Kalkulačka přídavky na bydlení 2014

Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce. Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014: Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Kolik je příspěvek na bydlení a kde o něj požádat? Dozvíte se v na této stránce.

Máte nízké příjmy nebo platíte hodně vysoký nájem, či jiné náklady za bydlení? Chtěli bystě vědět, jestli máte nárok na přídavky na bydlení? Následující kalkulačka vám pomůže spočítat, zda můžete získat sociální příspěvek na bydlení. A také to, o kolik peněz by se jednalo. V dalších odstavcích se pak můžete dočíst, jaké jsou přesné podmínky vyplácení příspěvků na bydlení. Kde a jak o tuto podporu požádat, a jaké k tomu potřebujete dokumenty.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka přídavky na bydlení 2017.

Výpočet – přídavky na bydlení 2014

Pro stanovení výše příspěvku na bydlení jsou rozhodující především tyto informace – jaké jsou celkové náklady na bydlení (co do nich spadá, je podrobněji popsáno níže), jaké jsou vaše příjmy, o jaký typ bydlení se jedná (nájem, družstevní byt, nebo osobní vlastnictví) a nakonec o jak velké je město nebo obec, kde bydlíte.

Kalkulačka přídavky na bydlení
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení v roce 2014?

Přídavky na bydlení se řídí zákonem o státní sociální podpoře, což je zákon č. 117/1995 Sb. Tato sociální dávka je primárně určena, jako pomoc pro ty, kdo mají nízké příjmy, a v důsledku toho, tak mají obtíže se zaplacením svých nákladů na bydlení.

O příspěvek na bydlení si může žádat pouze majitel bytu (u bytů v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Zároveň také platí, že sociální úřady vyžadují, aby dotyčná osoba měla v daném bytě vedené trvalé bydliště.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2014?

Konkrétní výše této sociální dávky je závislá na tom, jaké jsou reálné (skutečně zaplacené) náklady na bydlení za poslední kalendářní čtvrtletí. A současně, jaké byly celkové příjmy všech osob ve společné domácnosti ve stejném období.

Přídavky na bydlení jsou tedy vypláceny zpětně. Není možné žádat o podporu na budoucí výdaje. Žádá se až na základě prokazatelně vynaložených výdajů. Mezi náklady na bydlení se počítají především následující platby:

 • Platba za nájemné, příspěvky do fondu oprav a další obdobné položky
 • Platby za elektřinu, vodu, plyn (pokud již nejsou zahrnuty v nájmu)
 • Platby za odvoz odpadů, za teplo nebo za paliva (pokud máte vlastní vytápění)

Pokud je v rozhodném období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), vracen nějaký přeplatek (přeplatek na zálohách za vodu, elektřinu, nebo plyn apod.), pak se o tuto vrácenou částku náklady na bydlení snižují.

Jako příjem se pak započítávají všechny běžné příjmy:

 • Výplata ze zaměstnání nebo příjem z podnikání, důchod, invalidní důchod apod.
 • Náhrady mzdy jako nemocenská, mateřská apod.
 • Sociální dávky, jako například rodičovský příspěvek, dětské přídavky apod.

Jako příjem se uvádí celkové příjmy všech zúčastněných osob za rozhodné období (3 měsíce – kalendářní čtvrtletí), stejně jako u nákladů.

Normativní náklady na bydlení

Vzhledem k tomu, že ceny nájmů i dalších položek v nákladech na bydlen,í se v jednotlivých částech republiky značně liší, je stanoveno 5 různých skupin:

 • Hlavní město Praha
 • Obec / město nad 100 tisíc obyvatel
 • Obec / město 50.000 – 99.999 obyvatel
 • Obec / město 10.000 – 49.999 obyvatel
 • Obec / město do 9.999 obyvatel

Pro stanovení nároku na přídavky na bydlení také hraje roli, jestli se jedná o byt nájemní nebo jestli je to byt / dům v osobním vlastnictví nebo případně družstevní byt.  A jako poslední údaj se uvádí počet osob (včetně nezletilých a/nebo nezaopatřených dětí).

Zákon a další příslušné právní předpisy pak pro každý rok stanovují tabulky, které udávají takzvané „normativní náklady na bydlení“ – což je tabulkové číslo představující částku odpovídající nákladům na bydlení stanovenými zákonem – viz následující tabulky:

Normativní náklady na bydlení pro byty v nájmu – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7711 6156 5873 5028 4809
2 11081 8952 8566 7409 7110
3 15096 12312 11807 10294 9903
4 18889 15542 14932 13108 12636

Normativní náklady na bydlení pro byty v osobním nebo družstevním vlastnictví – od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014

Normativní náklady na bydlení 2014 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4488 4488 4488 4488 4488
2 6644 6644 6644 6644 6644
3 9263 9263 9263 9263 9263
4 11792 11792 11792 11792 11792

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2014

Nárok na přídavky na bydlení má ten kdo:

 • Je majitelem bytu a má zde vedené trvalé bydliště (byt nebo dům v osobním či družstevním vlastnictví
 • Má prokazatelné – skutečně zaplacené náklady na bydlení vyšší, než normativní náklady pro danou obec
 • Jehož příjmy (násobené koeficientem 0,35 pro Prahu nebo 0,3pro zbytek ČR) jsou nižší než normativní náklady

Pokud jsou splněny tyto tři podmínky, pak vzniká nárok na přídavky na bydlení. Jejich výše je stanovena jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu. Vyplacená částka je ale limitována tím, jaké jsou v daném místě normativní náklady – ty tvoří strop pro maximální výši vyplaceného přídavku. Pokud by vypočítaná výše přídavku byla menší než 50 Kč, pak se dávka nevyplácí.

Jak a kde podat žádost o přídavky na bydlení?

O tuto sociální dávku se žádá na místně příslušném úřadu práce (podobně jako i u většiny ostatních sociálních dávek). K vyřízení budete potřebovat především tyto doklady a formuláře:

 • Vyplněný formulář, žádost o příspěvek na bydlení
 • Doklady o skutečně vynaložených nákladech na bydlení (zaplacené složenky, účtenky faktury, SIPO apod.)
 • Prohlášení o výši příjmů všech zúčastněných osob
 • Doklady o vztahu k bytu či domu – nájemní smlouva, dekret apod.

Žádost o příspěvek na bydlení se podává opakovaně každé 3 měsíce. Vždy je pak nutné dokládat stejné údaje – náklady na bydlení a příjmy. Tuto sociální dávku je možné pobírat maximálně 84 měsíců po sobě, pak nárok zaniká.

Potřebujete rychle získat peníze? Pak neváhejte a podívejte se, co vám nabízí SMS půjčka ihned na bankovním účtě. Snadno a rychle, za výhodných podmínek, bez placení poplatků předem a bez rizika si i vy můžete půjčit peníze. Umožní vám to i tato Půjčka 20000 Kč ihned v hotovosti. Stačí jedno kliknutí a peníze už mohou bý tna cestě k vám.

Diskuse: Kalkulačka přídavky na bydlení 2014

komentářů 232
 • Custom avatar Rossi

  JAk ziskat prispevek bez trvale bydliste?

  • Custom avatar Jana Králová (kalkulacka.org)

   Bez trvalého bydliště bohužel na příspěvek na bydlení nárok nemáte. U této sociální dávky je jednou ze základních podmínek abyste v daném bytě/domě měli trvalé bydliště.

   Je tedy otázka proč zde nemáte trvalé bydliště? Pokud ho zde není možné zřídit (není to nijak složité), je případně možné zkusit požádat o doplatek na bydlení. To je jiná sociální dávka, která spadá do sociálních dávek hmotné nouze – bez bližších informací nedokážeme posoudit, jestli případně na tuto dávku (doplatek na bydlení) máte nárok. Nejlepší bude obrátit se na pobočku Úřadu práce, kde se o tyto dávky žádá.

 • Custom avatar Maikl

  Bydlím sám v bytě, který má v osobním vlastnictví má babička, která bydlí jinde. Babičce platím nájem na základě nájemní smlouvy, kterým jí přilepšuju k nízkému důchodu. V bytě mám trvalé bydliště. Mám nárok na příspěvek na bydlení / jsem teď vedený na ÚP /?

  • Jana Králová (kalkulacka.org)

   Ano, v tomto případě byste mohl mít nárok na příspěvek na bydlení. Ve vašem případě se jedná o nájemní bydlení + splňujete podmínku trvalého bydliště. To ,jestli vám bude příspěvek skutečně přiznán, závisí na tom, jaké jsou náklady na bydlení, jestli v bytě žijete jen vy sám nebo i nějaké další osoby a také to, jaké jsou vaše příjmy – tj. podpra ve vaše mpřípadě podpora v nezaměstnanosti (příjmy a náklady za předchozí 3 měsíce). Orientační výpočet si můžete provést v naší kalkulačce – o příspěvek na bydlení se pak žádá na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště.

 • Custom avatar Karel Navrátil

  Dobrý den.Proč nelze započíst hypotéku do nákladů?Děkuji

 • Custom avatar Karel

  Dobrý den,lze uplatnit hypotéku???

  • Jana Králová (kalkulacka.org)

   Dobrý den, hypotéka se určitě nedá započítat mezi náklady na bydlení. V opačném případě by stát takto dotoval hypotéku snad úplně všem. Mezi unzatelné náklady patří jen poplatky za nájem, energie ap.

   • Custom avatar Karel

    Ale formou dotace nájmu podporuje jistě mnoho hypoték těm „bohatším“…

 • Ivča

  Dobrý den, manžel je vlastníkem rodinného domu, kde topíme v zimě uhlím a v létě elektřinou. Patří do uznatelných nákladů i poplatky (faktury) za uhlí? Děkuji předem

 • Custom avatar SAŠA

  Dobrý den, příjem je nízký, ale i náklady na bydlení ty nedosahují normativních nákladů…v tom případě není nárok na příspěvek na bydlení i tom případě, že příjem nedosahuje životního minima?
  díky za odpověd

  • Jana Králová (kalkulacka.org)

   Pokud příjem nepřesahuje 0,3 násobek normativních nákladů na bydlení (v Praze 0,35 násobek), pak nárok na přídavky na bydlení vzniká

 • Custom avatar Luboš

  Dobrý den,moje matka bydlí v domě s pečovatelskou službou/né domov důchodců/má řádnou nájemní smlouvu.Nájemné nedosahuje výše normativu pro město nad 100 tis obyvatel.Kalkulačka mi počítá že má nárok na příspěvek i výši příspěvku.Dotaz zní zda má nárok i přes skutečnost,že je obyvatelkou domu s pečovatelskou službou,kde je nájemné všeobecně nižší.Děkuji

  • Jana Králová (kalkulacka.org)

   Dobrý den, dům s pečovatelskou službou není z hlediska zákona zařízením sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Mělo by se jednat o standardní dům ve vlastnictví obce, který byty v něm přiděluje svým občanům a uzavírá s nimi standardní nájemní smlouvu. Pokud toto platí, pak není důvod, aby nebyl nárok na příspěvek na bydlení (pokud je splněna podmínka jak nájemní smlouvy, tak trvalého pobytu).

   V případě nejasností, jak je to ve vašem konkrétním případě se můžete obrátit přímo na kontaktní linku MPSV 844 844 803, kde s vámi mohou celou záležitost podrobně projít a sdělit vám přesněji informace.

 • Custom avatar Renpa

  Dobrý den,proč se do nákladů na bydlení nezapočítávají také poplatky za rozhlas a televizi , když jsem povinen ze zákona je platit

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, to je velmi jednoduché. Televizní a rozhlasový poplatek sice většina lidí platí společně s nájemným nebo v rámci jedné složenky / SIPO, ale tyto poplatky s bytem a bydlením nemají nic společného. Musí je platit každý do vlastní televizi / rozhlasový přijímač. Tj. neplatíte je na základě toho, že máte byt = není to náklad na bydlení.

 • Custom avatar Lucie N.

  Dobrý den,chci se zeptat.Bydlím v Chrudimi a mám nájem 9.000,-nyní jsem bez práce a nemám jak platit nájem.Jsem na to sama.Mám v bytě trvaly pobyt.Tak se chci ueptat,jestli mám nárok na příspěvěk na bydlení a jiné dávky,tak abych alespoň zaplatila nájem.Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den,

   Neuvádíte příliš přesné informace. Pokud jste bez práce, znamená to, že jste evidovaná na Úřadu práce a pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nebo nemáte vůbec žádný příjem?

   To, jestli máte nárok na příspěvek na bydlení, závisí na tom, kolik v daném bytě žije osob (tedy jestli jste sama, nebo jestli vás tam žije více). Dále také záleží na tom, jaký je váš příjem. Spočítat si to můžete sama v naší kalkulačce.

   Pokud jste úplně bez jakéhokoliv příjmu, můžete mít nárok na dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí nebo případně i doplatek na bydlení.

 • Custom avatar ivana wunderlová

  Dobrý den,mám dotaz bydlím v družstevním bytě v osobním vlastnictí,bydlím sama s dcerou a nemám žádný příjem,jen dcera má výživné,v bytě má trvalý pobyt i můj syn,který s náma nebydlí ale bydlí v pronájmu bytu…mám nárok na příspěvek na bydlení?nebo jak mám postupovat abych ho dostala?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, buďto bydlíte v družstevním bytě nebo v bytě v osobním vlastnictví. Jedno vylučuje druhé. Na výši dávky to ale nemá vliv, oba typy bydlení spadají do stejné kategorie.

   Pro příspěvek na bydlení se jako okruh společně posuzovaných osob posuzují osoby, které mají v bytě trvalý pobyt – ve vašem případě tedy vy + dcera + syn. Příjem se pak počítá za všechny 3 osoby, výživné se také počítá jako příjem. Jestli máte nárok si můžete sama spočítat v kalkulačce.

   • Custom avatar ivana wunderlová

    byt v osobním vlastnictví…tak to mě nepomohlo…proč se posuzuje,když nebydlí s náma a trvalý pobyt mu nikdo v pronájmu nedá?neexistuje nějaká možnost?…děkuji za milou odpověd…

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Takto je to stanoveno přímo v daném zákonu:
     Zákon č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře, paragraf 7 písmeno 5:

     (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu;1a) podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.

     Jediným řešením by bylo, kdyby syn změnil trvalé bydliště, pak se nebude posuzovat společně s vámi.

 • Custom avatar Karla Mráčková

  Dobrý den, chci se zeptat, na příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Bydlím v nájemním domě, kde mám trvalý pobyt. Jsem vedená na uřadu práce. Nepobírám podporu v nezaměstnanosti. Jsem sama v domácnosti a bezdětná. Sociální dávky pobíram, ale né v celé výši. Mám nárok ne celou částku ? nebo jen nějaké procenta ? Nájem činí 5500,- a zálohy na energie 1600 Kč. Předem děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, na váš dotaz neodkáži odpovědět, neuvádíte příliš přesné informace o vašem příjmu – věta „ociální dávky pobíram, ale né v celé výši“ … není moc jasná? O jaké dávky se jedná?

   • Karla Mráčková

    Pobírám sociální dávky : příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, pomoc v hnotné nouzi. Nájem mi činí 5500Kč, měsíční zálohy na elektriku 1000Kč a 600 Kč za plyn. Příspěvek na bydlení dostavám od státu ve výši 3835Kč a doplatek na bydlení 1529Kč, přídavek v hmotné nouzi ve výši 3410Kč. Otázka zní, jaktože nepobírám dávky v takové výši, aby mi pokryly náklady na nájemné a energie v celé víše?

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Dobrý den,

     Důvody mohou být různé – posuzují se vždy náklady za konkrétní období a v daném období vám byl vrácen nějaký přeplatek (plyn, elektřina, voda, topení apod.), snižují se pak o tento přeplatek náklady, i když v době kdy se dávka vyplácí jsou skutečné náklady jiné.

     U doplatku na bydlení se také zohledňuje zda využíváte celý byt nebo jen poměrnou část, pak se příslušným způsobem započítává pouze část nákladů na energie.

     A nakonec se jedná o ustanovení paragrafu § 34 zákona o hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.), písmeno 2:

     (2) Výše úhrady za prokazatelnou nezbytnou spotřebu energií se stanoví jako průměrná cena za dodávku energií pro bytovou jednotku určité velikosti podle sdělení příslušných dodavatelů těchto energií, nejvýše však ve výši skutečných úhrad.

     Tj. místně obvyklá průměrná cena nemusí odpovídat skutečně hrazeným zálohám
     Jak je to ve vašem konkrétním případě bohužel z dostupných informací neposoudí, tento dotaz bude nejlepší směřovat přímo na příslušnou pobočku Úřadu práce na které jste dávky vyřizoval.

 • Custom avatar Lenka

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nevíte, jestli se sirotčí důchod počítá do příjmů, které musím uvést, když chci požádat o příspěvek na bydlení? Sirotčí důchod chodí mojí matce a je uvedeno pod JEJÍM rodným číslem. Děkuji za odpověď.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, sirotčí důchod by se měl započítávat jako příjem

   • Custom avatar LENKA

    A započítává se i v případě, že chodí na rodné číslo mojí matky a ne na moje ? Protože já si jej vyzvednout nemohu a v případě, že bychom nebyli v kontaktu, se k němu nijak nedostanu. Děkuji za odpověď.

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Ano, na sirotčí důchod má nárok dítě (podobně jako na přídavek na dítě) = jedná se tedy o příjem dítěte. Vaší matce je vyplácen zřejmě z toho důchodu, že o něj žádala jako váš zákonný zástupce v době vaší nezletilosti. V tuto chvíli byste si již o tuto dávku mohla žádat sama (pokud jste již zletilá).

 • Custom avatar Hana Stejskalová

  Dobrý večer.Přišla mi zamítnutá žádost a příspěvek na bydlení,kde se píše–Vzhledem k tomu,že vám výše uvedená částka bude zamítnuta,jelikož náklady na bydlení činí 336,93kč a nepřesahují tedy částku součinu rozhodného přijmu v rodině 8848kč-jsem sama-a koeficientu 0,30,která činí 2654,40kč…

  nájem mám 5446kč,byla jsem žádat v polovině měsíce prosinec 2013

  tak by mě zajímalo,kde a jak spočítali že mám náklady na bydlení 336,93Kč
  Děkuji za odpověď

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, s tímto vám bohužel neporadí, nevím, jaké doklady jste v prosinci předkládala. Může být teoreticky problém v tom, že jste nedoložila všechny doklady za předchozí rozhodné období. Nejlepší bude zeptat se přímo na Úřadu práce, jak se dospělo k částce 336,93 Kč.

   • Custom avatar Hana Stejskalová

    Výši přijmu za tři měsíce si stáhli z úřadu práce,pak jsem doložila smlouvu o koupi bytu-jsem vlastník,rozpis nájemného,plynu,elektřiny,3krát SIPO,přeplatky-vyučtování za služby spojené z užíváním bytu,přeplatky elektřiny a plynu.a ty jejich vyplněné žádosti.

    A taky jsem se chtěla zeptat,když jsem byla podat žádost na těch 3410kč-tak po mě chtěli stejné papíry jako jsou na příspěvek na bydlení,asi teda na přídavek na bydlení. Jenže mi nikdo neřekl,že si mám zažádat a příspěvek na bydlení jako první.Tak mi chodí pouze těch 341Okč a proto jsem šla žádat a příspěvek-ten mi nedali.Mělo to být za 3 čtvrtletí,ale posuzovali přijmy za červen ,červenec a srpen,které byly vypláceny až ten následující měsíc-to byla podpora..a za září-což je v řijnu mi nedali nic,tak nevím jestli můžu žádat zpětně?..a jestli musím znova na hmotnou nouzi a znova zažádat o přídavky na bydlení?

    A také ještě mi ani tak nějak nikdo neřekl z čeho mám platit nájem-úřednice náhle ohluchlaa tak nějak dělala ,že mě neslyší..
    A tak nějak úřednice,ke které chodím mi tak nijak nic nevysvětlí,tak jsem se hodně dočetla z těchto stránek…

    • Jana Králová, kalkulacka.org

     Na bydlení jsou dvě dávky. Příspěvek na bydlení – to je standartní sociální dávka na bydlení a druhá je doplatek na bydlení. To je dávka, která se poskytuje v rámci systému dávek hmotné nouze. Na doplatek na bydlení je opravdu nárok pouze tehdy, pokud je přiznán příspěvek na bydlení a pokud ten nestačí na úhradu nákladů.

     Takže ano, nejprve je nutné žádat o příspěvek na bydlení a až následně o doplatek na bydlení. Ale to by vám předpokládám měli na úřadu vysvětlit.
     Co se týká příjmů a výdajů – u příspěvku na bydlení se standardně posuzují příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Tj. pokud půjdete žádat nyní v lednu – měly by rozhodovat příjmy a náklady za říjen, listopad, prosinec.

     Pokud se vám v rozhodném období vrací nějaký přeplatek za plyn, elektřinu, vodu apod., pak se o částku přeplatku snižují náklady. To znamenám, že pokud běžně platíte nájem např. 5000 Kč, a současně se vám vrátí přeplatek za elektřinu ve výši 3000 Kč, pak se jako náklad na bydlení v daném období započítá jen částka 2000 Kč.

 • Custom avatar Jarka

  Dobrý den,mám dotaz bydlím v pronajatém bytě s trvalým bydlištěm a nemám žádný příjem,jen syn má výživné 2500kč Dostávám 5280kč životní minimum z Hmotné nouze 3100kč a nájem mám 8ti.. Zaplatím ve škole obědy, svačiny nějaké to jídlo a poradíte z čeho máme dál žít?? Děkuji J.

 • Custom avatar Gabriela

  Dobrý den,chci se zeptatna příspěvek na bydlení.pobírala jsem ho 9měsícu,v bxtě jsme ale potom ukončili nájem k 30,9,2013.šla jsem na statni socialni podporu s žadostma na 3 čtvrtleti kde se dokladali zaplacené najmy za červenec ,spren,září.Přišlo mi oznámení že na davku nemám již nárok protože jsem b bytě ukončila nájem k 30,9.2013.Je to možné když se dokladalo období od 1.7do 30.9 a to jsme v bytě bydleli aměli jsme tam smlouvu??děkuji za odpověd Gabriela

 • Custom avatar Adriana

  Dobrý den ,chtěla bych se zeptat. Jsem na mateřské dovolené s roční holčičkou, jsem samoživitelka. Náš měsíční příjem je 3800 kč což je rodičovský příspěvek a alimenty ve výši 1100 určené soudem .Našla jsem byt -pronájem v os.vlastnictví ,84m2 ,3+1 ,7800 kč vč. energií.Je blízko rodičů a jsou tu spíš byty vlastnictví družstevního. Chci se zeptat kolik mi může přispět příspěvek na bydlení u tohoto bytu ?A zda mám možnost využít hmotné nouze ? Děkuji mnohokrát .

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den,

   Neuvádíte, o jaké město se jedná (záleží i na velikosti města). To, jestli byste měla nárok na příspěvek na bydlení, si můžete sama spočítat v kalkulačce. Zadáte tam příjem 3800 + 1100 + měla byste mít zřejmě nárok i na přídavek na dítě ve výši 500 Kč.

   Pozor jen na to, že abyste mohla žádat o příspěvek na bydlení, musíte mít v bytě trvalé bydliště, a že o příspěvek můžete žádat až 3 měsíce po tom co budete v bytě bydlet (dokládají se náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí).

   Vzhledem k nízkému příjmu můžete mít i nárok na příspěvek na živobytí – záleží ale i na tom, kde žijete nyní – jestli byste byla posuzována pouze vy a dítě pak nárok budete mít určitě, pokud například žijete u rodičů, tak by se zohledňovali i příjmy rodičů.

   • Custom avatar adriana

    Město Teplice .A momentálně žiji u rodičů ,chtěla jsem si o vše zažádat až se změnou trvaleho bydliště.Děkuji

 • Custom avatar Luboš

  Dobrý den dodatečně chci poděkovat za Vaši odpověď na můj dřívější dotaz.Mám další a prosím o jeho posouzení.Máme s manželkou trvalé bydliště hlášené v obci na číslo evidenční,tudíž bydlíme v chalupě,která je evidována jako rekreační budova.Chalupu vlastní jiný člen rodiny,který má trvalý pobyt hlášený v jiné části obce.Máme na chalupu sepsánu smlouvu o doživotním užívání bez předepsaného nájmu,tudíž hradíme pouze ostatní náklady na bydlení /elektriku,vodu,odpady/V objektu je vytápění alektrikou.I na tyto náklady nám,vzhledem k nízkému příjmu nás obou,kalkulačka vypočítává příspěvek na bydlení.Při informativním jednání na možnost nároku na příspěvek mi bylo řečeno,že rekreační objekt nemůže být nárokován pro přiznání příspěvku,byť v něm mám hlášen trvalý pobyt a smlouva o doživotním užívání prý také neopravňuje pro vznik nároku.Děkuji za Váš názor.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, domnívám se, že v tomto případě byste mohl splňovat podmínky nároku. Zákon o státní sociální podpoře – č. 117/1995 Sb. termín bydlení nijak přesněji nevymezuje. V jiném zákonu ze stejné oblasti se termín byt popisuje takto:

   (2) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

 • Custom avatar Luboš

  Děkuji za opravdu rychlou reakci,ještě prosím o názor na tzv.doživotní užívání objektu k bydlení.Jde to považovat za nájemní bydlení,pokud nájem z bytové plochy není požadován vlastníkem a jsou požadovány jen úhrady za energie a ost.služby.Děkuji

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Zákon rozlišuje jen osobní vlastnictví, družstevní vlastnictví nebo nájem. Z tohoto pohledu se ve vašem případě jedná o nájem. Ve výsledku je jedno jestli jako nájem platíte v penězích nebo v naturáliích nebo dobrým slovem. Jen ty naturálie anebo dobré slovo vám nebude nikdo kompenzovat.

   Obecně toto je už něco co by vyžadovalo kvalifikovaného právníka. Tak jak chápu literu zákona (a dalších předpisu) já se nemusí 100% shodovat s tím, jak to chápe MPSV.
   Doporučila bych vám obrátit se na přímo na kontaktní linku Ministerstva práce nebo sociálních věcí: 844 844 803 tam by vám měli sdělit, k jak toto vidí tento úřad.

 • Custom avatar Markéta

  Dobrý den počíta se do měsičního přijmu I danový bonus na dítě?

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den, na váš dotaz není bez dalších podrobností jednoduchá odpověď:

   1. U většiny sociálních dávek se zpravidla zohledňují čisté příjmy (u nemocenských dávek to jsou naopak zpravidla hrubé příjmy), tj. pokud jste zaměstnanec a zaměstnavatel vám při výpočtu čisté mzdy zohledňuje daňový bonus na dítě, pak se vaše čistá mzda zvyšuje = z tohoto pohledu má daňový bonus vliv na výši měsíčního příjmu

   2. Pokud jste OSVČ nebo pokud si daňové přiznání sestavujete sám = samotný daňový bonus na dítě (nebo ji jiné daňové bonusy) se nedají počítat jako příjem

   3. Na druhou stranu, pokud vám na základě uplatnění nároku na daňový bonus vznikne nárok na daňový přeplatek, pak se již jedná o příjem v tom měsíci, kdy vám byl daňový přeplatek vyplacen

 • Custom avatar pavel sacha

  Dobrý den,mám takovýto dotaz,mám-li uzavřenou nájemní smlouvu na bydlení v rodinném domě,kde pronajímatelka je osoba staršího věku,která nemá účet kam bych jí mohl posílat nájemné,je možno dokládat jako potvrzení o zaplacení nájemného príjmový doklad.Majitelka domu totiž bydlí ve stejné obci a předání nájemného hotově oproti vystavení příjmověho dokladu se jeví,jako nejrychlejší a nejlevnějsí.Jde pouze o to zda toto potvrzení postačí Úřadu práce jako dostačijící.

  • Jana Králová, kalkulacka.org

   Dobrý den,
   pokud máte uzavřenou nájemní smlouvu (kde je uvedeno nájemné) a pokud máte alespoň nějaký doklad o jeho zaplacení, mělo by to stačit.

Odpovídáte na komentář uživatele Jana Králová, kalkulacka.org

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Půjčka zdarma bez úroků
Online půjčka bez registru
Poradna a diskuze
 • Jana Králová, kalkulacka.orgAno, obecně je možné uplatnit nárok na nemocenské dávky (kam spadá i ošetřovné) v obou...více »
 • martadobrý den, mám 2 zaměstnavatele, dostanu očr 60% od obou? děkuji, m.více »
 • Jana Králová, kalkulacka.orgMám za to, že to bude podobné jako u Ošetřovného pro OSVČ, tj. v žádosti...více »
 • Karel ŠarkaDobrý den zajímalo by mě pokud nemám podané přiznání za rok 2019,jaky bude postup.Děkujívíce »