Kalkulačka osobní bankrot – soudní oddlužení

Následující kalkulačka vám umožní orientačně spočítat, jestli splňujete základní podmínky pro to, aby soud schválil soudní oddlužení. Následující kalkulačka vám umožní orientačně spočítat, jestli splňujete základní podmínky pro to, aby soud schválil soudní oddlužení.

Lidé, kteří mají veliké dluhy, které nezvládají splácet, mají možnost, jak tuto situaci řešit. Mohou se přihlásit k soudu a podat insolvenční návrh, a současně požádat o soudní oddlužení. Tato procedura, někdy také nazývaná „osobní bankrot“ představuje poměrně náročnou záležitost. Dlužník musí nahlásit všechny své pohledávky, a následně buď dochází k prodeji jeho majetku, nebo musí 5 let splácet své pohledávky. Pokud se mu ale podaří během 5 roků uhradit alespoň 30% svých dluhů, může na konci této doby vyjít „čistý“ a začít nový život.

Následující kalkulačka vám umožní orientačně spočítat, jestli splňujete základní podmínky pro to, aby soud schválil soudní oddlužení. Jaké má podmínky osobní bankrot, co vše musí dlužník splnit, aby mu soud oddlužení schválil, a co přesně to v praxi znamená, se dozvíte v následujícím textu.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete:

Online výpočet – soudní oddlužené

Tato kalkulačka poskytuje orientační výpočet splátek v případě oddlužení formou splátkového kalendáře. Postup výpočtu je obdobný, jako v případě, kdy je nařízena exekuce na mzdu, a dlužník má přednostní pohledávky (viz. Kalkulačka exekuce ze mzdy).

Kalkulačka splátek při oddlužení
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Poznámky k výpočtu:

 • Celková výše splátek za 5 roků musí být alespoň 30% všech pohledávek
 • Od měsíční splátky se odečítá odměna insolvenčního správce (750 Kč měsíčně u jednotlivce nebo 1125 Kč při společném návrhu manželů)
 • Od měsíční splátky se odečítá náhrada hotových výdajů insolvenčního správce (150 Kč měsíčně u jednotlivce nebo 225 Kč při společném návrhu manželů)
 • V případě že je insolvenční správce plátcem DPH pak se výše uvedené částky ještě navyšují o DPH ve výši 21%
 • Faktická částka připadající na úhradu pohledávek tedy bude ve výsledku nižší, než jak uvádí kalkulačka
 • Při výpočtu se používají údaje platné pro rok 2014 – výše nezabavitelné částky se může v budoucnu měnit (podle toho, jaké bude životní minimum nebo normativní náklady na bydlení)

Jaké podmínky má osobní bankrot

Soudní oddlužení (neboli osobní bankrot) se řídí zákonem číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Oddlužení se pak věnuje především paragraf § 389 – § 418. Osobní bankrot není nijak jednoduchá záležitost, i když tak někdy bývá prezentován. Často je uváděno, že osobní bankrot je velmi jednoduchý způsob, jak se může dlužník zbavit svých dluhů. V praxi to ale tak úplně neplatí.

Mezi základní podmínky, aby soud přijal insolvenční návrh, a povolil soudní oddlužení, patří především tyto:

 • Dlužník (fyzická osoba) nesmí mít dluhy z podnikání (pokud by se jednalo o podnikatele, právnickou osobu, nebo osobu, která sice již nepodniká, ale jejíž dluhy jsou z podnikání, tak soud oddlužení nedovolí – zde se postupuje podle jiných ustanovení insolvenčního zákona)
 • Dluhy (pohledávky) musí být vyšší než majetek (pokud má někdo majetek s vyšší hodnotou než jeho závazky, pak se nejedná o úpadek)
 • Dlužník musí být schopen uhradit nejméně 30% svých závazků (neznamená to ale, že stačí zaplatit jenom oněch zmíněných 30%, dlužník je povinen buď rozprodat svůj majetek a celý zisk z prodeje použít na úhradu dluhů nebo splácet následujících 5 roků)
 • Žádost o soudní oddlužení je možné podat, i když je proti dlužníkovi vedena exekuce

Osobní bankrot – prodej majetku nebo splátkový kalendář

V zásadě existují pouze dva způsoby, jak může být provedeno oddlužení:

 • Oddlužení prodejem majetku
 • Oddlužení splátkovým kalendářem

Je nutné říci, že soud nařizuje vždy pouze jednu z těchto dvou variant. V zásadě není možná kombinace obou výše uvedených způsobů (resp. může nastat situace, kdy pohledávky zajištěných věřitelů jsou uspokojeny prodejem majetku a pohledávky nezajištěných věřitelů jsou uspokojovány splátkovým kalendářem). Způsob oddlužení navrhuje ten, kdo podává žádost o osobní bankrot. Tedy zpravidla dlužník, který může soudu navrhnout, jakou formou by mělo být oddlužení provedeno. Soud ale může rozhodnout jinak.

Osobní bankrot – prodej majetku

V tomto případě soud stanoví insolvenčního správce, provede se soupis majetku dlužníka a ten je následně prodán v dražbě. Z výsledku dražby jsou pak uspokojení jednotliví věřitelé. Soud tuto formu oddlužení povolí v případě, že má dlužník majetek v dostatečně vysoké ceně, aby došlo k úhradě alespoň 30% jeho závazků.

Osobní bankrot – splátkový kalendář

Častější formou oddlužení je pak osobní bankrot, kdy dlužník následujících 5 roků splácí ze svého příjmu, své pohledávky. V takovém případě musí dlužník společně s návrhem na oddlužení soudu doložit:

 • Přehled o svých příjmech za poslední 3 roky
 • Informace o očekávaných příjmech v následujících 5 letech
 • Soupis všech pohledávek, které dlužník má

Tuto formu osobního bankrotu soud povolí, pokud bude dlužník ze svého očekávaného příjmu schopen v následujících 5 letech uhradit nejméně 30% pohledávek. Neznamená to ale, že stačí uhradit oněch 30%. Splácení probíhá po celou dobu a v praxi tak dlužník může zaplatit i více než 30% z hodnoty závazků.

Pokud dlužník není schopen z očekávaného příjmu v následujících 5 letech schopen uhradit alespoň 30% pohledávek, soud oddlužení nedovolí. Výjimkou je situace, kdy se dlužník dohodne (třeba s někým z rodiny), že mu dotyčný bude přispívat tak, aby byl schopen uhradit požadované minimum. V tom případě je nutné k žádosti o oddlužení doložit příslušný závazek.

Jak probíhá oddlužení

Pokud soud povolí oddlužení postupným splácením (splátkový kalendář), je dlužník povinen odvádět všechny svoje příjmy na úhradu pohledávek. V zásadě je to pak stejná situace, jako by byla nařízena exekuce na mzdu – dlužníkovi zůstává pouze nezabavitelná částka. Během oddlužení je nutné použít všechny příjmy na úhradu pohledávek – to zahrnuje:

 • Výplatu a obdobné příjmy ze všech zaměstnání, které dlužník má/bude mít
 • Příjmy z dědictví nebo darů, které dlužník během této doby získá
 • Všechny ostatní mimořádné příjmy

Dlužník má dále povinnost dvakrát ročně (k 15. březnu a k 15. září) podávat přehled o svých příjmech.

Osobní bankrot- život bez dluhů

Ještě je nutné říci, že oddlužení nekončí automaticky po 5 letech. Po uplynutí této doby musí dlužník k soudu podat návrh na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Soud může toto osvobození zamítnout, a to především v případech, kdy dlužník nesplnil svůj závazek úhrady 30% pohledávek, nebo v případech kdy proti osvobození vznese námitku některý z věřitelů – například vyjde-li najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka pro začínající podnikatele. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka na směnku bez poplatku předem ihned na ruku. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuse: Kalkulačka osobní bankrot – soudní oddlužení

komentářů 21
 • Roman

  Mám dotaz který se přímo mě netýka kamarádka byla vedena na uřadu práce jako bezdomovec,ted má praci ale stav bezdomovectví trva je vedena bydlištěm na obecním úřadě.Ted ji hrozí exekuce ale chce si podat návrch na bankrot ale otázka zní než toto udělá kolik peněz ji může exekutor sebrat když je bez domova a tudíž nemá žádné normativní náklady.Děkuji za odpověd

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, to kde skutečně bydlí/žije nehraje pro stanovení nezabavitelné částky roli. Ony normativní náklady jsou zákonem dané číslo, které je stejný pro všechny lidi bez rozdílu. Neřeší se, jestli někdo bydlí v malém/velkém městě, jestli bydlí v bytě nebo domě. Je to prostě jen číslo, které je stanovené zákonem. (Proč je to zrovna toto číslo je asi dáno tím, že normativní náklady na bydlení se používají i v dalších případech (různé sociální dávky ap.) a toto je číslo je více-méně pravidelně každý rok zvyšováno aby zohlednilo inflaci ap.)
   Exekutor jí tedy muže zabavit / resp. musí ponechat stejnou částku jako komukoliv jinému, výše nezabavitelné částky závisí na typu pohledávky a počtu vyživovaných osob a celková výše příjmu (jen do určité výše).

 • Custom avatar Hana

  Paní Kudrnová, moje neteř je v pracovní neschopnosti, pobírá nemocenské dávky. Je těhotná, v květnu se bude vdávat. Paní doktorka jí napsala vycházky dopoledne i odpoledne – od 13.00 do 18.00 hod. Svatební obřad je od 13.00 hodin, tj. v době vycházek. Ptala se paní doktorky , zda by jí napsala na den svatby a na druhý den neomezené vycházky, ale pí doktorka jí řekla, že to nejde. Jak by měla moje neteř postupovat? Děkuji za odpověď Hana

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, neomezené vycházky opravdu doktorka nemůže „napsat“ neumožňují to předpisy. Neomezené vycházky jsou možné jen v konkrétních a dost specifických případech. Buď to můžete „risknout“ pravděpodobnost kontroly je velmi nízká (i když případné riziko je velmi vysoké). Nebo se domluvit s doktorkou že pracovní neschopnost bude ukončena např. v pátek a v pondělí obnovena (zde ale sama přesně nevím, jestli tam nejsou nějaké administrativní potíže).

   • Custom avatar Hana

    Děkuji za odpověď a omlouvám se za příjmení Kudrnová, místo Králová. Máte pravdu, ale při ukončení PN v pátek a obnovení PN v pondělí se bohužel změní průměr pro nemoc. Administrativně náročné to není, je to řešení. Hana

 • Mária

  dobry den mam dotas je mi 22 let stratila jsme praci ted v prosinci a cekam miminko a vubec nevim jak to chodi s ruznima pridavkama muzete mi nekdo rici na jaky mam narok?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, záleží na tom, kdy budete mít termín porodu. Pokud by vám vycházela doba nástupu na mateřskou (6-8) týdnů před porodem ještě v ochranné době 180 dní od konce posledního zaměstnání, mohla byste mít nárok na PPM (peněžitá pomoc v mateřství), která se vyřizuje na ČSSZ.
   Jinak máte nárok po narození dítěte na rodičovský příspěvek a v závislosti na příjem případně i na porodné. Oboje se vyřizuje na Úřadu práce.

 • Custom avatar Jana Zolotarová

  Dobrý večer.Mám dotaz.Jsme s manželem již druhý rok v insolvenci.Manžel pobírá inval.důchod 14290kč.Zůstává nám 992Okč.Dále pobíráme příspěvek na péči-4OOOkč,4OOkč na mobilitu a na bydlení 38OOkč.Nyní jsme dostli vnuka do pěstunské péče.Měla bych pobírat příspěvek na potřeb y dítěte-4OOOkč,odměnu pěstounovi 8OOOkč,rodičovský příspěvek a přídavek na dítě-4OOOkč.
  Můj dotaz zní,kolik peněz si insolvence bude brát.Jaké dávky podléhají insolvenci,kolik nám zůstane?
  Děkuji za odpověd.Jana Zolotarová

 • Kamila

  Dobrý den,dnes jsm es manželem měly soud ohledně povolení oddluženi,jsm esvoji od záři 2013 manžel ma 5přihlášených pohledávek mě se přihlasila jedna společna a nejvysí v častce 340 000kc.měly jsme to jako manžele společne,ja jjsem na mateřske a pobiram prispevek na bydlení,paní soudkyne nam dnes sdelila ze me od odluzeni vyjme.Insolvencni spravce byl proti protoze by po me pak vymahaly zbylou castku.tak jsem nesouhlasili ale chce abych si udelala osobni bankrot ja sama plus manzel sam ze mam jen jednu pohledavku .A kdyz jsme ji rekla pokud nebudu souhlasit tak mi to pry blokne uplne,byla uplne zla a vubec se nesnazila nam pomoct po dotazu z ceho budeme zit nam odpovedela toto mi neresime 🙁 jsem nestastna protoze nevim jak postupovat ame dve nezletile deti.chce po me smlouvu o duchodu nez budu mit praci na 2000 alespon ,je tohle normalni postup????predem dekuji za odpoved

 • Custom avatar kamil

  Dobrý den,mám dotaz již mám osobní bankrot 2,5 roku a mám možnost pracovat v cizine.
  Jak by mi strhávali peníze z platu a jaké by mi bylo ponecháváno životní minimum?
  Dle zákonů ČR a nebo dle zákonů danej zemně v které budu pracovat.
  Pšedem děkuji za odpověd.

 • Custom avatar Renáta

  Dobrý den, chtěla bych se informovat zda si mohu žádat o insolvenci. Díky mému ex. partnerovi se kterým jsem byla 8 let a máme spolu 2 deti (jedno je ZTP/P) , jsem za dobu co jsme byly spolu a díky jeho rodině. které jsem pomohla půjčkami atd. Mam spoustu dluhu asi 250 tis., které nejsem a ani nejspíš nebudu mít jak splácet. Chtěla bych tedy žádat o insolvenci ale nevím zda by mi byla schválena, jsem samoživitelka dvou dětí z toho jedno je ZTP/p, Pobírám příspěvek na péčí III. stupně, příspěvek na bydlení a hmotnou nouzi. Můj nynější přítel by byl ochoten mi dát dárcovskou listinu ve výší 2100 kč . Myslíte že by mi oddlužení povolily ? Jsem již zoufala a chci žít v klidu a ne s pocitem strachu, kdy mi kdo ex. přijdou a vezmou to málo co mám doma a také do budoucna. Můj ex. partner od našeho rozchodu neplatí ani výživné a ani nijak ho nezajimaji dluhy, které zbyly všechny na mě 🙁 on si je bez dluhu ale já bohužel jeho vinou ne 🙁

 • vera sulcova

  Dobry den mam dotaz jsem v insolvenci za rok by mela koncit .Pobiram starobni duchod ve vysi 7744 z toho na ruku dostavam 5110 korun mam jeste ve sve peci vnuka 5 let nepobiram pridyvky ani zadne prispevky od dcery dostavam vyzivne 500 korun od otce malokdy 1000 bylo na nej podano trestni oznameni pro neplaceni bohuzel muj insolvencni spravce pozaduje od lonska jeste 3000 korun do prace me nikde nevezmou je mi jiz 63 let mam obavu abych vse nemusela platit znovu kdyz poplatim bydleni a skolku co mi zbyde.poradte co delat .

 • Custom avatar Lucie Bednaříková

  Dobrý den prosím chtěla jsme se zeptat.Dostala jsme se s manželem do finanční situace a přemýšlíme o odlužení.Manžel je vlastníkem 1/4 rodinného domu,má svůj vchod,svůj plynoměr,elektroměr,vlastní vůz.Rrosím může příjít o dům při oddlužení,protože by jsme neměli kde bydlet.Děkuji

 • Custom avatar Kristina

  Dobrý den,
  známá uvažuje o bankrotu, je ale osvč a každý měsíc dostává 30tisic, z čeho se bude počítat splátka nebo kolik ji zbyde. cetla jsem, ze zustane jen minimum asi 9tisic, ale z ceho ma platit socialni a zdravotni, to ji preci nic nezbyde. dekuji

 • Tereza

  DObrý den, můj přítel byl ve vězení k letošnímu roku splatil 1. dluh ale bohužel se mu naskytly další pohledávky, bylo by pro něj lepší kdyby požádal o soudní bankrot než aby žil v nejistotě ? A dále bych se chtěla zeptat zda může při vyhlášením osobního bankrotu a splácení po 5 let změnit zaměstnání. Děkuji mnohokrát za odpověď

 • Custom avatar makuchovákrista

  můj synovec je v insolvenci je ted dlouho na nemocenské dostává 6500 kc za byt platí 4400 zůstává mu 2100 kc chtěla bych vědět jak se to vypočítává má částečný invalidní důchod a nemocenskou všechny peníze jdou ke správci děkuji Makuchová

 • Custom avatar anonym

  dobry den mam otazku sme cizinci slovaci jiz bydlime v čr 6 let mame povoleni k trvalemu pobytu chci se zeptat mame dluhy cca 250000,a prijem 18000.rodicak 7200 uz jenom pul roku ,a odmena pestuna ,jestli by na vislo se zbavit dluhu dekuji,

 • Custom avatar Michaela

  Dobry den chtela jsem se zeptat pritel chce žadat o oddluženi,jenže nevime jak si to mame spočitat když ma 1dite ve spol domacnosti a na 2deti plati alimenty prosim vas tedy o radu jak to mame počitat dekuji predem za odpoved

 • Custom avatar veronika

  dobry vecer mam dotaz clovek ktery nepracuje a nemuze najit praci ma narok na zivotni minimum a kolik dekuji dolejsova

 • Custom avatar Martin Nováček

  Dobrý den,
  Jsem v insolvenci,a od bývalého zaměstnavatele jsem dostal odstupné.Mám z této částky nějaký nárok,nebo mě má zbýt jen nezabavitelná část.

  Děkuji,a s pozdravem

  Martin

 • jana olavova

  mame s manzelem odluzeni musi nam soud urcit mesicni splatku kterou budem platit

Odpovídáte na komentář uživatele anonym

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • ANDREADOBRÝ DEN,CHTĚLA JSEM SE ZEPTAT JAK JE TO S PITNÝ REŽIMEM U POŠTOVNÍCH DORUČOVATELEK,DĚKUJIvíce »
 • RadulínDobrý den. Chci se zeptat, zda máme nárok na pitný režim. Pracuji v prodejně částečně...více »
 • ZdenkaAno, pokud vám byl v mzdě vyplacen přeplatek na dani za uplynulý rok, tak je...více »
 • ZdenkaDovolím si reagovat, výpočty mezd dělám. Rozhodně musíte postupovat písmenou formou a nejlépe doporučeným dopisem...více »