Kdo bude mít nárok na příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků (podmínky)

<span>MPSV připravilo návrh zákona, o mimořádném příspěvku 5000 Kč na dítě do 18 let. Příspěvek by měly dostat rodiny s příjmem do 1 miliónu korun hrubého. Nárok budou mít i děti, narozené do konce roku 2022. Příspěvek se bude vyplácet do konce srpna 2022.</span> MPSV připravilo návrh zákona, o mimořádném příspěvku 5000 Kč na dítě do 18 let. Příspěvek by měly dostat rodiny s příjmem do 1 miliónu korun hrubého. Nárok budou mít i děti, narozené do konce roku 2022. Příspěvek se bude vyplácet do konce srpna 2022.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo návrh zákona, o jednorázovém příspěvku 5000 Kč na dítě do 18 roků. Nárok by měly mít rodiny, s ročním příjmem do 1 miliónu korun hrubého (příjmy za rok 2021). Nárok na 5000 Kč budou mít i děti, které se teprve narodí (až do konce roku 2022).

Návrh zákona je možné najít v informačním systému vlády. Návrh musí projít schválením u vlády, a následně projednáním v Parlamentu a Senátu. Předpokládá se zrychlené schvalování, a podle návrhu zákona, by se mělo 5000 Kč na dítě, vyplácet nejpozději do konce srpna 2022.

Termín pro žádost o mimořádný příspěvek končí v polovině roku 2023

Mimořádný příspěvek 5000 Kč, byl většině dětí (u kterých jsou splněny podmínky pro nárok), vyplacen již během minulého roku.

U dětí, které se narodily do konce roku 2022 (nejpozději do 31. 12. 2022), nebo i ty rodiny, které žádost nepodali vloni, je poslední možnost pro podání žádosti na začátku července 2023.

Žádost o mimořádný příspěvek 5 000 Kč na dítě, musí být podána nejpozději do 1. 7. 2023.

Online žádost je možné stále najít zde.

Nárok na příspěvek 5000 Kč na dítě, by podle odhadu ministerstva mělo mít cca 1,8 miliónu dětí. Statní rozpočet by to tak mělo vyjít na cca 9 miliard korun.

Poměrně hodně dětí by mělo příspěvek dostat automaticky do konce srpna 2022, část rodin si bude muset podat žádost na Úřadu práce (na vyřízení bude 1 rok).

Mimořádný příspěvek na dítě, byl schválen!

Aktualizace – 15. 6. 2022

V úterý 14. 6. 2022, byl v Parlamentu schválen mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě. t o tom bude hlasovat Senát a následně podpis prezidenta, neočekávají se už ale žádné komplikace.

Peníze se budou vyplácet už během léta – do konce srpna 2022. Některé děti dostanou peníze automaticky na účet nebo složenkou na poštu. Zbytek bude muset vyplnit online žádost (zatím není k dispozici).

Nárok mají děti do 18 roků, v rodinách s příjmem do 1 miliónu korun. Podmínky se oproti původním návrhům mírně změnily – viz aktuální informace, kdo má nárok na příspěvek jsou zde.

Kdo bude mít nárok na mimořádný jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě?

Z návrhu zákona o mimořádném příspěvku na dítě, vyplývá:

 • Nárok na příspěvek budou mít děti narozené od 2. srpna 2004 (tj. děti, kterým k 1. 8. 2022 ještě není 18 roků)
 • Nárok na příspěvek budou mít i děti, které se teprve narodí do konce roku 2022(tj. v období od 2. 8. 2022 do 31. 8. 2022)
 • Nárok budou mít rodiny, kde je roční příjem (za rok 2021) do 1 miliónu korun hrubého
 • Nárok budou mít automaticky všechny děti, které dostávají „běžné“ přídavky na dítě (pravidelně vyplácená sociální dávka pro rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima)

Kdy dostanu příspěvek 5000 Kč na dítě?

Podle návrhu zákona o mimořádném příspěvku, by mělo dojít k vyplacení do konce prázdnin 2022:

 • Do konce srpna 2022, u dětí které v současnosti dostávají běžné přídavky na dítě (konkrétně ty děti, které mají nárok na výplatu příspěvku na dítě v červenci 2022 (příspěvek za červen 2022), by měli 5000 Kč dostat automaticky do konce srpna 2022)
 • Do konce následujícího kalendářního měsíce – ty děti (rodiny), které si budou muset podat žádost na Úřadu práce, by měli dostat 5000 Kč do konce následujícího kalendářního měsíce od schválení žádosti

Na příspěvek bude nárok po dobu 1 roku, od účinnosti zákona. Protože budou mít nárok i děti, narozené až na konci roku 2022, žádost bude možné vyřídit i v roce 2023 (do cca poloviny roku 2023).

Část dětí dostane 5000 Kč automaticky do konce srpna 2022

V návrhu zákona je uvedeno, že děti, které již nyní dostávají příspěvek na dítě, jej dostanou automaticky, do konce srpna 2022 (nebudou muset podávat žádost na ÚP). Podmínkou je, aby dítě mělo nárok na výplatu příspěvku na dítě v měsíci červenci 2022 (to se vyplácí příspěvek za červen 2022).

Přídavky na dítě v roce 2024

Příspěvek na dítě, je pravidelná měsíční sociální dávka, na kterou mají nárok rodiny, kde průměrný měsíční příjem (za předchozí kalendářní čtvrtletí), nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Přídavky na dítě jsou v roce 2024 od 1330 Kč do 1580 Kč měsíčně (podle věku).

U čtyřčlenné rodiny, kde jsou dva dospělí a dvě děti do 15 roků, je na přídavky nárok, pokud je průměrný měsíční příjem do 49 674 Kč čistého (životní minimum je od 1. 1. 2023 zvýšeno na 14 610 Kč) – viz kalkulačka příspěvek na dítě v roce 2024

Tyto rodiny, nebudou muset o mimořádných 5000 Kč žádat na Úřadu práce, ale příspěvek dostanou do konce srpna 2022.

Životní minimum se zvýšilo od 1. 4. 2022, a na přídavky na dítě má nárok poměrně hodně dětí (rodin). Větší část dětí (z odhadovaných 1,8 miliónu), by měla dostat 5000 Kč bez nějakého složitého papírování.

Příjem rodiny do 1 miliónu korun – jak se to bude počítat?

Zbytek dětí (rodin/samoživitelek) si bude muset podat žádost na Úřadu práce (žádost by měla jít podat elektronicky), a doložit, že mají příjem do 1 miliónu korun hrubého:

 • Dokládat se budou příjmy za rok 2021 (potvrzení od zaměstnavatele, daňové přiznání, apod.)
 • Budou se dokládat pouze příjmy rodičů nebo pěstounů (či jejich partnerů, kteří sdílí společnou domácnost alespoň 3 měsíce)
 • Příjmy dětí (například z nějaké brigády) se nebudou započítávat do celkového limitu 1 milión korun
 • Dokládají se příjmy ze všech zaměstnání (tj. i z případných brigád na DPP nebo DPČ, pokud jim u nich vzniká účast na sociálním pojištění, u DPČ je to příjem od 3500 Kč, u DPP je to příjem nad 10 000 Kč)
 • Dokládají se příjmy z podnikání OSVČ
 • Příjmy z pronájmu, nebo další příjmy, zřejmě nebudou hrát roli

Rozhodný příjem pro nárok na příspěvek 5000 Kč

Viz návrh zákona:

(3) Za rozhodný příjem rodiče se pro účely tohoto zákona považuje součet těchto příjmů rodiče nebo rodičů dítěte, se kterým nebo se kterými dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby:

a) vyměřovací základy pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zjištěné z evidenčních listů za rok 2021 podle § 38 odst. 4 písm. f) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákona o vojácích z povolání a

b) dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti rodiče v roce 2021 podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Příjmy, kterých osob v „rodině“ se počítají pro nárok na příspěvek 5000 Kč?

Podle návrhu zákona, se nepočítají příjmy dítě. Počítají se ale příjmy i dalších osob ve společné domácnosti, které nejsou rodičem dítěte:

(1) Za rodiče se pro účely tohoto zákona považuje též

a) osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů,

b) manžel nebo partner rodiče nebo osoby podle písmene a),

c) vdovec nebo vdova po rodiči nebo osobě podle písmene a), a

d) druh nebo družka rodiče nebo osoby podle písmene a), pokud s dítětem a rodičem nebo osobou podle písmene a) žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.

Příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 let a exekuce

Podle návrhu zákona, by se na tento mimořádný jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě, neměla vztahovat exekuce nebo výkon rozhodnutí. Příspěvek tedy nebude moci zabavit exekutor.

Kde vyřídit žádost o příspěvek 5000 Kč?

Příspěvek 5000 Kč na dítě, bude spadat mezi sociální dávky, které vyřizuje Úřad práce. Zde se budou vyřizovat žádosti i o tuto mimořádnou jednorázovou sociální dávku.

Návrh zákona, zatím nebyl schválen, takže žádost bude možné podat zřejmě až během léta 2022 (po schválení zákona). Většina dětí (rodin), ale žádost podávat nemusí (příspěvek dostanou automaticky).

Návrh zákona předpokládá možnost, vyřízení žádosti o příspěvek na dítě v elektronické formě (přes internet). Bude pro to nutná elektronická identita (například bankovní identita, nebo ověření totožnosti na Czech point).

Mimořádný příspěvek na školní pomůcky?

Můžeme tomu říkat třeba „mimořádný příspěvek na školní pomůcky“ (příspěvek se bude vyplácet do konce srpna 2022, tedy akorát před začátkem nového školního roku). Faktem je, že školní pomůcky pro prvňáka vyjdou řádově na 5 – 6 tisíc korun. Pokud bychom brali do úvahy celkové náklady na dítě, spojené se začátkem školního roku, tak je to i podstatně více.

Nebo také „mimořádný předvolební úplatek pro rodiny s dětmi“ (volby do zastupitelstev a jedné třetiny senátu proběhnou 23. a 24. září 2022). Něco podobného zde bylo i za Babiše. Ten tomu říkal „rouškovné“ a jednalo se o 5000 Kč pro důchodce během epidemie COVID. Asi se to osvědčilo (i když Babiš vlastně nakonec „prohrál“).

Podle návrhu, se ale oficiálně má jednat o příspěvek, který dokáže na náhle vzniklou situaci související s vnějšími vlivy zejména ekonomického rázu (náhlý růst cen související s prudkou inflací apod.) zareagovat okamžitě (o příspěvku 5000 Kč na dítě se začalo mluvit na konci dubna 2022, pokud bude vše schváleno podle návrhu, tak se bude vyplácet do konce srpna 2022, vysoká inflace je zde už od začátku roku, takže to „okamžitě zareagovat“ je hodně relativní“).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčky bez doložení příjmu. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka na směnku ihned na ruku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Kdo bude mít nárok na příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků (podmínky)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • petr.vinohradsky@seznam.cz: Úkáčkům bych jako vláda nedal ani korunu, dobrovolně sem vtrhli, museli čekat,...
 • Jan: Jen se podívejte pokud by šel náš studen studovat, co by dostal a to nic, ještě...
 • Jan: A je to tady zase se přidává té Ukrajinské svoloči, je to opravdu neskutečné ...
 • Ing. Luděk Maier: Datum narození 8.11.1964. V květnu 1982 jsem odmaturoval a v září 1982 jsem nast...
 • Irena: Tak to je tedy pěkný podraz na důchodce. Můj důchod má nyní termín 19. den v...