Koronavirus 2020: Kolik je ošetřovné na dítě během epideime?

Koronavirus 2020: Kolik je ošetřovné na dítě během epideime?

Jednou z věcí, kterou vláda v době epidemie koronaviru (COVID-19) řeší, je i ošetřovné. Ošetřovné bude prodlouženo na celou dobu epidemie a bude se vztahovat i na děti do 13 roků. Bude i dávka pro OSVČ.

Aktualizace 25. 3. 2020článek aktualizován a doplněn o nové informace poté, co byly vládou navržené změny schváleny parlamentem. Nyní se čeká ještě na schválení v senátu a podpis prezidenta.

Jednou z věcí, kterou vláda v době epidemie koronaviru (COVID-19) řeší je i ošetřovné. Vzhledem k uzavření všech škol muselo zůstat mnoha zaměstnanců doma i se svými dětmi. Vzhledem k tomu, že za běžných podmínek se v takovém případě ošetřovné vztahuje jen na děti do 10-ti roků a vyplácí se jen po dobu 9 kalendářních dní, je to poměrně akutní problém.

Jak se změní ošetřovné během epidemie koronaviru

Vláda schválila následující změny, které se týkají dávky ošetřovné, během epidemie koronaviru v roce 2020:

 • Ošetřovné bude vypláceno i po skončení zákonného nároku (což je běžně jen 9 kalendářních dní, resp. 16 kalendářních dní pro samoživitele) a to po celou dobu trvání omezení vyplívajících z epidemie
 • Ošetřovné se bude vztahovat i na případy dětí do 13 roků (běžně by na ošetřovné z důvodu uzavření škol byl nárok jen u dětí do 10 roků)
 • Na ošetřovné bude nárok i v případech, že k uzavření příslušného zařízení nedošlo z rozhodnutí státu, ale rozhodl o něm sám provozovatel
 • Nárok na ošetřovné bude nově i v případě péče o zdravotně hendikepovanou osobu, pokud došlo k uzavření zařízení poskytující péči o zdravotně hendikepované
 • Pro OSVČ bude zavedena speciální dávka, která bude podobná jako ošetřovné (na běžné ošetřovné nemají OSVČ nárok)
 • Rodiče se mohou během ošetřovného střídat i několikrát. Dávku může ale vždy čerpat pouze jeden z nich.

Podrobní informace viz. tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věci z 19.3.2020

Kolik je ošetřovné na dítě během epidemie koronaviru v roce 2020?

Základní podmínky pro výpočet výše ošetřovného by měly zůstat stejné:

 • Výše ošetřovného je 60% z redukovaného vyměřovacího základu

Výpočet výše ošetřovného zjednodušeně řešeno vychází z vaší hrubé mzdy a vyplácí se za každý kalendářní den, po který na něj máte nárok (tedy i včetně sobot a nedělí). Pokud by epidemie koronaviru trvala celý měsíc, pak by na ošetřovné byl nárok za dobu 30, resp. 31 dní.

Kalkulačka pro výpočet výše ošetřovného v době koronaviru v roce 2020

Pro výpočet výše ošetřovného zadejte svou hrubou mzdu v aktuálním zaměstnání (pro vyšší přesnost můžete zadat svou průměrnou hrubou mzdu za posledních 12 měsíců). Dále zadejte počet dní, kdy budete ošetřovné čerpat.

Kalkulačka ošetřovné 2020
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní epidemie, během kterých jste se starali o dítě do 13 roků
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. prměrná hrubá mzda za poslednáích 12 měsíců)
Výpočet

Výpočet výše ošetřovného v roce 2020

Výpočet výše ošetřovného se podobně, jako i u jiných nemocenských dávek provádí z příjmu v posledním zaměstnání. Do úvahy se berou celkové příjmy (hrubá mzda) v rozhodném období (což je zpravidla posledních 12 měsíců, pokud poslední zaměstnání trvá kratší dobu, tak se počítá kratší doba). Celkové příjmy se pak vydělí počtem kalendářních dní (pokud byste v daném období byli nemocní, pak se tyto dny nemoci nezapočítají).

Výsledkem tohoto výpočtu je denní vyměřovací základ. To je zjednodušeně součet vašeho hrubého příjmu za posledních 12 měsíců vydělený počet dní (365).

Denní vyměřovací základ se dále upravuje – aplikují se tzv. redukční hranice. Pro rok 2020 platí tyto redukční hranice:

 • Do 1 162 Kč se započítává ve výši 90 %
 • nad 1 162 Kč do 1 742 Kč redukce na 60 %
 • nad 1 742 Kč do 3 484 Kč redukce na 30 %
 • nad 3 484 Kč se nezohledňuje

Příklad výpočtu výše ošetřovného během epidemie v roce 2020:

Pan Novák musel od 11. března 2020 zůstat doma se svými dětmi, protože došlo k uzavření škol. Jeho průměrná hrubá mzda v zaměstnání je 42 500 Kč.

 • Denní vyměřovací základ = 1397,26 Kč
 • do 1 162 Kč se započítává ve výši 90 % = 1045,8 Kč
 • z částky nad 1162 Kč se započítá 60% = tedy 60% z 235,26 = 141,156
 • celkový redukovaný vyměřovací základ bude 1186,956

Ošetřovné se vyplácí ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu:

 • za jeden kalendářní den dostane p. Novák 712 Kč
 • pokud budou školy uzavřené kvůli koronaviru až do konce března 2020, dostane p. Novák na ošetřovném 14 925 Kč (21 kalendářních dní)
 • pokud by školy byly uzavřené kvůli epidemii i celý měsíc duben, dostane p. Novák 21 360 Kč

Ošetřovné pro OSVČ během epidemie v roce 2020

Na ošetřovné nemají OSVČ za běžných podmínek nárok. V roce 2020 ale vláda schválila, aby pro OSVČ byla poskytována podobná dávka. Tu by měl řešit úřad práce a mělo by se jednat o částku 424 korun za den (12 720 Kč či 13 144 Kč za měsíc).

Podmínkou nároku na ošetřovné pro OSVČ bude to, že na dítě ošetřovné nečerpá druhý z rodičů v zaměstnání. OSVČ také toto ošetřovné nedostane „automaticky“, ale bude si o něj muset požádat prostřednictvím příslušných úřadů.

Nárok na ošetřovné je i zpětně

Vzhledem k tomu, že k uzavření škol došlo už 11. března 2020, tak doba  9 dní ošetřovného, na které měla nárok většina rodičů, uplynula 19.3.2020. Lidé se ale mohou obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení a požádat si o ošetřovné i zpětně. To se týká jak těch, komu už doba ošetřovného skončila, tak i těch na které se nové podmínky pro ošetřovné vztahují (nově i na děti do 13 roků).

Obdobně se po schválení změn mohou OSVČ obracet na Živnostenský úřad. Ten jim bude vyplácet podporu 424 Kč za den, kdy jsou doma s dětmi a nevěnují s podnikání. Za březen (od 11. 3. 2020 do 31. 3. 2020) to bude 8 904 Kč. Za duben 2020 pak 12 720 Kč.

Rodiče se mohou během ošetřovného střídat

Další změnou během epidemie koronavirus je to, že se rodiče mohou během ošetřovného střídat. A to i několikrát za dobu, co budou uzavřeny školy během epidemie.

Kde si vyřídit ošetřovné během epidemie?

Potvrzení potřebné pro vyřízení ošetřovného vydávají školy. Ty jsou obvykle schopné zaslat přílušné dokumenty elektronycky (emailem), aby se zabránilo osobnímu kontaktu. Ošetřovné pro zaměstnance vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení. Ošetřovné pro OSVČ bude vyřizovat Živnostneský úřad.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka 10000 Kč ihned na účet. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Lichvářské půjčky na ruku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.