Výpočet nemocenské 2023 – kalkulačka, zvýšení, informace

<span>Za prvních 14 dní na neschopence, platí nemocenskou zaměstnavatel. Od 15 dne pracovní neschopnosti pak můžete mít nárok na nemocenské dávky (hrazené na základě nemocenského pojištění).</span> Za prvních 14 dní na neschopence, platí nemocenskou zaměstnavatel. Od 15 dne pracovní neschopnosti pak můžete mít nárok na nemocenské dávky (hrazené na základě nemocenského pojištění).

Zajímalo by vás, kolik peněz dostanete, pokud v průběhu roku 2023 onemocníte, nebo budete mít nějaký pracovní úraz? Naše kalkulačka pro výpočet výše nemocenské vám s tím pomůže. Sami si zde můžete spočítat, kolik peněz dostanete při pracovní neschopnosti.

Kdy je nárok na nemocenskou?

Základní pravidla pro nárok na nemocenskou jsou stále stejná. Platí tedy, že za první 3 dny pracovní neschopnosti nemáte nárok na žádnou kompenzaci. Od 4 do 14 dne pracovní neschopnosti je vyplácena tzv. „náhrada mzdy“. Tuto náhradu mzdy hradí zaměstnavatel na základě skutečně neodpracovaných směn.

Od 15 dne pracovní neschopnosti pak můžete mít nárok na nemocenské dávky (hrazené na základě nemocenského pojištění). Jejich výše se odvíjí od výdělku (příjmu ze zaměstnání), který jste měli před začátkem pracovní neschopnosti.

Výpočet nemocenské – online kalkulačka 2023

Kalkulačka nemocenská 2023
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Z čeho se počítá nemocenská?

Pro výpočet výše nemocenské je rozhodující tzv. „denní vyměřovací základ“. Tento denní vyměřovací základ se počítá z příjmů v „rozhodném období“. Rozhodným obdobím je zpravidla posledních 12 měsíců před měsícem, ve kterém je zahájena pracovní neschopnost.

Současně ale platí, že výpočet výše nemocenské se provádí na základě příjmů z posledního zaměstnání. Pokud například poslední zaměstnání trvá třeba jen 10 měsíců, pak se pro výpočet používá jen příjem z této doby.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že výpočet denního vyměřovacího základu se provádí tak, že se spočítají všechny příjmy (za oněch 12 měsíců), a ty se vydělí počtem kalendářních dní.

Kolik je nemocenská v roce 2023?

Takto vypočítaný vyměřovací základ se dále „redukuje“ a výsledkem je tzv. „redukovaný vyměřovací základ“. Z toho redukovaného základu se pak jako nemocenské dávky vyplácí 60%. Nemocenské dávky se vyplácí za každý kalendářní den, kdy trvá pracovní neschopnost (na rozdíl od výplaty nebo třeba náhrady mzdy, která je placena za neodpracované dny, resp. směny)

Redukční hranice platné od 1. 1. 2023:

  • 1 redukční hranice = do částky 1345 Kč se započítá 90%
  • 2 redukční hranice = nad 1345 Kč do 2017 Kč se započítá 60%
  • 3 redukční hranice = nad 2017 Kč do 4033 Kč se započítá 30%
  • Nad 4033 Kč se již nezapočítává nic

Maximální délka nemocenské?

Maximální délka nemocenské je omezena na dobu 380 dní. Resp. přesněji – v pracovní neschopnosti můžete být i delší dobu, oněch 380 dní je tzv. „podpůrčí doba“, tedy doba, po kterou vám jsou vypláceny nemocenské dávky.

Po uplynutí této doby (380 dní), může být případně „nemocenská“ dále prodloužena o dalších až 350 dní – zde záleží na posouzení lékaře.

Nemocenská v ochranné lhůtě

Pro nemocenskou také existuje tzv. ochranná lhůta. Pokud dojde ke vzniku pracovní neschopnosti do 7 dní od skončení posledního zaměstnání, pak můžete mít nárok na nemocenské dávky stejně jako byste byli zaměstnáni. Jediným rozdílem je zde to, že za prvních 14 dní nedostáváte nic. Ochranná lhůta se týká pouze nemocenských dávek, na náhradu mzdy od zaměstnavatele se nevztahuje.

Nemocenská u OSVČ

Na nemocenské dávky nemají nárok pouze zaměstnanci, ale nárok mohou mít i podnikatelé (živnostníci). Podmínkou nároku na nemocenskou u OSVČ je to, že si hradí dobrovolné nemocenské pojištění. Zatímco za zaměstnance odvádí nemocenské pojištění zaměstnavatel, OSVČ si musí nemocenské pojištění hradit sami. To je u nich dobrovolné (na rozdíl od sociálního nebo zdravotního pojištění).

Podmínkou nároku na nemocenskou, je u OSVČ účast na nemocenském pojištění, alespoň po dobu 3 měsíců, před začátkem neschopenky. Zároveň je nutné počítat s tím, že OSVČ dostává nemocenskou, až od 15 dne na neschopence (zaměstnanci mají za prvních 14 dní, nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele).

Nemocenská a práce na DPP

Pokud pracujete na dohodu o provedení práce (DPP), pak případný nárok na nemocenskou je určený tím, kolik si vyděláte peněz. Pokud si v daném měsíci vyděláte více než 10 tisíc korun, pak vám v takovém měsíci vzniká účast na nemocenském pojištění a můžete tak mít nárok i na nemocenské dávky. Jinak ale při práci na DPP nárok na nemocenskou není.

Nemocenská a práce na DPČ

Obdobně jako při práci na DPP je to i v případě, že pracujete na DPČ (tedy dohoda o pracovní činnosti). V případě, že je u dohody o pracovní činnosti sjednán příjem (rozhodný příjem) alespoň na částku 4000 Kč měsíčně, pak jste účastníkem nemocenského pojištění a můžete mít nárok na nemocenské dávky.

Pokud je sjednán nižší příjem, nebo pokud u dohody o pracovní činnosti žádný příjem sjednán není, pak nejste nemocensky pojištěni a nárok na nemocenskou byste neměli.

Nemocenská na Úřadu práce nebo u studentů

Pokud jste nezaměstnaní, vedeni v evidenci Úřadu práce, nebo pokud jste student, pak nárok na nemocenské dávky nemáte. To je dáno tím, že ani za studenty, ani za nezaměstnané stát nehradí nemocenské pojištění. U těchto skupin stát hradí pouze zdravotní pojištění, to ale na případnou nemocenskou nemá žádný vliv.

Takže v době evidence na Úřadu práce sice můžete být v pracovní neschopnosti, ale nárok na nemocenské dávky nemáte. Výjimkou by byla situace, kdy ukončíte zaměstnání, jdete na úřad práce a pak onemocníte, s tím že začátek nemoci by spadal ještě od ochranné lhůty 7 dní od skončení posledního zaměstnání.

SUPER nabídka: Nevíte, kde vzít peníze? Pomůžeme vám! Máme tady neopakovatelnou akční nabídku – Půjčka 10 000 Kč do 10 minut na účet. Určitě budete spokojeni. A pokud jsme se náhodou netrefili správně, pak nabízíme ještě – Půjčka ihned na ruku do 50000 Kč. To je solidní a jistá cesta, jak sehnat peníze.

Diskuse: Výpočet nemocenské 2023 – kalkulačka, zvýšení, informace

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
  • Marie: Pěkný den, pobírala jsem letos podporu 2 měsíce (od 5-7/2023) a následně jsem ...
  • Jana Králová, kalkulacka.org: Vzhledem k tomu, že pracovní poměr bude v době ukončení trvat již déle než d...
  • Iveta: Dobrý den. Prosím o radu. Zaměstnanec dostane výpověď pro nadbytečnost 10.11....
  • Vlasta: Byl mi přiznán příspěvek ve výši 880,,-Kč a to nezvládnu vaření,úklid,ko...
  • Jana Králová, kalkulacka.org: Pokud je zaměstnanec celý den/část dne v zahraničí, ale současně ve více rů...