Kalkulačka: Výpočet nemocenské prvních 14 dnů v roce 2020

Kalkulačka: Výpočet nemocenské prvních 14 dnů v roce 2020

Během prvních 14 dní na neschopence máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Pro výpočet výše nemocenské za prvních 14 dní je rozhodující průměrná hodinová mzdy (průměrný výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Pokud v zaměstnání onemocníte a jste na neschopence, pak za prvních 14 dní dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne na neschopence, pak máte nárok na nemocenské dávky. Od poloviny roku 2019 bylo zrušeno omezení, kdy za první 3 dny na neschopence, zaměstnanci nic nedostávali. Aktuálně je tedy nárok na nemocenské dávky (resp. náhradu mzdy), již od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské prvních 14 dnů

Kalkulačka náhrada mzdy 2020
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Kolik je nemocenská za prvních 14 dní v roce 2020?

Pokud jste zaměstnaní a onemocníte, pak jsou zde dvě různé dávky:

  • Za prvních 14 dní je to náhrada mzdy od zaměstnavatele ve výši 60% z průměrného výdělku
  • Od 15 dne jsou to nemocenské dávky ve výši 60 – 72% z redukovaného denního vyměřovacího základu

Za prvních 14 dní při neschopence, dostáváte zaplaceny pouze skutečně neodpracovaného hodiny (směny). Od 15 dne jsou nemocenské dávky vypláceny za každý kalendářní den.

Výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrné mzdy (průměrného výdělku). Ten se stanovuje vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Při výpočtu výše náhrady mzdy, pak tento průměrný výdělek podléhá redukci. A výsledná výše náhrady mzdy za prvních 14 dní je 60%.

Výpočet nemocenské prvních 14 dnů v roce 2020

Jak již bylo uvedeno, pro výpočet nemocenské za prvních 14 dní, je rozhodující průměrný hodinový výdělek. Ten se zpravidla určuje za předchozí kalendářní čtvrtletí. Mohou ale nastat i jiné situace:

  • V předchozím čtvrtletí zaměstnanec neodpracoval celé čtvrtletí = pak se pro výpočet nemocenské použije doba od začátku pracovního poměru, do konce předchozího čtvrtletí
  • Zaměstnání bylo zahájeno ve stejném čtvrtletí, jako neschopenka = pak se pro výpočet průměrného výdělku použije doba od začátku zaměstnání, do začátku pracovní neschopnosti, pokud zde zaměstnanec odpracoval alespoň 21 směn
  • Zaměstnání trvá jen krátkou dobu = pak se pro výpočet náhrady mzdy nepoužije průměrný výdělek, ale pravděpodobný výdělek (tj. výdělek, jakého by zaměstnanec dosáhl, nebo jakého dosáhli v daném období zaměstnanci na stejné pracovní pozici)

Nemocenská za prvních 14 dní u OSVČ

Vzhledem k tomu, že za prvních 14 dní je nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, pak OSVČ, pokud onemocní, za prvních 14 dní nic nedostávají. OSVČ mají nárok až na nemocenské dávky od 15 dne na neschopence.

Nemocenská za prvních 14 dní po skončení zaměstnání

Pokud onemocníte po skončení zaměstnání do 7 dní, pak je nárok na nemocenské dávky stejně, jako v době, kdy jste byli zaměstnaní. Od 15 dne tedy budete mít nárok na nemocenské dávky.

Za prvních 14 dní ale po skončení zaměstnání nic nedostáváte. Pokud v té době již nejste zaměstnaní, pak nemáte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Nemocenská během zkušební doby

Onemocnět může každý a kdykoliv. Tedy i krátce po zahájení zaměstnání, ve zkušební době. Na nemocenské dávky je nárok ihned od začátku zaměstnání. Tj. i ve zkušební době je nárok jak na náhradu mzdy za prvních 14 dní, tak i na nemocenské dávky od 15 dne.

Pokud je neschopenka zahájena krátce po začátku zaměstnání, pak se pro výpočet výše nemocenské používá pravděpodobný výdělek.

Během zkušební doby může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, ukončit pracovní poměr téměř kdykoliv, bez udávání nějakého důvodu. Výjimkou je právě prvních 14 dní na neschopence. Během prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti nesmí zaměstnavatel ukončit pracovní poměr.

Kontrola na neschopence během prvních 14 dní

Během prvních 14 dní může kontroly lidí na neschopence provádět zaměstnavatel. Kontrolu může provést osobně, může to být zaměstnavatelem pověřená osoba, nebo zaměstnavatel může dát podnět na ČSSZ, aby kontrolu vykonali oni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.