Daňové přiznání 2021: Odložení platby daně nebo rozložení placení na splátky

<span>V roce 2021 se v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19, mění termíny daňového přiznání o 30 dní. V návaznosti na to, se mění i termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Pokud nebudete mít na zaplacení daně, máte možnost podat žádost o odložení placení nebo splátkový kalendář.</span> V roce 2021 se v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19, mění termíny daňového přiznání o 30 dní. V návaznosti na to, se mění i termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Pokud nebudete mít na zaplacení daně, máte možnost podat žádost o odložení placení nebo splátkový kalendář.

V souvislosti s epidemií koronaviru COVID, se v roce 2021 mění termíny pro podání daňového přiznání. Termín pro daňové přiznání se o měsíc posunul (na 3. květen 2021 nebo na 1. červen 2021 při elektronickém podání). V návaznosti na změnu termínu daňového přiznání, se mění i termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ  pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (viz níže).

Kromě samotné změny termínu pro podání přiznání za rok 2020, máte ale možnost požádat Finanční úřad i o odložení placení daní. Z důvodu epidemie, je to nyní zdarma (běžně se platí poplatek 400 Kč). A na podání žádosti o odložení platby nebo rozložení placení na splátky (splátkový kalendář), je čas až do poloviny srpna (do 16. 8. 2021).

Do kdy se musí podat daňové přiznání v roce 2021?

Podobně, jako v minulém roce, se i v roce 2021 mění termíny pro podání daňového přiznání. A opět je to kvůli epidemii koronaviru COVID. Kvůli přísným omezením z důvodu epidemie, které byly vyhlášeny od začátku března 2021, došlo k posunutí termínů o jeden měsíc.

Nové termíny pro podání daňového přiznání v roce 2021 (DP za rok 2020):

 • Pondělí 3. květen 2021 = nový termín pro „klasické“ (papírové) daňové přiznání (původní termín byl do 1. 4. 2021)
 • Úterý 1. června 2021 = nový termín pro elektronické daňové přiznání – například přes nový web Moje daně (původní termín byl do 3. 5. 2021)
 • Čtvrtek 1. července 2021 = termín pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce (nemění se)

Do kdy je nutné podat přehledy o příjmech OSVČ v roce 2021 (příjmy za rok 2020)

V návaznosti na změny termínů pro daňové přiznání, se v roce 2021 kvůli epidemii COVID-19, mění i termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu:

Přehled pro zdravotní pojišťovnu:

 • srpna 2021 = nový termín pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

Přehled pro ČSSZ:

 • června 2021 = nový termín pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ (u klasického a elektronického daňového přiznání)
 • srpna 2021 = termín pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ (na základě daňového přiznání podaného daňovým poradcem)

Odložení platby daně nebo rozložení placení na splátky

V roce 2021, je kvůli špatné situaci z důvodu epidemie COVID, možné požádat Finanční úřad o odklad platby daně (posečkání). Nebo o rozložení placení daně na splátky (splátkový kalendář).

 • Žádost o odklad platby daně, je možné podat až do 16. srpna 2021.

Za běžných podmínek, je tato žádost zpoplatněna částkou 400 Kč. V roce 2021, je ale placení tohoto poplatku prominuto, na základě rozhodnutí ministryně financí.

Co je potřeba udělat pro odložení placení daně?

Pokud po sestavení a podání daňového přiznání zjistíte, že nebudete mít dostatek finančních prostředků na zaplacení příslušné daně, pak máte možnost vyplnit žádost o posečkání (odklad platby nebo rozložení na splátky).

Online formulář žádosti o odklad platby daně, je možné najít na webu Finanční správy:

 • Online žádost o odklad placení daně v roce 2021 najdete zde

V žádosti je nutné uvést nějaké konkrétní důvody, na základě kterých žádáte o odklad placení daně. Zákonné důvody pro odklad, jsou uvedeny v paragrafu 156, odstavec 1 daňového řádu (zákon 280/2009 Sb.):

 • pokud by neprodlená úhrada daně znamenala vážnou újmu,
 • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
 • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
 • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou
 • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň

Odklad platby daně z důvodu epidemie COVID-19 v roce 2020/2021

Jedním z možných důvodů, pro který může Finanční úřad povolit odklad placení daní, jsou prokazatelné důvody způsobené výskytem koronaviru COVID-19. Je ale potřeba doložit vliv epidemie na vaši ekonomickou situaci a následné potíže s placením daně.

Například se může jednat o vliv mimořádných omezení spojených s epidemií, onemocnění koronavirem COVID (ať už vaše, nebo některého jiného člena rodiny), apod.

Podrobnější přehled možných důvodů, a co je potřeba doložit k jejich prokázání, najdete v přehledném letáku Finanční správy.

V žádosti by také mělo být uvedeno kdy, a jak bude daň zaplacena. Buď konkrétní termín, kdy dojde k úhradě celé daně, nebo návrh splátkového kalendáře s uvedením konkrétních termínů a částek, jejichž prostřednictvím dojde k úhradě daňové povinnosti.

Vzor žádosti o odložení placení daně

Finanční úřad pro …

Žádost o povolení posečkání

Na úvod uveďte, o jakou daňovou povinnost se jedná (daň, o jejíž posečkání úhrady je žádáno).

Např.: Dne … jsem podal daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2020, v němž jsem vyčíslil daň ve výši … Kč. Tuto částku daně jsem z důvodu … neuhradil včas a nyní jsem povinen kromě daně uhradit dále úrok z prodlení (případně se může dále jednat i o pokutu za opožděné tvrzení, bylo-li daňové přiznání učiněno po lhůtě).

Dále uveďte všechny důvody, proč objektivně nemůžete uhradit hned celou částku najednou, a dále z jakých zdrojů bude částka v budoucnu uhrazena. Vše musí být již k žádosti doloženo (k žádosti přiloženými doklady nebo v žádosti navrženými důkazy, které má finanční úřad již k dispozici či je může provést).

Nakonec navrhněte termín úhrady daně / termíny splátek, v nichž můžete částku daně / částky splátek uhradit.

Např.: Z výše uvedených důvodů žádám o povolení posečkání úhrady daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2020 (popř. i o posečkání úhrady úroku z prodlení či o posečkání pokuty za opožděné tvrzení) v částce … do … (termín úhrady, v případě více splátek je vhodné přiložit navrhovaný splátkový kalendář).

V ………… dne ……

Jméno a příjmení

DIČ

Vaše další identifikační údaje

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka do 60000 Kč – první půjčka zdarma. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 30000 Kč ihned na účet nebo v hotovosti. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuse: Daňové přiznání 2021: Odložení platby daně nebo rozložení placení na splátky

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.

Poradna a diskuze
 • slart: TVL, 10 let toto neplatím :-) Proč mám něco platit, když nemám doktora atd. :))...
 • Pepíno: Dobrý den, chci se zeptat , jestli se schválí insolvence na 3 roky pro všechny, t...
 • Simona: Dobrý den, k 31.12.2023 jsem byla z organizačních důvodů odejita z firmy, Pros...
 • martina.nohelova@seznam.cz: Může mě někdo vysvětlit, proč nemá chudý člověk právo na soukromí?? Copak...
 • Jana: Dobrý den, zaměstnanec pracoval od 1.1. - 2.5. 2023, od 3.5.- 6.10.2023 byl na DPN...