Kalkulačka přídavky na bydlení – kolik je příspěvek na bydlení?

<span>Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.</span> Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.

Máte nízké příjmy nebo platíte hodně vysoký nájem, či jiné náklady za bydlení? Chtěli bystě vědět, jestli máte nárok na přídavky na bydlení? Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, zda můžete získat sociální příspěvek na bydlení. A také to, o kolik peněz by se jednalo. V dalších odstavcích se pak můžete dočíst, jaké jsou přesné podmínky vyplácení příspěvků na bydlení. Kde a jak o tuto podporu požádat, a jaké k tomu potřebujete dokumenty.

Kolik bude příspěvek na bydlení v roce 2024?

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro přídavky na bydlení. A platí i nové tabulky – normativní náklady na bydlení. Což bude mít velký vliv na výpočet příspěvků na bydlení.

Od ledna 2024, se pro některé rodiny mohou snížit dávky na bydlení (zbytek domácností bude mít stejně, někdo i více peněz, než v minulém roce).

Na přídavky na bydlení je nárok při bydlení v nájmu (i v podnájmu), družstevní byty, byty a domy v osobním vlastnictví (včetně věcného břemene, nebo některých rekreačních objektů). Nárok na podporu od státu je v případech, kdy jsou náklady na bydlení vyšší než 30% čistého příjmu.

Výpočet – přídavky na bydlení 2014

Pro stanovení výše příspěvku na bydlení jsou rozhodující především tyto informace – jaké jsou celkové náklady na bydlení (co do nich spadá, je podrobněji popsáno níže), jaké jsou vaše příjmy, o jaký typ bydlení se jedná (nájem, družstevní byt, nebo osobní vlastnictví) a nakonec o jak velké je město nebo obec, kde bydlíte.

Kalkulačka přídavky na bydlení
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení v roce 2014?

Přídavky na bydlení se řídí zákonem o státní sociální podpoře, což je zákon č. 117/1995 Sb. Tato sociální dávka je primárně určena, jako pomoc pro ty, kdo mají nízké příjmy, a v důsledku toho, tak mají obtíže se zaplacením svých nákladů na bydlení.

O příspěvek na bydlení si může žádat pouze majitel bytu (u bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Zároveň také platí, že sociální úřady vyžadují, aby dotyčná osoba měla v daném bytě vedené trvalé bydliště.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2014?

Konkrétní výše této sociální dávky je závislá na tom, jaké jsou reálné (skutečně zaplacené) náklady na bydlení za poslední kalendářní čtvrtletí. A současně, jaké byly celkové příjmy všech osob ve společné domácnosti ve stejném období.

Přídavky na bydlení jsou tedy vypláceny zpětně. Není možné žádat o podporu na budoucí výdaje. Žádá se až na základě prokazatelně vynaložených výdajů. Mezi náklady na bydlení se počítají především následující platby:

 • Platba za nájemné, příspěvky do fondu oprav a další obdobné položky
 • Platby za elektřinu, vodu, plyn (pokud již nejsou zahrnuty v nájmu)
 • Platby za odvoz odpadů, za teplo nebo za paliva (pokud máte vlastní vytápění)

Pokud je v rozhodném období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), vracen nějaký přeplatek (přeplatek na zálohách za vodu, elektřinu, nebo plyn apod.), pak se o tuto vrácenou částku náklady na bydlení snižují.

Jako příjem se pak započítávají všechny běžné příjmy:

 • Výplata ze zaměstnání nebo příjem z podnikání, důchod, invalidní důchod apod.
 • Náhrady mzdy jako nemocenská, mateřská apod.
 • Sociální dávky, jako například rodičovský příspěvek, dětské přídavky apod.

Jako příjem se uvádí celkové příjmy všech zúčastněných osob za rozhodné období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), stejně jako u nákladů.

Normativní náklady na bydlení

Vzhledem k tomu, že ceny nájmů i dalších položek v nákladech na bydlení se v jednotlivých částech republiky značně liší, je stanoveno 5 různých skupin:

 • Hlavní město Praha
 • Obec / město nad 100 tisíc obyvatel
 • Obec / město 50.000 – 99.999 obyvatel
 • Obec / město 10.000 – 49.999 obyvatel
 • Obec / město do 9.999 obyvatel

Pro stanovení nároku na přídavky na bydlení také hraje roli, jestli se jedná o byt nájemní nebo jestli je to byt / dům v osobním vlastnictví nebo případně družstevní byt.  A jako poslední údaj se uvádí počet osob (včetně nezletilých a/nebo nezaopatřených dětí).

Zákon a další příslušné právní předpisy pak pro každý rok stanovují tabulky, které udávají takzvané „normativní náklady na bydlení“ – což je tabulkové číslo představující částku odpovídající nákladům na bydlení stanovenými zákonem – viz následující tabulky:

Normativní náklady na bydlení pro byty v nájmu – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7711 6156 5873 5028 4809
2 11081 8952 8566 7409 7110
3 15096 12312 11807 10294 9903
4 18889 15542 14932 13108 12636

Normativní náklady na bydlení pro byty v osobním nebo družstevním vlastnictví – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4488 4488 4488 4488 4488
2 6644 6644 6644 6644 6644
3 9263 9263 9263 9263 9263
4 11792 11792 11792 11792 11792

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2014

Nárok na přídavky na bydlení má ten kdo:

 • Je majitelem bytu a má zde vedené trvalé bydliště (byt nebo dům v osobním či družstevním vlastnictví
 • Má prokazatelné – skutečně zaplacené náklady na bydlení vyšší, než normativní náklady pro danou obec
 • Jehož příjmy (násobené koeficientem 0,35 pro Prahu nebo 0,3pro zbytek ČR) jsou nižší než normativní náklady

Pokud jsou splněny tyto tři podmínky, pak vzniká nárok na přídavky na bydlení. Jejich výše je stanovena jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu. Vyplacená částka je ale limitována tím, jaké jsou v daném místě normativní náklady – ty tvoří strop pro maximální výši vyplaceného přídavku. Pokud by vypočítaná výše přídavku byla menší než 50 Kč, pak se dávka nevyplácí.

Jak a kde podat žádost o přídavky na bydlení?

O tuto sociální dávku se žádá na místně příslušném úřadu práce (podobně jako i u většiny ostatních sociálních dávek). K vyřízení budete potřebovat především tyto doklady a formuláře:

 • Vyplněný formulář, žádost o příspěvek na bydlení
 • Doklady o skutečně vynaložených nákladech na bydlení (zaplacené složenky, účtenky faktury, SIPO apod.)
 • Prohlášení o výši příjmů všech zúčastněných osob
 • Doklady o vztahu k bytu či domu – nájemní smlouva, dekret apod.

Žádost o příspěvek na bydlení se podává opakovaně každé 3 měsíce. Vždy je pak nutné dokládat stejné údaje – náklady na bydlení a příjmy. Tuto sociální dávku je možné pobírat maximálně 84 měsíců po sobě, pak nárok zaniká.

Potřebujete rychle získat peníze? Pak neváhejte a podívejte se, co vám nabízí SMS půjčka ihned na bankovním účtě. Snadno a rychle, za výhodných podmínek, bez placení poplatků předem a bez rizika si i vy můžete půjčit peníze. Umožní vám to i tato Půjčka 20000 Kč ihned v hotovosti. Stačí jedno kliknutí a peníze už mohou bý tna cestě k vám.

Diskuse: Kalkulačka přídavky na bydlení – kolik je příspěvek na bydlení?

Diskuse: 232
 • Custom avatar Dana

  Dobrý den, moje odcera v létě ovdověla. V současné době pobírá pouze vdovský důchod 5 020 Kč a její 3 letý syn sirotčí 5 040 Kč. Splácí hypotéku 9 000 Kč měsíčně a měsíční náklady na byt činí cca 4 000 Kč. V dubnu jí skončila mateřská dovolená a do zaměstnání může nastoupit až v září, až bude místo pro vnuka ve školce. Nemá tedy krom důchodů žádný příjem. Myslíte, že má nárok na příspěvek na bydlení nebo na jinou finanční pomoc?
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Gabriela

  Dobry den .davky se posílají za daný měsíc nebo za předchozí měsíc?děkuji moc za odpověd Gabriela

 • Custom avatar simona

  Dobrý den chci se zeptat budu zadat o příspěvek na bydlení musí MIT b byte trvale bydliště i děti nebostštaci ze ho budu MIT jen já?

 • Custom avatar Milada

  Dobrý den jen se chci zeptat kdy mám zase žádat o přídavky na bydleni, když jsem o ne zadala v dubnu , tak kdy mám zase podat další papíry . Děkuji.

 • eva Szkanderova

  Dobrý den ,nechápu to na jednom servru mám nárok na příspěvek na bylení skoro 35000kč a na vašem 150kč

 • Custom avatar Martina

  Dobrý den, mám kombinaci dotazů i z tématu rodičovská dovolená. Byla jsem na Úřadu práce kvůli rodičovské a ptala jsem se, zda by měl člověk nárok na vyšší přídavky na bydlení, kdyby byl doma 3 roky, ale rodičovskou vyčerpal během 2 let. Tedy poslední rok by byl doma za 0 Kč – jen s výživným na dítě. Paní z ÚP mi řekla, že rodičovská nehraje v příspěvku na bydlení roli – což se mi ale nezdá. Jinými slovy mi sdělila, že by byl příspěvek stejný v době, kdy bych ji pobírala, tak v době, kdy ne. Podle kalkulačky se ale započítává do příspěvku i rodičovská. A druhý dotaz je ten, zda by byl člověk opravdu doma za 0 Kč nebo by mohl žádat o různé příspěvky? (I s výživným mi v kalkulačce vychází, že mám nárok na příspěvek.) Děkuji

 • Custom avatar Jarka

  Dobrý den,
  ráda bych se Vás,paní Králová zeptala,jak budu řešit příspěvek na byt po uplynutí sedmi let.
  To již budu v důchodu a při příjmu Kč:10500.- nevím,jak mi důchod vypočítají.
  Mám dceru,která pobírá invalidní důchod,čili od ní nemohu s finanční podporou počítat.
  Prosím Vás,na koho se mám obrátit.
  Mnohokrát děkuji za odpověď.
  Jarka.

 • Custom avatar markéta

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat bydlím v bytě kde majitelé bytu jsou moji rodiče, ale máme sepsanou normální nájemní smlouvu na částku 5000 kč měsíčně včetně poplatků. právě jsem na neschopence, která mi bude končit nástupem na mateřskou dovolenou.Nemocensnská mi činí 181 kč na den. Mám nárok si zažádat o příspěvěk na bydlení i když majitelé jsou rodiče???

 • Custom avatar Monita

  Dobrý den,
  mám takový dotaz. Jsme tříčlenná rodina – já, manžel a 5 syn. Já jsem trvale bez zaměstnání a manžel pobírá mzdu v průměru 20,600,– Nájemné máme ve výši 11.300,– včetně poplatků. Já jsem registrovaná na ÚP, podporu nemám, jiné dávky nepobíráme. Jelikož jsme v insolvenci a bylo nám schváleno oddlužení. Manželovi zůstane z platu pouze nezabavitelné minimum, které v našem případě podle pí soudkyně zhruba činí 12.800,–. Pokud si dám do jakéhokoliv kalkulátoru příjem, tak při výpočtu se vždy objeví „vysoký příjem“. Po zaplacení nájmu nám tedy zůstane 1,500,– na celý měsíc a to nám nedá ani na školku, léky a dopravu o jídle ani nemluvě. Lze požádat o nějaký příspěvek, podle kalkulátoru nikoliv.
  Děkuji za odpověď

 • Custom avatar svetla

  dobrý den, chtěla bych jse zeptat jestli budu mít nárok na příspěvek na bydlení na 2.ctvrteti (4,5,6) když budu z najmu odcházet k 31.8. a od 1.9. budu bydlet jinde . doteď jsem dostávala příspěvek na bydlení. prosím poraďte děkuji .
  světla

 • Custom avatar SISI

  PRIJDU O PRISPEVEK NA BYDLENI POKUD DCERA BERE SIROTCI DUCHOD???

 • Custom avatar Alena

  Dobrý den, chtěla bych požádat o informaci zda se v průměrném nájmu za dané čtvrtletí zohledňuje doplatek nájmu, respektive záloh za energie a služby z vyúčtování období roku 2013, vzniklý v důsledku nízkých měsíčních záloh. Vstupuje do výpočtu průměrného nájmu ve čtvrtletí v němž je splatný nebo se na tento náklad nebere zřetel? Děkuji

 • Custom avatar Alena

  Dobrý den, počítá se do příjmů i příspěvek na živobytí?

 • Custom avatar Petr

  Dobrý den.
  Máme byt v osobním vlastnictví v obci s 50000 – 99999 obyvatel a žijeme zde s manželkou a dvěma dětmi (14 a 7 let). Můj měsíční příjem činí průměrně 27000 kč. Žena je nezaměstnaná. V březnové výplatě při vyrovnání daní mi vracejí ~24000 kč. Máme poměrně nízké splátky na energie (~6500 kč), takže jsme letos dopláceli celkem asi 8000 kč při vyúčtování za minulý rok.
  Mám na Vás dotaz. Když si navýšíme měsíční zálohy na energie, že budu celkově platit ~12000 kč, tak za 3. a 4. čtvrtletí bychom dostali příspěvek na bydlení ve výši ~3 692 kč za měsíc? A potom za první a druhé nic – velký příjem (vyrovnání daní v březnu a vrácení přeplatků za energie asi v květnu). Je tato teorie správná?
  Děkuji za odpověď. Petr

 • Custom avatar LENKA

  DOBRY DEN,ZADALA JSEM O PRISPEVEK NA BYDLENI,ALE BYLO MI RECENO ,ZE NEMAM NAROK.BYDLIM V RODINNEM DOMKU MAM TADY TRVALE BYDLISTE A VSECHNY NAKLADY SI PLATIM,ALE DOMEK JE NAPSANY NA DCERU.JA TU MAM VECNE BREMENO.MAM NEJAKOU MOZNOST POZADAT O PRISPEVEK,NEBO NEMAM NA NIC NAROK. DIKY ZA ODPOVED

 • Custom avatar lucinla

  Dobrý den.chtěla bych se zeptat pobírám příspěvek na bydlení a ted v červenci se dokládají další zaplacené vydaje atd…Já od 1.7.bydlím v družstevním bytě kde mám podnajemní smlouvu takže na tento byt už nebudu moc žádat a pobírat příspěvek..Ale 4 5 a 6 měsíc sem bydlela v bytě na který to pobíram a náklady mám zaplacené můj dotaz zní zda si teda mohu ty naklady zaplacené jestě doložit na uřadu abych to 3 měsíce ještě pobírala…Děkuji za odpověd…

 • MARIE

  Dobrý den,chtěla jsem se zaptat zda mám nárok na přídavek na bydlení,Bydlím u rodičů přispíváme 6000kč měsíšnějá sama mám osobní bankrot můj plat činní 9602 kč a až nyní mám zvýšené výživné na 4500kč.Můžete mi poradit kde si mohu zažádat a co k tomu potřebuji,mám s rodični napsanou nájemní smlouvu.
  Děkuji

 • Custom avatar Kopačková V.

  Dobrý den chci žádat o příspěvek na bydlení, jsem na rodič. dovolené a zároveň mám přivýdělek, počítá se i ten do průměrné mzdy?

 • Custom avatar Antonie

  Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli když se přestěhují do většího bytu jestli mi nanej soc.přispěje bydlim s cerou a přítelem v byte který ma rozlohu 19 metru čtvercových a je to pronas moc malý děkuji za odpověď

 • Custom avatar jana

  Dobrý den jsem zaměstnaná a muj měsíční příjem je 8000 tisíc žiji v praze v nájemním bytě a jsem sama a nájem mám 10000 kč + eletrika1000 kč +plyn 600 kč mám nárok na příspěvek na bydlení děkuji jana

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Aleš Jan: Převod půjčky do 10 minut po schválení Potřebujete nutně peníze na realizaci ...
 • Josef: Dobrý den, pobírám podporu v nezaměstnanosti. Mohu si nějakým způsobem přivyd...
 • Alicja Skowroska: Nabídka půjčky @2% sazba!!! Naše společnost je právní organizací, která b...
 • Vaše jméno: aa...
 • L.pechar@seznam.cz: Dobrý den, uvádíte, že za každých 20 odpracovaných hodin je nárok na 1,54 ...