Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené v roce 2024

Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené v roce 2024

Na mateřskou dovolenou je nárok po dobu 28 týdnů (nebo 37 týdnů u dvojčat). Výpočet peněžité pomoc v mateřství, se odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání. Mateřská je 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Krátce před narozením dítěte, mohou mít nastávající maminky, nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství. Mateřská dovolená a PPM, je po dobu 28 týdnů (nebo 37 týdnů u dvojčat). Začíná již před porodem, a pokračuje dále po porodu.

Po skončení mateřské (nebo někdy ihned po porodu), je nárok na rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Na ten mají nárok všichni rodiče, kteří se starají o nejmladší dítě v rodině.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská v roce 2024– na jakou podporu od státu, máte nárok během mateřské dovolené. Dozvíte se aktuální podmínky, kolik maximálně můžete dostat a další informace.

Kalkulačka: Výpočet peněžité pomoci v mateřství během mateřské dovolené 2024

Na mateřskou, mohou mít nárok zaměstnanci (někdy je nárok i u DPP nebo DPČ). Nárok mohou mít i podnikatelky (OSVČ), pokud si platí nemocenské pojištění.

Výpočet v této kalkulačce, je určen pro zaměstnance (výpočet mateřské pro OSVČ najdete například zde).

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kdy začíná mateřská dovolená – termín nástupu na mateřskou?

Termín nástupu na mateřskou dovolenou, se odvíjí od předpokládaného termínu porodu. Termín porodu se dá orientačně vypočítat, nebo vám jej sdělí váš lékař (obvykle na konci prvního trimestru).

Začátek mateřské dovolené, je v době 6 – 8 týdnů před porodem (viz výpočet termínu nástupu na mateřskou). Konkrétní termín, si může zvolit žena sama (po konzultaci se svým lékařem).

Společně s nástupem na mateřskou dovolenou, je možné vyřídit i peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Na PPM může být nárok, i když je žena nezaměstnaná. Nárok může být i pro muže (viz informace dále).

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vystavuje lékař. Pro zaměstnance ji poté řeší zaměstnavatel (i po skončení zaměstnání, by měla být PPM řešena u posledního zaměstnavatele). Podnikatelky (OSVČ) si řeší mateřskou samy na OSSZ.

Kdo má nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství)?

Pro nárok na mateřskou, musí být splněno několik podmínek (všechny podmínky je možné najít v příslušném zákoně – zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., především paragraf 32 – 36)

Mezi hlavní podmínky pro nárok na PPM patří:

 • Minimální doba nemocenského pojištění (doba v zaměstnání), alespoň 270 kalendářních dní za poslední 2 roky
 • Při práci na dohodu DPP nebo DPČ musí být placeno nemocenské pojištění (nemocenské platí zaměstnavatel u DPČ při příjmu od 4000 Kč, u DPP nad 10 000 Kč měsíčně)
 • OSVČ si musí platit nemocenské pojištění sami (je to dobrovolné) a kromě 270 dní za poslední dva roky, to musí být 180 dní za poslední rok
 • Být zaměstnaná v době termínu nástupu na mateřskou nebo být v ochranné době
 • Ochranná doba pro nárok na mateřskou je až 180 dní po skončení zaměstnání těhotné ženy (pro těhotné ženy, ale platí omezené možnosti pro výpověď)

Výpočet PPM – kolik je mateřská v roce 2024?

Výpočet peněžité pomoci v mateřství, se odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání (stejné je to i pro ostatní dávky nemocenského pojištění – nemocenská, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, atd.).

Výpočet mateřské se provádí z období posledních 12 měsíců, před termínem nástupu na mateřskou (může to ale být i jiné období – pokud poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, nebo pokud je to mateřská, která navazuje na předchozí rodičovskou, apod.).

Výpočet mateřské se provádí z posledního zaměstnání. Pokud je žena před porodem nezaměstnaná (a bere podporu v nezaměstnanosti) nebo pokud je na neschopence z důvodu rizikového těhotenství (a bere nemocenské dávky), pak to nemá žádný negativní vliv. Výpočet mateřské by vycházel z příjmu před výpovědí ze zaměstnání nebo před začátkem neschopenky.

Kolik je mateřská:

 • Peněžitá pomoc v mateřství je 70% z redukovaného vyměřovacího základu
 • Při průměrné hrubé mzdě (cca 44,5 tisíc korun) je to 70% z hrubé mzdy
 • Při vyšší mzdě se projeví redukce (od 1. 1. 2024 platí nové redukční hranice – viz dále)
 • Z výplaty 40 tisíc korun hrubého vychází mateřská na 27 660 Kč měsíčně (922 Kč za 1 kalendářní den)
 • Na mateřskou je nárok 196 dní (28 týdnů) nebo 259 dní (37 týdnů)

Redukční hranice pro výpočet mateřské 2024:

 • 1 redukční hranice je 1 466 Kč (započítá se 100%)
 • 2 redukční hranice je 2 199 Kč (započítá se 60%)
 • 3 redukční hranice je 4 0397 Kč (započítá se 30%)

Vyměřovací základ pro výpočet mateřské, se počítá z posledních 12 měsíců. Vyměřovací základ (hrubá mzda u zaměstnanců) se dělí počtem kalendářních dní. Pokud do posledních 12 měsíců spadá například neschopenka (rizikové těhotenství), pak se jedná o tzv. „vyloučenou dobu“ (ve výpočtu PPM se nijak negativně neprojeví).

Příklad: Pokud by žena měla v zaměstnání hrubou mzdu 40 000 Kč, pak by se denní vyměřovací základ vypočítal jako (12 * 40000)/365 = 1315,06 Kč (pouze ilustrační příklad, skutečný výpočet je komplexnější)

Vypočítaný denní vyměřovací základ se následně redukuje. První redukční hranice je nastavena tak, že při průměrné mzdě cca 44 500 Kč, se započítá 100%. U vyšší než průměrné mzdy, se ale projeví redukce (započítá se jen 60% nebo 30%).

Poznámka: Pokud by to byla mateřská na druhé dítě, pak může být postup lehce odlišný. Je-li žena stále zaměstnaná u stejného zaměstnavatele, a druhé dítě se narodí do 4 roků toho prvního, pak se pro výpočet druhé mateřské může použít stejný vyměřovací základ, jako u prvního dítěte.

Kolik je maximální mateřská v roce 2024

Z toho, jak jsou v roce 2024, nastaveny redukční hranice, se následně odvíjí i maximální možná mateřská (peněžitá pomoc v mateřství)

 • V roce 2024 je maximum 1 797 Kč za jeden kalendářní den
 • Maximální mateřská je tedy 53 910 Kč za měsíc (za 30 dní)

Pro takto vysokou mateřskou, by ale bylo nutné mít značně nadprůměrný příjem – odpovídalo by to hrubé mzdě v zaměstnání přes 134 tisíc korun měsíčně.

Kdy je nárok na mateřskou po skončení zaměstnání?

Aby měla žena nárok na mateřskou i po skončení zaměstnání, musí mít termín nástupu ještě během ochranné doby.

Ochranná doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, je až 180 dní:

 • po skončení zaměstnání, pokud těhotná žena nenastoupí do jiné práce, je ochranná doba
 • ochranná doba je až 180 dní (pokud ale poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, než 180 dní, pak je i ochranná doba kratší)
 • tato ochranná doba se týká jen těhotných žen (neplatí pro muže, nebo ani pro ženy, které zatím nejsou těhotné)

Podmínky, pro nárok na mateřskou a její výpočet po skončení zaměstnání, jsou identické, jako v době zaměstnání. To, že je žena nějakou dobu před porodem nezaměstnaná, na Úřadu práce, a pobírá podporu v nezaměstnanosti, nemá negativní vliv na výpočet PPM.

Poznámka: Pro těhotné ženy, je v zákoníku práce stanovena zvláštní ochrana – zaměstnavatel jim nesmí dát výpověď z „běžných“ důvodů, jako je například nadbytečnost. Ukončení zaměstnání u těhotné ženy, je možné jen dohodou, pokud je to práce na dobu určitou, nebo je možná i výpověď (jen omezeně – pokud například končí firma).

Kdy je nárok na mateřskou pro muže (manžel, otec dítěte)?

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), může mít nárok i muž. Podmínky jsou v zásadě stejné jako u žen (musí být splněna minimální doba v zaměstnání, atd.).

Hlavní rozdíl je v délce mateřské (muž ji má jenom 22 týdnů) a také v termínu začátku (u muže je začátek PPM až od 7 týdne po porodu).

V době čerpání mateřské, ale muž nemůže vykonávat zaměstnání, na jehož základ mu vznikl nárok na PPM. Musí být doma s dítětem, nebo je případně i možné pracovat v jiném zaměstnání (jiný zaměstnavatel, popř. jiná smlouva/jiná pracovní činnost u stejného zaměstnavatele).

Kdy končí mateřská dovolená?

Mateřská dovolená (a čerpání PPM) je pouze na dobu prvních 28 týdnů (nebo 37 týdnů u dvojčat).

Po skončení mateřské dovolené, je možné v zaměstnání požádat o čerpání řádné dovolené (nárok na dovolenou vzniká i během mateřské). A poté je možné pokračovat rodičovskou dovolenou.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Rodičovská dovolená, může být až do 3 roků dítěte (nebo kratší, pokud se tak v zaměstnání domluvíte; prodloužení rodičovské ale možné není – po 3 narozeninách je možné pouze neplacené volno).

Během rodičovské dovolené (po skončení čerpání PPM, nebo případně ihned po porodu, pokud není nárok na mateřskou), je nárok na rodičovský příspěvek. Ten se řeší na Úřadu práce.

Rodičovský příspěvek je 350 000 Kč na dítě (nebo 525 000 Kč na dvojčata). U rodičovské můžete mít až 13 000 Kč měsíčně (19 500 Kč měsíčně u dvojčat)

Rodičovská může být případně i více (odvíjí se od příjmů v zaměstnání – maximum je 30násobek denního vyměřovacího základu pro PPM; stačí je-li doložen příjem alespoň jednoho z rodičů).

Zvýšení rodičovské v roce 2024

U rodičovského příspěvku bylo nedávno schváleno zvýšení. Od začátku roku 2024, se rodičovská zvýší o 50 tisíc korun. Nově to bude 350 000 Kč. Zvýšení ale platí jenom pro děti, které se narodí o 1. 1. 2024. Děti narozené do 31. 12. 2023, mají nárok pouze na původních 300 000 Kč.

Více informací o zvýšení rodičovské, a nová kalkulačka pro výpočet v roce 2024

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Levná půjčka 30 000 Kč na vánoční dárky – s minimálním navýšením. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 20 000 Kč na 35 dní úplně zadarmo – do 15 minut. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.