Kdo má nárok a jaké jsou podmínky pro kompenzační bonus podzim – říjen a listopad 2020

Kdo má nárok a jaké jsou podmínky pro kompenzační bonus podzim – říjen a listopad 2020

Podzimní kompenzační bonus pro OSVČ (nebo i dohodáře či společníky malých sro) byl definitivně schválen. Aktuálně je možné podat žádost o kompenzační bonus za první období (od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020) ve výši 15 500 Kč, nebo i o kompenzační bonus za druhé období (od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020) ve výši 8500 Kč.

11. listopadu parlament definitivně schválil nový zákon o kompenzačním bonusu za podzim (říjen a listopad 2020). Tento zákon byl ve stejný den podepsán prezidentem republiky a během několika dní vstoupí v platnost.

Finanční správa již na svém webu zveřejnila možnost podávat žádost o kompenzační bonus za podzim 2020. Výplata peněz by pak měla být zahájena během několika málo dní. První žadatelé o podporu během epidemie COVID tak mohou dostat peníze na účet ještě do konce listopadu 2020.

Podrobné informace, jak podat žádost o podzimní kompenzační bonus najdete zde: Formulář: Žádost o kompenzační bonus podzim – říjen a listopad 2020. Žádost je možné podávat již nyní a Finanční správa slibuje, že s vyplácením této podpory začne ihned po nabytí účinnosti příslušného zákona, tedy již cca od poloviny listopadu 2020.

Kompenzační bonus pro OSVČ – podzim 2020

Podobně, jako během jarních měsíců, i na podzim 2020 je kompenzační bonus pro OSVČ rozdělen na dvě období (která jsou navázána na nouzový stav a mimořádná opatření platící během epidemie koronaviru):

 • První kompenzační bonus za podzim 2020 je za období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč)
 • Druhý kompenzační bonus za podzim 2020 je od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč)

Vzhledem k tomu, že vláda aktuálně uvažuje o prodloužení nouzového stavu a souvisejících omezení až do prosince 2020 (hovoří se dokonce až o 20. 12. 2020), pak je možné že bude případně i třetí kompenzační bonus během podzimní epidemie koronaviru. To je zatím ale jen spekulace.

Kdo má nárok na kompenzační bonus během podzimu 2020?

Podobně, jako během jarních měsíců, není kompenzační bonus určen jen pro OSVČ, ale vztahuje se i na další skupiny případných příjemců. Obecně může mít na tuto podporu nárok několik skupin žadatelů:

 • Nárok na podporu má OSVČ (živnostník) – podnikající fyzická osoba
 • Nárok na bonus mohou mít společníci „malých“ sro (tj. společníci sto, kde jsou maximálně dva společníci, nebo se jedná o společníky, kteří jsou členové jedné rodiny)
 • Kompenzační bonus dostanou i „dohodáři“ – osoby pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o provedení pracovní činnosti (DPČ)

Jaké jsou podmínky pro nárok na kompenzační bonus za říjen a listopad 2020?

Na rozdíl od jarních měsíců, kdy měli na kompenzační bonus nárok „skoro všichni“ živnostníci (nebo i další skupiny příjemců), jsou podmínky pro tuto podporou za říjen a listopad 2020, nastaveny poměrně přísně.

Na kompenzační bonus během podzimu 2020, tak dosáhne spíše jen menší část podnikatelů.

Mezi hlavní podmínky pro nárok na podporu za říjen a listopad 2020 patří především:

 • Činnost podnikatele (OSVČ) musela být přímo omezena v důsledku vládních opatření (např. nařízené uzavření provozovny, obchodu, restaurace apod.)
 • Nárok mají i ti OSVČ, kteří jsou přímo navázáni na obory, které byly omezeny vládním opatřením – alespoň z 80% (typicky se může jednat o dodavatele zařízení/vybavení/zboží/služeb například pro restaurace. Tj. OSVČ sám o sobě nemá přímo zakázanou činnost, ale z nejméně 80% ji nemůže vykonávat kvůli svým zákazníkům)
 • Nárok pak mají i další osoby, které jsou navázány na obory, které byly přímo omezeny vládním nařízením (například číšník pracující na dohodu v restauraci, která nemůže v důsledku vládního opatření provozovat svoji činnost, nebo fitness trenér, který jako OSVČ provozuje svoje služby ve fitness centru, které bylo z důsledku vládního nařízení uzavřeno)
 • Nárok mají pouze ti OSVČ (nebo dohodáři či společníci sto) pro které byl příjem z podnikání dominantním zdrojem příjmu za poslední 4 měsíce před vyhlášením nouzového stavu
 • Nárok mohou mít i studenti, důchodci, ženy na rodičovské apod.

Mám nárok na kompenzační bonus, pokud během epidemie přijdu o zakázky?

Na rozdíl od jarních měsíců, tedy pro nárok na podporu (kompenzační bonus) nestačí to, že bylo podnikání nějak omezeno (třeba v důsledku snížené poptávky ze strany zákazníků, kteří se jen prostě bojí chodit ven). Je zde nutná podmínka, že podnikání muselo být omezeno v důsledku vládních opatření.

Typicky se může jednat o nějakého OSVČ, který například pracuje z domu a jeho obor podnikání nebyl přímo zakázán/omezen vládními opatřeními.

Přesto u něj během října a listopadu došlo k razantnímu poklesu příjmu (zakázek). Zatímco během jarních měsíců by takový OSVČ měl „automaticky“ nárok na kompenzační bonus, během podzimu „bude mít smůlu“.

Podzimní kompenzační bonus – sociální a zdravotní pojištění

OSVČ si při splnění podmínek, může požádat o podporu za říjen a listopad v celkové výši až 24 000 Kč (15 500 Kč za první období a 8500 Kč za druhé období). Reálně ale pro něj bude podpora od státu podstatně nižší.

Na rozdíl od jarních měsíců, kdy bylo od března až do srpna 2020 plošně „odpuštěno“ placení sociálního a zdravotního pojištění, během podzimu musí OSVČ zaplatit všechny povinné odvody.

Povinnost opět platit sociální a zdravotní pojištění platí již od září a zatím v tomto ohledu není pro OSVČ žádná úleva.

Pokud by se jednalo o živnostníka, který platí jen minimální zálohy na pojištění:

 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ v roce 2020 = 2544 Kč
 • Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2020 = 2352 Kč
 • Za říjen i za listopad musí zaplatit minimálně 4896 Kč za každý měsíc

Reálně to tedy bude znamenat, že i když OSVČ nebude mít v říjnu a v listopadu skoro žádné zakázky (žádné příjmy) a dostane podporu od státu ve výši 24 000 Kč, tak bude muset „obratem“ cca 10 000 Kč poslat státu zpět (tím, že zaplatí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění za říjen a listopad 2020).

Slibovaná podpora pro OSVČ ve výši 500 Kč za den, je tedy ve skutečnosti podstatně nižší.

Podzimní kompenzační bonus – daně

To, co je stejné, jako během jarních měsíců, je to, že kompenzační bonus je nastaven, jako „daň podle daňového řádu“. Fakticky se tedy jedná o „daňový bonus“. Nejedná se tedy o zdanitelný příjem, ze kterého by se musela platit daň.

Takže podobně, jako během jara, ani na podzim nehrozí, že by se z kompenzačního bonusu musela platit ještě daň 15%. Alespoň tato drobná výhoda byla zachována.

Má na kompenzační bonus nárok i student nebo důchodce?

Na kompenzační bonus mohou mít nárok i studenti, starobní nebo invalidní důchodci, nebo třeba i ženy na mateřské nebo rodičovské. Tedy všichni ti, pro které je podnikání jen „vedlejší“ činností.

I studenti, důchodci nebo ženy na rodičovské musí splňovat všechny hlavní podmínky pro nárok na kompenzační bonus (viz výše).

To, že má někdo současně starobní důchod nebo třeba rodičovský příspěvek, tak není překážkou pro možnost získat kompenzační bonus.

Rodičovský příspěvek v tomto případě, stejně jako např. starobní důchod, nehraje roli, neboť do testu majoritního příjmu vstupují pouze příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti (z podnikání) a z nájmu.

Nárok na kompenzační bonus a ošetřovné pro OSVČ

Na rozdíl od jarních měsíců, ale OSVČ nemohou čerpat více různých podpor od státu současně.

Zatímco během jarních měsíců bylo možné, aby si OSVČ požádal jak o kompenzační bonus, tak třeba i o ošetřovné na dítě, během podzimu to možné není.

A netýká se to jen kompenzačního bonusu nebo ošetřovného pro OSVČ, ale i všech případných dalších podpor.

Během podzimu platí, že v jeden kalendářní den je možné nárokovat pouze jednu podporu. Není tedy problém, aby OSVČ požádal o 14 dní ošetřovné na dítě a následně o 14 dní o kompenzační bonus.

Nesmí ale dojít k tomu, že by v jeden kalendářní den požadoval jak ošetřovné, tak i kompenzační bonus (nebo jinou formu podpory)

Žádost o kompenzační bonus za říjen a listopad 2020

Na webu Finanční správy je možné již nyní podávat žádosti o kompenzační bonus za podzim 2020. A to jak za první bonusové období (od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020), tak i o druhé bonusové období (od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020).

Podrobnější informace o tom, jak vyplnit formulář a jak podat žádost o kompenzační bonus za podzim 2020 najdete v tomto samostatném článku: Formulář: Žádost o kompenzační bonus podzim – říjen a listopad 2020.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.