Kalkulačka přídavky na bydlení – kolik je příspěvek na bydlení?

<span>Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.</span> Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.

Máte nízké příjmy nebo platíte hodně vysoký nájem, či jiné náklady za bydlení? Chtěli bystě vědět, jestli máte nárok na přídavky na bydlení? Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, zda můžete získat sociální příspěvek na bydlení. A také to, o kolik peněz by se jednalo. V dalších odstavcích se pak můžete dočíst, jaké jsou přesné podmínky vyplácení příspěvků na bydlení. Kde a jak o tuto podporu požádat, a jaké k tomu potřebujete dokumenty.

Nová kalkulačka 2023 – Výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2023

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), se příspěvek na bydlení mění – valorizují se normativní náklady na bydlení, platí nové podmínky, je schváleno mimořádné zvýšení.

Na přídavky na bydlení, bude mít v roce 2023 nárok více domácností. U některých dochází i ke zvýšení vyplácených dávek.

Přídavky na bydlení 2023:

Na přídavky na bydlení je nárok při bydlení v nájmu (i v podnájmu), družstevní byty, byty a domy v osobním vlastnictví (včetně věcného břemene, nebo některých rekreačních objektů). Nárok na podporu od státu je v případech, kdy jsou náklady na bydlení vyšší než 30% čistého příjmu.

Výpočet – přídavky na bydlení 2014

Pro stanovení výše příspěvku na bydlení jsou rozhodující především tyto informace – jaké jsou celkové náklady na bydlení (co do nich spadá, je podrobněji popsáno níže), jaké jsou vaše příjmy, o jaký typ bydlení se jedná (nájem, družstevní byt, nebo osobní vlastnictví) a nakonec o jak velké je město nebo obec, kde bydlíte.

Kalkulačka přídavky na bydlení
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení v roce 2014?

Přídavky na bydlení se řídí zákonem o státní sociální podpoře, což je zákon č. 117/1995 Sb. Tato sociální dávka je primárně určena, jako pomoc pro ty, kdo mají nízké příjmy, a v důsledku toho, tak mají obtíže se zaplacením svých nákladů na bydlení.

O příspěvek na bydlení si může žádat pouze majitel bytu (u bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Zároveň také platí, že sociální úřady vyžadují, aby dotyčná osoba měla v daném bytě vedené trvalé bydliště.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2014?

Konkrétní výše této sociální dávky je závislá na tom, jaké jsou reálné (skutečně zaplacené) náklady na bydlení za poslední kalendářní čtvrtletí. A současně, jaké byly celkové příjmy všech osob ve společné domácnosti ve stejném období.

Přídavky na bydlení jsou tedy vypláceny zpětně. Není možné žádat o podporu na budoucí výdaje. Žádá se až na základě prokazatelně vynaložených výdajů. Mezi náklady na bydlení se počítají především následující platby:

 • Platba za nájemné, příspěvky do fondu oprav a další obdobné položky
 • Platby za elektřinu, vodu, plyn (pokud již nejsou zahrnuty v nájmu)
 • Platby za odvoz odpadů, za teplo nebo za paliva (pokud máte vlastní vytápění)

Pokud je v rozhodném období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), vracen nějaký přeplatek (přeplatek na zálohách za vodu, elektřinu, nebo plyn apod.), pak se o tuto vrácenou částku náklady na bydlení snižují.

Jako příjem se pak započítávají všechny běžné příjmy:

 • Výplata ze zaměstnání nebo příjem z podnikání, důchod, invalidní důchod apod.
 • Náhrady mzdy jako nemocenská, mateřská apod.
 • Sociální dávky, jako například rodičovský příspěvek, dětské přídavky apod.

Jako příjem se uvádí celkové příjmy všech zúčastněných osob za rozhodné období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), stejně jako u nákladů.

Normativní náklady na bydlení

Vzhledem k tomu, že ceny nájmů i dalších položek v nákladech na bydlení se v jednotlivých částech republiky značně liší, je stanoveno 5 různých skupin:

 • Hlavní město Praha
 • Obec / město nad 100 tisíc obyvatel
 • Obec / město 50.000 – 99.999 obyvatel
 • Obec / město 10.000 – 49.999 obyvatel
 • Obec / město do 9.999 obyvatel

Pro stanovení nároku na přídavky na bydlení také hraje roli, jestli se jedná o byt nájemní nebo jestli je to byt / dům v osobním vlastnictví nebo případně družstevní byt.  A jako poslední údaj se uvádí počet osob (včetně nezletilých a/nebo nezaopatřených dětí).

Zákon a další příslušné právní předpisy pak pro každý rok stanovují tabulky, které udávají takzvané „normativní náklady na bydlení“ – což je tabulkové číslo představující částku odpovídající nákladům na bydlení stanovenými zákonem – viz následující tabulky:

Normativní náklady na bydlení pro byty v nájmu – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7711 6156 5873 5028 4809
2 11081 8952 8566 7409 7110
3 15096 12312 11807 10294 9903
4 18889 15542 14932 13108 12636

Normativní náklady na bydlení pro byty v osobním nebo družstevním vlastnictví – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4488 4488 4488 4488 4488
2 6644 6644 6644 6644 6644
3 9263 9263 9263 9263 9263
4 11792 11792 11792 11792 11792

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2014

Nárok na přídavky na bydlení má ten kdo:

 • Je majitelem bytu a má zde vedené trvalé bydliště (byt nebo dům v osobním či družstevním vlastnictví
 • Má prokazatelné – skutečně zaplacené náklady na bydlení vyšší, než normativní náklady pro danou obec
 • Jehož příjmy (násobené koeficientem 0,35 pro Prahu nebo 0,3pro zbytek ČR) jsou nižší než normativní náklady

Pokud jsou splněny tyto tři podmínky, pak vzniká nárok na přídavky na bydlení. Jejich výše je stanovena jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu. Vyplacená částka je ale limitována tím, jaké jsou v daném místě normativní náklady – ty tvoří strop pro maximální výši vyplaceného přídavku. Pokud by vypočítaná výše přídavku byla menší než 50 Kč, pak se dávka nevyplácí.

Jak a kde podat žádost o přídavky na bydlení?

O tuto sociální dávku se žádá na místně příslušném úřadu práce (podobně jako i u většiny ostatních sociálních dávek). K vyřízení budete potřebovat především tyto doklady a formuláře:

 • Vyplněný formulář, žádost o příspěvek na bydlení
 • Doklady o skutečně vynaložených nákladech na bydlení (zaplacené složenky, účtenky faktury, SIPO apod.)
 • Prohlášení o výši příjmů všech zúčastněných osob
 • Doklady o vztahu k bytu či domu – nájemní smlouva, dekret apod.

Žádost o příspěvek na bydlení se podává opakovaně každé 3 měsíce. Vždy je pak nutné dokládat stejné údaje – náklady na bydlení a příjmy. Tuto sociální dávku je možné pobírat maximálně 84 měsíců po sobě, pak nárok zaniká.

Potřebujete rychle získat peníze? Pak neváhejte a podívejte se, co vám nabízí SMS půjčka ihned na bankovním účtě. Snadno a rychle, za výhodných podmínek, bez placení poplatků předem a bez rizika si i vy můžete půjčit peníze. Umožní vám to i tato Půjčka 20000 Kč ihned v hotovosti. Stačí jedno kliknutí a peníze už mohou bý tna cestě k vám.

Diskuse: Kalkulačka přídavky na bydlení – kolik je příspěvek na bydlení?

Diskuse: 232
 • Custom avatar Aleš Drahotušský

  Dobrý den, chci se zeptat na „hloupou“ vec. Kdyz mi kalkulacka vypocita prispevek, tak to je prispevek na kazdy ze 3 mesiců nebo jen na celé ctvrtleti, za ktere zádám o příspěvek?
  Děkuji

 • Jarmila

  Dobrý den.Mám dotaz ,zda by mohla moje matka pobírat příspěvek na bydlení. Je umístěna v Domově pro seiniory a její náklady na bydlení činí 5 500,-Kč. Důchod pobírá 10 157,-Kč. Z tohoto důchodu ji nechávají 15%-1 524,-Kč. pro osobní potřebu,léky,pomůcky apod.Stravné činí 6 059,-Kč.Maminka z toho důchodu zaplatí 8 633,-Kč a já musím doplatit každý měsíc 2 926,-Kč.Její náklady na bydlení a stravu činí 11 559,-Kč. Má úplnou bezmocnost 12 000,-Kč, která náleží tomuto zařízení ve kterém je.Prosím o radu a nebo o pomoc, kam bych se měla obrátit .Ve vaší kalkulačce se nikterak neuvádí tento způsob bydlení. Děkuji Jarmila.

 • Custom avatar Rudolf

  zdravím,v březnu 2014 jsem se přestěhoval,v dubnu podal žádost o příspěvek,jelikož jsem nikdy příspěvek nepobíral,tak moje náklady za měsíc březen rozpočítali na tři měsíce druhého čtvrtletí a příspěvek za druhé čtvrtletí jsem nedostal i když v červenci jsem doložil výdaje za uplynulé měsíce,a byl mi přiznán až od července.tudíž jsem byl potrestán za to že jsem šetřil státní kasu.V podobném případě kdy se někdo přestěhoval jako já a vminulém bydlišti využíval státní kasu,tak by příspěvek dostal.Proč není možné v podobném případě použít data z července pro zpětný výpočet,je to špatný výklad,nebo nedokonalý zákon.Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Veronika Zemkova

  Dobrý den ,chtěla jsem se optat je možné získat příspěvek na bydlení když žiju u kamaráda v domečku v pronájmu ? Bydlí tu semnou dcera .Je možnost dostat příspěvěk a pokud jo co k tomu je potřeba Děkuji

 • Custom avatar Jan

  Dobrý den, s kámarádem půjdeme studovat do Prahy a budeme spolu bydlet v bytě a rádi bychom využili příspěvky na bydlení. Je tu však menší problém na který jsem se chtěl zeptat. Kamarád má rodiče rozvedené ( ne v dobrém) a soudně mému kamarádovi musí platit měsíční výživné a onen problém spočívá v tom že se můj kamarád obává toho, že v případě získání státních příspěvků by jeho otec mohl využít situace a neplatil výživné práve pod záminkou, že dostává podporu od státu. Je možné aby jeho otci soud umožnil výživné NEplatit, pokud bude pobírat příspěvky na bydlení? Děkuji

 • Custom avatar Jaroslav

  Dobrý den, otázka: Manželčiny rodiče nám pronajímají za 7000 měsíčně horní patro jejich domu. Máme nárok na příspěvek na bydlení, pakliže máme platnou nájemní smlouvu? Podotýkám, že energie jsou zahrnuty. Dle kalkulačky mi vyšlo,že nárok máme(máme 3 děti). Jde mi o to zda můžeme o příspěvek zažádat, je-li poskytnuta k pronájmu pouze část domu. děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Veronika

  Dobrý den,
  Jsem studentka VŠ a musím se odstěhovat od rodičů. Dostávam od nich peníze, ale na kolej ani nájem by to nestačilo. Chtěla bych si najít byt a požádat o příspěvek na bydlení, ale nevím jak na to. Jestli jsem to pochopila správně, příspěvěk dostanu až zpětně za tři měsíce. Ale co ty první tři měsíce?
  Děkuji za radu

 • Custom avatar Petra

  Dobrý den,
  pokud jsem v podnájmu včetně dvou dětí a nemáme zde trvalé bydliště, mohu žádat o příspěvek na bydlení?
  Děkuji

 • Custom avatar Martina

  Dobrý den,

  Prosím o zodpovězení dotazu, který zní : mám nárok na příspěvek na bydlení, bydlím-li sama v pronajatém bytě (1+kk) ?

  Dle výpočtu na této webové stránce mi byl vypočten příspěvek na bydlení ve výši 1 209,- . V pronajatém bytě nemám trvalý pobyt, ale jen kontaktní adresu, pronajatý byt mám na smlouvu.

  Trvalý pobyt mám stále u rodičů a v pronajatém bytě bydlím sama a sama si ho financuji.

  Je důležité, kde mám trvalý pobyt? Mám nárok na příspěvek?

  Děkuji za odpověď

 • Custom avatar Karolina

  Dobrý den, prosím vás mám 3 děti, nejmenší 4 roky již přez pláče ve školce, psycholog doporučil abych zůstala s malým doma že není ještě na školku připraven, mohu si žádat o nějaký příspěvek že dítě nemůže do školky? nemohu si dovolit být doma zadarmo a malej to opravdu špatně nese, na dávky hmotné nouze atd nedosáhnu. děkuji

 • Custom avatar Nikola

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok na příspěvek na bydlení, popřípadě i jakou částku. Jsmem studentkou medicíny a přestěhovala jsem za školou do Olomouce, kde bydlím sama. V bytě mám vyřízené trvalé bydliště. Nemám žádné příjmy za poslední čtvrtletí a v budoucnu mít asi ani nebudu. Děkuji moc za odpověď.

 • Custom avatar Nikoleta

  Dobrý den, chci si zažádat o příspěvek na bydlení, v domě mám trvalý pobyt se synem a zajímá mě, zda např. faktura za dřevo či obyčejná složenka za elektřinu musí být napsána na mé jméno nebo na jméno majitele nemovitosti.

  Děkuji za odpověď

 • Lucka

  Dobrý den,

  měla bych dotaz ohledně nároku na příspěvku na bydlení.
  Momentálně jsem v 7.měsíci těhotenství,termín porodu mám v lednu. Od března jsem nezaměstnaná,tudíž nemám nárok na mateřskou,pouze od porodu na rodičovský příspěvek. Ráda bych se zeptala, zda bych mohla mít nárok na příspěvek na bydlení. Jsme s přítelem s podnájmu,kde platíme celkový nájem 12501,-, přítelův plat činí cca 16000,- a můj jediný příjem je z ÚP, ale poslední dávku mi vyplatí v prosinci. (výše je – v říjnu 9800, v listopadu 9800 a prosinec 8800) , ale nemáme zde trvalé bydliště. Já mám trvalé bydliště v bytě,kde nyní žijí moji rodiče a na ten byt mám i hypotéku, která je sice psaná na mě, ale platí jí rodiče.
  Nevím jak tuto situaci vyřešit, jestli když bych zažádat o příspěvek na bydlení na byt, kde bydlí moji rodiče (celkové náklady mají skoro stejné jako my v podnájmu) nebo kdyby si přítel nahlásil trvalý pobyt do bytu, kde nyní bydlíme a zažádal by o příspěvek na bydlení on, jestli je vůbec nějaká šance, že bychom mohli něco dostat ? Snad jsem to popsala nějak srozumitelně 🙂 Moc Vám děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Jarka

  Dobrý den,

  chtěla bych se Vás zeptat ohledně příspěvku na bydlení, jestli na něj máme nárok i v těchto případech:

  1) majitel domu má hlášený trvalý pobyt v domě co nám pronajímá, ale nebydlí tam, máme uzavřenou řádnou nájemní smlouvu, že dům užíváme a poplatky hradíme jen my
  2) jsme druh/družka a máme společně dvě děti. Trvalé bydliště má přítel jinde, já a děti v tomto domě. S přítelem sdílíme společnou domácnost, proto nemáme stanovené výživné. Když zažádám o příspěvek na bydlení, bude se započítávat i přítelův příjem? Nebo je nutné nějak řešit výši výživného? Pobírám jen rodičovský příspěvek 7100,-Kč.

  Děkuji za odpověď

 • Custom avatar Ladislava Velčovská

  Dobrý den, jaký je rozdíl mezi přídavkem na bydlení a příspěvkem na bydlení . Děkuji za odpověď

 • Custom avatar Lucie

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, babička mě má v pěstounské péči a měsíčně od státu dostávám 7300, chtěla bych se osamostatnit a přestěhovat se někam do podnájmu, mám status studenta. Mám nárok na nějaké příspěvky na bydlení ? Děkuji

 • Custom avatar Terka

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jak je to s tím, když si pronajmu byt a zažádam si o příspěvek na bydlení. Ale majitel bytu bydlí cca přes celou ČR :/ jak se to řeší s podepisování papíru (čtvrtletně)? Děkuji za blízkou odpověď.

 • Custom avatar Miriam

  Dobrý den,
  v prosinci se budu stěhovat do bytu, který patří otci. Samozřejmě tam budu mít trvalý pobyt i s 1,5 ročním synem. Chtěla bych se zeptat zda budu mít nárok na příspěvek na bydlení (příjmy mám pouze rodičovský příspěvek) a zda musím mít s otcem uzavřenou nájemní smlouvu.
  Děkuji

 • Custom avatar Sokolíčková Jarka

  Dobrý den Paní Králová,
  beru příspěvek na bydlení.Nyní chci prodat garáž,započítává se tato částka do příjmu?Děkuji za odpověď a přeji hezké dny.

 • Custom avatar Elis

  Dobrý den vážená paní Králová,

  byla by jste tak moc laskava a zodpověděla mi můj dotaz?

  Jsem již od dubna 2014 v pracovní neschopnosti, pobírám tedy pouze dávky v pracovní neschopnosti , pro mou nemoc, která je velmi vážná mi dal zaměstnavatel výpověď – samozřejmě, že tímto způsobem není ukončena pracovní smlouva , ale tam stojí dohodou. Pokud bych nepodepsala to co oni požadovali , můj návrat do práce by byl zárověň dnem výpovědi tak jako tak .Mohla bych se soudit s firmou u které jsem pracovala 12 let a tuto firmu jsem budovala od zíkladů, ale vím , že by to byl prohraný boj…svědky na rozhovor s mým nadřízeným nemám a těžko budu dokazovat, že to bylo jinak než to je .

  Ale k mému dotazu, mám nárok na nějaký příspěvek, když pobírím neschopenku nebo je to podmíněno ÚP? Nikdy jsem od státu žádné dávky krom mateřské nečerpala a jsem naprosto neznalá těchto věcí.

  Moc Vám děkuji za odpověď

  Elis

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.org: Nezapočítá se to nijak = u nezabavitelné částky, se zohlední pouze manžel/man...
 • Marek Havlíček: Dobrý den,chtěl sem se zeptat,pokud žiji s přítelkyní se dvěmi dětmi,a přisp...
 • Silent Hill: Dobrý den, obávám se, že se to bude týkat jen insolvencí zahájených po 1.1.20...
 • Zdeňka: Dobrý den, od 4.5.2023 mám zažádáno o předčasný důchod bez výplaty, bude k ...
 • ROBERT LAKATOS: DOBRY DEN,CHTEL BYCH SE ZEPTAT JESTLI SE MNE TYKA NOVA MOMENTALNE NOVELA O SKRACENI...