Kalkulačka exekuce na mzdu – exekuční srážky z platu

<span>V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci ze mzdy. </span> V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci ze mzdy.

Jednou z možností provedení exekuce, je nařízení, aby vám zaměstnavatel strhával peníze rovnou ze mzdy. Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, kolik peněz vám zůstane z platu, pokud jsou nařízeny exekuční srážky. A také to, kolik peněz vám zaměstnavatel strhne z čisté mzdy na úhradu pohledávek.  V doprovodném textu vám také nabízíme podrobné informace, jak se postupuje při výpočtu srážek z platu, a kolik by vám mělo zůstat jako nezabavitelná částka.

Exekuce na mzdu 2024 – snížení nezabavitelné částky

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci. V roce 2024, jsou snížené normativní náklady na bydlení o 1400 Kč, což má za následek i snížení nezabavitelné částky o 933 Kč.

Při exekuci na plat, se od ledna 2024 zvýší srážky (exekutor bere více peněz) a lidem zůstane méně peněz. Rozdíl může být i 500 – 1000 Kč nebo i více.

Viz: Nová kalkulačka pro výpočet exekuce od 1. ledna 2024

Výpočet exekuce na mzdu 2014

Kalkulačka exekuce na mzdu
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je exekuce z výplaty?

Pro určení toho, kolik peněz by vám zůstalo, pokud by byly prováděny exekuční srážky ze mzdy, je rozhodující několik různých faktorů. Exekuce se počítá vždy z čisté mzdy (tedy z hrubé mzdy se nejprve strhnou zákonné srážky jako sociální a zdravotní pojištění a daně).

Z čisté mzdy vám dále musí zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Výše nezabavitelné částky se odvíjí od toho, jestli žijete sami, nebo jestli žijete s manželkou a případně i s dětmi.  A nakonec také záleží na tom, jestli jsou srážky ze mzdy prováděny z důvodu přednostní pohledávky, nebo jestli se jedná o nepřednostní pohledávku.

Nezabavitelná částka 2014

Nemusíte mít obavu, že by vám při exekuci na plat nezůstala ani koruna. Na toto zákon pamatuje a stanovuje, že postiženému (dlužníkovi) musí zůstat nezabavitelná částka, jako minimum k pokrytí jeho základních životních potřeb.

Nezabavitelní minimum při exekuci na mzdu, se stanovuje tak, že pro jednotlivce je nezabavitelná částka rovna dvěma třetinám z částky životního minima a normativních nákladů na bydlení. Životní minimum jednotlivce je v roce 2014 částka 3410 Kč, normativní náklady na bydlení jsou pak 5 873 Kč. Jako nezabavitelní minimum musí zůstat 2/3 z 9283, tedy 6 188,67 Kč.

Pokud ten, komu je nařízena exekuce na mzdu, žije s manželkou, nebo má vyživovací povinnost na nezaopatřené dítě, tak se základní nezabavitelná částka dále zvyšuje. A to o 1/4 (25%) z nezabavitelné částky jednotlivce – tedy za každou osobu o 1 547,17 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky se provádí, i když má manželka svůj vlastní příjem. U dětí se zvýšení nezabavitelné částky provádí pouze v případě, že se nejedná o exekuci nařízenou z důvodu dlužného výživného pro tyto děti. V případě, že mají exekuci nařízenou oba manželé, pak se zvýšení nezabavitelné částky provádí u obou z nich.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky

Pan Novák je ženatý a má se současnou manželkou 2 děti. Kromě toho ale má ještě třetí dítě z předchozího manželství. Protože neplatil alimenty na toto třetí dítě, byla nařízena exekuce a panu Novákovi jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy.

Nezabavitelná částka by se u pana Nováka stanovila tak, že se bude jednat o součet 6 188,67 Kč (základní nezabavitelná částka jednotlivce) a třikrát částka 1 547,17 Kč (za manželku a obě děti z druhého manželství). Tedy dohromady 10 830,18 Kč. Vyživovací povinnost na dítě, kterému pan Novák dluží alimenty, se nezohlední (pokud by ale byla exekuce nařízena z jiného důvodu – např. nezaplacený úvěr v bance, pak by se započítalo i toto třetí dítě).

Jak se provádí výpočet exekuce na mzdu

Základem pro výpočet exekuce je čistá mzda. Od této čisté mzdy (resp. nemusí se jednat jenom o mzdu jako takovou, ale o všechny náhrady mzdy, jako je třeba i nemocenská, peněžitá pomoc mateřství apod.) se odečítá základní nezabavitelná částka.

Pokud je zbylá částka (po odečtení nezabavitelného minima) vyšší než 9 283 Kč, vše nad 9 283 Kč se zabavuje bez omezení.

Pokud je zbylá částka rovna 9 283 Kč nebo nižší, tak se tato suma zaokrouhlí směrem dolů na částku, která je dělitelná třemi (zbytek, tj. jedna nebo dvě koruny se připočtou k základní nezabavitelné částce). Tyto třetiny se pak dělí takto:

 • První třetinu ze zbytku (resp. z 9 283 Kč) dostává zaměstnanec a připočte se mu k základní nezabavitelné částce
 • Druhá třetina se použije na úhradu přednostní pohledávky, pokud zaměstnanec nemá žádnou přednostní pohledávku, pak mu tato druhá třetina stejně jako ta první zůstává
 • Třetí třetina se použije na úhradu přednostních i nepřednostních pohledávek, pokud nejsou žádné přednostní pohledávky, pak se použije na úhradu pouze nepřednostních pohledávek

Příklad výpočtu – srážky ze mzdy 2014

Pan Novák je zaměstnaný, má manželku a dvě děti a dluží na výživném za 3 dítě. Jeho čistá mzda je 20 tisíc korun měsíčně. Jeho zaměstnavateli byl doručen příkaz k provádění exekučních srážek ze mzdy z důvodu dlužného výživného (přednostní pohledávka). Dlužné výživné je 60 tisíc korun.

 • Základní nezabavitelná částka pana Nováka bude 10 830,18 Kč (výpočet nezabavitelné částky viz výše)
 • Zbytek – tedy 9169,82 Kč je menší než 9 283 Kč, takže se zaokrouhlí na číslo dělitelné 3 a rozdíl se připočítá k nezabavitelné částce
 • První třetina – 3056 Kč náleží p. Novákovi
 • Druhá a třetí třetina se použije pro úhradu pohledávky
 • Celkem tedy bude zabaveno 6112 Kč, panu Novákovi celkem zůstane 13 888 Kč

Co jsou to přednostní pohledávky?

Přednostní pohledávky (tedy ty, u kterých je možné zabavit větší sumu peněz) jsou určené v příslušném zákonu. Jedná se o tyto pohledávky:

 • pohledávky výživného
 • pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • pohledávky náhrady škody, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • pohledávky daní a poplatků
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na náhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • pohledávky náhrady mzdy (sníženého platu nebo snížené odměny) poskytované po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory

Jak se provádí srážky ze mzdy u více pohledávek

Ve výše uvedených příkladech jsme popisovali situaci, kdy měl zaměstnanec pouze jednu pohledávku. Často ale může dojít k situaci, kdy je nařízeno více pohledávek. V takovém případě je rozhodující pořadí těchto pohledávek. Pořadí pohledávek se řídí datem, kdy bylo nařízení o výkonu rozhodnutí doručeno zaměstnavateli.

Při stanovení pořadí pohledávek se postupuje takto:

 • Z druhé třetiny se nejprve hradí pohledávky na výživném
 • Pokud není pohledávka na výživném nebo pokud je uhrazena, tak se hradí další přednostní pohledávky v pořadí, jak byly doručeny
 • Ze třetí třetiny se hradí všechny pohledávky v pořadí, jak byly doručeny (tj. pokud je nepřednostní pohledávka doručena dříve než přednostní, bude se hradit nejprve tato nepřednostní pohledávka)

Jak se bránit exekuci na mzdu

Pokud je soudem nebo exekutorem nařízeno provádění srážek ze mzdy, má zaměstnavatel povinnost tyto srážky provádět. Pokud tedy zaměstnanec má pocit, že jsou srážky prováděny neoprávněně, musí se obrátit na soud nebo na exekutora. Zaměstnavatel nemá možnost „odmítnout“ provádět srážky, ani nemá možnost zkoumat oprávněnost provádění srážek.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčím vlastní peníze na směnku. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčím peníze na směnku. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuse: Kalkulačka exekuce na mzdu – exekuční srážky z platu

Diskuse: 56
 • Custom avatar Ilona

  Dobrý den,

  zahrnuje se do čisté mzdy, ze které se teprve odečítá nezabavitelná částka atd., i náhrada za pracovní neschopnost? Tuto informaci nemohu nikde najít. Případně Vás moc prosím o odkaz na zákon.

  Moc děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, ano zahrnuje, jedná se o náhradu mzdy, tj. započítává se do čisté mzdy ze které se pak počítá nezabavitelná částka.

 • Custom avatar Hedvika

  Dobrý den,
  chci se zeptat.Mám exekuci na účet,při čemž mi tam chodí mzda,mám ve své péči 7 letou dceru a exekutor mi strhává jak mzdu tak mi zabaví i zbytek mzdy,která mi přijde na účet již po odečtení splátky. Nemluvě o tom,že mám vyživovací povinnost.Banka nerespektuje mé právo na uvolnění financí na které mám právo dle zákona. Exekutor mi řek že ho to nezajímá….Děkuji Heda

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, banka vám musí podle zákona umožnit vyplacení částky která odpovídá dvojnásobku životního minima. Tento výběr je ale možné provést jen jednou viz:
   Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
   § 304b
   (1) Zákazy uvedené v § 304 odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto účtů.
   (2) Peněžní prostředky podle odstavce 1 peněžní ústav vyplatí povinnému na jeho žádost nejvýše jednou. O tom musí být povinný při nařízení výkonu rozhodnutí poučen.
   Obraťte se na pobočku a poukažte na tento zákon a příslušný paragraf, pokud by vám nevyhověli, pošlete písemnou žádost.

   • Custom avatar Hedvika

    To je sice skvělé,ale to neřeší tu situaci,kdy na jednu exekuci dojde k zabavení celého platu. Zaměstnavatel mi strhává srážky ze mzdy a potom mi ten samý exekutor za stejnou věc sebere i ten zbytek. To je přeci protizákonné,ne? A nemám nikde dovolání….Hedvika

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Dobrý, bohužel to nezákonné není, je to jistě nemorální a ve své podstatě to je asi proti záměru zákona, ale tím že vám exekutor nařídí exekuci jak na plat, tak i na účet žádný zákon neporušuje. Na druhou stranu měla byste mít možnost vybrat z účtu dvojnásobek životního minima a současně se v zaměstnání domluvit na tom že vám nezabavitelnou část platu budou vyplácet v hotovosti nebo jinou formou. Pokud se nepletu tak není žádný zákonný předpis, že by mzda musela být vyplácena jen na účet.

 • Custom avatar Michaela

  Dobrý den.Mám exekuci na plat,jelikož jsem byla ručitelem půjčky bývalému manželovi,který přestal splácet.Ráda bych věděla,jak a kde se dozvím,kolik mám celkem zaplatit.Něco přece musí zaplatit manžel,kterému mezitím schválili osobní bankrot.Děkuji za odpověď.Michaela

 • Martina

  Dobrý podvečer, chtěla bych se zeptat , jestli má manžel exekuci ve mzdě a chodí mu jen životní minimum na mně a dvě děti. Zajímalo by mně jestli je možno požádat o stanovení výživného na děti, ikdyž je ve mzdě exekuce

 • Jan

  Dobrý den jak postupovat v případě že v současné době mám exekuci na plat a měním zaměstnání. Je mou povinností toto oznamovat věřitelům?

 • Custom avatar Martina

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat: měla jsem nařízené exekuční srážky ze mzdy. Částka, kvuli které byla nařízena exekuce byla splacena a přeplacena, protože zároveň sráželi ze mzdy i manželovi.
  Je nějaká lhůta do kdy exekutor musí dát vědět zaměstnavateli, protože jinak mi zaměstavatel srazí zbytečně další peníze? Kam se obrátit, když na moji výzvu exekutor nereaguje. A jestli je lhůta do kdy exekutor má vrátit peníze stržené navíc? Je to již měsíc, kdy bylo vše splaceno.
  Martina

 • Custom avatar Roman

  dobrý den.jaká je nezabavitelná částka platu při průměrném výdělku 18200,- ..neumím si to vypočítat.mám exekuci na plat,at vím kolik mi má dát asi moje banka o žádání dvojnásobku životního minima. byl jsem asi 4.měsíce uplně bez peněz,nevěděl jsem jak to chodí.mohu se dohledat k penezům které mi nebyly vydány (nezabavitelná částka)..

 • Custom avatar Miroslav

  Dobrý den mám dotaz jsem invalidní důchodce ,našel jsem si práci a bych mohl platit výživné a zabezpečit dceru kterou mám v péči.Jelikož jsem v chráněné dílně tak plat je kolem 7.000.- čistého.Zaměstnavatel mi zdělil že mi strhne 2 třetiny z platu ale to nic nedostanu a dceru tak nezaopatřím ,ta je teď na střední škole ,co mohu dělat .Děkuji za radu .

 • Custom avatar Iveta

  Dobrý den prosím o radu, podléhají exekuci i cestovní náhrady a případně jak se toto počítá?..mám vyplnit součinnost u jednoho zaměstnance a chtějí vyplnit i zda-li mu jsou vypláceny náhrady za cestovné.
  Děkuji

 • Johanka U.

  Dobrý den.Syn si nějakou dobu neplatil pojištění a vesměs pracoval bez smlouvy. Což samozřejmě neschvaluji. Minulý měsíc se nechal zaměstnat na klasickou smlouvu o pracovním poměru. Protože neměl účet u banky, nechal si poslat plat na účet můj. Teď jsme zjistili, že mu přišla z platu 13.000,- pouze částka 3.400,-což je zřejmě životní minimum. Je možné, že i kdyby bylo víc věřitelů, že by mu sebrali nezabavitelní minimum? A když si pracovní poměr zruší, je možné, že i nadále budou srážky s platu probíhat z mých příjmů na synem původně uvedeném mém účtu? Má účetní zaměstnavatele nějakou povinnost oznámit, že proběhne exekuce na plat? Dá se tato situace nějak rozumně řešit, aniž by musel syn pracovat nadále jinde načerno, aby nepřišel o prostředky k živobytí?

 • Custom avatar Lenka

  Dobrý den chci se zeptat dostala sem eyekuci na plat, a chtela bych se zeptat jestli prvni mesic mi vezmou celou mzdu nebo mi neco musi nechat dekuji

 • mzdová účetní

  Je to v pořádku, když zaměstnanec odpracuje pouze 10 dnů, pak už se neobjeví a zůstane mu celá nezabavitelná částka a na exekutory a dlužné výživné i další srážky zůstane doslova pár korun.
  Z logiky odpracované doby by měl dostat alikvotní část nezabavitelné měsíční částky.

  NIkde jsem se to nedočetla, zákon jakoby nepočítal s chytrostí dlužníka, který opakovaně nastupuje do nových zaměstnání, vždy si odnese svou nezabavitelnou část a nazdar, věřitelé máte smůlu.

 • Michaela

  Dobrý den, celní správa mi udělala exekuci na mzdu pro nezaplacené pokuty od policie. Mohou si ji nárokovat jako přednostní? Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar barca

  Dobry den,
  Chtela bych vaspozadat o radu nebo tedy spise informace, tykajici se exekuci.
  Mam tri pohledavky vuci ceske sporitelne , na dve mam notarsky zapis, ale treti byla zpoplatnena a ja ji nemam z ceho najednou zaplatit.
  Nevlastnim zadnou nemovitost, navic se ted musim odstehovat a prihlasitsve bydliste na urad.
  Mam , ale zamestnani kde muj plat ciny 16.000kc.
  Chci se tedy zeptat kdyby doslo k exekuci na vsechny tri pohledavky v celkove vysi 300.000kc kolik by mi bylo mesicne strzeno z vyplaty ? nebo tedy spise kolik by mi zustalo ?

  Dekuji


  S pozdravem

  Jozová Barbora

 • Custom avatar Patrik

  Dobrý den,
  Chci se zeptat až ted po delší dobe se mi na vyplatní pásce zobrazila položka Exekuce nepředn. 1266,-kč. Chtěl jsem se zeptat jak to mám vnímat. O ničem nevím že bych měl nějaký škraloup u exekutorů. Díky Patrik

 • Custom avatar Eva

  Dobrý den, mám zaměstnankyni, která pracuje cca 2 měsíce v roce na DPČ. Má schváleno oddlužnění. které mi bylo doručeno jako bývalému zaměstnavateli. Provádějí se srážky stejně jako u exekučních příkazů? Ještě se se mnou insolvenční správce nespojil.Děkuji za odpověď.Eva

 • Martin

  Dobrý den, 15. v měsíci se mi vyplácí výplata a 6. byl odeslán příkaz k exekuci. strhne se mi hned částka a kolik když jsem měl prémie a pat 23 000 čistého. Děkuji Martin

 • Custom avatar Ondřej

  Dobrý den.Mam při exekuci na učet nárok na životní minimum?

 • Custom avatar Jitka

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat co všechno může exekutor „vzít“? jde mi o to, že pobírám rodičovský příspěvek a kdybych nastoupila do zaměstnání a byla mi nařízena exekuce na plat, seberou mi celou mzdu? Nebo se to na RP nevztahuje a postupuje se tak, jako bych měla jenom plat?…snad jsem to napsala srozumitelně…děkuji za odpověď……Jitka

 • Custom avatar Milena

  Dobrý den,
  stala se to, že přítel doplatil exekuci do stanovené výše 80.000.- + náklady exekuce. Cca za 3 měsíce mu přišla oprava že musí zaplatit ještě 200.000.- úroky, s tím že úředník exe.úřadu se spletl a zapomněl je v počátečním výměru uvést! Lze s tímto něco dělat? Děkuji

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Tereza: Paní Králová, děkuji za Vaši odpověď. Zaskočila mne však informace ohledně...
 • Pavlína: Dobrý den, prosím o radu při výpočtu nároku na dovolenou. Zaměstnankyně pr...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Rozhodné období pro výpočet podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifika...
 • Tereza: Dobrý den, můj pracovní poměr končí 31.3., budu si dělat rekvalifikaci od Ú...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Jurečka už asi brzo skončí (viz ...