Kalkulačka ošetřovné: Kolik dostanu při OČR na dítě?

Kalkulačka ošetřovné: Kolik dostanu při OČR na dítě?

Ošetřovné na dítě - kolik peněz můžete v roce 2014 dostat, když vám onemocní dítě nebo jiný člen rodiny, o kterého se musíte postarat?

Spočítejte si, jaké je ošetřovné v roce 2014. Kalkulačka ošetřovné 2014 vám pomůže spočítat, na jaké peníze budete mít nárok, pokud budete muset zůstat doma s dítětem nebo se starat o jiného nemocného člena rodiny. V dalších odstavcích tohoto článku se také podíváme na to, jaké jsou podmínky nároku na ošetřovné, a co vše musí být splněno, aby vám tyto peníze byly vyplaceny.

Výpočet OČR – podmínky pro ošetřovné 2024

V roce 2024, platí pro nárok na ošetřovné pouze běžné podmínky (všechny výjimky, které platily během epidemie COVID již skončily):

 • Na OČR je nárok 9 nebo 16 dní
 • Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
 • Na ošetřovné je nárok jen u zaměstnanců (pracovní nebo služební poměr)
 • Nárok na OČR není u DPP, DPČ a OSVČ (plánuje se od 1. 1. 2025)

Aktuální informace, kdo má nárok na ošetřovné a kolik je za OČR, najdete zde:

Výpočet – ošetřovné 2014

V následující kalkulačce zadávejte počet dní (od prvního dne) strávených na pracovní neschopnosti a dále pak denní vyměřovací základ. Pokud neznáte denní vyměřovací základ (najdete jej například na výplatní pásce), pak můžete zadat průměrnou hrubou mzdu za posledních 12 měsíců:

Kalkulačka ošetřovné
Počet dní v pracovní neschopnosti *

(*) Zadejte počet kalendářních dní v pracovní neschopnosti při ošetřování člena rodiny.
Na ošetřovné je nárok maximálně za 9 dní, pro osamělé pak maximálně 16 kalendářních dní.
Vyměřovací základ
Zadejte výši vyměřovacího základu
(denní nebo měsíční)

Výpočet

Ošetřovné – základní informace

Ošetřovné je dávka vyplácená z nemocenského pojištění. Týká se především případů, kdy zaměstnanec nastoupí na dočasnou pracovní neschopnost z důvodu ošetřování člena rodiny – nejčastěji se jedná o ošetřování nemocného dítěte. Konkrétně pak může být ošetřovné přiznáno v těchto případech:

 • Při ošetřování dítěte mladšího než 10 roků, pokud je nemocné nebo mělo úraz
 • Při ošetřování jiného člena rodiny (dítě nebo i dospělý), pokud jeho zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou (o tom rozhoduje lékař)
 • Při ošetřování ženy, která právě porodila, pokud její stav vyžaduje péči jiné osoby (opět dle rozhodnutí lékaře)
 • Při péči o dítě mladší než 10 roků, pokud jeho škola nebo školka byla uzavřena z důvodu havárie, epidemie nebo jiné nepředvídané události
 • Při péči o dítě mladší než 10 roků, které kvůli karanténě nemůže navštěvovat školu nebo školku
 • Při péči o dítě mladší než 10 roků pokud osoba, která o něj běžně pečuje, onemocněla nebo utrpěla úraz, nebo porodila nebo jí byla nařízena karanténa

Kolik je ošetřovné v roce 2014?

To, kolik je ošetřovné, závisí na tom, jaký je váš denní vyměřovací základ. Jeho výši byste měli najít na výplatní pásce. Nebo jej můžete zjednodušeně vypočítat tak, že vezmete průměrnou hrubou měsíční mzdu za poslední 12 kalendářních měsíců, a tu vynásobíte 12 (počet měsíců) a vydělíte 365 (počet dní). V naší kalkulačce pro výpočet ošetřovného pak stačí zadat průměrnou hrubou mzdu.

Tento denní vyměřovací základ se pak pro účely výpočtu ošetřovného redukuje (obdobě se postupuje i při stanovení nemocenské nebo mateřské, což jsou další dávky vyplácené na základě nemocenského pojištění). V roce 2014 platí tyto redukční hranice:

 • Do 865 Kč se započítává 90%
 • Do 1298 Kč se započítává 60% z rozdílu mezi 1 a 2 redukční hranicí
 • Do 2595 Kč se započítává 30% z rozdílu mezi 2 a 3 redukční hranicí
 • Nad 2595 Kč se nezapočítá nic

Ošetřovné se vyplácí ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu a to pod dobu maximálně 9 dní (resp. 16 dní u osamělé osoby).

Podívejte se na další užitečné informace:

Příklad výpočtu ošetřovného:

Paní Nováková zůstane 7 dní doma se svým 6-ti letým synem, který je nemocný. Paní Nováková pracuje a její průměrná měsíční mzda je 45 000 Kč hrubého:

 • Neredukovaný denní vyměřovací základ = 1479,45 Kč
 • Protože je DVZ vyšší než první redukční hranice, započítá se 90% z 863 Kč = 776,7 Kč
 • Protože je DVZ vyšší než druhá redukční hranice, započítá se 60% ze 435 Kč (rozdíl 2 a 1 redukční hranice) = 259,80 Kč
 • Ze zbytku se pak započítá 30% tj. (1479,45-1298)*0,3 = 54,44 Kč
 • Redukovaný denní vyměřovací základ (DVZ ) je pak 1093 Kč
 • Celkové ošetřovné za 7 dní bude 4 591 Kč (ošetřovné se vyplácí ve výši 60% z redukovaného DVZ)

Ošetřovné na dítě 2014

Na ošetřovné při péči o nemocné dítě má nárok zaměstnanec, který platí nemocenské pojištění (resp. jeho zaměstnavatel). Maximální doba za jakou může být vyplaceno ošetřovné je:

 • 9 kalendářních dní v případě že dítě žije s oběma rodiči
 • 16 kalendářních dní pokud se jedná o osamělého zaměstnance

(*) osamělý zaměstnanec je osoba, která je rozvedená, ovdovělá nebo svobodná, pokud nežije s druhem nebo družkou nebo v registrovaném partnerství. Typickým příkladem je např. matka samoživitelka. Jako osamělý zaměstnanec je posuzována i osoba, jejíž manžel/manželka je ve výkonu trestu odnětí svobody po dobu delší než 1 rok

Nárok na ošetřovné může uplatit pouze jeden z rodičů. Nárok na ošetřovné ale není v případě, že na dítě je již vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) nebo rodičovský příspěvek (výjimkou je situace, kdy osoba, která pobírá mateřskou nebo rodičovský příspěvek sama onemocněla).

Nárok na ošetřovné nemají OSVČ nebo i zaměstnanci, kteří pracují např. na základě dohody o provedení práce.

Ošetřování člena rodiny

 • Ošetřovné se vyplácí od prvního dne (ne jako u nemocenské kde je to až od 15 dne resp. 21 den)
 • Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den, tedy včetně víkendu či svátků
 • Maximální doba je stanovena na 9 dní, u osamělé soby na 16 dní
 • Vyplácí se 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu
 • Redukční hranice platné od 1. 1. 2014 jsou 865 Kč (1 redukční hranice), 1298 Kč (druhá redukční hranice) a 2595 Kč (třetí redukční hranice)
 • Během ošetřování dítěte se rodiče mohou vystřídat (maximálně jednou, vystřídání v péči o dítě nemá vliv na celkovou délku poskytování ošetřovného)
 • Změna diagnózy u nemocného nemá vliv na prodloužení doby poskytování ošetřovného

Máte nějaký dotaz, potřebujete poradit nebo vám není něco jasného? Zeptejte se v diskuzi pod tímto článkem. Ohledně ošetřovného také můžete vznést dotaz na call centrum Ministerstva práce a sociálních věcí – na telefonním čísle 840 406 040, kde vám také poradí.

Potřebujete rychle získat peníze? Pak neváhejte a podívejte se, co vám nabízí půjčky bez registru potvrzení přijmu a poplatku předem. Snadno a rychle, za výhodných podmínek, bez placení poplatků předem a bez rizika si i vy můžete půjčit peníze. Umožní vám to i tato okamžité půjčky bez registrů. Stačí jedno kliknutí a peníze už mohou být na cestě k vám.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.