Přídavky na bydlení – kalkulačka a výpočet 2016

<span>O přídavky na bydlení se žádá na místním Úřadu práce (podle místa trvalého pobytu žadatele). </span> O přídavky na bydlení se žádá na místním Úřadu práce (podle místa trvalého pobytu žadatele).

Příspěvek na bydlení je jednou ze sociálních dávek. Je určený jako podpora na úhradu nákladů na bydlení pro osoby (rodiny), jejichž příjmy jsou nízké a výdaje za bydlení jsou vysoké. Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet výše příspěvku na bydlení v roce 2016. Povíme vám také, jak se provádí výpočet a posouzení nároku, na tyto přídavky na bydlení.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka přídavky na bydlení 2017.

Výpočet přídavků na bydlení v roce 2016

Kalkulačka přídavky na bydlení
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení mají především ti, kdo mají „nízký“ příjem a současně „vysoké“ náklady na bydlení. Konkrétně se jedná o to, že nárok na tuto sociální dávku je když:

  • Náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % (v Praze 35%) z příjmů
  • Příjmy (30% z příjmu resp. v Praze 35%) nepřevyšují normativní náklady na bydlení

Kdo může podat žádost o příspěvek na bydlení?

Obecně si o tuto sociální dávku může požádat každý, kdo splňuje podmínky (resp. tedy požádat může úplně kdokoliv, dostane ji, ale pouze ten kdo splňuje podmínky).

Žádost o přídavky na bydlení by tak měl podávat ten, kdo je majitelem bytu (byt či dům v osobním vlastnictví), nebo ten, kdo má uzavřenou nájemní smlouvu (na byt nebo dům) nebo „majitel“ družstevního bytu (přesnější než „majitel“ je zde „člen družstva“).

Žadatel také musí mít v tomto bytě (domě) trvalé bydliště a musí doložit (kromě osobních údajů a totožnosti) náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí (tedy faktury, složenky, výpis z účtu) a také příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (za všechny osoby, které mají v bytě (domě) trvalý pobyt.

Výpočet příspěvku na bydlení

Pro výpočet výše příspěvku na bydlení jsou rozhodující tzv. normativní náklady. Ty – zjednodušeně – říkají, jaké jsou maximální výdaje za bydlení. Liší se podle počtu osob, které v bytě žijí, podle toho o jak veliké se jedná město nebo i podle toho jestli se jedná o osobní vlastnictví nebo nájem.

Normativní náklady na bydlení pro byty v nájmu – od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

Normativní náklady na bydlení 2016 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7731 6146 5858 4996 4811
2 11114 8945 8551 7372 7119
3 15114 12277 11762 10220 9890
4 18947 15526 14905 13046 12648

Normativní náklady na bydlení pro byty v osobním nebo družstevním vlastnictví – od 1. 1. 2016 do 31. 1. 206

Normativní náklady na bydlení 2016 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4484 4484 4484 4484 4484
2 6703 6703 6703 6703 6703
3 9316 9316 9316 9316 9316
4 11887 11887 11887 11887 11887

U příspěvku na bydlení se dokládají skutečné výdaje – tedy zaplacené složenky, účty nebo faktury za plyn, elektřinu, vodu, služby, nájem apod.:

  • Pokud jsou tyto skutečně zaplacené výdaje vyšší než normativní náklady, je příspěvek vyplacen maximálně do výše normativních nákladů
  • Pokud jsou tyto skutečně zaplacené výdaje nižší než normativní náklady, pak je příspěvek na bydlení vyplácen pouze ve výši skutečně zaplacených výdajů

Žádost o přídavky na bydlení

O přídavky na bydlení se žádá na místním Úřadu práce (podle místa trvalého pobytu žadatele). Pro žádost je určen příslušný formulář. Kromě samotné žádosti je pak nutné doložit příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí a také výdaje – ty skutečně zaplacené.

O přídavky na bydlení se zpravidla žádá na začátku čtvrtletí – tedy například v dubnu 2016, kdy je nutné doložit příjmy a výdaje za období leden 2016 až březen 2016.

Toto „zpětné“ posuzování příjmů a výdajů může komplikovat situaci těm, kdo se nastěhují do nového bytu. Na příspěvek na bydlení totiž první 3 měsíce (nebo jejich část) nemusí mít vůbec nárok. A nárok na dávku mají až po té, co uplyne nějaká doba, a oni jsou schopni doložit náklady za bydlení za předchozí měsíce.

Přídavky na bydlení pro důchodce

Přídavky na bydlení pro důchodce jsou počítány stejně jako u jiných žadatelů. Pro důchodce platí jedna výjimka. Běžně je totiž příspěvek na bydlení poskytován maximálně po dobu 8 roků. Pro důchodce, kteří mají více než 70 roků ale toto omezení neplatí.

V případě přídavků pro důchodce také někdy bývá problém s velikostí bytu. Tedy důchodce má veliký byt a platí tak vysoké náklady za bydlení, přitom ale v bytě žije je sám, tudíž při nízkém počtu osob v bytě se mu započítají i jen nízké normativní náklady na bydlení, a nárok na dávku mít nemusí.

Přídavky na bydlení a hypotéka

Dalším typem „komplikace“, u příspěvku na bydlení, bývá hypotéka. Z pohledu žadatele o dávku je na první pohled logické, že má velmi vysoké náklady na bydlení. Splátky hypotéky často „spolknou“ i 30 – 50% z příjmů. Takže žadatel očekává, že na příspěvek na bydlení bude mít určitě nárok.

Zákon to ale vidí jinak. Splátky za hypotéku se totiž mezi náklady na bydlení nezapočítávají. Tam se započítá opravdu jen nájem (nebo obdobné výdaje u bytů v osobním vlastnictví), platby za energie (elektřina, voda, plyn apod.) nebo služby (odvoz odpadů).

Příspěvek na bydlení a vrácení přeplatku za elektřinu, vodu nebo plyn

Pokud je v některém měsíci vrácen přeplatek (třeba za vodu, plyn, nebo elektřinu), pak může tento přeplatek ovlivnit nárok na příspěvek na bydlení v dalším čtvrtletí. Až se zase budou dokládat příjmy a výdaje na bydlení, pak se o částku přeplatku snižují náklady na bydlení.

Pokud tedy někdo každý měsíc zaplatí nájem + zálohy za energie ve výši 10 tisíc korun, pak má v běžném čtvrtletí průměrné měsíční výdaje za bydlení právě oněch 10 tisíc korun. Pokud je mu ale v některém čtvrtletí vrácen přeplatek třeba 9000 Kč za elektřinu, pak v dalším čtvrtletí to bude posuzováno tak, že měl výdaje za bydlení v průměrné výši pouze 7000 Kč (těch vrácených 9000 Kč se odečte). A může se tak stát že, na příspěvek na bydlení nárok mít nebude nebo v podstatně nižší výši.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka na směnku ihned na ruku. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – SMS půjčka ihned na bankovním účtě. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Přídavky na bydlení – kalkulačka a výpočet 2016

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
  • Marie: Jak je to prosím v případě, kdy mi do srovnávacího období tří měsíců (v 0...
  • Jana Králová, kalkulacka.org: Za práci přes čas, máte nárok na náhradní volno nebo na příplatek ve výši ...
  • Irena: Dobrý den, pracuji na úvazek 40hod/týd.a dovolenou za rok 20dnů. Za měsíc má...
  • Jana Králová, kalkulacka.org: Podobně, jako i u předchozího KB, by měla mít nárok i spolupracující osoba, p...
  • Jan Boháč: Je možné žádat o kompenzační bonus i za osobu spolupracující ? Děkuji Jan B...