Kalkulačka čistá mzda – výpočet čisté výplaty v zaměstnání (i při DPP a DPČ)

<span>Pro výpočet čisté mzdy je rozhodující to, jaká je vaše hrubá mzda a také to, jaké si uplatníte daňové slevy a zvýhodnění. </span> Pro výpočet čisté mzdy je rozhodující to, jaká je vaše hrubá mzda a také to, jaké si uplatníte daňové slevy a zvýhodnění.

V této online kalkulačce si můžete spočítat, jak vysoká by měla být vaše čistá mzda v roce 2017. Případně si také můžete vyzkoušet, jak by se na vaší čisté mzdě projevilo uplatnění nějaké daňové slevy nebo zvýhodnění (třeba pokud by se vám v průběhu roku mělo narodit dítě). V roce 2017 by se také mělo zvýšit daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě v rodině. Pokud se vás to týká, můžete si spočítat, kolik vám zůstane peněz, po této změně.

Výpočet čisté mzdy 2024 – změny od 1. ledna 2024

Od ledna 2024, začíná platit mnoho změn. Některé změny, mají vliv i na výpočet výplaty v zaměstnání:

Pro výpočet čisté mzdy v roce 2024, můžete použít tuto kalkulačku:

Kromě toho od 1. 1. 2024, platí i mnoho dalších změny (zvýší se daň z nemovitostí, mění se sazby DPH, a mnoho dalšího).

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

 • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
 • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Aktualizace 22. 12. 2020:

22.12.2020 Parlament podruhé schválil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Změna by nyní měla být již definitivní (zrušení supehrubé mzdy i zvýšení daňové slevy, a další změny). Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021). U většiny zaměstnanců se zvýší výplata o minimálně 1000 Kč měsíčně (nebo i podstatně více).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 140 000 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v nové kalkulačce čisté mzdy, je aktualizován podle toho, co bylo schváleno v Senátu i v Parlamentu.

Od 1.1.2021 se také zvýší minimální mzda pro zaměstnance, na 15 200 Kč (v roce 2020 je to 14 600 Kč). To povede i ke zvýšení minimální zaručené mzdy = zvýšení hrubé mzdy pro řadu zaměstnanců.

Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2017

Pro výpočet čisté mzdy je rozhodující to, jaká je vaše hrubá mzda a také to, jaké si uplatníte daňové slevy a zvýhodnění. Od toho se pak odvíjí, kolik peněz vám ve finále zůstane.

Hrubá mzda je součet všech nárokových složek, na které má zaměstnanec nárok – patří sem nejenom základní mzda (plat), ale i různé příplatky (za přesčas, za práci v noci, za práci ve svátek). Do hrubé mzdy jsou pak zahrnuty i různé náhrady mzdy (za nemoc, za dolovenou apod.). Nakonec se do hrubé mzdy započítávají třeba i odměny, prémie apod.

Mzdová kalkulačka čisté mzdy 2017

Kalkulačka čistá mzda 2017
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Sociální a zdravotní pojištění 2017

Při výpočtu čisté mzdy jsou nejprve provedeny zákonem předepsané srážky ze mzdy – tedy především sociální a zdravotní pojištění a dále pak záloha na daň. U zaměstnanců se tedy v roce 2017 jedná o:

 • Sociální pojištění zaměstnanec = 6,5% z hrubé mzdy (resp. pro přesnost se jedná o důchodové pojištění)
 • Sociální pojištění zaměstnavatel = 25% z hrubé mzdy (z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti)
 • Zdravotní pojištění = 4,5% z hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění zaměstnavatel = 9% z hrubé mzdy
 • Záloha na daň = 15% ze super hrubé mzdy (hrubá mzda zvýšená o sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel tj. super hrubá mzda je o 34% vyšší než hrubá mzda)

Slevy na dani a daňový bonus

Záloha na daň se pak může snížit započtením příslušné daňové slevy za poplatníka, což je 2070 Kč měsíčně. A to v případě, že zaměstnanec u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Přehled jednotlivých daňových slev a zvýhodnění viz následující tabulka.

Stejně tak se může započítat daňové zvýhodnění za dítě/děti. To je v roce 2017 činí 13 404 Kč za první vyživované dítě, 15 804 Kč za druhé vyživované dítě a 17 004 Kč za třetí a každé další vyživované dítě, (23 208 Kč za každé dítě s průkazem ZTP/P).

Je-li daňové zvýhodnění vyšší než záloha na daň, zaměstnanci přísluší tzv. daňový bonus. Tedy v podstatě jakási „negativní“ daň, kdy místo, aby se něco strhávalo, se naopak o tento bonus čistá mzda navyšuje.

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 11 000 Kč
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v první polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 17 004 Kč 1 417 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 20 604 Kč 1 717 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v druhé polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 14600 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Další postup výpočtu čisté mzdy

Jakmile jsou provedeny tyto zákonné srážky ze mzdy (sociální a zdravotní pojištění a záloha na daň), mohou být případně provedeny i další srážky ze mzdy. Může se jednat například o stravenky, spoření nebo třeba i exekuční srážky ze mzdy v případě exekuce na plat.

To, co pak zůstává po provedení všech srážek, je pak čistá mzda, která je vyplacena zaměstnanci.

Průměrná mzda v ČR 2017 a výpočet čisté mzdy

V 1 čtvrtletí roku 2017 byla průměrná mzda v ČR ve výši 27 889 Kč. Pokud bychom chtěli spočítat průměrnou čistou mzdu typického zaměstnance (tedy zaměstnance, který má dvě děti a má u zaměstnavatele podepsáni Prohlášení k dani), pak by výpočet vypadal takto:

 • Hrubá mzda = 27 889 Kč
 • Sociální pojištění 6,5% = 1813 Kč (6973 Kč zaměstnavatel)
 • Zdravotní pojištění 4,5% = 1256 Kč (2510 Kč zaměstnavatel)
 • Záloha na daň 15% = 5610 Kč
 • Daňová sleva na zaměstnance = -2070 Kč
 • Daňové zvýhodnění za děti = -2734 Kč
 • Záloha na daň po uplatnění slev = 806 Kč
 • Povinné odvody celkem = 3875 Kč
 • Čistá mzda celkem = 24 014 Kč

Výše uvedený příklad pochopitelně není nějaká průměrná čistá mzda v ČR. Vzhledem k tomu, že různí zaměstnanci, si mohou uplatnit různé daňové slevy, nebo si je také nemusí uplatnit u zaměstnavatele ale až při podání daňového přiznání, tak faktická průměrná čistá mzda může být úplně jiná. Také je nutné zohlednit, že lidé s vyššími příjmy platí další daň (solidární daň).

Jaká je minimální mzda v roce 2017?

Od 1. 1. 2017 tak došlo ke zvýšení minimální mzdy. Ta je od začátku ledna zvýšena na 11000 Kč (v roce to bylo 9900 Kč).

Jak by se toto zvýšení mohlo projevit na čisté mzdě zaměstnance, který pracuje za minimální mzdu a má dvě děti? V roce 2016 by tento zaměstnanec měl 11 344 Kč (při započítání zvýhodnění na dítě v sazbě roku 2017, by to v roce 2016 bylo 11 544 Kč). V roce 2017 by čistá mzda byla 12 374 Kč. Zvýšení této „minimální čisté mzdy“ je tedy o 1000 Kč (resp. o 1200 Kč při zohlednění zvýšení daňové slevy na druhé dítě).

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka ihned pro nezaměstnané. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Rychlá půjčka 20000. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Kalkulačka čistá mzda – výpočet čisté výplaty v zaměstnání (i při DPP a DPČ)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Chovanec Stefan: Rychlá půjčka je nyní dostupná Kontaktujte nás Rychlá a spolehlivá finanční...
 • Soňa: Zajímavá diskuse.Můj tatínek zemřel v DD. Po jeho smrti jsme vyklízeli věci, a...
 • Simča: Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnankyně nastoupila na nemocenskou 12.6.2023, nas...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Obávám se, že nikoho nenapadlo, že Úřad práce bude mít více pravomocí zkoum...
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Tam kde budete uplatňovat daňové slevy (je možné jenom u jedné firmy v jednom m...