Kalkulačka přídavky na bydlení 2014

Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce. Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.

Máte nízké příjmy nebo platíte hodně vysoký nájem, či jiné náklady za bydlení? Chtěli bystě vědět, jestli máte nárok na přídavky na bydlení? Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, zda můžete získat sociální příspěvek na bydlení. A také to, o kolik peněz by se jednalo. V dalších odstavcích se pak můžete dočíst, jaké jsou přesné podmínky vyplácení příspěvků na bydlení. Kde a jak o tuto podporu požádat, a jaké k tomu potřebujete dokumenty.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka přídavky na bydlení 2017.

Výpočet – přídavky na bydlení 2014

Pro stanovení výše příspěvku na bydlení jsou rozhodující především tyto informace – jaké jsou celkové náklady na bydlení (co do nich spadá, je podrobněji popsáno níže), jaké jsou vaše příjmy, o jaký typ bydlení se jedná (nájem, družstevní byt, nebo osobní vlastnictví) a nakonec o jak velké je město nebo obec, kde bydlíte.

Kalkulačka přídavky na bydlení
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení v roce 2014?

Přídavky na bydlení se řídí zákonem o státní sociální podpoře, což je zákon č. 117/1995 Sb. Tato sociální dávka je primárně určena, jako pomoc pro ty, kdo mají nízké příjmy, a v důsledku toho, tak mají obtíže se zaplacením svých nákladů na bydlení.

O příspěvek na bydlení si může žádat pouze majitel bytu (u bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Zároveň také platí, že sociální úřady vyžadují, aby dotyčná osoba měla v daném bytě vedené trvalé bydliště.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2014?

Konkrétní výše této sociální dávky je závislá na tom, jaké jsou reálné (skutečně zaplacené) náklady na bydlení za poslední kalendářní čtvrtletí. A současně, jaké byly celkové příjmy všech osob ve společné domácnosti ve stejném období.

Přídavky na bydlení jsou tedy vypláceny zpětně. Není možné žádat o podporu na budoucí výdaje. Žádá se až na základě prokazatelně vynaložených výdajů. Mezi náklady na bydlení se počítají především následující platby:

 • Platba za nájemné, příspěvky do fondu oprav a další obdobné položky
 • Platby za elektřinu, vodu, plyn (pokud již nejsou zahrnuty v nájmu)
 • Platby za odvoz odpadů, za teplo nebo za paliva (pokud máte vlastní vytápění)

Pokud je v rozhodném období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), vracen nějaký přeplatek (přeplatek na zálohách za vodu, elektřinu, nebo plyn apod.), pak se o tuto vrácenou částku náklady na bydlení snižují.

Jako příjem se pak započítávají všechny běžné příjmy:

 • Výplata ze zaměstnání nebo příjem z podnikání, důchod, invalidní důchod apod.
 • Náhrady mzdy jako nemocenská, mateřská apod.
 • Sociální dávky, jako například rodičovský příspěvek, dětské přídavky apod.

Jako příjem se uvádí celkové příjmy všech zúčastněných osob za rozhodné období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), stejně jako u nákladů.

Normativní náklady na bydlení

Vzhledem k tomu, že ceny nájmů i dalších položek v nákladech na bydlen,í se v jednotlivých částech republiky značně liší, je stanoveno 5 různých skupin:

 • Hlavní město Praha
 • Obec / město nad 100 tisíc obyvatel
 • Obec / město 50.000 – 99.999 obyvatel
 • Obec / město 10.000 – 49.999 obyvatel
 • Obec / město do 9.999 obyvatel

Pro stanovení nároku na přídavky na bydlení také hraje roli, jestli se jedná o byt nájemní nebo jestli je to byt / dům v osobním vlastnictví nebo případně družstevní byt.  A jako poslední údaj se uvádí počet osob (včetně nezletilých a/nebo nezaopatřených dětí).

Zákon a další příslušné právní předpisy pak pro každý rok stanovují tabulky, které udávají takzvané „normativní náklady na bydlení“ – což je tabulkové číslo představující částku odpovídající nákladům na bydlení stanovenými zákonem – viz následující tabulky:

Normativní náklady na bydlení pro byty v nájmu – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7711 6156 5873 5028 4809
2 11081 8952 8566 7409 7110
3 15096 12312 11807 10294 9903
4 18889 15542 14932 13108 12636

Normativní náklady na bydlení pro byty v osobním nebo družstevním vlastnictví – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4488 4488 4488 4488 4488
2 6644 6644 6644 6644 6644
3 9263 9263 9263 9263 9263
4 11792 11792 11792 11792 11792

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2014

Nárok na přídavky na bydlení má ten kdo:

 • Je majitelem bytu a má zde vedené trvalé bydliště (byt nebo dům v osobním či družstevním vlastnictví
 • Má prokazatelné – skutečně zaplacené náklady na bydlení vyšší, než normativní náklady pro danou obec
 • Jehož příjmy (násobené koeficientem 0,35 pro Prahu nebo 0,3pro zbytek ČR) jsou nižší než normativní náklady

Pokud jsou splněny tyto tři podmínky, pak vzniká nárok na přídavky na bydlení. Jejich výše je stanovena jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu. Vyplacená částka je ale limitována tím, jaké jsou v daném místě normativní náklady – ty tvoří strop pro maximální výši vyplaceného přídavku. Pokud by vypočítaná výše přídavku byla menší než 50 Kč, pak se dávka nevyplácí.

Jak a kde podat žádost o přídavky na bydlení?

O tuto sociální dávku se žádá na místně příslušném úřadu práce (podobně jako i u většiny ostatních sociálních dávek). K vyřízení budete potřebovat především tyto doklady a formuláře:

 • Vyplněný formulář, žádost o příspěvek na bydlení
 • Doklady o skutečně vynaložených nákladech na bydlení (zaplacené složenky, účtenky faktury, SIPO apod.)
 • Prohlášení o výši příjmů všech zúčastněných osob
 • Doklady o vztahu k bytu či domu – nájemní smlouva, dekret apod.

Žádost o příspěvek na bydlení se podává opakovaně každé 3 měsíce. Vždy je pak nutné dokládat stejné údaje – náklady na bydlení a příjmy. Tuto sociální dávku je možné pobírat maximálně 84 měsíců po sobě, pak nárok zaniká.

Potřebujete rychle získat peníze? Pak neváhejte a podívejte se, co vám nabízí SMS půjčka ihned na bankovním účtě. Snadno a rychle, za výhodných podmínek, bez placení poplatků předem a bez rizika si i vy můžete půjčit peníze. Umožní vám to i tato Půjčka 20000 Kč ihned v hotovosti. Stačí jedno kliknutí a peníze už mohou bý tna cestě k vám.

Diskuse: Kalkulačka přídavky na bydlení 2014

komentářů 199
 • Custom avatar anna

  Dobrý den ,

  bydlím v podnájemním bytě se dvěma dětmi 15 roku a 13 roku . nemám práci , bohužel všechny 3 práce co jsem měla na dohodu už nemám propustili mě i spoustu ostatních . Potřebuji poradit jestli mám nárok na nějaké dávky když mám jen podnájemní smlouvu a ne nájemní , protože to majitel nedovolí. nevím jak mám uhradit nájem a služby což činí 11 000 měsíčně . Mám nárok na nějaké dávky ? můžete mi poradit .

  Anna

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den,

   Na podnájemní smlouvu se standardní příspěvek na bydlení nevztahuje. Podle toho, jaké máte příjmy, byste ale případně mohla mít nárok na dávky hmotné nouze – tj. příspěvek na živobytí a případně doplatek na bydlení. Ten má sice podobné podmínky jako příspěvek na bydlení, ale je u něj možné udělat výjimku a poskytnout ho v oprávněných případech i když nejsou splněny všechny podmínky na příspěvek na bydlení.

   Bude nejlepší, pokud se obrátíte na svoji pobočku Úřadu práce a budete to řešit přímo s nimi. Nárok na tyto dávky závisí na vašich příjmech a na celkové sociální a majetkové situaci. To se takto přes internet dá jen těžko posoudit.

  • Custom avatar Ina

   Zdravím, v bytě musíte mít trvalý pobyt a smlouva musí být nájemní. Jinak opravdu bohužel nic nedostanete. Trvalý pobyt si s nájemní smlouvou můžete udělat bez souhlasu majitele.

   • Alena

    paní INO,můžete mě prosím poradit,jak a kde si můžu zařídit trvalý pobyt,a co k tomu budu potřebovat, v bytě ,kde mám pronájem a díky tomu nemám nárok na žádný příspěvek na bydlení,protože právě nemám trvalý pobyt.Mám nájemní smlouvu a doklady o zapalcení nájmu.Jsem sama s malou dcerou.Děkuji moc předem za odpověd

   • Alena

    Mžete mě posím odpovědět na meilovou adresu:
    matinka67@seznam.cz
    nemám trvale přístup na internet a vaše odpověd mě velice zajímá a snad mě i pomůže,děkuji moc Alena

 • Custom avatar Gabriela

  Dobrý den,chci se zeptat na příspěvek na bydlení.pobírala jsem ho 9 měsícu,v bytě jsme ale potom ukončili nájem k 30,9,2013.šla jsem na statni socialni podporu s žadostí na 3 čtvrtleti kde se dokladali zaplacené najmy za červenec ,srpen,září.Přišlo mi oznámení že na davku nemám již nárok protože jsem v bytě ukončila nájem k 30,9.2013.Je to možné když se dokladalo období od 1.7do 30.9 a to jsme v bytě bydleli a měli jsme tam smlouvu??děkuji za odpověd Gabriela

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, takto je to bohužel nastavené v zákonu. Příjmy a náklady za bydlení se sice dokládají zpětně, ale dávka vám náleží za aktuální kalendářní měsíce. Takže abyste mohla dostávat dávku například nyní v lednu, musíte v bytě v lednu opravdu bydlet. Není to tak že by se proplácely výdaje, které jste měla v předchozím období, ale na základě výdajů v minulém období se „předpokládá“ že budou obdobné výdaje i v současnosti.

 • Custom avatar Gabriela

  Dobře děkuji za odpověd paní Jano

 • Custom avatar anna

  Dobrý den ,

  bydlím v podnájemním bytě se dvěma dětmi 15 roku a 13 roku . nemám práci , bohužel všechny 3 práce co jsem měla na dohodu už nemám propustili mě i spoustu ostatních . Potřebuji poradit jestli mám nárok na nějaké dávky když mám jen podnájemní smlouvu a ne nájemní , protože to majitel nedovolí. nevím jak mám uhradit nájem a služby což činí 11 000 měsíčně . Mám nárok na nějaké dávky ? můžete mi poradit .

  Momentálně nemám žádný příjem vůbec nic a nevím si rady .
  Majitel je ochoten dát nájemní smlouvu ale bez trvalého bydliště.

 • Custom avatar Věra Horáková

  dobrý den
  má můj tatínek nárok na příspěvek na bydlení, když byt vlastním já /dcera -bydlím v jiném městě/ a tatínek má věcné břemeno bydlení. Tatínek je v důchodě. Děkuji za odpověď. Horáková

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den,

   Tohle je bohužel trochu složitější. Běžně o příspěvek na bydlení žádá ten kdo má nájemní smlouvu a tím pádem i prokazatelné náklady na bydlení nebo ten kdo je vlastníkem bytu (resp. členem družstva u družstevního bytu).

   Ve vašem případě jste vlastníkem vy = tj. žádat o dávku byste mohla vy. Váš otec není ani vlastník, ani nájemník. Obávám se že v tomto případě nárok na dávku nebude. Řešením by mohlo být to, že byste s otcem uzavřela nájemní smlouvu (příjem z nájmu byste pak musela danit).

   A pochopitelně také váš otec musí mít v bytě trvalé bydliště.

  • Jana

   pobírám starobní dúchod 9669 náklady mám 5933 bydlím v náemním bytě u své dcery ktarý je v osobním vlastnictví měla bych nárok na bydlení děkuji za odpověd

   • Jana Králová, kalkulacka.org

    Dobrý den, pokud bydlíte společně s dcerou, měla by o příspěvek na bydlení žádat ono – z titulu vlastníka bytu. Pokud tam s vámi dcera nebydlí, pak by rozhodovalo to jestli máte v tomto bytě uzavřenou nájemní smlouvu a trvalý pobyt.

    • Custom avatar Jana

     Dobry den, s dcerou nebydlim, je pouze majitelkou bytu. Najemni smlouvu s ni sepsanou mam s platnosti od zari 2013. Trvaly pobyt v byte mam.

     Dekuji.

 • Custom avatar Aranka Volprechtová

  Dobrý den, žiji se dvěma dětmi 6 a 9 let v podnájmu. Já nepobírám žádné dávky ani mzdu a na děti dostávám alimenty a přídavky na děti , což činí celkově 7220 ,- . Náklady na užívání bytu činí 8250 ,-. Chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na nějaký příspěvek

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, co se týká příspěvku na bydlení, tak teoreticky ano = záleží, jestli máte v bytě vedený trvalý pobyt, o jaký typ bydlení se jedná a na velikosti města.

   • Custom avatar Daniela

    Dobrý den,
    bydlím od prosince v pronajatém bytě s nájemní smlouvou,jako samoživitelka.Počáteční náklady byly hodně vysoké/2x nájem,kauce../Chtěla bych vědět,,zda mám nárok žídat příspěvek na bydlení,když mám trvalý pobyt v bytě vyřízený až od poloviny 1/2014.Děkuji za odpověd Daniela

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Dobrý den, nárok mít podle všeho nebudete. Při žádosti o příspěvek se dokládají náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do nákladů se započítává jen nájem a energie (např. kauce se nezohlední).

 • Custom avatar Pavel

  Dobrý den,jak je to v případě přestěhování osoby pobírající příspěvek na bydlení?Je-li dávka vyplácena zpětně,tedy pro výplatu dávky v 1.čtvrtletí roku 2014,jsou rozhodné pro posuzování výdaje a náklady na bydlení ve 3.čtvrtletí roku 2013 a nájemní smlouva končí k datu 31.1.2014,dostanu v novém bydlišti,kde budu mít uzavřenu řádnou nájemní smlouvu a budu zde mít trvalé bydliště pouze dávku za leden?A kdo mi uhradí příspěvek na bydlení v únoru a březnu,když novou žádost mohu podat až v dubnu.De fakto dostanu v lednu zpětně náklady za 10.měsíc roku 2013,jsou-li náklady vypláceny zpětně.To mi není jasné,anebo mi bude vyplácen doplatek na bydlení za tyto 2 měsíce?Či budu muset v novém místě trvalého bydliště dokládat opět náklady v 11.a 12 měsíci roku 2013,prosím o vysvětlení -děkuji

  P.S.Nová nájemní smlouva bude od 3.2.2014

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den,
   Pokud jste v předchozím bytě pobírala příspěvek na bydlení, tak by samotné stěhování nemělo mít vliv. K jiným nákladům na bydlení se bude přihlížet až v dalším kalendářním čtvrtletí. Jiná situace by byla, pokud byste na něj v předchozím bytě nárok neměla, to bystě na něj opravdu měla nárok až později.

 • Custom avatar andrea

  Dobrý den. Prosím mám na Vás prosbičku. Byl mi schválen příspěvek na bydlení, nevím teda kolik. V nájem.í smlouvě mám napsáno,že platím 5300 kč nájemné,2500 kč jsou poplatky,což předpokládám,že je dodávka tepla 582kč,teplæ voda 580 kč,studená voda 212 kč. Plus elektřina 570 kč a plyn 130 kč. Bydlím sama se dvěma dětma ve věku do 6 let a náš měsíční příjem činí se vším 15 000 kč. Můžete mi prosím vypočítat výši mého příspěvku,nebo stačí pouze napsat,jak se to vypočítává? Na internetu je to pokaždé jinaá částka,tak by mě zajímala opravdová částka. Děkuji mockrát.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, kalkulačku pro výpočet výše příspěvku na bydlení máte k dispozici přímo na této stránce. V textu je také popsáno, jak se příspěvek počítá. Pokud vám nějaká informace není jasná, zkuste prosím upřesnit svůj dotaz.

   • Custom avatar Andrea

    Ano, na této už jsem to zkoušela a ukázalo mi to jen to,že nárok mám,ale částku to nezobrazí. A hlavně se někde píše, že se od celkových nákladů na bydlení odečte přįjem rodiny vynásobený koeficientem 0,30 a výsledek je výše přídavku na bydlení a zase na stránkách mpsv píší,že se odečítá od normativních nákladū,tak v tom mám trošku guláš,vysvětlete mi to prosím. Děkuji mockrát.

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Můžete mi prosím napsat jaké přesně hodnoty zadáváte do kalkulačky – počet osob, typ bydlení, velikost města a náklady + příjmy = běžně byste měla jako výsledek vidět částku. Pokud je tam nějaká chyba nechám ji opravit.
     Jinak výpočet se provádí tak že příjem se vynásobí 0,35 (Praha) nebo 0,3 (jiná města) a tato částka se odečítá od nákladů:
     1. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení vyšší než ty normativní, odečítá se částka od normativních (to je maximum)
     2. Pokud skutečné náklady nižší než normativní náklady, pak se odečítá od skutečných nákladů

     • Custom avatar Andrea

      Jj,tak už jsem tam,takže by mi to mëlo dělat nějakých cca 2900. Jinak zadávám počet osob 3, typ bydlenį je nájemní,počet obyvatel 10-49900 nevím přesně kolik je tam napsáno,náklady na bydlení 7400 a celk.příjem 15000.

 • Custom avatar Andrea

  Tak jsem to zkoušela znovu a ukáže mi to, nárok ano,ve výši a žádná částka tam není.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Máte pravdu byla tam chyba, děkuji za upozornění, kolega to již upravil

   • Custom avatar Andrea

    Rádo se stalo. Super,už to funguje,tak mi to spočítalo 2900 kč,tak snad se toho dočkám i v reálu. Mějte se moc hezky a děkuji.

 • Custom avatar Gabina

  Dobrý den,chci se zeptat tchyně bydlí v domě který má na hypotéku.vše okolo baráku si zaplatí a na živobití bohužel jim moc penez nezbyva.chci se zeptat má nárok tchyné na proplacení enrgií(elektřina),a vodne stočné,a topí uhlím .??děkuji moc za odpověd

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den,
   Může si zkusit požádat o příspěvek na bydlení. Pokud platí hypotéku tak ta se do nákladů na bydlení při posuzování nároku na bydlení nezapočítává, ostatní výdaje ano (tj. tak jak uvádíte např. platby za elektřinu, plyn, vodu, topení apod.). Můžete si sama spočítat, jestli jí vychází nárok na dávku nebo ne.

 • Custom avatar Dana

  Dobrý den,
  můj syn – student vlastní rodinný dům, nemá vlastní příjem – lze v jeho případě žádat o příspěvek na bydlení?

  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, teoreticky ano – pokud má v tomto domě trvalé bydliště, pak by při splnění dalších podmínek nárok na dávku mohl vzniknout.

 • Custom avatar Romana

  Dobrý den, prosím, můžete mi poradit? Bydlím s dcerou v nájemním domě, máme tam trvalé bydliště a platnou nájemní smlouvu. Podle kalkulačky na příspěvek nárok mám, ale na úřadu mě odmítli s tím, že na katastru dům není rozdělen na bytové jednotky(jedná se o činžák s 8 byty). Mám nějakou naději na úspěch? Děkuji za odpověď, Romana

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, pokud skutečně dům není rozdělený na samostatné jednotky, tak je to poměrně těžké. Podle zákona se to v tomto případě bere tak, jako byste všichni bydleli „dohromady“ v jednom bytě. Jediná možnost asi je obrátit se na majitele bytu a zkusit zjistit, jestli se nejedná jen o nějaké administrativní pochybení na straně katastru nemovitostí. Zvlášť pokud se jedná o starší dům, může to být jen nějaká chyba „v papírech“.

   • Custom avatar Romana

    Ve výpisu je dům veden jako rodinný dům, nevím, spíš v tom vidím záměr………..

    • Romana

     Tak že mám smůlu? Opavdu by se nějaká možnost nenašla?

 • Custom avatar Viola

  Dobrý den,mněla bych dotaz:Starám se o tetu ,která pobírá příspěvek na péči 4.stupně a na žádný druch důchodu nemá nárok.tak se chci zeptat zda se tento její příspěvek na péči zahrnuje do příspěvku na bydlení (TETU MÁM U SEBE ALE HLÁŠENA SE MNOU NENÍ)

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, nevím, jestli správně rozumím dotazu. O příspěvek na bydlení budete žádat vy? Pokud ano, tak tím že teta u vás nemá trvalý pobyt, tak se do nároku na příspěvek na bydlení vůbec nezahrnuje – zahrnují se jen osoby, které mají v bytě trvalý pobyt.

 • Custom avatar Michaela

  Dobrý den,žiju s přítelem v nájemním bytě,ale trvalý pobyt mám pouze já,přítel má u svých rodičů.Bude se počítat i jeho příjem do společných příjmů domácností?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, pro příspěvek na bydlení se zohledňují pouze osoby, které mají v bytě trvalý pobyt

   • Custom avatar Kateřina

    Dobrý den,
    chtěla potřebovala bych poradit-chtěli bychom uplatnit příspěvek na bydlení-teď v říjnu za období červenec – září,v červenci se nám narodila dcerka nicméně já a dcerka máme v tomto období trvalý pobyt jinde.takže v tomto období bude dokládat příjmy a náklady pouze přítel,ale háček je v tom, že já jsem uvedená ve smlouvě jako spolu uživatel kvůli službám od července……k první žádosti se nosí nájemní smlouva kde to tedy je uvedené….jak to tedy budou posuzovat když zde nemáme trvalý pobyt?

    2)dalším mým dotazem je vesměs obdobná otázka, jen ještě komplikovanější chceme žádat i za období říjen -prosinec, nechali jsme udělat dodatek k nájemní smlouvě, že zde máme od 10.10 povolený trvalý pobyt majitelkou já i dcerka, ale protože jsem cizinka EU s trvalým pobytem již cca 20 let….musím tuto změnu hlásit na cizinecké policii kam jsem objednána na 11.10 tudíž mi změnu zaevidují k tomuto datu…jak tedy zde postupovat zde se určitě uvedou příjmy přítele za obdobní 10-12 ale jak u mě když v tomto období v bytě vlastně nebydlím celé čtvrtletí?navíc v tomto období budu mít mateřskou 10,11, a půlku prosinec již mateřskou lomenou z rodičovskou a ještě budu čerpat zbývající dovolenou od zaměstnavatelé po skončení mateřské.

    Děkuji moc za odpověď

 • Custom avatar Viola

  Dobrý den,děkuji vám za odpověd a ještě jeden dotaz?V bytě jsem hlášena já a moje dvě děti .ale s druhem pobíráme hmotnou nouzi a přídavek na děti nájem mi dělá i s energiema 10 000,- ale příspěvek mi byl přiznán 1108,-.započítává se hmotná nouze do příjmu?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, pokud tou „hmotnou nouzí“ myslíte příspěvek na živobytí, pak ano. Naopak příspěvek na bydlení se jako příjem nepočítá.

 • Custom avatar jarca

  Dobrý den,bydlím v podnajmu,bez trvaleho pobytu.Majitel si to nepřeje i služby jako je plyn a elektřina mu dávam v nájmu.Žiji sama jsem evidovaná na úřadu prace.Chtěla bych vědět zda mám nárok na příspěvek na bydlení a na živobyti.Pracuji přiležitostně na dohodu o provedení prace.Jaké doklady musím doložit.Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, u příspěvku na bydlení je rozhodující to jestli v bytě máte trvalé bydliště. Záleží, jestli máte byt v nájmu nebo v podnájmu (tedy jestli je na vaší smlouvě výslovně uvedeno, že se jedná o nájemní smlouvu nebo podnájemní). Pokud by to byla nájemní smlouva, tak nepotřebujete souhlas majitele bytu k tomu, abyste si tam zřídila trvalý pobyt.
   Jinak co se týká nároku na dávky hmotné nouze – tam, rozhoduje více faktorů – zda žijete sama, nebo jestli patříte do okruhu více osob – pak by rozhodovaly i jejich příjmy. Budete muset dokládat jednak svoje příjmy a dále pak i celkové majetkové poměry. Obraťte se přímo na úřad práce, kde vám řeknou, které všechny dokumenty bude muset doložit.

 • Custom avatar Gabriela

  Dobry den,mám dotaz dokladala jsem ve čtvrletí pouze jeden zaplaceny nájem, na statní socialni podpoře mi priznali davku taky pouze na jeden měsíc ,jak je to možné ???děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, u příspěvku na bydlení je zpravidla jako rozhodné období bráno předchozí kalendářní čtvrtletí. Podle zákona by se měly doložené náklady na bydlení rozpočítat na předchozí 3 měsíce. V případě doložení jednoho nájmu tedy zřejmě bylo rozhodné období omezeno pouze na jeden měsíc. Druhá možnost je, že se nejedná o příspěvek na bydlení, ale na doplatek na bydlení, kde posuzování probíhá jinak.

   • Custom avatar Gabriela

    ano jedná se o příspěvek na bydlení,my jjsme totiž v řijnu a v listopadu bydleli u rodicu ,ale v prosinci jsme se prestehovali do bytu,kde jsme platili najem ktery jsme doložili v lednu za predchozi ctvrtleti a doufala jsem že častku kterou uznaji za vhodne budu pobírat do dalšího čtvrtleti tedy do dubna ,bohizel mi prisla castka za prosinec a už pry dalsi nedostanu,az v dubnu si mam jit opet pozadat opet s novyma formularema tedy opet od znovu.děkuji

 • Custom avatar Michaela

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda stačí u uvádění výši nájmu pouze nájemní smlouva,kde je tato částka uvedena,nebo to musí být podloženo ještě nějak jinak,např. výpisem z účtu atd.
  Bydlím totiž u známé a nájem ji vždy dávám na ruku,tím pádem nemám žádný doklad.
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, samotná nájemní smlouva nestačí. Nájemní smlouva pouze dokládá, že v bytě bydlíte. Jinak ale dokládáte skutečně zaplacené výdaje – složenky, výpis z účtu, uhrazená faktura apod. Pokud platíte „na ruku“ nechte si od známé podepsat alespoň příjmový doklad.

 • Custom avatar vikča

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat mám možnost se přestěhovat do jineho bytu levnějšiho ale v katastru je psán jako rodinny s 2 byty jak by to pak bylo s přispěvkem na bydlení v jednom z bytu bydlí majitel ja bych samozřejmě měla najemní smlouvu bez přispěvku bych to nezvládla mám dvě děti a jsem sama děkuji za odpověd

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, pro nárok na příspěvek na bydlení je rozhodující jestli jsou v domě zkolaudovány dvě samostatné bytové jednotky – podle zápisu v katastru to tak vypadá, pro jistotu si to můžete ověřit dotazem u majitele bytu. Pokud jsou to opravdu dva samostatné byty a vy budete mít v jednom z nich trvalý pobyt, pak byste (při splnění dalších podmínek), měla mít na příspěvek na bydlení nárok.

 • Custom avatar Radka

  Dobrý den, je možné do nákladu na bydlení v domě jehož jsem vlastníkem, zahrnout i nákup nového kotle z důvody poruchy starého. Napadlo mne, když se v nájemním bytě do nákladů započítává i nájemné, mohlo by to tak být. Dále by mě zajímalo, jak se určují náklady na vytápění tuhými palivy, když se do formuláře neuvádí částka. Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, zakoupení nového kotle opravdu není možné zahrnovat do nákladů na bydlení. Zde by jediné – pokud byste byl ve hmotné nouzi – bylo eventuálně možné žádat o mimořádnou pomoc v rámci hmotné nouze – jednorázový příspěvek.
   Náklady na pevná paliva se započítávají podle tabulek, podle paragrafu § 25:
   c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva; náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:
   Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč
   jedna 687
   dvě 940
   tři 1230
   čtyři a více 1520

   • Custom avatar Radka

    Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • ANDREADOBRÝ DEN,CHTĚLA JSEM SE ZEPTAT JAK JE TO S PITNÝ REŽIMEM U POŠTOVNÍCH DORUČOVATELEK,DĚKUJIvíce »
 • RadulínDobrý den. Chci se zeptat, zda máme nárok na pitný režim. Pracuji v prodejně částečně...více »
 • ZdenkaAno, pokud vám byl v mzdě vyplacen přeplatek na dani za uplynulý rok, tak je...více »
 • ZdenkaDovolím si reagovat, výpočty mezd dělám. Rozhodně musíte postupovat písmenou formou a nejlépe doporučeným dopisem...více »