaměstnavatelem aby mi vyplacel peníze na ruku jestli se tomu dá vyhnout. Děkuji

 • Custom avatar Pavel

  Dobrý den,mám exekuci na plat a exekutor mi vzal celou výplatu ale háček je v tom,že mám u nejmenovaného zaměstnavatele smlouvu dohodu o provedení práce,je možné že exekutor má nárok na celou mzdu?Pokud nesmí zabavit celou mzdu tak kam se mám obrátit že jsem bez finančních prostředků?Děkuji za informace. Pavel

 • Custom avatar Dagmar

  Měla bych dotaz jak funguje exekuce v případě že si při důchodě přivydělávám z důchodu mne také strhávají Mám pracovní smlouvu na výkon práce na určitý počet hodin ale stejně dělám celý rok Jak se v tomto případě vypočítá exekuce ..Zda je to stejné jako u pracujících kteří ještě nejsou v důchodu.Děkuji za odpověď pokud to půjde tak co nejdříve Křivková

 • Custom avatar Martin

  Dobrý den,
  již několik měsíců dostávám plat 12 378 kč, zbytek mi jde na exekuci. Vůbec netuším komu a jaká suma to má celkem být. Jak to mohu zjistit?
  Na adrese trvalého pobytu se již několik let nezdržuji,protože jsem před lety dostal výpověď z bytu a zrušit si trvalý pobyt bylo dosti komplikované. Po několikaleté tahanici jsem nakonec loni dostal trvalý pobyt na ohlašovně. S pozdravem Martin

 • Custom avatar Václav

  Dobrý den,takže při platu cca 18000 Kč v čistém a 1610 přídavky na děti je prosím vas nezabavitelna částka kolik? A jak se postupuje při vice exekucich? Děkuji Vašek

 • simona

  dobry den mohl by mi prosim nekdo poradit??pritel ma nekolik exekuci na plat a s cca30tis mu zbyva jen cca 12tis……

 • simona

  da se stim prosim neco delat aby mu nestrhavala p.učetnu tak moc dekuji

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Maximální částka, která je v roce 2024 osvobozena je 116,20 Kč. Pokud by vám z...
 • eEvas: Dobrý den, prosím, jak to vypadá v praxi. Od zaměstnavatele dostanu stravenku ...
 • Tereza: Paní Králová, děkuji za Vaši odpověď. Zaskočila mne však informace ohledně...
 • Pavlína: Dobrý den, prosím o radu při výpočtu nároku na dovolenou. Zaměstnankyně pr...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Rozhodné období pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifika...