Mzdová kalkulačka – Spočítejte si kolik by měla být vaše čistá výplata

<span>Mzdová kalkulačka online: spočítejte si, kolik by měla být vaše čistá výplata v roce 2014. Jednoduše a přehledně zjistíte, jaká bude vaše mzda.</span> Mzdová kalkulačka online: spočítejte si, kolik by měla být vaše čistá výplata v roce 2014. Jednoduše a přehledně zjistíte, jaká bude vaše mzda.

Chcete si spočítat, jaká by měla být vaše čistá mzda v zaměstnání? Následující mzdová kalkulačka vám pomůže spočítat, jaká by měla být vaše výplata v roce 2014. V doprovodném textu se pak dozvíte, jak má správně vypadat výpočet čisté mzdy, na jaké daňové slevy a bonusy můžete mít nárok, a také to, jaké změny ve výpočtu mzdy přináší rok 2014.

Výpočet čisté mzdy 2024 – změny od 1. ledna 2024

Od ledna 2024, začíná platit mnoho změn. Některé změny, mají vliv i na výpočet výplaty v zaměstnání:

Pro výpočet čisté mzdy v roce 2024, můžete použít tuto kalkulačku:

Kromě toho od 1. 1. 2024, platí i mnoho dalších změny (zvýší se daň z nemovitostí, mění se sazby DPH, a mnoho dalšího).

Spočítejte si kolik je vaše čistá výplata

Kalkulačka čistá mzda
Hrubá měsíční mzda

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Postup výpočtu čisté mzdy není ve své podstatně nijak zvlášť složitý. V následujících odstavcích se vám pokusím ve stručnosti představit, jak probíhá správný postup výpočtu.

Základem pro výpočet čisté mzdy je hrubá mzda. Tedy to kolik je váš základní plat, všechny odměny a různé příplatky. Hrubá mzda se tedy skládá z těchto položek:

 • Základní plat (tarifní plat, smluvní plat, hodinová mzda, úkolová mzda, podílová mzda)
 • Příplatky (nárokové – např. práce přes čas, práce o víkendu nebo ve svátek nebo nenárokové složky mzdy)
 • Náhrady mzdy (například dovolená, nebo státní svátek)
 • Odměny a prémie
 • Další plnění

Součet všech těchto položek tvoří hrubou mzdu. Pozor na to, že kromě hrubé mzdy již nějakou dobu existuje i něco, co se nazývá super hrubá mzda. Tato super hrubá mzda navíc zahrnuje ještě sociální a zdravotní pojištění, které za své zaměstnance hradí zaměstnavatel.

Druhým důležitým vstupem pro stanovení čisté mzdy jsou srážky. Tedy to kolik vám zaměstnavatel z výplaty strhne. Srážky představují především tyto položky:

 • Sociální pojištění (nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)
 • Zdravotní pojištění
 • Daně
 • Náhrada škody
 • Náhrady různých výdajů nebo jejich částí
 • Hodnota poskytnutých nepeněžitých plnění

Daňové bonusy pro výpočet čisté mzdy

Pokud u svého zaměstnavatele podepíšete daňové prohlášení, jsou do výpočtu daňových srážek zahrnuty i různé daňové bonusy. Jedná se o následující daňové slevy. Jedná se vždy o celoroční částku, pro konkrétní měsíc se vždy započítává 1/12 z celkového ročního bonusu:

 • Základní daňová sleva na poplatníka = 24 840 Kč
 • Daňová sleva na dítě (nezaopatřené dítě do 26 roků) = 13 404 Kč
 • Daňová sleva na dítě s průkazem ZTP/P (nezaopatřené dítě do 26 roků) = 23 208 Kč
 • Daňová sleva pro zaměstnance, který je student = 4 020 Kč
 • Daňová sleva pro zaměstnance, částečného invalidního důchodce = 2 520 Kč
 • Daňová sleva pro zaměstnance, plného invalidního důchodce = 5 040 Kč
 • Daňová sleva pro zaměstnance s průkazem ZTP/P = 16 140 Kč

Kolik je zdravotní pojištění 2014

Zdravotní pojištění strhává zaměstnancům zaměstnavatel automaticky z hrubé mzdy. To vyplývá z příslušného zákona. Zdravotní pojištění, které platí zaměstnanec, představuje 4,5% ze základu. Dalších 9% pak hradí zaměstnavatel (nestrhává se z hrubé mzdy, ale započítává se do tzv. super hrubé mzdy). Živnostníci a OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, si musí zdravotní pojištění hradit sami. OSVČ, který má podnikání jako vedlejší činnost, zdravotní pojištění hradit nemusí v případě, že odvody zdravotního pojištění u zaměstnavatele pokryjí minimální předepsanou částku.

Kolik je sociální pojištění 2014

Sociální pojištění zahrnuje 3 různé částky. Zaměstnanec hradí 6,5% které se mu strhnou z hrubé mzdy. Zaměstnavatel pak platí dalších 25%, které se započítávají do super hrubé mzdy. Rozdělení těchto srážek je následující (vždy se jedná o % z hrubé mzdy):

 • Nemocenské pojištění  – zaměstnanec 0%, zaměstnavatel 2,3%
 • Důchodové pojištění – zaměstnanec 6,5%, zaměstnavatel 21,5%
 • Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti = zaměstnanec 0%, zaměstnavatel 1,2%

Postup pro výpočet čisté mzdy

Nejprve se stanoví hrubá mzda, která zahrnuje všechny složky platu (viz výčet výše).

 • Zdravotní pojištění = hrubá mzda se zaokrouhlí na celé koruny a odečte se částka 4,5% (dalších 9% započítá zaměstnavatel do super hrubé mzdy)
 • Sociální pojištění = hrubá mzda se zaokrouhlí na celé koruny a odečte se částka 6,5% (dalších 25% započítá zaměstnavatel do super hrubé mzdy)
 • Stanoví se super hrubá mzda, což je hrubá mzda + sociální pojištění placené zaměstnavatelem a zdravotní pojištění placené zaměstnavatele, to vše zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru

Následuje stanovení daně. Zde rozhoduje, jestli má zaměstnanec podepsané daňové prohlášení u svého zaměstnavatele. Pokud ano, uplatní se při dalším výpočtu jednotlivé daňové slevy. (pokud ne, slevy na dani se v měsíčním výpočtu čisté mzdy nezohledňují a nárok na ně může zaměstnanec uplatnit až při podání souhrnného daňového přiznání za celý rok).

 • Základ daně představuje 15% ze super hrubé mzdy (zaokrouhlené na celé stovky směrem dolů)
 • Od tohoto základu se pak odečítá poměrná měsíční částka na jednotlivé daňové bonusy (viz výčet výše – sleva na poplatníka, sleva na děti atd.)
 • Výsledná sražená daň je pak zůstatek = tedy rozdíl mezi základní daní a odečtenými daňovými slevami.
 • Pokud je součet všech daňových slev vyšší než základní daň, má zaměstnanec nárok na tzv. daňový bonus. Výsledná mzda se mu navyšuje o částku, která odpovídá rozdílu všech daňových slev a základní daně.
 • Výsledná čistá mzda je rozdíl mezi hrubou mzdou, od které je odečteno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň, naopak je přičten případný daňový bonus

Čistá mzda vs. skutečně vyplacená mzda

V mnoha případech ale zaměstnanec ve skutečnosti nedostává čistou mzdu, ale nižší částku. Od výsledné čisté mzdy se následně ještě odečítají další částky. Může se jednat například a část ceny stravenek, nebo je odečtena vyplacená záloha nebo jiné položky.

Solidární příspěvek, aneb srážky ze mzdy pro „bohaté“

V případě zaměstnanců, kteří mají vysoký plat (momentálně se jedná o plat nad 103 768 Kč hrubého měsíčně) se uplatňuje ještě jedna daňová srážka navíc. Jedná se o tzv. solidární příspěvek. Tím jsou zatíženi právě jen ti, kdo mají vysoké příjmy.

Solidární příspěvek se počítá jako 7% z celkového ročního příjmu (hrubá mzda nebo příjmy z podnikání), od kterého se odečte maximální vyměřovací základ. Ten je stanoven vyhláškou jako 48 násobek průměrné mzdy. Tedy aktuálně 48 x 25 942 = 1 245 216 Kč. Pokud je celkový roční příjem vyšší než tato částka, vše nad ní se daní 7%.

Příklad výpočtu čisté mzdy

Příklad číslo 1: Pan Novák má dvě děti, jedno ve věku 6 roků a druhé ve věku 12 roků. Druhé dítě je držitelem průkazu ZTP/P. Pan Novák má hrubou měsíční mzdu ve výši 25 tisíc korun a má u svého zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení

 • Hrubá mzda = 25 000 Kč
 • Sociální pojištění sražené ze mzdy = 1 625 Kč (6,5%)
 • Zdravotní pojištění sražené ze mzdy = 1 125 Kč (4,5%)
 • Super hrubá mzda = 33 500 Kč (25 000 + 6 250 + 2 250) (hrubá mzda + sociální a zdravotní placené zaměstnavatelem zaokrouhleno směrem nahoru)
 • Základní daňová povinnost = 5 025 Kč
 • Daňové bonusy = 2070 Kč (sleva na poplatníka) + 3051 (sleva za obě děti)
 • Výsledná daň = 0 Kč
 • Daňový bonus = 96 Kč
 • Čistá mzda = 22 346 Kč

Čistá mzda v tomto případě představuje 89,4% hrubé mzdy

Příklad číslo 2: Pan Svoboda má jedno dítě ve věku 6 roků a jeho hrubá mzda je 65 000 Kč měsíčně. I pan Svoboda má podepsané daňové prohlášení u svého zaměstnavatele.

 • Hrubá mzda = 65 000 Kč
 • Sociální pojištění sražené ze mzdy = 4 225 Kč (6,5%)
 • Zdravotní pojištění sražené ze mzdy = 2 925 Kč (4,5%)
 • Super hrubá mzda = 87 100 Kč (65000 + 1 6250 + 5 850) (hrubá mzda + sociální a zdravotní placené zaměstnavatelem zaokrouhleno směrem nahoru)
 • Základní daňová povinnost = 13 065 Kč
 • Daňové bonusy = 2 070 Kč (sleva na poplatníka) +1 117 (sleva na dítě)
 • Výsledná daň = 9 878 Kč
 • Daňový bonus = 0 Kč
 • Čistá mzda = 47 972 Kč

Čistá mzda v tomto případě představuje 73,8% hrubé mzdy.

Potřebujete rychle získat peníze? Pak neváhejte a podívejte se, co vám nabízí Kreditní karta bez příjmu. Snadno a rychle, za výhodných podmínek, bez placení poplatků předem a bez rizika si i vy můžete půjčit peníze. Umožní vám to i tato Půjčky bez registru ihned do 15000 Kč. Stačí jedno kliknutí a peníze už mohou bý tna cestě k vám.

Diskuse: Mzdová kalkulačka – Spočítejte si kolik by měla být vaše čistá výplata

Diskuse: 13
 • Zuana

  Dobrý den mám dotaz jsem v pracovním poměru ve zkušební době a nyní jsem v pracovní neschopnosti zajímalo by mně jakou budu mít nemocenskou,,Pracovní neschopnost trvá od 24.2.2014 DOPOSUD DĚKUJI ZA ODPOVĚD.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, výše nemocenských dávek se odvíjí od příjmu z posledního zaměstnání. Pokud toto zaměstnání trvalo po celý rok, pak se počítá průměr za celý rok. Pokud ale – jako ve vašem případě – je to kratší dobu tak se zohledňuje příjem jen z tohoto posledního zaměstnání. Pokud jste v daném zaměstnání odpracoval alespoň 21 dní, pak se použije pro výpočet průměrný výdělek, pokud je to kratší doba, tak se počítá „pravděpodobný výdělek“. Kalkulačka pro výpočet nemocenských dávek je zde: https://kalkulacka.org/nemocenska-2014/. Mějte hezký víkend!

 • Pavel

  Dobrý den,chci se zeptat kolik mi musí zaměstnavatel nechat z výplaty, jsem sam ,platím alimenty na 2 děti, muj čistý vědělek byl nyni 13260 ,. z toho mi zaměstnavatel odebral z výplaty 4714 na exekuci a 1000,- alimenty, na výplatu mi nechal zmaěstnavatel 7546,- nměl mi nechat minimum 8500,- kč???
  mužete mi na to odepsat

 • Custom avatar Iva

  Dobrý den, potřebuji spočítat čistou mzdu. Hrubá mzda 6000kč. Jsem v 1stupni ČID. Jedná se o částečný úvazek, 20h. týdně. Podepisovala jsem růžovku. Na internetu mi to spočítá pokaždé jinak, proto se obracím na Vás. Jde o dotované místo.
  Děkuji

 • Musilová

  Dobrý den.Prosím Vás můete mi poradit? Jsem nyní bez práce a od srpna mohu nastoupit do zaměstnání,kde je uváděn plat 8 500-10000 hrubého s tím,že pokud splním měsíční normu dostanu navíc 1500.-Na dotaz kolik budu tedy brát čistého mi zaměstnavatel řekl,že asi 8000-9.500.- Když si ale nechám vypočítat čistou mzdu online kalkulačkou,vyjde mi asi 10000.-Nevím,zda budu u zaměstnavatele podepisovat dańové prohlášení a dańovou slevu na děti(14 a 17 let),kterou už uplatńuje v zaměstnání manžel.Jestli tedy mohu tyto dańové slevy uplatnit,tak si o ně musím zažádat u zaměstnavatele,nebo je to automatické.Nevím,jestli jsem to napsala srozumitelně,ale snad ano.Děkuji Vám za odpověd´a přeji hezký den.

 • Custom avatar Petra

  Dobrý den,
  zaměstnanec na 1/2 úvazku hrubá mzda 6520,- při vypočítaní čisté mzdy ve Vaší kalkulačce dostal daňový bonus ve výši 765,- Kč, ale za co? Jedinou úlevu na dani má poplatníka 2070,- (nejsou děti, důchodce ani jiné úlevy). Jinak u výpočtu běžné mzdy nemám žádný problém s výpočtem. Prosím o vysvětlení, děkuji za odpověď.

 • IVANA

  Dobrý den, prosím můžete mi poradit.
  Mám hrubou mzdu 18000,-Kč , dceru, která studuje vysokou školu.
  V minulém měsíci jsem vyčerpala 10 dní dovolené.
  Jaká by měla být čistá mzda za daný měsíc s čerpanou dovolenou?
  Je čistá mzda každý měsíc stejná. nebo je nějak zvýhodněná, když se čerpá dovolená?

  Prosím info
  děkuji

 • Kateřina

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala jak je to s krácením tarifní mzdy a osobního příplatku při dovolené v měsíci srpnu.
  Tarifní mzda je 15 000 Kč a 5000 Kč je osobní příplatek. Celková hrubá mzda je tedy 20 000 Kč.
  Přičemž v květnu byla hrubá mzda 20031 (jeden den dovolené) a 168 hodin odpracovaných, v červnu byla hrubá mzda 20 000 též 168 odpracovaných hodin a v červenci hrubá mzda byla 20 271 Kč a 144 odpracovaných hodin. (opět jsem měla 5 dní dovolené).
  Nyní je hrubá mzda za srpen 19 856 Kč a to jsem opět čerpala 5 dní dovolené. Nerozumím tomu jak může být hrubá mzda po dovolené nižší než normálně když dovolená čerpaná není.

  Předem děkuji za odpověď a vysvětlení.

 • Custom avatar milan

  dobry den muj kamarad je bez domovec ma invalidni ma narok na socilaku?diky za odpoved

 • Custom avatar Jitka

  Dobrý den, Vaše kalkulačka je super, jen mi chybí výpočet výplaty při DPP a DPČ. Kvůli synovi je na brigádě. Děkuji Jitka

 • Custom avatar Ing.Skokan Michal

  Dobrý den, nemůžeme se shodnout, zda stravenky podnikatele (nikoliv stravné na služební cestě) pro jeho zaměstnance jsou příjmem, který je možno postihnout v exekuci např. na výživné dětí. Je zde argumentace, že srážka ze mzdy je vypočtena z čisté mzdy. Do čisté mzdy není započtena hodnota stravenek, kterou pracovník dostává. Stravenky nejsou pevnou součástí platu a nezapočítávají se do zdanitelného příjmu, tudíž nemohou být zahrnovány do čisté mzdy, ze které se počítá výše exekuční srážky. Děkuji za Váš názor a zdraví Ing.Skokan M., podnikatel.

 • Custom avatar atila28@seznam.cz

  dobry den chtěl bych se prosím zeptat když pracují a mam na hodinu 70 Kč hrubého kolik to děla prosím čistého a když mám na hodinu 85 Kč hrubého kolik to děla čistého moc děkují za vaši odpověď

 • Custom avatar jan

  nasli jsme si byt do pronajmu ale majitel to nema ve vlstnictvy.zajimalo by mne kdyz nemam narok na prispevek na bydleni kolik dostaneme doplatek na bydleni od hmotne nouze a na jak dlouho.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...
 • Emma: Dobrý den, do výpočtu odstupného se počítají odmeny a bonusy, nicméně bych...
 • Silva: Pokud mám na dluh a penále u ZP jen výkaz nedoplatků, nemělo by se na mě vztaho...