Kalkulačka přídavky na bydlení 2014

Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce. Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.

Máte nízké příjmy nebo platíte hodně vysoký nájem, či jiné náklady za bydlení? Chtěli bystě vědět, jestli máte nárok na přídavky na bydlení? Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, zda můžete získat sociální příspěvek na bydlení. A také to, o kolik peněz by se jednalo. V dalších odstavcích se pak můžete dočíst, jaké jsou přesné podmínky vyplácení příspěvků na bydlení. Kde a jak o tuto podporu požádat, a jaké k tomu potřebujete dokumenty.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka přídavky na bydlení 2017.

Výpočet – přídavky na bydlení 2014

Pro stanovení výše příspěvku na bydlení jsou rozhodující především tyto informace – jaké jsou celkové náklady na bydlení (co do nich spadá, je podrobněji popsáno níže), jaké jsou vaše příjmy, o jaký typ bydlení se jedná (nájem, družstevní byt, nebo osobní vlastnictví) a nakonec o jak velké je město nebo obec, kde bydlíte.

Kalkulačka přídavky na bydlení
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení v roce 2014?

Přídavky na bydlení se řídí zákonem o státní sociální podpoře, což je zákon č. 117/1995 Sb. Tato sociální dávka je primárně určena, jako pomoc pro ty, kdo mají nízké příjmy, a v důsledku toho, tak mají obtíže se zaplacením svých nákladů na bydlení.

O příspěvek na bydlení si může žádat pouze majitel bytu (u bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Zároveň také platí, že sociální úřady vyžadují, aby dotyčná osoba měla v daném bytě vedené trvalé bydliště.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2014?

Konkrétní výše této sociální dávky je závislá na tom, jaké jsou reálné (skutečně zaplacené) náklady na bydlení za poslední kalendářní čtvrtletí. A současně, jaké byly celkové příjmy všech osob ve společné domácnosti ve stejném období.

Přídavky na bydlení jsou tedy vypláceny zpětně. Není možné žádat o podporu na budoucí výdaje. Žádá se až na základě prokazatelně vynaložených výdajů. Mezi náklady na bydlení se počítají především následující platby:

 • Platba za nájemné, příspěvky do fondu oprav a další obdobné položky
 • Platby za elektřinu, vodu, plyn (pokud již nejsou zahrnuty v nájmu)
 • Platby za odvoz odpadů, za teplo nebo za paliva (pokud máte vlastní vytápění)

Pokud je v rozhodném období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), vracen nějaký přeplatek (přeplatek na zálohách za vodu, elektřinu, nebo plyn apod.), pak se o tuto vrácenou částku náklady na bydlení snižují.

Jako příjem se pak započítávají všechny běžné příjmy:

 • Výplata ze zaměstnání nebo příjem z podnikání, důchod, invalidní důchod apod.
 • Náhrady mzdy jako nemocenská, mateřská apod.
 • Sociální dávky, jako například rodičovský příspěvek, dětské přídavky apod.

Jako příjem se uvádí celkové příjmy všech zúčastněných osob za rozhodné období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), stejně jako u nákladů.

Normativní náklady na bydlení

Vzhledem k tomu, že ceny nájmů i dalších položek v nákladech na bydlen,í se v jednotlivých částech republiky značně liší, je stanoveno 5 různých skupin:

 • Hlavní město Praha
 • Obec / město nad 100 tisíc obyvatel
 • Obec / město 50.000 – 99.999 obyvatel
 • Obec / město 10.000 – 49.999 obyvatel
 • Obec / město do 9.999 obyvatel

Pro stanovení nároku na přídavky na bydlení také hraje roli, jestli se jedná o byt nájemní nebo jestli je to byt / dům v osobním vlastnictví nebo případně družstevní byt.  A jako poslední údaj se uvádí počet osob (včetně nezletilých a/nebo nezaopatřených dětí).

Zákon a další příslušné právní předpisy pak pro každý rok stanovují tabulky, které udávají takzvané „normativní náklady na bydlení“ – což je tabulkové číslo představující částku odpovídající nákladům na bydlení stanovenými zákonem – viz následující tabulky:

Normativní náklady na bydlení pro byty v nájmu – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7711 6156 5873 5028 4809
2 11081 8952 8566 7409 7110
3 15096 12312 11807 10294 9903
4 18889 15542 14932 13108 12636

Normativní náklady na bydlení pro byty v osobním nebo družstevním vlastnictví – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4488 4488 4488 4488 4488
2 6644 6644 6644 6644 6644
3 9263 9263 9263 9263 9263
4 11792 11792 11792 11792 11792

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2014

Nárok na přídavky na bydlení má ten kdo:

 • Je majitelem bytu a má zde vedené trvalé bydliště (byt nebo dům v osobním či družstevním vlastnictví
 • Má prokazatelné – skutečně zaplacené náklady na bydlení vyšší, než normativní náklady pro danou obec
 • Jehož příjmy (násobené koeficientem 0,35 pro Prahu nebo 0,3pro zbytek ČR) jsou nižší než normativní náklady

Pokud jsou splněny tyto tři podmínky, pak vzniká nárok na přídavky na bydlení. Jejich výše je stanovena jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu. Vyplacená částka je ale limitována tím, jaké jsou v daném místě normativní náklady – ty tvoří strop pro maximální výši vyplaceného přídavku. Pokud by vypočítaná výše přídavku byla menší než 50 Kč, pak se dávka nevyplácí.

Jak a kde podat žádost o přídavky na bydlení?

O tuto sociální dávku se žádá na místně příslušném úřadu práce (podobně jako i u většiny ostatních sociálních dávek). K vyřízení budete potřebovat především tyto doklady a formuláře:

 • Vyplněný formulář, žádost o příspěvek na bydlení
 • Doklady o skutečně vynaložených nákladech na bydlení (zaplacené složenky, účtenky faktury, SIPO apod.)
 • Prohlášení o výši příjmů všech zúčastněných osob
 • Doklady o vztahu k bytu či domu – nájemní smlouva, dekret apod.

Žádost o příspěvek na bydlení se podává opakovaně každé 3 měsíce. Vždy je pak nutné dokládat stejné údaje – náklady na bydlení a příjmy. Tuto sociální dávku je možné pobírat maximálně 84 měsíců po sobě, pak nárok zaniká.

Potřebujete rychle získat peníze? Pak neváhejte a podívejte se, co vám nabízí SMS půjčka ihned na bankovním účtě. Snadno a rychle, za výhodných podmínek, bez placení poplatků předem a bez rizika si i vy můžete půjčit peníze. Umožní vám to i tato Půjčka 20000 Kč ihned v hotovosti. Stačí jedno kliknutí a peníze už mohou bý tna cestě k vám.

Diskuse: Kalkulačka přídavky na bydlení 2014

komentářů 232
 • Custom avatar Anna

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na příspěvek. Nejsem rozvedená, ale žijeme s manželem odděleně. Manžel má trvalé bydliště jinde.Děkuji

 • Custom avatar Patrik

  Dobrý den,
  mám dotaz, a to na jaké měsíce zpětně je možné žádat příspěvek na bydlení? Nyní jsem se dočetl, že na příspěvek bych mohl mít pravděpodobně právo už téměř rok a půl (2 osoby (student a důchodkyně) trvale hlášené s nájemní smlouvou v Praze , čistý příjem dohromady cca 16000 kč), ale nežádali jsme o něj. Je možne si zažádat i na měsíce roku 2013 nebo už jen na první kalendářní čtvrtletí 2014 v dubnu? Děkuji.

 • Custom avatar Lada

  Dobrý den, jsem samoživitelka, mám 1 dítě ve věku 1,5 roku a pobírám rodičovský příspěvek ve výši 7300,- Kč měsíčně. Kromě toho jsem v roce 2013 do června měla nárok na PPM s denním vyměřovacím základem ve výši 1093 Kč, což bylo vypočteno z platu u zaměstnavatele před nástupem na MD. Navíc mám ŽL (vedlejší činnost) a na ten jsem v 08/2013 vystavila jednu fakturu ve výši 63 000 Kč. a v 02/2014 jednu fakturu ve výši 10 000 Kč. Měla bych nárok na přídavek na bydlení? Děkuji.

  • Custom avatar Lada

   Ještě upřesňuji, bydlím ve vlastním domku v obci s počtem obyvatel asi 2500.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, na základě těchto údajů to opravdu nejsem schopná posoudit. U příspěvku na bydlení rozhoduje to, o jaký typ bydlení se jedná – nájem, byt v osobním nebo družstevním vlastnictví. Dále počet osob, které mají v bytě trvalý pobyt – ve vašem případě tedy zřejmě 2 osoby, dále pak hrají roli náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí – tedy skutečně zaplacené náklady za nájem resp. energie (voda, plyn, elektřina), resp. služby. A současně příjmy za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud tyto údaje dosadíte do naší kalkulačky, měla byste získat orientační představu jestli nárok máte nebo ne. Nebo případně upřesněte svůj dotaz.

 • Custom avatar Jana

  Dobrý den, bydlím v družstevním bytě jako podnájemník, kde již mám od družstva souhlas,abychom mohli podat žádost o příspěvek na bydlení.Na úřadě nám ale bylo řečeno,že nemáme právo na podání této žádosti, že tu může podat pouze vlastník (což je družstvo) nebo nájemník (což je ten, od koho máme byt v podnájmu).Chtěla bych se tedy zeptat, jak mám postupovat, abychom mohli příspěvek na bydlení pobírat.Z bytu se nechceme stěhovat a jak se všude uvádí, na příspěvek máme nárok i v družstevním bytě.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, podle zákona o státní sociální podpoře, konkrétně se jedná o § 24:
   (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže
   Vy sice bydlíte v družstevním bytě – na který se příspěvek na bydlení také vztahuje – ale nejste nájemcem. Podle toho co píšete, jste zde jenom v podnájmu. Takže bohužel na příspěvek mít nárok nebudete.

 • Custom avatar Zora

  Dobrý den, jak mám zaslat doklady např. SIPO, zálohy na elektřinu apod. když mám pouze elektronické výpisy. Ofotit a vytisknout? Na odvoz odpadu si musím koupit pytle nebo kupóny, tzn. že musím přiložit účet?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, pokud platíte účty elektronicky, pak by měl stačit výpis z bankovního účtu, kde budou vidět příslušné platby, nebo některá elektronická bankovnictví umožňují vytisknout potvrzení o provedené platbě.

 • Custom avatar Veronika

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na nové změny od roku 2014?Známá pobírala příspěvek na bydlení plus nějaké doplatky, jelikož je sama bez práce s dvěma dospělými děti(studuji na VŠ)nájem platí 11500Kč, teď jí řekli, že od nového roku se to počítá jinak, že má moc velký byt přes 90m čtverečních a pro 3 osoby je to dost, že jí to doplatí pouze do 68m čtv.že jsou pro to teď nové výpočty…chtěla jsem se zeptat zda-li je to pravda a dle jakých tabulek se to ted bere a zda.li se to dá někde dohledat?Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, jediné co se v u příspěvku na bydlení měnilo od začátku roku 2014, jsou normativní náklady na bydlení, které byly oproti roku 2013 zvýšeny. O jiných změnách nevím

 • Custom avatar vasek

  dobry den mam dotaz nejsem veden na up muzu si zadat o prispevek na bydleni dostanu neco

 • Custom avatar vasek

  jeste k dotazu jsem nezamestnany

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, přečtěte si prosím text u tohoto článku, kde máte uvedeny všechny podmínky. Příspěvek na bydlení můžete získat, i když jste nezaměstnaný nebo i když pracujete. Hlavní podmínky jsou jiné – záleží především na parametrech bydlení – počet osob, které mají v bytě/domě trvalý pobyt, velikost městy, typ bydlení (družstevní/nájem vs. osobní vlastnictví) a dále pak na tom jaké jsou vaše náklady na bydlení – nájem, náklady na energie apod. Pokud tyto částky zadáte do kalkulačky – s tím že pokud jste nezaměstnaný, jak uvádíte, tak případnou podporu v nezaměstnanosti zadáváte jako příjem, společně s případnými dalšími příjmy.

 • roman

  Dobrý den,
  započítává se do příjmů při žádosti o příspěvek na bydlení také příjem z prodeje nemovitosti? Popř. jak postupovat při doložení použití hotovosti k umoření dluhu??
  Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, domnívám se že příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, by se měli zahrnovat mezi rozhodné příjmy.

 • Custom avatar Michaela

  Dobrý den,
  příspěvek na bydlení – mohu do nákladů započítat i měsíční splátku hypotéky, kterou vlastně financuji svoje bydlení, byt v os.vlastnictví..?
  Děkuji, hezký den

 • Custom avatar Lenka

  Dobrý den, v současné době vyřizuji pro maminku příspěvek na bydlení. Jelikož zůstala v bytě sama, a to konkrétně od 6.3.2014, její náklady na bydlení jsou více jak 30% jejich příjmů, to že příspěvek má nárok už jsem si zjistila. Bylo nám řečeno, že až od 1.1.2014, ze březen prý na příspěvek nárok nemá, jelikož do 5.3.2014 byl v bytě hlášen i můj bratr. Jsou tyto informace správné ? Dále jsem se chtěla zeptat. Maminka má topení na tuhá paliva a v lednu kupovala dřevo za 4.000,- Kč, zohlední se nějak tato částka ?
  Děkuji za odpověď, přeji hezký zbytek dne.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, ano je to tak. U příspěvku se zohledňuje počet osob, které mají v bytě trvalý pobyt. Pokud trvalý pobyt v průběhu měsíce ukončí, pak se to zohledňuje až od dalšího kalendářního měsíce – viz zákon o státní sociální podpoře, paragraf § 24, písmo b odstavec 4:
   (4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, že osoba společně posuzovaná, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce nebo se stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.
   Pokud se jedná o byt v osobním nebo družstevním vlastnictví a je zde topení na tuhá paliva, tak se do měsíčních nákladů započítává poměrná část viz paragraf 25, písmeno c:
   c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva; náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:
   Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Kč
   jedna 687
   dvě 940
   tři 1230
   čtyři a více 1520

 • Custom avatar Vera

  Dobry den,
  chtela bych se zeptat zda mam narok na prispevek na bydleni. Jsem v plnem invalidnim duchode ktery cini necelych 7000kc naklady na bydleni jsou 11.000 kc. V Byte je hlaseny syn ktery pracuje od prosince v zahranici. Jedna se o najemni byt ve meste s poctem obyvatel do 9999. Dekuji za odpoved.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, pokud má v bytě hlášený trvalý pobyt i syn, zohledňuje se i jeho příjem. Zadejte tedy váš + jeho příjem + vaše náklady do kalkulačky a dostanete výsledek.

 • ellis

  Dobrý den, dočetla jsem se, že při žádosti o příspěvek se může stát, že bude můj byt příliš veliký. Jsou nějaké tabulky, kde se dozvím jakou plochu nebo cenu nájemného můžu sama mít ? Je mi 64 a mám byt o68 m2. Je to příliš velké? Jedná se o najemní byt ve měste s počtem obyvatel do 9999. Můj příjem je 10.000 a nájemné je 5500. Vaše tabulka mi ukazuje, že nárok mám.Děkuji za odpoved.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, podle zákona je rozhodující především počet osob, které v daném domě/bytě bydlí. Rozhodující je také velikost dané obce, od které se odvíjí normativní náklady na bydlení, které jsou pak omezující pro maximální výši dávky.

 • Custom avatar Helena

  Dobrý den,
  bydlím sama v bytě, který patří mému otci a platím mu nájem. Mám nárok na přídavek na bydlení, když vlastně nájem platím svému otci?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, rozhodující by mělo být to že máte v bytě trvalý pobyt a platnou nájemní smlouvu. Osoba pronajímatele by neměla hrát roli.

 • Gabriela

  Dobrý den,

  lze získat příspěvek na bydlení, bydlím-li jako samoživitelka s desetiletým synem v domě u rodičů? SIPO a jiné platby jsou psané na rodiče, ale podílím se jednou polovinou na veškerých výdajích. Obývám vrchní patro domu, které je samostatné s vlastní kuchyní, toaletou, koupelnou, ale elektrohodiny, vodoměr, plynoměr…vše je společné. Nemáme nájemní smlouvu, ani nejsem vlastníkem části domu. Postačilo by např. čestné prohlášení všech zůčastněných, že se na výdajích podílím?
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, pokud nemáte uzavřenou nájemní smlouvu a ani nejste vlastníkem bytu/domu pak příspěvek na bydlení nezískáte. O dávku by eventuelně mohli žádat vaši rodiče (započítají se pak ale i jejich příjmy).

 • Custom avatar Kateřina Horáčková

  dala jsem výpověď dohodou z důvodů stěhování, jaké budu potřebovat pro pú důkazy že se stěhuji?

 • Gabriela h.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli by jsme měli s přítelem nárok na příspěvek na bydlení když přítelova mzda činí +- 9000 a nájemné je kolem 7000-7500 a já nepracuji a nemám žádný příjem protože jsme zatím u rodiču chtěli by jsme svuj byt děkuji.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, teoreticky byste nárok mít mohli – pokud to bude například nájemní bydlení v obci do 10 tisíc obyvatel a vy jste měli oba v daném bytě trvalý pobyt, pak by výše dávky byla 4300 Kč. Pozor jen na to, že u příspěvku na bydlení je nutné doložit náklady za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud byste si tedy byt pronajali v dubnu, tak o dávku můžete žádat až v červenci (kdy se dokládají náklady na bydlení za duben – květen – červen).

 • Custom avatar Aneta

  Dobrý den… mám trvalý pobyt u maminky, která je vlastníkem domku a je samoživitelka, sestra chodí ještě na střední školu (18 let) … momentálně jsem těhotná … a přítel bydlí jinde … dostala bych příspěvek na bydlení? nebo si musí zažádat mamka… nebo si mám dát trvalý pobyt k pracujícímu příteli… budu moc ráda za odpověd… děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, o příspěvek na bydlení by musela žádat vaše matka jako vlastník domu – započítalo by se to, že tam bydlí 3 osoby. Pokud budete mít trvalý pobyt u přítele, tak žádáte o příspěvek na bydlení na jiný byt. Možné jsou obě varianty. V případě že bude žádat o příspěvek na bydlení vaše matka, bude se zohledňovat její + váš příjem. Pokud budete mít trvalý pobyt u svého přítele, pak se zase bude zohledňovat jeho příjem.

 • Custom avatar bart

  dne 27.3.2014jsme podavali jako 3 clena rodina prispevek na bydleni ja mam prijem 3420kc a moje pritelkyne ma materskou platime najem se vsim vsudy 10000kc ma pritelkyne nemela narok sama s ditetem jelikoz byla vydelecne cinna s ceho ma zaplatit najem bylo ji odpovezeno ze ma materskou potrebuji poradit kolik budeme brat na bydleni matrska se ji snizuje na 4100 nema ani zivotni minimum

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den spočítat si to můžete sám v naší kalkulačce – neznám všechny údaje jako je město, ve kterém bydlíte a forma bydlení abych vám mohla poradit.

 • Pavlína

  Dobrý den,

  nyní jsem se dočetla.že nárok na příspěvek na bydlení trvá pouze 84 měsíců.Zanedlouho mi tato lhůta uplyne.Sice pracuji,ale jsem sama se 3 dětmi a nájem platím docela vysoký.9 100 bez energií.Těžko to zvládnu uplatit bez příspěvku.Vím,že mi asi doporučíte jít bydlet do levnějšího,jenomže zase nastává problém s kaucí.
  Můžete mi prosím poradit,zda – li je nějaká jiná možnost?

  Děkuji pěkně za odpověď,přeji hezký den.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.orgAno, ošetřovného je možné žádat jen za konkrétní dny, kdy byly splněny podmínky pro nárok...více »
 • lenkaDobrý den,chtěla jsem zeptat jsem osvč syn 6 třída, školu měl dva 2dny v týdnu...více »
 • Jana Králová, kalkulacka.orgPokud si v předchozích letech platila nemocenské pojištění jako OSVČ, pak není potřeba řešit, že...více »
 • Iveta BaumrukováDobrý den , dcera má termín porodu 1.2.2021. Od 15.3.2020 je v zaměstnaneckém poměru. Před...více »