Kalkulačka přídavky na bydlení – kolik je příspěvek na bydlení?

<span>Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.</span> Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.

Máte nízké příjmy nebo platíte hodně vysoký nájem, či jiné náklady za bydlení? Chtěli bystě vědět, jestli máte nárok na přídavky na bydlení? Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, zda můžete získat sociální příspěvek na bydlení. A také to, o kolik peněz by se jednalo. V dalších odstavcích se pak můžete dočíst, jaké jsou přesné podmínky vyplácení příspěvků na bydlení. Kde a jak o tuto podporu požádat, a jaké k tomu potřebujete dokumenty.

Kolik bude příspěvek na bydlení v roce 2024?

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro přídavky na bydlení. A platí i nové tabulky – normativní náklady na bydlení. Což bude mít velký vliv na výpočet příspěvků na bydlení.

Od ledna 2024, se pro některé rodiny mohou snížit dávky na bydlení (zbytek domácností bude mít stejně, někdo i více peněz, než v minulém roce).

Na přídavky na bydlení je nárok při bydlení v nájmu (i v podnájmu), družstevní byty, byty a domy v osobním vlastnictví (včetně věcného břemene, nebo některých rekreačních objektů). Nárok na podporu od státu je v případech, kdy jsou náklady na bydlení vyšší než 30% čistého příjmu.

Výpočet – přídavky na bydlení 2014

Pro stanovení výše příspěvku na bydlení jsou rozhodující především tyto informace – jaké jsou celkové náklady na bydlení (co do nich spadá, je podrobněji popsáno níže), jaké jsou vaše příjmy, o jaký typ bydlení se jedná (nájem, družstevní byt, nebo osobní vlastnictví) a nakonec o jak velké je město nebo obec, kde bydlíte.

Kalkulačka přídavky na bydlení
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení v roce 2014?

Přídavky na bydlení se řídí zákonem o státní sociální podpoře, což je zákon č. 117/1995 Sb. Tato sociální dávka je primárně určena, jako pomoc pro ty, kdo mají nízké příjmy, a v důsledku toho, tak mají obtíže se zaplacením svých nákladů na bydlení.

O příspěvek na bydlení si může žádat pouze majitel bytu (u bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Zároveň také platí, že sociální úřady vyžadují, aby dotyčná osoba měla v daném bytě vedené trvalé bydliště.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2014?

Konkrétní výše této sociální dávky je závislá na tom, jaké jsou reálné (skutečně zaplacené) náklady na bydlení za poslední kalendářní čtvrtletí. A současně, jaké byly celkové příjmy všech osob ve společné domácnosti ve stejném období.

Přídavky na bydlení jsou tedy vypláceny zpětně. Není možné žádat o podporu na budoucí výdaje. Žádá se až na základě prokazatelně vynaložených výdajů. Mezi náklady na bydlení se počítají především následující platby:

 • Platba za nájemné, příspěvky do fondu oprav a další obdobné položky
 • Platby za elektřinu, vodu, plyn (pokud již nejsou zahrnuty v nájmu)
 • Platby za odvoz odpadů, za teplo nebo za paliva (pokud máte vlastní vytápění)

Pokud je v rozhodném období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), vracen nějaký přeplatek (přeplatek na zálohách za vodu, elektřinu, nebo plyn apod.), pak se o tuto vrácenou částku náklady na bydlení snižují.

Jako příjem se pak započítávají všechny běžné příjmy:

 • Výplata ze zaměstnání nebo příjem z podnikání, důchod, invalidní důchod apod.
 • Náhrady mzdy jako nemocenská, mateřská apod.
 • Sociální dávky, jako například rodičovský příspěvek, dětské přídavky apod.

Jako příjem se uvádí celkové příjmy všech zúčastněných osob za rozhodné období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), stejně jako u nákladů.

Normativní náklady na bydlení

Vzhledem k tomu, že ceny nájmů i dalších položek v nákladech na bydlení se v jednotlivých částech republiky značně liší, je stanoveno 5 různých skupin:

 • Hlavní město Praha
 • Obec / město nad 100 tisíc obyvatel
 • Obec / město 50.000 – 99.999 obyvatel
 • Obec / město 10.000 – 49.999 obyvatel
 • Obec / město do 9.999 obyvatel

Pro stanovení nároku na přídavky na bydlení také hraje roli, jestli se jedná o byt nájemní nebo jestli je to byt / dům v osobním vlastnictví nebo případně družstevní byt.  A jako poslední údaj se uvádí počet osob (včetně nezletilých a/nebo nezaopatřených dětí).

Zákon a další příslušné právní předpisy pak pro každý rok stanovují tabulky, které udávají takzvané „normativní náklady na bydlení“ – což je tabulkové číslo představující částku odpovídající nákladům na bydlení stanovenými zákonem – viz následující tabulky:

Normativní náklady na bydlení pro byty v nájmu – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7711 6156 5873 5028 4809
2 11081 8952 8566 7409 7110
3 15096 12312 11807 10294 9903
4 18889 15542 14932 13108 12636

Normativní náklady na bydlení pro byty v osobním nebo družstevním vlastnictví – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4488 4488 4488 4488 4488
2 6644 6644 6644 6644 6644
3 9263 9263 9263 9263 9263
4 11792 11792 11792 11792 11792

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2014

Nárok na přídavky na bydlení má ten kdo:

 • Je majitelem bytu a má zde vedené trvalé bydliště (byt nebo dům v osobním či družstevním vlastnictví
 • Má prokazatelné – skutečně zaplacené náklady na bydlení vyšší, než normativní náklady pro danou obec
 • Jehož příjmy (násobené koeficientem 0,35 pro Prahu nebo 0,3pro zbytek ČR) jsou nižší než normativní náklady

Pokud jsou splněny tyto tři podmínky, pak vzniká nárok na přídavky na bydlení. Jejich výše je stanovena jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu. Vyplacená částka je ale limitována tím, jaké jsou v daném místě normativní náklady – ty tvoří strop pro maximální výši vyplaceného přídavku. Pokud by vypočítaná výše přídavku byla menší než 50 Kč, pak se dávka nevyplácí.

Jak a kde podat žádost o přídavky na bydlení?

O tuto sociální dávku se žádá na místně příslušném úřadu práce (podobně jako i u většiny ostatních sociálních dávek). K vyřízení budete potřebovat především tyto doklady a formuláře:

 • Vyplněný formulář, žádost o příspěvek na bydlení
 • Doklady o skutečně vynaložených nákladech na bydlení (zaplacené složenky, účtenky faktury, SIPO apod.)
 • Prohlášení o výši příjmů všech zúčastněných osob
 • Doklady o vztahu k bytu či domu – nájemní smlouva, dekret apod.

Žádost o příspěvek na bydlení se podává opakovaně každé 3 měsíce. Vždy je pak nutné dokládat stejné údaje – náklady na bydlení a příjmy. Tuto sociální dávku je možné pobírat maximálně 84 měsíců po sobě, pak nárok zaniká.

Potřebujete rychle získat peníze? Pak neváhejte a podívejte se, co vám nabízí SMS půjčka ihned na bankovním účtě. Snadno a rychle, za výhodných podmínek, bez placení poplatků předem a bez rizika si i vy můžete půjčit peníze. Umožní vám to i tato Půjčka 20000 Kč ihned v hotovosti. Stačí jedno kliknutí a peníze už mohou bý tna cestě k vám.

Diskuse: Kalkulačka přídavky na bydlení – kolik je příspěvek na bydlení?

Diskuse: 232
 • Custom avatar Tereza

  Dobrý den
  studuji na střední škole sociální právní a mám přítele , kterému je 19 a má jen základní vzdělání . Tím se chci zeptat když bys jsme si pořídili nějaký ten byt , co by jsme museli udělat aby nám přispívali na bydlení ? děkuji za odpověď

 • Custom avatar Soňa

  Dobrý den,chci se zeptat.Sem matka samoživitelka.Můj příjem je pouze z alimentů,což je v průměru 335,- měsíčně. Bydlím se synem kterému je 5 let v nájemním domě v Brně. Měsíčně platíme za tento byt 10.000,- i se službami.podle Vaší kalkulačky mě vyšlo že bychom měli dostat 8 952,- jako přídavek na bydlení a 5.150,- na živobytí což je dohromady 14.102,- .Ale Paní z Brněnské sociálky nám to vypočítala 8.160,- jako přídavek na bydlení a 2.990,- na živobytí. což je 11.150,-
  Rozdíl je 2.952,- Nechápu jak se to má opravdu počítat,ale pro nás je opravdu obrovský rozdíl mít 2.952,- nebo nemít. a jak je to s doplatkem na bydlení. trvalé bydliště tu máme já i syn.o kolik peněz by se mělo jednat tady.

  Mohli byste mi prosím poradit.
  Předem Vám moc děkuji za odpovědi

  Soňa

 • Luděk

  Dobry den, chtel bych se zeptat, jestli do nákladů na bydlení dle zák. 117/1995 Sb. se započítávají platby hrazené do fondu oprav, jako se to započítává do nákladů na bydlení dávky doplatku na bydlení dle zák. 111/2006 Sb. Děkuji

 • Luděk

  Ještě bych se rád zeptal jak se vypočítá příspěvek na bydlení, když v průběhu kalendářního čtvrtletí dojde ke změně formy bydlení z nájemní na družstevní. Konkrétně v prvním čtvrtletí byla forma bydlení nájemní, ale v druhém čtvrtletí se ve čtvrtém měsící změnila forma bydlení na družstevní. Žádost o příspěvek se tedy žádala na formu nájemní ale měsíčně se dokládají zapalcené platby prostřednictvím SIPO za 4,5,6 měsíc druhého čtvrtletí, kdy už byla forma bydlení družstevní. Bude se pokračovat v příspěvku vypočítaném podle prvního čtvrtletí a bude se to přeepočítávat až na třetí čtvrtletí, nebo se to bude přepočítavat od změny formy bydlení? Děkuji

 • Custom avatar Dana

  Dobrý den syn 22 let studuje bydlí v pronájmu s trvalým bydlistěm dostává sirotčí duchod 7200 kč, za pronájem platí 8400 kč, Má nárok na podporu na bydlení???? Děkuji H.

 • Custom avatar Petra

  Dobrý den,
  chtěla bych radu,moje nevlastní dcera (na mateřské dovolené příjem okolo 4000,-) by se měla stěhovat s dcerou (1rok) do podnájmu s nájemní smlouvou ,ale byt je družstevní.Byt se nachází v Mostě.Má nárok na příspěvek na bydlení ,nebo aspoň hmotnou nouzi , když tam budou mít trvalé bydliště?Předem děkuji za rychlou odpověď.
  S pozdravem
  Petra D.

 • Custom avatar Martina

  Dobrý den,
  v roce 2014 jsem ukončila podnikaní a v daňovém příznání si uplatnila daňový bonus na dítě. Nyní jsem na pracovním úřadě a pobírám příspěvek na bydlení, úřednice na úřadě práce mě informovala, že daňový bonus se započítává jako příjem v žádosti o příspěvek na bydlení, když jsem se informovala na daňovém úřadě, tam mně bylo řečeno, že daňové bonusy nejsou započitatelné příjmy. Prosím o radu, zda daňový bonus na dítě je započitatelný nebo nezapočitatelný příjem a zda se uvadí k posouzení nároku příspěvku na bydlení. Děkuji

 • Custom avatar Nikol

  Dobrý den,

  jsem studentkou Univerzity J.E.P. v ÚnL. V ÚnL, takže bydlím se svým přítelem, který již 5 let pracuje. Já jakožto studentka nemám žádné příjmy. Chtěla bych se prosím zeptat, kolik může můj přítel maximálně vydělávat, aby mi byl přidělen příspěvek na bydlení?
  Bydlíme v centru ÚnL, nájem za byt činí 5200. Žijeme tam sami dva. Byt je o velikosti 1+1. Jsme hlášeni jako nájemníci. Trvalé bydliště zde budu mít od příštího měsíce /bydlím tady, ale trvalé bydliště jsem měla stále hlášené u rodičů/. Byl by mi v tomto případě vyplacen příspěvek na bydlení i zpětně?
  A rozhodovalo by o tom, zda příspěvek dostanu přítele výplata nebo mých rodičů, jestliže bydlím s přítelem a budu tam mít trvalé bydliště?

  Děkuji

 • Custom avatar Markéta

  Dobrý den,
  po splnění podmínek (vlastní bydlení, jediný bydlící, obec do 10000 obyvatel) a po doložení dokladů za IV. čtvrtletí 201 dne 7.1.2015 mi byl přiznán 28.1.2015 příplatek na bydlení ve výši 3386,-Kč na období od 1.1.2015 do 30.6.2015.
  První dávka mi byla vyplacena 9.2.2015 a pak pravidelně až do 9.6., tj. 5×3386,-. V lednu mi dávka na bydlení nebyla vyplacena, ačkoliv byla uznána. V tomto měsíci mi byla vyplacena pouze 1x dávka za rekvalifikaci ve výši 2582,-. Prosím o odpověď: Měla bych znovu zažádat o vyplacení lednové částky?
  Počítá se do příjmů rozhodných pro přiznání příplatku na bydlení částka za rekvalifikaci a samotný příplatek na bydlení vyplacený v předchozím čtvrtletí?
  Koncem července mi vznikne nárok na důchod. Pro žádost o důchod potřebuji potvrzení z ÚP o době evidence na ÚP, které mi vydají až po skončení evidence, tj. přesně ten den, kdy mi vznikne nárok na důchod, tzn. , že v červenci mi Sociální správa nestihne (během jednoho týdne) důchod vyplatit. Budu mít nárok na příspěvek na bydlení za měsíc červenec? Pokud ano, budu dokládat výdaje a příjmy jen za tento měsíc nebo za celé III. čtvrt. a žádat jen o tuto dávku za červenec? Budu mít v červenci , srpnu a září nárok na příplatek na bydlení , pokud za II. čtvrtletí splním všechny ostatní podmínky a doložím požadované doklady? (Výdaje 4500,-/měs., jediným příjmem ve II. čtvrt. budou pouze 3 příplatky na bydlení). Mnohokrát děkuji za odpovědi a vysvětlení.

 • Custom avatar Laura

  Dobrý den, zajímá mě zda já jako vlastník nemovitosti můžu pronajímat vlastní matce a sourozencům a zda je to pro sociálku akceptovatelné, děkuji za odpověď

 • Custom avatar Daniela

  Dobry den mam dotaz jestli budu vracet penize kdyz jsem zadala o prispevek na bydleni a dokladala jsem ucty za leden unor a brezen a penize mi prisly v dubku kvetnu a cervnu a ja uz jsem v cervnu nebydlela v byte ve kterem jsem pobirala penize.budu muset vracet za ten jeden mesic penize nebo ne? děkuji

 • Custom avatar Tina

  Dobrý den. Vzniká nárok na příspěvek na bydlení v případě, že si pronajmu byt, který má majitel v OV? Trvalý pobyt tam mám pouze ja. Nájemní smlouva je na částku 10.000kc ( nájem 7500 + voda+ teplo+ elektřina ). Můj měsíční průměrný výdělek je 16.000 Kč. Byt je v Praze. Moc děkuji za odpověď. Tina.

 • romana

  dobrý den, Pobírám příspěvěk a bydleníí. Jsem v invalidním důchodu. mám příjem 9691 a platím nájem+ služby 6000. měla jsem přeplatek za služby 8000. Chtěla jsem ze zeptat zda je ten přeplatek spočítán správně, prý ten přeplatek se nazapočítává do příjmu, ale vydělí se třema a dává se to do nákladů na bydlení takže místo těch 6000 tisic za náklady jsou to ted jen 3000, je to tak správně?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...
 • milka58@seznam.cz: Manžel je odkázán na plnou péči zdravotníků v LDN.Má myotonickou disfunkci sv...
 • Chovanec Stefan: Rychlá půjčka je nyní dostupná Kontaktujte nás Rychlá a spolehlivá finanční...
 • Soňa: Zajímavá diskuse.Můj tatínek zemřel v DD. Po jeho smrti jsme vyklízeli věci, a...