Daňové přiznání 2021: Odložení platby daně nebo rozložení placení na splátky

Daňové přiznání 2021: Odložení platby daně nebo rozložení placení na splátky

V roce 2021 se v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19, mění termíny daňového přiznání o 30 dní. V návaznosti na to, se mění i termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Pokud nebudete mít na zaplacení daně, máte možnost podat žádost o odložení placení nebo splátkový kalendář.

V souvislosti s epidemií koronaviru COVID, se v roce 2021 mění termíny pro podání daňového přiznání. Termín pro daňové přiznání se o měsíc posunul (na 3. květen 2021 nebo na 1. červen 2021 při elektronickém podání). V návaznosti na změnu termínu daňového přiznání, se mění i termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ  pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu (viz níže).

Kromě samotné změny termínu pro podání přiznání za rok 2020, máte ale možnost požádat Finanční úřad i o odložení placení daní. Z důvodu epidemie, je to nyní zdarma (běžně se platí poplatek 400 Kč). A na podání žádosti o odložení platby nebo rozložení placení na splátky (splátkový kalendář), je čas až do poloviny srpna (do 16. 8. 2021).

Do kdy se musí podat daňové přiznání v roce 2021?

Podobně, jako v minulém roce, se i v roce 2021 mění termíny pro podání daňového přiznání. A opět je to kvůli epidemii koronaviru COVID. Kvůli přísným omezením z důvodu epidemie, které byly vyhlášeny od začátku března 2021, došlo k posunutí termínů o jeden měsíc.

Nové termíny pro podání daňového přiznání v roce 2021 (DP za rok 2020):

 • Pondělí 3. květen 2021 = nový termín pro „klasické“ (papírové) daňové přiznání (původní termín byl do 1. 4. 2021)
 • Úterý 1. června 2021 = nový termín pro elektronické daňové přiznání – například přes nový web Moje daně (původní termín byl do 3. 5. 2021)
 • Čtvrtek 1. července 2021 = termín pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce (nemění se)

Do kdy je nutné podat přehledy o příjmech OSVČ v roce 2021 (příjmy za rok 2020)

V návaznosti na změny termínů pro daňové přiznání, se v roce 2021 kvůli epidemii COVID-19, mění i termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu:

Přehled pro zdravotní pojišťovnu:

 • srpna 2021 = nový termín pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

Přehled pro ČSSZ:

 • června 2021 = nový termín pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ (u klasického a elektronického daňového přiznání)
 • srpna 2021 = termín pro podání přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ (na základě daňového přiznání podaného daňovým poradcem)

Odložení platby daně nebo rozložení placení na splátky

V roce 2021, je kvůli špatné situaci z důvodu epidemie COVID, možné požádat Finanční úřad o odklad platby daně (posečkání). Nebo o rozložení placení daně na splátky (splátkový kalendář).

 • Žádost o odklad platby daně, je možné podat až do 16. srpna 2021.

Za běžných podmínek, je tato žádost zpoplatněna částkou 400 Kč. V roce 2021, je ale placení tohoto poplatku prominuto, na základě rozhodnutí ministryně financí.

Co je potřeba udělat pro odložení placení daně?

Pokud po sestavení a podání daňového přiznání zjistíte, že nebudete mít dostatek finančních prostředků na zaplacení příslušné daně, pak máte možnost vyplnit žádost o posečkání (odklad platby nebo rozložení na splátky).

Online formulář žádosti o odklad platby daně, je možné najít na webu Finanční správy:

 • Online žádost o odklad placení daně v roce 2021 najdete zde

V žádosti je nutné uvést nějaké konkrétní důvody, na základě kterých žádáte o odklad placení daně. Zákonné důvody pro odklad, jsou uvedeny v paragrafu 156, odstavec 1 daňového řádu (zákon 280/2009 Sb.):

 • pokud by neprodlená úhrada daně znamenala vážnou újmu,
 • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
 • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
 • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou
 • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň

Odklad platby daně z důvodu epidemie COVID-19 v roce 2020/2021

Jedním z možných důvodů, pro který může Finanční úřad povolit odklad placení daní, jsou prokazatelné důvody způsobené výskytem koronaviru COVID-19. Je ale potřeba doložit vliv epidemie na vaši ekonomickou situaci a následné potíže s placením daně.

Například se může jednat o vliv mimořádných omezení spojených s epidemií, onemocnění koronavirem COVID (ať už vaše, nebo některého jiného člena rodiny), apod.

Podrobnější přehled možných důvodů, a co je potřeba doložit k jejich prokázání, najdete v přehledném letáku Finanční správy.

V žádosti by také mělo být uvedeno kdy, a jak bude daň zaplacena. Buď konkrétní termín, kdy dojde k úhradě celé daně, nebo návrh splátkového kalendáře s uvedením konkrétních termínů a částek, jejichž prostřednictvím dojde k úhradě daňové povinnosti.

Vzor žádosti o odložení placení daně

Finanční úřad pro …

Žádost o povolení posečkání

Na úvod uveďte, o jakou daňovou povinnost se jedná (daň, o jejíž posečkání úhrady je žádáno).

Např.: Dne … jsem podal daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2020, v němž jsem vyčíslil daň ve výši … Kč. Tuto částku daně jsem z důvodu … neuhradil včas a nyní jsem povinen kromě daně uhradit dále úrok z prodlení (případně se může dále jednat i o pokutu za opožděné tvrzení, bylo-li daňové přiznání učiněno po lhůtě).

Dále uveďte všechny důvody, proč objektivně nemůžete uhradit hned celou částku najednou, a dále z jakých zdrojů bude částka v budoucnu uhrazena. Vše musí být již k žádosti doloženo (k žádosti přiloženými doklady nebo v žádosti navrženými důkazy, které má finanční úřad již k dispozici či je může provést).

Nakonec navrhněte termín úhrady daně / termíny splátek, v nichž můžete částku daně / částky splátek uhradit.

Např.: Z výše uvedených důvodů žádám o povolení posečkání úhrady daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2020 (popř. i o posečkání úhrady úroku z prodlení či o posečkání pokuty za opožděné tvrzení) v částce … do … (termín úhrady, v případě více splátek je vhodné přiložit navrhovaný splátkový kalendář).

V ………… dne ……

Jméno a příjmení

DIČ

Vaše další identifikační údaje

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka do 60000 Kč – první půjčka zdarma. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 30000 Kč ihned na účet nebo v hotovosti. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.