Výplatní termín sociálních dávek – zpoždění výplaty (nepřišly peníze na účet, na poštu)

Výplatní termín sociálních dávek – zpoždění výplaty (nepřišly peníze na účet, na poštu)

Sociální dávky od Úřadu práce, jsou obvykle vypláceny ve stejný den v daném měsíci. Tento výplatní termín se ale může lišit podle konkrétního Úřadu práce. Někdy také může dojít ke zpoždění výplaty sociálních dávek. Aktuálně je opožděná výplata dávek za listopad 2020, kvůli epidemii koronaviru COVID.

Úřad práce v listopadu informoval, že může dojít k opoždění výplaty sociálních dávek. Sociální dávky, jako je například rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, příspěvek na péči nebo i další sociální dávky, mohou mít v listopadu 2020 jiný výplatní termín, než obvykle.

Kdy se vyplácí sociální dávky?

Všechny sociální dávky (jako je právě příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na péči, dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, nebo i další nepojistné sociální dávky), se řeší na Úřadu práce.

Úřad práce je pak také zodpovědný za výplatu jednotlivých sociálních dávek. Celé je to nastaveno tak, že dávky, které jsou vypláceny opakovaně každý měsíc, by měly chodit na účet (nebo složenkou na poštu), vždy ve stejný výplatní termín (stejný den v daném měsíci).

Výplatní termín pro výplatu sociálních dávek se liší podle Úřadu práce

Každý Úřad práce (těch je v ČR několik desítek, liší se podle konkrétních krajů a okresů), má přitom nastaveny odlišné výplatní termíny.

  • U některých Úřadů práce je to tak, že všechny sociální dávky jsou vypláceny v jeden den (jeden výplatní termín), například každý 15 den v měsíci.
  • U jiných Úřadů práce je výplatních termínů v průběhu měsíce i několik. Třeba i 3 výplatní termíny v průběhu měsíce (například 3, 13 a 20 den v měsíci).

Závisí to zpravidla na počtu obyvatel v dané lokalitě. Přece jen, výplata i několika desítek tisíc různých dávek, zabere nějaký čas (ani hromadná výplata prostřednictvím počítačů nemusí zabrat jen pár minut).

Kdy chodí sociální dávky na účet

U nepojistných sociálních dávek, které jsou vypláceny pravidelně každý měsíc (přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na živobytí apod.), to funguje tak, že jsou vyplaceny vždy ve stejný den (stejný výplatní termín) v daném měsíci.

Řekněme například, že to bude 15 den v měsíci. Pokud by tento den v daném kalendářním měsíci připadal na víkend, nebo státní svátek, pak by sociální dávky měly být vyplaceny nejbližší předchozí pracovní den.

U výplaty sociálních dávek na bankovní účet, by měly peníze dorazit prakticky ihned. V současné době, je už u většiny bank obvyklé, že mezibankovní převody jsou prováděny ještě v ten stejný (pracovní) den, kdy byly zadány. Převod peněz z jedné banky do druhé, trvá obvykle maximálně 24 hodin.

Výplata sociálních dávek složenkou na poštu

Něco jiného je, pokud si u sociálních dávek zvolíte výplatu formou poštovní poukázky. Tam jsou sice také peníze odeslány ve stejný výplatní termín, jako u výplaty na účet v bance. Nejde to ale tak rychle.

Výplata sociálních dávek složenkou na poštu ale může trvat i několik dní. V takovém případě vám peníze mohou přijít o 2 – 5 dní později, než kdybyste si je nechali posílat na účet v bance.

Výplata jednorázových sociálních dávek

Kromě opakovaných sociálních dávek, které chodí na účet pravidelně každý měsíc, jsou zde i sociální dávky, které jsou vypláceny pouze jednorázově. Typicky se může jednat například o porodné, na které je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Tam není stanovený žádný pravidelný výplatní termín.

Tyto jednorázově vyplácené sociální dávky, by měly být vyplaceny (na účet nebo složenkou na poštu), do 30 dní od podání/schválení žádosti.

Nepřišly mi peníze na účet – opožděná výplata sociálních dávek

Čas od času může dojít k tomu, že se výplata sociálních dávek opozdí, oproti běžným výplatním termínům.

To je i aktuální situace v listopadu 2020. Opožděná výplata sociálních dávek obvykle souvisí s nějakou změnou IT systémů na Úřadu práce (systémy pro výplatu sociálních dávek se čas od času mění).

Opožděná výplata sociálních dávek také může být někdy spojena i s legislativními změnami. Kdy se třeba na poslední chvíli schválí nějaká změna, ovlivňující výpočet výše sociálních dávek nebo způsob jejich výplaty či zpracování dané agendy. A na Úřadu práce nějakou dobu trvá, než tuto změnu stihnou správně zapracovat.

Zpoždění výplaty sociálních dávek v listopadu 2020

To je i záležitost aktuální opožděné výplaty sociálních dávek v listopadu 2020. Vzhledem k epidemii koronaviru (COVID), se mění podmínky pro výplatu sociálních dávek.

Aby se omezilo chození lidí na Úřad práce (u většiny sociálních dávek je nutné minimálně jednou za 3 měsíce zajít na Úřad práce a doložit příjmy, nebo jiné doklady, jako například náklady na bydlení apod.), tak se po dobu epidemie změnily podmínky.

Pro zjednodušení administrativy nebude nutné dokládat aktuální příjmy nebo náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Dávky budou vypočítány a vyplaceny na základě údajů za předchozí období.

Tato změna (zjednodušení výplaty sociálních dávek), ale znamená nutnou úpravu v systémech pro výplatu sociálních dávek. A to je právě důvodem, pro zpoždění v listopadu 2020.

Kdy se vyplácí podpora v nezaměstnanosti?

Kromě nepojistných sociálních dávek, jsou zde i dávky vyplácené na základě pojištění.

Je to například podpora v nezaměstnanosti, na kterou je nárok na základě účasti na důchodovém pojištění. U zaměstnanců nebo OSVČ to znamená minimálně 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění (placení sociálního pojištění) za poslední dva roky.

I když je podpora v nezaměstnanosti také vyplácena Úřadem práce, nejedná se o sociální dávku v pravém slova smyslu. Systém pro výplatu podpory v nezaměstnanosti je jiný, než u sociálních dávek.

I výplatní termín podpory v nezaměstnanosti, tak může být jiný, než výplatní termín pro sociální dávky.

Kdy se vyplácí nemocenská nebo mateřská?

Mimo dávek vyplácených Úřadem práce (sociální dávky, dávky hmotné nouze, podpora v nezaměstnanosti), jsou zde i dávky vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ, resp. místně příslušnou OSSZ).

Ty jsou vypláceny na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců nebo OSVČ). Jedná se především o nemocenské dávky, mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), ošetřovné, otcovskou nebo i další dávky.

Nebo se jedná o dávky vyplácené na základě důchodového pojištění – tedy starobní důchody, invalidní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí důchody.

Kdy chodí ošetřovné na účet?

Dávky vyplácené na základě nemocenského pojištění by měly být vyplaceny do 30 dnů od dodání všech potřebných podkladů. To se týká hlavně ošetřovného.

Kdy chodí mateřská na účet?

U opakovaných dávek (jako je například mateřská nebo nemocenské dávky), je pak podobně, jako u sociálních dávek, jeden pravidelný výplatní termín v průběhu měsíce.

Kdy se vyplácí důchody na účet (nebo složenkou na poštu)?

U důchodů to zase funguje tak, že každý důchodce má stanovený nějaký konkrétní výplatní termín.

Ten se stanovuje zpravidla při vyřizování žádosti o důchod a následně zůstává stejný, po celou dobu vyplácení důchodu.

Důchody by tak měly chodit na účet (nebo složenkou na poštu), vždy ve stejný den v měsíci. Tento den se ale u každého důchodce může lišit. Někdo dostane důchod už na začátku měsíce, někdo uprostřed měsíce a někdo zase třeba až na konci měsíce.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčky do 10000 Kč bez potvrzení o příjmu. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 20000 bez doložení příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.