Kalkulačka osobní bankrot – soudní oddlužení

<span>Následující kalkulačka vám umožní orientačně spočítat, jestli splňujete základní podmínky pro to, aby soud schválil soudní oddlužení. </span> Následující kalkulačka vám umožní orientačně spočítat, jestli splňujete základní podmínky pro to, aby soud schválil soudní oddlužení.

Lidé, kteří mají veliké dluhy, které nezvládají splácet, mají možnost, jak tuto situaci řešit. Mohou se přihlásit k soudu a podat insolvenční návrh, a současně požádat o soudní oddlužení. Tato procedura, někdy také nazývaná „osobní bankrot“ představuje poměrně náročnou záležitost. Dlužník musí nahlásit všechny své pohledávky, a následně buď dochází k prodeji jeho majetku, nebo musí 5 let splácet své pohledávky. Pokud se mu ale podaří během 5 roků uhradit alespoň 30% svých dluhů, může na konci této doby vyjít „čistý“ a začít nový život.

Následující kalkulačka vám umožní orientačně spočítat, jestli splňujete základní podmínky pro to, aby soud schválil soudní oddlužení. Jaké má podmínky osobní bankrot, co vše musí dlužník splnit, aby mu soud oddlužení schválil, a co přesně to v praxi znamená, se dozvíte v následujícím textu.

Insolvence (oddlužení) 2024 – snížení nezabavitelné částky

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro výpočet nezabavitelné částky při oddlužené. V roce 2024, jsou snížené normativní náklady na bydlení o 1400 Kč, což má za následek i snížení nezabavitelné částky o 933 Kč.

Během insolvence, se od ledna 2024 zvýší srážky (insolvenční správce má nárok na více peněz) a lidem zůstane méně peněz. Rozdíl může být i 500 – 1000 Kč nebo i více.

Viz: Nová kalkulačka pro výpočet insolvence od 1. ledna 2024

Online výpočet – soudní oddlužení

Tato kalkulačka poskytuje orientační výpočet splátek v případě oddlužení formou splátkového kalendáře. Postup výpočtu je obdobný, jako v případě, kdy je nařízena exekuce na mzdu, a dlužník má přednostní pohledávky (viz. Kalkulačka exekuce ze mzdy).

Kalkulačka splátek při oddlužení
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Poznámky k výpočtu:

 • Celková výše splátek za 5 roků musí být alespoň 30% všech pohledávek
 • Od měsíční splátky se odečítá odměna insolvenčního správce (750 Kč měsíčně u jednotlivce nebo 1125 Kč při společném návrhu manželů)
 • Od měsíční splátky se odečítá náhrada hotových výdajů insolvenčního správce (150 Kč měsíčně u jednotlivce nebo 225 Kč při společném návrhu manželů)
 • V případě že je insolvenční správce plátcem DPH pak se výše uvedené částky ještě navyšují o DPH ve výši 21%
 • Faktická částka připadající na úhradu pohledávek tedy bude ve výsledku nižší, než jak uvádí kalkulačka
 • Při výpočtu se používají údaje platné pro rok 2014 – výše nezabavitelné částky se může v budoucnu měnit (podle toho, jaké bude životní minimum nebo normativní náklady na bydlení)

Jaké podmínky má osobní bankrot

Soudní oddlužení (neboli osobní bankrot) se řídí zákonem číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Oddlužení se pak věnuje především paragraf § 389 – § 418. Osobní bankrot není nijak jednoduchá záležitost, i když tak někdy bývá prezentován. Často je uváděno, že osobní bankrot je velmi jednoduchý způsob, jak se může dlužník zbavit svých dluhů. V praxi to ale tak úplně neplatí.

Mezi základní podmínky, aby soud přijal insolvenční návrh, a povolil soudní oddlužení, patří především tyto:

 • Dlužník (fyzická osoba) nesmí mít dluhy z podnikání (pokud by se jednalo o podnikatele, právnickou osobu, nebo osobu, která sice již nepodniká, ale jejíž dluhy jsou z podnikání, tak soud oddlužení nedovolí – zde se postupuje podle jiných ustanovení insolvenčního zákona)
 • Dluhy (pohledávky) musí být vyšší než majetek (pokud má někdo majetek s vyšší hodnotou než jeho závazky, pak se nejedná o úpadek)
 • Dlužník musí být schopen uhradit nejméně 30% svých závazků (neznamená to ale, že stačí zaplatit jenom oněch zmíněných 30%, dlužník je povinen buď rozprodat svůj majetek a celý zisk z prodeje použít na úhradu dluhů nebo splácet následujících 5 roků)
 • Žádost o soudní oddlužení je možné podat, i když je proti dlužníkovi vedena exekuce

Osobní bankrot – prodej majetku nebo splátkový kalendář

V zásadě existují pouze dva způsoby, jak může být provedeno oddlužení:

 • Oddlužení prodejem majetku
 • Oddlužení splátkovým kalendářem

Je nutné říci, že soud nařizuje vždy pouze jednu z těchto dvou variant. V zásadě není možná kombinace obou výše uvedených způsobů (resp. může nastat situace, kdy pohledávky zajištěných věřitelů jsou uspokojeny prodejem majetku a pohledávky nezajištěných věřitelů jsou uspokojovány splátkovým kalendářem). Způsob oddlužení navrhuje ten, kdo podává žádost o osobní bankrot. Tedy zpravidla dlužník, který může soudu navrhnout, jakou formou by mělo být oddlužení provedeno. Soud ale může rozhodnout jinak.

Osobní bankrot – prodej majetku

V tomto případě soud stanoví insolvenčního správce, provede se soupis majetku dlužníka a ten je následně prodán v dražbě. Z výsledku dražby jsou pak uspokojení jednotliví věřitelé. Soud tuto formu oddlužení povolí v případě, že má dlužník majetek v dostatečně vysoké ceně, aby došlo k úhradě alespoň 30% jeho závazků.

Osobní bankrot – splátkový kalendář

Častější formou oddlužení je pak osobní bankrot, kdy dlužník následujících 5 roků splácí ze svého příjmu, své pohledávky. V takovém případě musí dlužník společně s návrhem na oddlužení soudu doložit:

 • Přehled o svých příjmech za poslední 3 roky
 • Informace o očekávaných příjmech v následujících 5 letech
 • Soupis všech pohledávek, které dlužník má

Tuto formu osobního bankrotu soud povolí, pokud bude dlužník ze svého očekávaného příjmu schopen v následujících 5 letech uhradit nejméně 30% pohledávek. Neznamená to ale, že stačí uhradit oněch 30%. Splácení probíhá po celou dobu a v praxi tak dlužník může zaplatit i více než 30% z hodnoty závazků.

Pokud dlužník není schopen z očekávaného příjmu v následujících 5 letech schopen uhradit alespoň 30% pohledávek, soud oddlužení nedovolí. Výjimkou je situace, kdy se dlužník dohodne (třeba s někým z rodiny), že mu dotyčný bude přispívat tak, aby byl schopen uhradit požadované minimum. V tom případě je nutné k žádosti o oddlužení doložit příslušný závazek.

Jak probíhá oddlužení

Pokud soud povolí oddlužení postupným splácením (splátkový kalendář), je dlužník povinen odvádět všechny svoje příjmy na úhradu pohledávek. V zásadě je to pak stejná situace, jako by byla nařízena exekuce na mzdu – dlužníkovi zůstává pouze nezabavitelná částka. Během oddlužení je nutné použít všechny příjmy na úhradu pohledávek – to zahrnuje:

 • Výplatu a obdobné příjmy ze všech zaměstnání, které dlužník má/bude mít
 • Příjmy z dědictví nebo darů, které dlužník během této doby získá
 • Všechny ostatní mimořádné příjmy

Dlužník má dále povinnost dvakrát ročně (k 15. březnu a k 15. září) podávat přehled o svých příjmech.

Osobní bankrot – život bez dluhů

Ještě je nutné říci, že oddlužení nekončí automaticky po 5 letech. Po uplynutí této doby musí dlužník k soudu podat návrh na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Soud může toto osvobození zamítnout, a to především v případech, kdy dlužník nesplnil svůj závazek úhrady 30% pohledávek, nebo v případech kdy proti osvobození vznese námitku některý z věřitelů – například vyjde-li najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka pro začínající podnikatele. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Půjčka na směnku bez poplatku předem ihned na ruku. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuse: Kalkulačka osobní bankrot – soudní oddlužení

Diskuse: 26
 • Custom avatar Martin Nováček

  Dobrý den,
  Jsem v insolvenci,a od bývalého zaměstnavatele jsem dostal odstupné.Mám z této částky nějaký nárok,nebo mě má zbýt jen nezabavitelná část.

  Děkuji,a s pozdravem

  Martin

 • jana olavova

  mame s manzelem odluzeni musi nam soud urcit mesicni splatku kterou budem platit

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...