Kalkulačka – výpočet dovolené 2024 – dohody DPP, DPČ

Kalkulačka – výpočet dovolené 2024 – dohody DPP, DPČ

Od 1. 1. 2024 je u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ), nárok na placenou dovolenou. Nárok vzniká po odpracování 80 hodin. A je nárok minimálně na 1,54 hodiny za každých 20 odpracovaných hodin (u DPP může být nárok na 24 hodin za rok, u DPČ může být nárok na 80 hodin za rok). Při ukončení dohody je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené.

Od začátku roku 2024, je u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ) nárok na dovolenou. Podmínky pro výpočet dovolené, jsou u dohody podobné, jako v zaměstnání na pracovní poměr, s polovičním úvazkem.

Za každých 20 odpracovaných hodin, je u dohody nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené (může to ale být i více). Na dovolenou je ale nárok, až po odpracování minimálně 80 hodin během jednoho kalendářního roku.

Dovolenou mohou dohodáři čerpat podle běžných podmínek. Nebo je nárok i na proplacení nevyčerpané dovolené, při skončení dohody (dovolená se proplácí běžným způsobem – je nárok na průměrný hodinový výdělek).

Kalkulačka: Výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jestli vám u dohody DPP nebo DPČ vzniká nárok na dovolenou (nárok vzniká až od 1. 1. 2024).

Pokud pracujete v pracovním nebo služebním poměru, tak můžete použít tuto kalkulačku, pro výpočet dovolené v zaměstnání v roce 2024.

Kalkulačka dovolená u dohody 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za rok:

Výpočet

Další kalkulačky a informace:

Jaké jsou podmínky pro nárok na dovolenou u DPP a DPČ v roce 2024

Nárok na dovolenou u dohody, vzniká od 1. 1. 2024 (za odpracovanou dobu v roce 2023, nárok na dovolenou nevzniká, počítají se až odpracované hodiny v aktuálním roce).

Pro vznik nároku na dovolenou, je v roce 2024 nutné odpracovat minimálně 80 hodin (do té doby není nárok na dovolenou).

Minimální dovolená pro DPP a DPČ je stejná, jako pro všechny ostatní zaměstnance:

 • Je nárok minimálně na 4 týdny dovolené
 • Státní zaměstnanci (a tedy i dohodář pracující pro stát) mají nárok na 5 týdnů
 • Ve školství (tedy i učitel pracující na dohodu) je nárok a 8 týdnů dovolené
 • Zaměstnavatel může poskytovat i nějakou dovolenou navíc

Výpočet dovolené pro dohody DPP a DPČ se odvíjí od odpracovaných hodin:

 • Každých 20 odpracovaných hodin, se počítá jako 1 odpracovaný týden
 • Za každý takto odpracovaný týden je nárok na 1/52 z celkové dovolené
 • Při 4 týdnech dovolené, je to 1/52 z 80 hodin = 1,54
 • Vypočítaná dovolená, se zaokrouhlí na celé hodiny směrem nahoru

Nárok na dovolenou u DPP a DPČ:

 • U dohody DPP a DPČ je nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené za každých 20 hodin
 • U dohody DPP může být nárok na 24 hodin dovolené (za 300 hodin)
 • U dohody DPČ může být nárok na 80 hodin dovolené (při pracovní době 20 hodin / týden)

Nemusí to být ale jenom uvedených 24 hodin / 80 hodin. Může to být i více:

 • Pokud má dohodář nárok na 5 týdnů dovolené, tak za každých 20 hodin bude nárok na 1,92 hodiny dovolené
 • Pokud má dohodář nárok na 8 týdnů dovolené, tak za každých 20 hodin bude nárok na 3,08 hodiny dovolené
 • Nebo to může vycházet i jinak, pokud firma poskytuje i nějakou dovolenou navíc

Může se dohodář vzdát nároku na dovolenou?

Nárok na placenou dovolenou u dohody DPP a DPČ, který platí od 1. 1. 2024, přidělal vrásky mnoha zaměstnavatelům. Je to další komplikace spojená s prací na dohodu (další změna podmínek se chystá od 1. 7. 2024).

Řada firem tak hledala možnosti, jak se vyhnout poskytování dovolené dohodářům. Žádná taková možnost ale neexistuje (pomineme případy zrušení dohody, nebo převedení dohodáře na OSVČ, který nemá nárok na dovolenou).

Dohodář se ve smlouvě nemůže vzdát nároku na dovolenou. Pokud by si dohodář a firma ve smlouvě domluvili, že zaměstnanec nebude požadovat dovolenou, pak by to bylo neplatné (odporovalo by to platným zákonům).

Čerpání dovolené u dohody DPP a DPČ

Podmínky pro čerpání dovolené, jsou pro dohody úplně stejné, jako pro všechny ostatní zaměstnance. I dohodář si musí o dovolenou požádat, a o termínu rozhoduje zaměstnavatel. Ten může žádost o dovolenou schválit, nebo zamítnout.

Zaměstnavatel má také možnost přikázat čerpání dovolené na nějaký konkrétní termín – musí to ale písemně oznámit alespoň 14 dní předem.

Dovolená se má správně čerpat tak, aby alespoň jedna její část byla 2 týdny v kuse – to je ale u dohodářů spíše nereálné. Také platí omezení, že dovolená by měla být minimálně „půl den“ (polovina běžné směny).

Za čerpanou dovolenou, je nárok na odpovídající náhradu mzdy za dovolenou (vypočítá se z průměrného výdělku).

Předvedení dovolené do dalšího roku

I pro dohody DPP a DPČ, platí běžné podmínky pro převedení dovolené do dalšího roku. Pokud je dohoda sjednána na dobu neurčitou nebo tak, že přesahuje i do následujícího roku, tak je možné i převedení dovolené.

Dovolenou je možné převádět, i když dvě dohody (pro jednu firmu) navazují bezprostředně na sebe.

Obecně ale platí, že na základě žádosti zaměstnance, se může převádět jenom část dovolené. Pouze to, co je nad 4 týdny (nebo nad 6 týdnů ve školství).

Dovolená se dále může převádět, pokud existují nějaké objektivní důvody, proč nebyla dovolená vyčerpána v aktuálním roce (nemocenská, mateřská, rodičovská, vážné provozní důvody na straně firmy, apod.).

Jinak ale platí, že zaměstnavatel by měl přikázat čerpání dovolené tak, aby byla vyčerpána do konce aktuálního kalendářního roku.

Proplacení dovolené u dohody DPP a DPČ

Pokud není dovolená vyčerpána během trvání dohody, pak je na jejím konci nárok na proplacení nevyčerpaných hodin. Společně s poslední výplatou, vám firma musí proplatit i dovolenou.

Výpočet proplacení dovolené je stejný, jako výpočet náhrady mzdy za dovolenou, při čerpání dovolené.

Dovolená se proplácí podle průměrného výdělku (určuje se z posledního kalendářního čtvrtletí).

U dohody DPP nebo DPČ to někdy může být s výpočtem průměrného výdělku složitější – pokud se nedá vypočítat průměrný výdělek, tak je případně možné použít i pravděpodobný výdělek (paragraf 355, zákoník práce).

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.