Kalkulačka ošetřovné pro OSVČ 2024 (+ změny od roku 2025)

Kalkulačka ošetřovné pro OSVČ 2024 (+ změny od roku 2025)

Od 1. 1. 2025, budou mít podnikatelé (OSVČ) nárok na krátkodobé OČR. V roce 2024, mohou mít nárok jenom na dlouhodobé ošetřovné. Ošetřovné pro OSVČ je ale jenom minimální. Aktuálně to vychází na 143 Kč za 1 kalendářní den (při minimální platbě na nemocenské pojištění).

Podnikatelé (živnostníci), podle aktuálních podmínek nemají nárok na krátkodobé OČR (například když jim onemocní dítě nebo jiný člen rodiny). Mohou mít ale nárok na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Podmínky pro nárok na ošetřovné u OSVČ se budou měnit. Od 1. 1. 2025, by měli mít podnikatelé nárok na OČR za podobných podmínek, jako mohou mít nárok na nemocenskou při neschopence. Podmínkou bude placení nemocenského pojištění alespoň 3 měsíce.

Společně s živnostníky, by nově měli mít nárok na OČR i lidé pracující na dohodu DPP a DPČ. I dohodáři, aktuálně mohou mít nárok jenom na dlouhodobé ošetřovné. Na klasické OČR měli nárok jenom během epidemie COVID. I u DPP a DČ by měl být od 1. 1. 2025 nárok na OČR.

Ošetřovné a OSVČ v roce 2024

Na základě nemocenského pojištění, jsou poskytovány dvě odlišné dávky, které v názvu obsahují slovo „ošetřovné“:

  • Krátkodobé ošetřovné – maximálně 9 nebo 16 dní, aktuálně mají nárok jenom zaměstnanci
  • Dlouhodobé ošetřovné – až 90 dní, nárok mohou mít zaměstnanci, OSVČ i dohodáři (DPP a DPČ)

Podmínky, pro nárok na tyto dvě dávky se ale liší. Zatímco krátkodobé OČR, je možné čerpat i na běžné dětské nemoci (u dětí do 10 roků), tak na dlouhodobé ošetřovné je nárok, jenom pokud byla ošetřovaná osoba hospitalizována v nemocnici (minimálně 4 dny).

Výpočet ošetřovného, je ale v obou případech stejný. Je nárok na 60% z redukovaného vyměřovacího základu. U zaměstnanců se výpočet OČR odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání. U OSVČ zase záleží na tom, kolik si platí na nemocenské pojištění.

Na dlouhodobé ošetřovné, mají OSVČ nárok již nyní. Na krátkodobé ošetřovné bude u živnostníků nárok až od 1. 1. 2025 (pokud bude během roku 2024 schválena změna zákona o nemocenském pojištění).

Kalkulačka: Výpočet ošetřovné pro OSVČ v roce 2024

Podobně jako nemocenská pro OSVČ, i ošetřovné u podnikatelů závisí na vyměřovacím základu. Nezbytným předpokladem, je placení nemocenské pojištění (2,7% z vyměřovacího základu).

Od 1. 1. 2024 se minimální nemocenské pojištění zvýšilo na 216 Kč. Minimální vyměřovací základ je ale letos stejný. Je to 8 000 Kč, a výsledné ošetřovné pro OSVČ je opravdu minimální. Vychází to jenom na 143 Kč za 1 den (tj. 4 290 Kč za měsíc).

Kalkulačka ošetřovné pro OSVČ 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka OČR (ošetřovnání)
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Další kalkulačky:

Podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné 2024

Na dlouhodobé ošetřovné, může mít nárok podnikatel (OSVČ), pokud si platí nemocenské pojištění. A to minimálně po dobu 3 měsíce, před začátkem ošetřování dlouhodobě nemocné osoby.

Na dlouhodobé ošetřovné je nárok u členů rodiny (i u členů širší rodiny – tj. i babička, dědeček, teta, strýc, …), nebo u osob, které sdílí společnou domácnost.

Jednou z hlavních podmínek, je předchozí hospitalizace, alespoň po dobu 4 kalendářních dní (4 po sobě jdoucí dny). Další podmínkou je předpoklad, že o nemocného bude nutné pečovat alespoň 30 dní.

Potvrzení o nároku na dlouhodobé ošetřovné vystavuje ošetřující lékař v zařízení, kde byla nemocná osoba hospitalizována. Ten potvrdí hospitalizaci a nutnost následného dlouhodobějšího ošetřování.

Kolik je ošetřovné v roce 2024?

V kalkulačce pro výpočet ošetřovného, si můžete sami spočítat, kolik je možné dostat v roce 2024.

Velká většina OSVČ si nemocenské pojištění vůbec neplatí, a tak nemají nárok na tuto dávku. Ti, kdo si pojištění platí, zpravidla hadí jen minimální částku. V takovém případě je ošetřovné jen velmi nízké.

Za jeden měsíc, může OSVČ dostat jenom 4 290 Kč. Za 90 dní (maximální doba), je to je jenom 12 870 Kč.

Podmínky pro nárok na krátkodobé OČR v roce 2025

V roce 2024, se připravuje změna zákona o nemocenském pojištění. Jednou z pozitivních změn, je zavedení nároku na krátkodobé ošetřovné i pro OSVČ.

Podmínky budou podobné jako u zaměstnanců. OSVČ bude mít nárok na 9 dní OČR (u osamělých rodičů to může být až 16 dní). Ošetřovné bude 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

Podmínkou pro nárok na OČR, bude placení nemocenského pojištění alespoň 3 měsíce (určitá výjimka bude platit pro začínající podnikatele, kterým se může započítat předchozí účast na nemocenském pojištění v zaměstnání).

Při krátkodobém OČR může být nárok na ošetřovné i na zdravé dítě (do 10 roků), pokud je zavřená škola, školka nebo jiné podobné zařízení. Nárok je i u dětí nad 10 roků, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje ošetřování. U dětí, nebo u dalších členů rodiny, není podmínkou stejné trvalé bydliště.

Kolik bude ošetřovné pro OSVČ v roce 2025?

V roce 2025, se velmi pravděpodobně zvýší minimální vyměřovací základ (nyní je to 8 000 Kč, příští rok to pravděpodobně bude minimálně 9 000 Kč). Tím se mírně zvýší i ošetřovné (a také se zvýší minimální platba na 243 Kč).

V roce 2025, by mohlo ošetřovné pro OSVČ za jeden den vycházet na cca 160 Kč (při minimální platbě nemocenského pojištění).

U krátkodobého OČR by tak mohl být nárok na 1 440 Kč (za 9 dní) nebo na 2560 Kč (za 16 dní). U dlouhodobého ošetřovného by to vycházelo na 4 800 Kč za měsíc (na 14 440 Kč za 90 dní).

Od začátku roku 2025 bude nárok na OČR i u DPP a DPČ

Od 1. 1. 2025 bude nárok na OČR i pro ty, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ. Pouze ale v případech, kdy jim na základě dohody vzniká účast na pojištění.

U dohody DPČ je aktuálně účast na pojištění při příjmu od 4000 Kč. U dohody DPP je to při příjmu nad 10 000 Kč. Podmínky pro dohodu DPP se ale mají od 1. 7. 2024 změnit.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.