Ošetřovné se během podzimu opět prodlouží (při uzavření školy)

Ošetřovné se během podzimu opět prodlouží (při uzavření školy)

8. 10. 2020 schválila vláda prodloužení doby ošetřovného na dítě (do 10 roků), po dobu kdy budou zavřené školy/školky. Ošetřovné se zvýší na 70%. Na ošetřovné budou mít nárok i OSVČ nebo ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ.

Podobně jako na jaře 2020, kdy byli kvůli koronaviru plošně uzavřené všechny školy, se i na podzim změní podmínky pro nárok na ošetřovné na dítě. Na rozdíl od podmínek na jaře 2020, se ale ošetřovné bude týkat jen dětí do 10 roků (ne do 13 roků jako na jaře). Změní se i výše ošetřovného na 70% z redukovaného vyměřovacího základu (ne 80% jako na jaře).

Ošetřovné by mělo být prodlouženo po celou dobu, kdy budou uzavřené školy. Ošetřovné by mělo být 70% ale současně minimálně 400 Kč za den. Tyto změny musí schválit parlament, který by o nich měl jednat 21. října 2020.

Aktualizace 13.10.2020: Vláda rozhodla, že od 14.10.2020, od 0:00 dojde ke zpřísnění opatření. Mimo jiné i k zavření skoro všech škol, včetně prvního stupně. Žáci by se do škol měli vrátit 2. listopadu 2020. Od 26.10.2020 budou mít týden podzimní prázdniny.

Aktualizace 21.10.2020: Ošetřovné by se mělo během podzimní epidemie koronaviru, zvýšit na 70%, s minimální částkou 400 Kč na den

Kalkulačka – výpočet ošetřovného 70% během podzimu 2020

Aktuální výši ošetřovného si můžete spočítat v této kalkulačce. U zaměstnanců se dá vycházet z hrubé mzdy (konkrétní výpočet je na základě denního vyměřovacího základu, který se počítá z hrubé mzdy). V kalkulačce si můžete zadat počet kalendářních dní, které jste/budete doma s dítětem a zobrazí se vám celková částka:

Kalkulačka ošetřovné 70% - podzim 2020
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní epidemie, během kterých jste se starali o dítě (obvykle je možné maximálně 9 nebo 16 dní)
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. prměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Prodloužení ošetřovného během podzimu 2020

V souvislosti s narůstajícím počtem případů COVID a s tím, jak je nutné postupně omezovat výuku na středních, nebo i na základních školách (aktuálně se omezuje výuka na druhém stupni základních škol), vláda schválila změny u ošetřovného na dítě.

Ošetřovné se v průběhu roku 2020 již několikrát měnilo. Na jaře bylo možné ošetřovné čerpat i na dítě do 13 roků, po celou dobu uzavřených škol (tedy skoro 4 měsíce). A navíc bylo ošetřovné zvýšeno na 80% (od 1.4.2020 do 30.6.2020). Tyto změny ale přestaly platit 30. 6. 2020.

Od září 2020 začal stoupat počet pozitivních případů s koronavirem. Začalo také docházet k uzavírání celých tříd nebo i celých škol.

V září 2020 a na začátku října, je ale možné čerpat ošetřovné pouze podle základních podmínek:

  • U zdravého/nemocného dítěte pouze do 10 roků
  • U staršího dítěte (nebo jiného člena rodiny nad 10 roků) pouze v případě, že vyžaduje péči jiné osoby
  • Ošetřovné je pouze na 9 kalendářních dní (nebo 16 dní pro samoživitele/samoživitelky)
  • Ošetřovné je ve výši 60%

Jak se změní ošetřovné během podzimu 2020?

Vláda 8. 10. 2020 schválila prodloužení ošetřovného. Tuto změnu ještě musí odsouhlasit parlament a senát, takže reálně může začít platit nejdříve za cca 14 dní (pokud bude změna schválena stejně rychle, jako tomu bylo u změn na jaře).

Aktuálně by mělo dojít pouze k prodloužení doby ošetřovného. Ze současných 9 dní (nebo 16 dní u samoživitelů/samoživitelek), na celou dobu, co budou uzavřené školy (pod dobu platnosti proti epidemiologických opatření).

Nemění se to, že ošetřovné je jen na děti do 10 roků (resp. u starších jen za specifických podmínek). Změní se výše ošetřovného  na 70% ( za běžných podmínek je to jen 60%)

Ošetřovné pro OSVČ během podzimu 2020?

Vláda řeší i ošetřovné pro OSVČ. Na jaře měli možnost OSVČ, kteří se starali o dítě do 13 roků, čerpat ošetřovné (od Ministerstva průmyslu a obchodu) ve výši 500 Kč za jeden den.

Během podzimu by měli mít OSVČ nárok na ošetřovné za podobných podmínek jako na jaře. Nárok bude na ošetřovné 400 Kč na den, také jen u dětí do 10 roků (u starších jen při nějakém zdravotním hendikepu).

Ošetřovné pro OSVČ bude opět vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu. O ošetřovné za říjen tak bude možné požádat na začátku listopadu.

Budou i další změny v souvislosti s ošetřovným?

To, zda budou i nějaké další změny u ošetřovného v průběhu podzimu 2020 se nedá říci. Na jaře těchto změn postupně proběhlo několik. Vláda ale už několikrát prohlásila, že nehodlá uzavírat první stupeň základních škol (což zatím dodržuje) a že nehodlá omezovat ekonomiku tak výrazně, jako na jaře (což zatím také +/- dodržuje).

Vzhledem k tomu, že vývoj epidemie se ale nedá předpovídat (asi nikdo nečekal, že na začátku října budeme mít 4 – 5 tisíc nových případů každý den), tak se nedá ani odhadnout, jak se případně budou vyvíjet vládní opatření. Zatím můžeme „v přímém přenosu“ sledovat postupné „přitvrzování“. Zda to nakonec bude stejné, jako na jaře, asi nikdo neví …

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.