Náhradní výživné pro samoživitelky – stát bude platit část alimentů za neplatiče

<span>Vláda navrhuje, že by stát platil výživné za neplatiče. Samoživitelky by tak mohly dostat maximálně 3000 Kč měsíčně od Úřadu práce. Podmínkou je podání návrhu na exekuci. Náhradní výživné by se vyplácelo 2 roky. Návrh musí schválit parlament.</span> Vláda navrhuje, že by stát platil výživné za neplatiče. Samoživitelky by tak mohly dostat maximálně 3000 Kč měsíčně od Úřadu práce. Podmínkou je podání návrhu na exekuci. Náhradní výživné by se vyplácelo 2 roky. Návrh musí schválit parlament.

Od poloviny roku 2021, byla zavedena nová „sociální dávka“ – náhradní výživné na dítě. Při splnění příslušných podmínek, bude stát platit část výživného za neplatiče. To by mělo ulevit především matkám samoživitelkám (nebo otcům samoživitelům). Podle nového zákona, by stát mohl za neplatiče platit až 3000 Kč měsíčně.

O náhradní výživné, je možné žádat na Úřadu práce, od poloviny roku 2021. Předpokladem, pro nárok na tuto podporu od státu, je zahájení exekuce pro dlužné výživné (musí být podán alespoň návrh, na zahájení exekuce).

Náhradní výživné pro samoživitele a samoživitelky

Od poloviny roku 2021, platí nový zákon, který umožňuje, aby stát platil náhradní výživné na dítě:

  • Stát platí soudem stanovené výživné, maximálně 3000 Kč měsíčně
  • Rodič, který by požadoval náhradní výživné, musí podat návrh na exekuci
  • Náhradní výživné by se vyplácelo 4 roky (původně to byly dva roky, v roce 2023 schváleno prodloužení na 4 roky)
  • Nárok na výživné by se musel dokládat jednou za 4 měsíce (3x za rok)

Kolik budou stát náhradní alimenty (výživné) za neplatiče?

Vláda odhaduje, že až 31% samoživitelek nedostává alimenty (výživné na dítě) vůbec. Podle vládního odhadu by stát na náhradním výživném měl za rok vyplatit cca 900 miliónů korun.

Stát bude následně tyto prostředky vymáhat po neplatících rodičích (dlužnících). Je ale otázka, jestli bude stát ve vymáhání alimentů úspěšnější, než když výživné vymáhá samotný rodič.

Rodič, který nedostává výživné, se můžete obrátit na exekutora. Také může dotyčného neplatiče nahlásit na policii, protože neplacení výživného je trestný čin.

Často ale vymáhání alimentů skončí s tím, že prostě není kde brát. Dlužník (který neplatí alimenty) nikde nepracuje (nebo jen za minimální příjem), nemůže být postižen exekucí na plat. Nemá žádný majetek (takže není možní exekuce na majetek). Příjem si nechá vyplácet v hotovosti na ruku, takže nepomůže ani blokace bankovního účtu.

Není tedy příliš pravděpodobně, že by stát byl ve vymáhání alimentů efektivnější. Takže je poměrně pravděpodobné, že nemalá část vyplaceného národního výživného od Úřadu práce se prostě „odepíše“.

Stát přiznává vlastní selhání

Není to první případ, kdy stát přiznává vlastní selhání. Na místo toho, aby řešil příčinu, řeší až následek. Vyplácení náhradního výživného nic nevyřeší. Stát by se měl spíše zajímat o to, jak zefektivnit vymáhání dlužného výživného. Vymahatelnost dluhů a exekucí je poměrně nízká. Zlepšení v této oblasti by neprospělo jenom samoživitelkám a samoživitelům, ale všem kdo se snaží vymoci nějakou pohledávku.

Kolik je výživné na dítě?

O výši výživného (alimentů) rozhoduje soud, který má možnost individuálního posouzení celé situace. Pro stanovení výše výživného na dítě, by měl soud vycházet z toho, jaké jsou příjmy otce a matky dítěte. Mělo by se i hodnotit, jak se změní majetkové a sociální poměry pro dítě po rozvodu (rozchodu) rodičů.

K tomu všemu by měl soud přihlédnout, při stanovení výše výživného. Kromě toho ale existuje i tabulka doporučené výše výživného. I když není právně závazná, soudy z ní obvykle vychází:

Tabulka – doporučená výše výživného

Životní etapa/věk dítěte Výživné na 1 dítě Výživné na 2 děti Výživné na 3 děti Výživné na 4 děti
Předškolní věk (0 – 5 roků) 14% 12% 10% 8%
I. stupeň ZŠ (6 – 10 roků) 16% 14% 12% 10%
II. stupeň ZŠ (11 – 15 roků) 18% 16% 14% 12%
SŠ a vyšší vzdělávání (16 roků a více) 20% 18% 16% 14%
Maximální částka (*) pevná částka 66% nebo pevná částka 55% nebo pevná částka 50% nebo pevná částka

(*) Podle doporučení MSp, ale výsledná částka výživného, nesmí překročit určitou hranici – tomu, kdo platí výživné, musí zůstat buď pevná částka nebo jde o % z čistého příjmu – podrobnější vysvětlení viz dále.

Výpočet výše výživného z maximální částky

Pokud nejsou známy příjmy rodiče (který má povinnost platit alimenty), pak soud může určit výši výživného na dítě podle toho, jaké je životní minimum. Soud má možnost určit výživné z 25 násobku životního minima jednotlivce

Kalkulačka – výpočet výživného (alimenty) na dítě

Pro konkrétní výpočet výše výživného (alimentů) můžete použít tuto kalkulačku. Dá se v ní spočítat orientační částka výživného na dítě. Najdete zde i další informace o tom, kdo má povinnost platit výživné, jak je to s nárokem na alimenty pro dítě nad 18 roků. A další užitečné informace z této oblasti.

Diskuse: Náhradní výživné pro samoživitelky – stát bude platit část alimentů za neplatiče

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
  • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
  • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
  • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
  • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
  • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...