Kalkulačka exekuce na mzdu – exekuční srážky z platu

<span>V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci ze mzdy. </span> V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci ze mzdy.

Jednou z možností provedení exekuce, je nařízení, aby vám zaměstnavatel strhával peníze rovnou ze mzdy. Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, kolik peněz vám zůstane z platu, pokud jsou nařízeny exekuční srážky. A také to, kolik peněz vám zaměstnavatel strhne z čisté mzdy na úhradu pohledávek.  V doprovodném textu vám také nabízíme podrobné informace, jak se postupuje při výpočtu srážek z platu, a kolik by vám mělo zůstat jako nezabavitelná částka.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. ledna 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje životní minimum (pro jednotlivce je to 4860 Kč) a zvyšují se i normativní náklady na bydlení (pro výpočet exekuce je to 15 597 Kč).

Od ledna 2023, se mění i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Nově to budou jenom 2/3 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení.

Nezabavitelná částka v roce 2023

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2023 = 13 638Kč
 • Za dítě, manželku nebo manžela je to 3 409,50 Kč
 • Plně zabavitelná částka je od 30 686 Kč

Aktuální kalkulačka, pro výpočet exekuce od ledna 2023 – je zde

Výpočet exekuce na mzdu 2014

Kalkulačka exekuce na mzdu
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je exekuce z výplaty?

Pro určení toho, kolik peněz by vám zůstalo, pokud by byly prováděny exekuční srážky ze mzdy, je rozhodující několik různých faktorů. Exekuce se počítá vždy z čisté mzdy (tedy z hrubé mzdy se nejprve strhnou zákonné srážky jako sociální a zdravotní pojištění a daně).

Z čisté mzdy vám dále musí zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Výše nezabavitelné částky se odvíjí od toho, jestli žijete sami, nebo jestli žijete s manželkou a případně i s dětmi.  A nakonec také záleží na tom, jestli jsou srážky ze mzdy prováděny z důvodu přednostní pohledávky, nebo jestli se jedná o nepřednostní pohledávku.

Nezabavitelná částka 2014

Nemusíte mít obavu, že by vám při exekuci na plat nezůstala ani koruna. Na toto zákon pamatuje a stanovuje, že postiženému (dlužníkovi) musí zůstat nezabavitelná částka, jako minimum k pokrytí jeho základních životních potřeb.

Nezabavitelní minimum při exekuci na mzdu, se stanovuje tak, že pro jednotlivce je nezabavitelná částka rovna dvěma třetinám z částky životního minima a normativních nákladů na bydlení. Životní minimum jednotlivce je v roce 2014 částka 3410 Kč, normativní náklady na bydlení jsou pak 5 873 Kč. Jako nezabavitelní minimum musí zůstat 2/3 z 9283, tedy 6 188,67 Kč.

Pokud ten, komu je nařízena exekuce na mzdu, žije s manželkou, nebo má vyživovací povinnost na nezaopatřené dítě, tak se základní nezabavitelná částka dále zvyšuje. A to o 1/4 (25%) z nezabavitelné částky jednotlivce – tedy za každou osobu o 1 547,17 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky se provádí, i když má manželka svůj vlastní příjem. U dětí se zvýšení nezabavitelné částky provádí pouze v případě, že se nejedná o exekuci nařízenou z důvodu dlužného výživného pro tyto děti. V případě, že mají exekuci nařízenou oba manželé, pak se zvýšení nezabavitelné částky provádí u obou z nich.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky

Pan Novák je ženatý a má se současnou manželkou 2 děti. Kromě toho ale má ještě třetí dítě z předchozího manželství. Protože neplatil alimenty na toto třetí dítě, byla nařízena exekuce a panu Novákovi jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy.

Nezabavitelná částka by se u pana Nováka stanovila tak, že se bude jednat o součet 6 188,67 Kč (základní nezabavitelná částka jednotlivce) a třikrát částka 1 547,17 Kč (za manželku a obě děti z druhého manželství). Tedy dohromady 10 830,18 Kč. Vyživovací povinnost na dítě, kterému pan Novák dluží alimenty, se nezohlední (pokud by ale byla exekuce nařízena z jiného důvodu – např. nezaplacený úvěr v bance, pak by se započítalo i toto třetí dítě).

Jak se provádí výpočet exekuce na mzdu

Základem pro výpočet exekuce je čistá mzda. Od této čisté mzdy (resp. nemusí se jednat jenom o mzdu jako takovou, ale o všechny náhrady mzdy, jako je třeba i nemocenská, peněžitá pomoc mateřství apod.) se odečítá základní nezabavitelná částka.

Pokud je zbylá částka (po odečtení nezabavitelného minima) vyšší než 9 283 Kč, vše nad 9 283 Kč se zabavuje bez omezení.

Pokud je zbylá částka rovna 9 283 Kč nebo nižší, tak se tato suma zaokrouhlí směrem dolů na částku, která je dělitelná třemi (zbytek, tj. jedna nebo dvě koruny se připočtou k základní nezabavitelné částce). Tyto třetiny se pak dělí takto:

 • První třetinu ze zbytku (resp. z 9 283 Kč) dostává zaměstnanec a připočte se mu k základní nezabavitelné částce
 • Druhá třetina se použije na úhradu přednostní pohledávky, pokud zaměstnanec nemá žádnou přednostní pohledávku, pak mu tato druhá třetina stejně jako ta první zůstává
 • Třetí třetina se použije na úhradu přednostních i nepřednostních pohledávek, pokud nejsou žádné přednostní pohledávky, pak se použije na úhradu pouze nepřednostních pohledávek

Příklad výpočtu – srážky ze mzdy 2014

Pan Novák je zaměstnaný, má manželku a dvě děti a dluží na výživném za 3 dítě. Jeho čistá mzda je 20 tisíc korun měsíčně. Jeho zaměstnavateli byl doručen příkaz k provádění exekučních srážek ze mzdy z důvodu dlužného výživného (přednostní pohledávka). Dlužné výživné je 60 tisíc korun.

 • Základní nezabavitelná částka pana Nováka bude 10 830,18 Kč (výpočet nezabavitelné částky viz výše)
 • Zbytek – tedy 9169,82 Kč je menší než 9 283 Kč, takže se zaokrouhlí na číslo dělitelné 3 a rozdíl se připočítá k nezabavitelné částce
 • První třetina – 3056 Kč náleží p. Novákovi
 • Druhá a třetí třetina se použije pro úhradu pohledávky
 • Celkem tedy bude zabaveno 6112 Kč, panu Novákovi celkem zůstane 13 888 Kč

Co jsou to přednostní pohledávky?

Přednostní pohledávky (tedy ty, u kterých je možné zabavit větší sumu peněz) jsou určené v příslušném zákonu. Jedná se o tyto pohledávky:

 • pohledávky výživného
 • pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví
 • pohledávky náhrady škody, způsobené úmyslnými trestnými činy
 • pohledávky daní a poplatků
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a důchodového zabezpečení
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 • pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na náhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • pohledávky náhrady mzdy (sníženého platu nebo snížené odměny) poskytované po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory

Jak se provádí srážky ze mzdy u více pohledávek

Ve výše uvedených příkladech jsme popisovali situaci, kdy měl zaměstnanec pouze jednu pohledávku. Často ale může dojít k situaci, kdy je nařízeno více pohledávek. V takovém případě je rozhodující pořadí těchto pohledávek. Pořadí pohledávek se řídí datem, kdy bylo nařízení o výkonu rozhodnutí doručeno zaměstnavateli.

Při stanovení pořadí pohledávek se postupuje takto:

 • Z druhé třetiny se nejprve hradí pohledávky na výživném
 • Pokud není pohledávka na výživném nebo pokud je uhrazena, tak se hradí další přednostní pohledávky v pořadí, jak byly doručeny
 • Ze třetí třetiny se hradí všechny pohledávky v pořadí, jak byly doručeny (tj. pokud je nepřednostní pohledávka doručena dříve než přednostní, bude se hradit nejprve tato nepřednostní pohledávka)

Jak se bránit exekuci na mzdu

Pokud je soudem nebo exekutorem nařízeno provádění srážek ze mzdy, má zaměstnavatel povinnost tyto srážky provádět. Pokud tedy zaměstnanec má pocit, že jsou srážky prováděny neoprávněně, musí se obrátit na soud nebo na exekutora. Zaměstnavatel nemá možnost „odmítnout“ provádět srážky, ani nemá možnost zkoumat oprávněnost provádění srážek.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčím vlastní peníze na směnku. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčím peníze na směnku. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuse: Kalkulačka exekuce na mzdu – exekuční srážky z platu

Diskuse: 56
 • Custom avatar Radek

  Dobrý den, potřeboval bych informaci. Sám jsem požádal o strhávání s platu při exekuci cca 60 tisíc s urokama se částka vyšplhala na 130tisíc. můj plat 13tisíc exekuce na něj bude zhruba kolem 3000,- exekutorovi je toto ale málo a chce posílat ještě 5000. chcis e zeptat když započne exekuce na plat v jakém stádiu je exekuce je brána jako splácena a uvolní se mě bankovní učet a nebude hrozit vstup do trvalého bydliště ? děkuji za odpověd

 • Světlana Konig

  je možné aby exekutor zablokoval celý účet a nenechal ani korunu na životní náklady? Na účet jde celá výplata

  • Custom avatar plha

   no mně to tak udělal. Pohoda.

 • Custom avatar pavel

  Dobrý den zajímalo by mě kolik si muže učtovat exekutor za dopis když vymáhá 13000kč? Asi sem ten dotaz moc nepatří ale kdo se neptá nic se nedozví 🙂 děkuji

 • Custom avatar Pavel

  Dobrý den, mám exekuci na plat. Při výdělku okolo 30 000 Kč mně zůstanem kolem 13 000 Kč je to správně???

  Děkuji

 • markéta

  dobrý den, pracuji na zkrácený úvazek a vydělám si 4000 čistého, může mi na to sahnout exekutor a pokud ano, kolik mi zůstane ? mám přednostní exekuci a nikoho nevyživuji. děkuji za odpověď.

 • markéta

  a ještě, když těch zkrácených úvazků budu mít více, jak to bude potom s exekucí?

 • dasa

  Dobrý den, dnes mi přišla exekuce na účet. Mam minimální plat a tri deti. Manžel je na Up, muzou mi vůbec neco strhávat z platů. Díky za odpoved

 • Custom avatar Jarda

  Exekutor je zakladatelem lichvaru který si jdou na ruku a stát to podporuje!! Viz info vrána z přerova!! Dluzim 1000kč a mám stoho 17000kč!!! A proč?? Protože tohle dovolíme. V jinich zemích dluh nenaroste do žádných výšin!!! Jsem rád,že jsem čech a podporuju lichvare českého státu!!! Na tohle ani advokát nemá odpověď protože většina z nich myslím tím advokáty jsou podplaceni lichvari a dávají rady. Ke zdi svama!!! Hajzlove českého státu!!!

 • Custom avatar Eva

  Dobry den,jsem zaměstnaná a mám exekuci na plat,kde se mi odečítá část peněz. má exekutor právo zabavit majetek mého přitele u kterého bydlim s dcerou,když se mi částka odečíta z platu? Někdo mi řekl,že částku kterou dlužím a to co se mi strháva z platu nepokrijí ani náklady na exekutora a penále se pořád zvyšují..exekutor chce ještě bokem posílat nějakou částku,ale jde jimám vzít když tolik nevydělávám? Děkuji za radu

 • Custom avatar sylva

  Dobrý den mam insolvenci kolik ni musí nechat zaměstnavatel když mam jedno ditě muj plat činí 11000hrubeho děkuji za odpověd

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den,
  jsem zaměstnaná a mám dvě exekucí které mi zaměstnavatel strhává z platu, ale přišla mi další exekuce a exekutor chce splátky po mě. Neměl by se domluvit smím zaměstnavatelem a strhávat mi splátky z platu? Jak mu to mám platit, když mi z výplaty nic nezbyde?

  Děkuji za odpověď

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: V aktuálním návrhu na změny u předčasných důchodů a změny valorizací (...
 • David Foltyn: Dobrý den, v navrhované důchodové reformě bude povinna odpracovana doba, povinn...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Na základě dostupných informací mohu říci pouze to, že aktuálně se mluví po...
 • habova.byty@seznam.cz: Dobrý den, mám dotaz, jsem ročník 1966, OSVČ, chtěla bych využít předduchod....
 • Luboš: Na účtu mám zobrazen příjem dávky PNB za měsíce 02 a 03/2023, dne 11.4.2023. ...