Kalkulačka přídavky na bydlení 2014

Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce. Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.

Máte nízké příjmy nebo platíte hodně vysoký nájem, či jiné náklady za bydlení? Chtěli bystě vědět, jestli máte nárok na přídavky na bydlení? Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, zda můžete získat sociální příspěvek na bydlení. A také to, o kolik peněz by se jednalo. V dalších odstavcích se pak můžete dočíst, jaké jsou přesné podmínky vyplácení příspěvků na bydlení. Kde a jak o tuto podporu požádat, a jaké k tomu potřebujete dokumenty.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka přídavky na bydlení 2017.

Výpočet – přídavky na bydlení 2014

Pro stanovení výše příspěvku na bydlení jsou rozhodující především tyto informace – jaké jsou celkové náklady na bydlení (co do nich spadá, je podrobněji popsáno níže), jaké jsou vaše příjmy, o jaký typ bydlení se jedná (nájem, družstevní byt, nebo osobní vlastnictví) a nakonec o jak velké je město nebo obec, kde bydlíte.

Kalkulačka přídavky na bydlení
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení v roce 2014?

Přídavky na bydlení se řídí zákonem o státní sociální podpoře, což je zákon č. 117/1995 Sb. Tato sociální dávka je primárně určena, jako pomoc pro ty, kdo mají nízké příjmy, a v důsledku toho, tak mají obtíže se zaplacením svých nákladů na bydlení.

O příspěvek na bydlení si může žádat pouze majitel bytu (u bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Zároveň také platí, že sociální úřady vyžadují, aby dotyčná osoba měla v daném bytě vedené trvalé bydliště.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2014?

Konkrétní výše této sociální dávky je závislá na tom, jaké jsou reálné (skutečně zaplacené) náklady na bydlení za poslední kalendářní čtvrtletí. A současně, jaké byly celkové příjmy všech osob ve společné domácnosti ve stejném období.

Přídavky na bydlení jsou tedy vypláceny zpětně. Není možné žádat o podporu na budoucí výdaje. Žádá se až na základě prokazatelně vynaložených výdajů. Mezi náklady na bydlení se počítají především následující platby:

 • Platba za nájemné, příspěvky do fondu oprav a další obdobné položky
 • Platby za elektřinu, vodu, plyn (pokud již nejsou zahrnuty v nájmu)
 • Platby za odvoz odpadů, za teplo nebo za paliva (pokud máte vlastní vytápění)

Pokud je v rozhodném období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), vracen nějaký přeplatek (přeplatek na zálohách za vodu, elektřinu, nebo plyn apod.), pak se o tuto vrácenou částku náklady na bydlení snižují.

Jako příjem se pak započítávají všechny běžné příjmy:

 • Výplata ze zaměstnání nebo příjem z podnikání, důchod, invalidní důchod apod.
 • Náhrady mzdy jako nemocenská, mateřská apod.
 • Sociální dávky, jako například rodičovský příspěvek, dětské přídavky apod.

Jako příjem se uvádí celkové příjmy všech zúčastněných osob za rozhodné období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), stejně jako u nákladů.

Normativní náklady na bydlení

Vzhledem k tomu, že ceny nájmů i dalších položek v nákladech na bydlen,í se v jednotlivých částech republiky značně liší, je stanoveno 5 různých skupin:

 • Hlavní město Praha
 • Obec / město nad 100 tisíc obyvatel
 • Obec / město 50.000 – 99.999 obyvatel
 • Obec / město 10.000 – 49.999 obyvatel
 • Obec / město do 9.999 obyvatel

Pro stanovení nároku na přídavky na bydlení také hraje roli, jestli se jedná o byt nájemní nebo jestli je to byt / dům v osobním vlastnictví nebo případně družstevní byt.  A jako poslední údaj se uvádí počet osob (včetně nezletilých a/nebo nezaopatřených dětí).

Zákon a další příslušné právní předpisy pak pro každý rok stanovují tabulky, které udávají takzvané „normativní náklady na bydlení“ – což je tabulkové číslo představující částku odpovídající nákladům na bydlení stanovenými zákonem – viz následující tabulky:

Normativní náklady na bydlení pro byty v nájmu – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7711 6156 5873 5028 4809
2 11081 8952 8566 7409 7110
3 15096 12312 11807 10294 9903
4 18889 15542 14932 13108 12636

Normativní náklady na bydlení pro byty v osobním nebo družstevním vlastnictví – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4488 4488 4488 4488 4488
2 6644 6644 6644 6644 6644
3 9263 9263 9263 9263 9263
4 11792 11792 11792 11792 11792

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2014

Nárok na přídavky na bydlení má ten kdo:

 • Je majitelem bytu a má zde vedené trvalé bydliště (byt nebo dům v osobním či družstevním vlastnictví
 • Má prokazatelné – skutečně zaplacené náklady na bydlení vyšší, než normativní náklady pro danou obec
 • Jehož příjmy (násobené koeficientem 0,35 pro Prahu nebo 0,3pro zbytek ČR) jsou nižší než normativní náklady

Pokud jsou splněny tyto tři podmínky, pak vzniká nárok na přídavky na bydlení. Jejich výše je stanovena jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu. Vyplacená částka je ale limitována tím, jaké jsou v daném místě normativní náklady – ty tvoří strop pro maximální výši vyplaceného přídavku. Pokud by vypočítaná výše přídavku byla menší než 50 Kč, pak se dávka nevyplácí.

Jak a kde podat žádost o přídavky na bydlení?

O tuto sociální dávku se žádá na místně příslušném úřadu práce (podobně jako i u většiny ostatních sociálních dávek). K vyřízení budete potřebovat především tyto doklady a formuláře:

 • Vyplněný formulář, žádost o příspěvek na bydlení
 • Doklady o skutečně vynaložených nákladech na bydlení (zaplacené složenky, účtenky faktury, SIPO apod.)
 • Prohlášení o výši příjmů všech zúčastněných osob
 • Doklady o vztahu k bytu či domu – nájemní smlouva, dekret apod.

Žádost o příspěvek na bydlení se podává opakovaně každé 3 měsíce. Vždy je pak nutné dokládat stejné údaje – náklady na bydlení a příjmy. Tuto sociální dávku je možné pobírat maximálně 84 měsíců po sobě, pak nárok zaniká.

Potřebujete rychle získat peníze? Pak neváhejte a podívejte se, co vám nabízí SMS půjčka ihned na bankovním účtě. Snadno a rychle, za výhodných podmínek, bez placení poplatků předem a bez rizika si i vy můžete půjčit peníze. Umožní vám to i tato Půjčka 20000 Kč ihned v hotovosti. Stačí jedno kliknutí a peníze už mohou bý tna cestě k vám.

Diskuse: Kalkulačka přídavky na bydlení 2014

komentářů 232
 • Custom avatar Veronika- student

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li budu mít nárok na příspěvek. Jsem student kombinovaného studia (mám statut studenta) a potřebuji se přestěhovat kvůli škole a praxi. Rodiče mi přispívají, jak mohou, ale sami jsou na tom velmi špatně (matka je v částečném invalidním důchodu po operaci, otec pracuje ve stavební firmě,kde přes zimu mají neplacené volno a k tomu hypotéku na barák, na účtě dluh), takže dostávám maximálně 2000 ( + každých půl roku školné 1500kč) na měsíc a z toho velká část padne na jízdné. Je možné, že bych měla nárok i na jiný příspěvek? Děkuji.

  • Custom avatar Veronika- student

   A ještě bych tedy chtěla doplnit, že byt bych si chtěla najmout v Teplicích( cca 50 tisíc obyvatel)- byt je v osobním vlastnictví, majitelé by mi dovolili napsat trvalé bydliště.

 • Custom avatar Jenda

  Dobrý den,
  prosím, má význam při předkládání žádosti o příspěvek na bydlení předložit i doklad o výdajích za výměnu vodoměrů, kterou jsem si hradil sám?
  Děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, výměna vodoměrů se vám mezi náklady na bydlení myslím nezapočítá. Zohlední se jen platby za spotřebované energie (je to podobné jako například platba za nákup nového bojleru, plynové karmy, nebo třeba výměna kotle ústředního topení).

 • Custom avatar Tereza

  Dobrý den .Počítá se do nákladů na bydlení i hypotéka?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, ne hypotéka se opravdu do nákladů na bydlení nepočítá, tento dotaz zde již zazněl několikrát, stačí si přečíst diskusi 🙂

 • nikari

  Dobrý den, chtěla bych vědět z jakého zdroje jsou informace týkající se uznaných nákladů na bydlení. Jsem vlastníkem bytu a Úřad práce mně odmítá přijmout žádost o příspěvek na bydlení, protože do něj prý nepatří fond oprav ani koncesionářský poplatek tv a čro. Přitom mi jiná pracovnice žádost doporučila.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, jedná se o zákon o státní sociální podpoře, zákon č. č. 117/1995 Sb., konkrétně pak paragraf § 25. Koncesionářský poplatek za TV a ČRO opravdu do nákladů na bydlení nepatří.

 • Custom avatar Helen

  Dobry den, mam dotaz k vypoctu prispevku na bydleni , jedna se o to ,ze mi stale vychazi jiny vysledek nez ve skutecnosti dostavam , je mi jasne ze se vysldek muze lisit od skutecnosti a proto bych rada vedela jak to dooptravdy je. Proto vas zadam o radu , pomoc, jsem samozivitelka mam 5leteho syna , bydlime v byte kde platime najem a sluzby celkem 6000kc, na syna pobiram 500kc pridavek a 500 vyzivne , bydlime v obci do 10000tisic obyvatel. Ve formulari mi vychazi castka 5100kc , ve skutecnosti dostavam 4536kc, S diky a pozdravem Helen

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, je otázka co vše je zahrnuto v oněch službách, pokud v tom máte například zahrnutý i televizní a rozhlasový poplatek, tak ten se do nákladů na bydlení nezapočítá.

 • Custom avatar Gabriela

  Dobry den,chtěla bych se zeptat,manžel nastoupil do prace 13:2.2014,tenhle mesic si chci pozadat o bydleni a chteji vyplnit formular na prijmy manzela v lednu zadnej prijem nemel,v unoru také ne jen v breznu,ale pani mě rekla že ,na tom formulari bude i dubnovej prijem jak je to mozné ,kdyz chteji dolozit i dubnovy prijem za mesic brezen ??dekuji Gabriela

 • Custom avatar Tereza

  Dobrý den v lednu od nás odešel manžel budeme se rozvádět. Podala jsem na soud návrh péče o děti,teď si budu žádat o příspěvky na děti a na bydlení. Byt je můj v družstevním vlastnictví, manžel tu má ještě trvalý pobyt.Na sociálce mi řekli že musím nějak dokázat že u nás nebydlí.Ale jak?Manžel bydlí od ledna u rodičů. Chci poprosit a poradit stačí manželovo prohlášení že u mě nebydlí? Nebo ho mám odhlásit z trvalého bydliště.Děkuji za radu.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, pokud vím, tak bude nutné, aby manžel zrušil trvalé bydliště. Pro nárok na přídavky na dítě by stačilo čestné prohlášení že spolu nežijete ve společné domácnosti a nepodílíte se společně na úhradě nákladů na živobytí, pro příspěvek na bydlení je ale nutné aby v bytě neměl trvalý pobyt.

 • Custom avatar Lucka

  Dobrý den,
  chtěla jsem se optat jestli mám nárok i na příspěvek na bydlení když jsem v bytě v pronájmu a nemám tady trvalé bydliště a nebo jestli stačí jenom náké přechodne?Děkuji za odpověd

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, přechodný pobyt „neexistuje“. Buďto máte v daném bytě trvalé bydliště nebo nemáte. Pokud jej v daném bytě nemáte, není možné získat příspěvek na bydlení. V případě že bystě měla velmi nízké příjmy a byla tak osobou ve hmotné nouzi, mohla byste mít teoreticky nárok na doplatek na bydlení. Ten je možné za určitých podmínek získat i bez trvalého pobytu.

 • Custom avatar Gabriela

  dobry den chci se jěště zeptat jak je to stěmi příjmy jaké se udavaji do formuláře ty které v dany měsíc vydělam a nebo ty které v dany měsíc dostanu???dekuji Gabriela

 • Custom avatar Gabriela

  dobry den ,manzelovi v praci nepotvrdili skutečné npříjmy ale které v dany měsíc vydělal.Pani na statni soc.podpoře jsem to říkala a ptala jsem se ji jestli to oni spatně nepotvrdili a ta mě ujištovala o tom že ty prijmy vypsali dobre že jen na hmotné nouzi se pry dokladaji skutecné přijmy no musim tam zajit znovu a opravdu se otom jěště přesvědčit dekuji moc za odpověd Gabriela

 • Custom avatar Janča

  Dobrý den, chci se zeptat, na co má nárok bratr, který má bydliště vedeno na Městském úřadě, je už 1,5 roku veden na ÚP a nemá žádný příjem. Pokud už práci 2x sehnal, nedostal zaplaceno, bohužel. Nemá již žádné úspory a peníze na nájem (nemá tam trvalý pobyt) a živobytí mu stále půjčuje naše stará matka, což mi přijde hrozné, protože bratrovi bude skoro 50 let. Má platit alimenty na 20 leté dítě, ale nemá na ně. Co má dělat a na jaké dávky má ze zákona nárok? Na sociálce byl už podávat žádost v lednu a pořád nic nedostává. Děkuji za radu

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, eventuelně by mohl mít nárok na dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí a případně doplatek na bydlení. Záleží ale na tom, jestli žije sám, nebo s někým jiným. Pokud by nežil sám, pak se bude zohledňovat i příjem dalších osob, se kterými žije ve společné domácnosti.

   • Custom avatar Janča

    Dobrý den, paní Králová, děkuji za odpověď a jen dodávám, že bratr žije sám (je 1,5 roku rozvedený) v podnájmu v jenom pokoji u cizí paní, která mu pokoj pronajímá za 3500,-. Nežijí spolu! Levnější bydlení už nesehnal. Trvale hlášen je na MÚ, u paní ne. Ještě bych se ráda zeptala, jaké závazky z pronájmu pokoje vznikají „paní domácí“. Děkuji za rady

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Dobrý den, v tom případě by mohl mít nárok i na dávky hmotné nouze. Pravděpodobně bude nutné doložit čestné prohlášení, že s danou paní nežijí ve společné domácnosti a nepodílí se společně na úhradě nákladů na živobytí. Dále by měl doložit náklady, které platí za toto bydlení. Na základě toho by myslím měl nárok na dávky hmotné nouze.

 • Custom avatar Andela Zahradniková

  Dobrý den,
  započítavá se do příjmů rodiny za čtvrtletí taky příjem z brigády dcery, studentky denního studia v plné výši ?
  Děkuji.

 • Custom avatar Hana

  Dobrý den, započítává se do přijmu rodiny ošetřovné / Očr/ , děkuji

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den,
  Počítala jsem jsi doplatek příspěvku na bydlení a částka se hrozně liší vyšlo mi, že mám pobírat 1 954kč , ale pobírám 5222, od ledna mám brigádu tak nevím jestli má cenu si zažádát, když se kalkučka o tak dost liší od reálu. Jsem samoživitelka s jedním dítětem. Děkuji za odpověd

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, vzhledem k tomu že neznám vámi zadávané vstupní údaje, tak nemohu posoudit proč se výsledek liší.

   • Custom avatar Jana

    Dobrý den, kdybych Vám napsala příjmy, které jsem měla za, 10-12 měsíc a pak, 1-3 měsíc, mohla by jste mi napsat jestli mi vůbec cenu žádat? děkuji

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den.Žiji ve společné domáctnosti s přítelem a našim 4letým synem.V této domáctnosti má trvalé bydliště ještě moje maminka a můj bratr ale oba dva bydlí někde jinde. Můj přítel má trvalé bydliště na svém původním bytě.Já jsem nezaměstnaná a vedená na úřadu práce a tudíž přítel mě i syna živí a veškeré platby jsou na něm,nebot já nepobírám žádný příjem ani dávky.Je možné si zažádat o příspěvek na bydlení a kdo by o něj měl zažádat jestli já nebo moje maminka na kterou je byt napsán.Děkuji za odpoved s pozdravem Pavelková.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, žádost by měla podávat vaše matka – žádá ten kdo má uzavřenou nájemní smlouvu nebo ten kdo je vlastníkem bytu (popř. družstevního podílu) s tím že se budou zohledňovat všechny osoby, které v daném bytě mají trvalý pobyt.

 • Custom avatar Stefan

  Dobrý den,

  pobírám příspěvek na bydlení ve výši 2100 Kč. Na všech internetových kalkulačkách mi ale dle mých údajú vychází suma cca 3780.- Kč. Tady uvádím mé údaje: měsíční nájemné – 5200, měsíční záloha na elektriku-500, měsíční záloha na plyn-300, ostatné náklady už jsou zahrnuty v nájmu. Můj čistý příjem je inv.důchod ze Slovenska ve výši 7400 Kč měsíčně. JIné příjmy nemám, pomáhá mi rodina ze zahraničí.
  Proč je ten rozdíl mezi oficiální výplatou a internetovou kalkulačkou tak vysoký? Na koho a jak se mám obrátit s problémem?
  Děkuji.

 • Custom avatar Patricie

  Zdravím. Jsem sama s 3 dětmi, vedena na ÚP a pobirám dávky OSSZ. Jedná se mi o doplatek za vodu, který činí 5000kč….Mám nárok na jeho uhrazení OSSZ?

 • Custom avatar Michaela

  Dobrý den,
  mám uzavřenou nájemní smlouvu na byt, jejímiž vlastníky jsou mí rodiče, kteří zde již nemají trvalé bydliště. Já zde mám trvalé bydliště. Žádám si o příspěvek na bydlení, protože jsem vedená na úřadu práce a nemám příjmy. Co musím doložit za doklady, abych měla na příspěvek na bydlení nárok? Nejsem vlastník bytu, stačí pouze nájemní smlouva a prokázané vydané a zaplkacené naklády? Musejí majitelé bytu ( mí rodiče) dokládat , že jsou vlastníky bytu? Na katastru je zapsáno družstvo, které panelák na základě kupní smlouvy koupilo av tomto domě je tento byt a rodiče jej koupili a zaplatili.
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar Pavlína

  Dobrý den,
  jsem vlastníkem bytu, nárok na příspěvek mám. Moje otázka směřuje k výkladu zákona o státní sociální podpoře, paragraf 25 – Náklady na bydlení. V ods.1 písm. b se mluví o srovnatelných nákladech rozdělených podle počtu osob. Jsou tyto náklady nějakou konstantou k výpočtu výše příspěvku nebo mohu uvést jako vlastník bytu nějaké náklady za plnění poskytované s užíváním bytu? Např. fond oprav na dům, ve kterém se byt nachází? Kam tuto položku mám zapsat v žádosti? V Dokladu o výši nákladů na bydlení je kolonka „Nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním byt“ vyhrazena pouze pro nájemce bytu. Nebo se zohledňuje tato částka z předpisu záloh?
  Děkuji za odpověď.

 • Custom avatar KAREL

  Je možné žádat o příspěvek na bydlení v domku pro rodinnou rekreaci s trvalým pobytem ? Děkuji.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.orgAno, můžete čerpat ošetřovné jen za část dní v týdnu, na konci měsíce vyplníte příslušný...více »
 • MartaDobrý den, ráda bych se zeptala, jak to bude s ošetřovným v případě, že pro...více »
 • Jana Králová, kalkulacka.orgAno, domnívám se, že pak byste měla mít nárok na ošetřovnévíce »
 • LibaDobrý den, chtěla bych se zeptat, jak to bude s ošetřovným, když pošlu dítě do...více »