Kalkulačka výpočet příspěvku na bydlení – změny a zvýšení od ledna 2023

Kalkulačka výpočet příspěvku na bydlení – změny a zvýšení od ledna 2023

Příspěvek na bydlení se od ledna 2023 mění – jsou nové tabulky normativních nákladů na bydlení. Od 1. 1. 2023 platí pravidelná valorizace + bylo schváleno i mimořádné zvýšení pro aktuální rok. Změnily se některé podmínky. Na příspěvek na bydlení, by mělo mít nárok více domácnosti (+ dochází ke zvýšení vyplácených dávek).

Od ledna 2023, se výrazně mění některé podmínky, pro nárok na příspěvek na bydlení. Byly výrazněji přepracovány tabulky normativních nákladů na bydlení. Dochází také k pravidelné valorizaci normativů. A navíc bylo pro rok 2023, schváleno i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (podobně, jako i v předchozím roce).

V oblasti sociálních dávek, je ale od ledna 2023 změn více. Zvýšilo se životní a existenční minimum (zvýšení o 5,2%). Zvýšily se přídavky na dítě (zvýšení o 200 Kč). Zvyšují se i důchody (pravidelná valorizace od ledna a mimořádná valorizace od června). A jsou i další změny.

Kolik bude příspěvek na bydlení v roce 2024?

Od 1. ledna 2024, se mění podmínky pro přídavky na bydlení. A platí i nové tabulky – normativní náklady na bydlení. Což bude mít velký vliv na výpočet příspěvků na bydlení.

Od ledna 2024, se pro některé rodiny mohou snížit dávky na bydlení (zbytek domácností bude mít stejně, někdo i více peněz, než v minulém roce).

Nové podmínky – změny u přídavku na bydlení od ledna 2023

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), platí novela zákona o státní sociální podpoře, která mění některé podmínky u přídavků na bydlení. Jsou i nové tabulky normativních nákladů na bydlení. Mezi hlavní změny v roce 2023 patří především:

 • Změna tabulek normativů pro bydlení v nájmu (a menší změny i u ostatních tabulek)
 • Nově byla sloučena kategorie bydlení pro jednu a dvě osoby (což může znamenat i výrazné zvýšení normativu pro osoby, které žijí osaměle – například pro některé důchodce to znamená, že od ledna 2023, budou mít nárok na příspěvek na bydlení, na který dříve nedosáhli)
 • Nově byly sloučeny lokality podle počtu obyvatel (dříve se rozlišovalo 5 různých lokalit podle počtu obyvatel města/obce; nově je to již jen Praha a Brno x města od 70 tisíc obyvatele a vše ostatní (do 70 000 tisíc obyvatel) – pro některé obce/města v ČR tak došlo k výraznému zvýšení normativu)
 • Změnil se způsob posuzování výše příjmu (nově je to i pro Prahu 30% průměrného čistého měsíčního příjmu (rozhodný příjem); dříve se v Praze posuzovalo 35% příjmu)
 • Při výpočtu příspěvku na bydlení se již nezapočítává životní minimum (u rodin, které jsou bez příjmů)
 • Jsou i další drobnější změny

Kalkulačka: Výpočet zvýšení příspěvku na bydlení od ledna 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda budete mít od ledna 2023, nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste mohli dostat.

Pro výpočet příspěvku na bydlení, je podstatné zadat několik údajů:

 • Počet osob v domácnosti = všichni, kdo společně bydlí (místo trvalého bydliště nehraje roli, rozhodující je skutečný stav, kdo kde bydlí, každý může „bydlet“ jen na jednom místě (pro nárok na příspěvek), u některých osob se automaticky předpokládá společné bydlení – např. rodiče + děti)
 • Druh bydlení = nájem (včetně podnájmů) x družstevní bydlení x vlastní bydlení (včetně např. věcného břemene)
 • Velikost města/obce = nově pouze Praha a Brno x města od 70 tis. obyvatel a vše ostatní (maximálně 69 999 obyvatel)
 • Zaplacený nájem = pouze pro nájemní bydlení (včetně podnájmu), u družstevního a vlastního bydlení se započítají obdobné náklady paušálem – viz. tabulka normativu – srovnatelné náklady na bydlení)
 • Topení = NE při topení plynem, elektřinou či u dálkového vytápění x ANO u topení pevnými palivy (uhlí, dřevo, pelety, apod.; náklady se započítají paušálem – viz tabulka normativů – náklady na pevná paliva)
 • Náklady na energie a služby = pro všechny druhy bydlení (zaplacené výdaje za plyn, elektřinu, teplou a studenou vodu, úklid společných prostor, odvoz odpadu, osvětlení společných prostor, apod. – podrobnější viz dále)
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2023
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Úřad práce online: Vyřízení příspěvku na bydlení přes internet

Od druhé poloviny minulého roku, je nově možné o příspěvek na bydlení požádat jednodušeji (než dříve).  Už by to také nemělo být tak velké „byrokratické peklo“, jako kdysi (kdy bylo potřeba doložit i více než 20 různých dokumentů a potvrzení).

MPSV spustilo nový online formulář, pro žádost o sociální dávky (jednodušší možnost vyřízení se týká například i přídavků na dítě nebo rodičovského příspěvku)

U nové možnosti, jak získat příspěvek na bydlení, došlo ke zjednodušení. Nově také není nutné osobně chodit na Úřad práce, a předkládat nějaké papírové dokumenty (většinou, někdy to je stále nutné).

Vše co je možné, by si měl Úřad práce ověřit sám z dostupných databází. Pouze v případě nějakých pochybností nebo nejasností, bude vyžadována osobní návštěva na ÚP a předložení příslušných dokladů a potvrzení.

Pro ty, kdo si s internetem „moc nerozumí“ je i nadále zachována možnost vyřízení příspěvku přímo na Úřadu práce (v místě bydliště). Nebo i možnost vyplnění „starého“ formuláře a odeslání poštou či prostřednictvím datové schránky.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Na příspěvek na bydlení je nárok při splnění těchto podmínek:

 • O přídavky na bydlení, může požádat majitel bytu (či jiné nemovitosti) nebo ten kdo má platnou nájemní (či podnájemní) smlouvu
 • O příspěvek může případně žádat i manžel/manželka výše uvedené osoby, apod. (na jeden byt/dům je ale možná pouze jedna žádost)
 • Na příspěvek na bydlení může být nárok i na základě užívání bytu/domu z titulu věcného břemene

O nároku na příspěvek na bydlení rozhoduje výše nákladů na bydlení

 • Náklady na bydlení musí být vyšší, než 30% % z průměrného čistého měsíčního příjmu rodiny (domácnosti) – tzv. rozhodný příjem

O nároku na příspěvek na bydlení rozhoduje výše příjmu:

 • 30% z průměrného čistého měsíčního příjmu rodiny (rozhodný příjem domácnosti), nesmí být vyšší než normativ, stanovený pro daný druh bydlení, lokalitu a počet osob

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2023? Jak se projeví zvýšení?

Výše příspěvku na bydlení není nějaká pevná částka, ale vypočítá se individuálně, podle skutečných nákladů na bydlení a podle průměrného příjmu.

Výše příspěvku se vypočítá tak, že od skutečných nákladů na bydlení, se odečte 30% průměrného příjmu rodiny (tj. domácnost se na nákladech na bydlení, musí podílet alespoň 30% ze svých příjmů; co je nad 30% může zaplatit příspěvek na bydlení).

V případě nějakých velmi vysokých nákladů na bydlení ale platí omezení, že skutečná výše příjmu nesmí překročit normativní náklady na bydlení pro daný typ bydlení, počet osob a lokalitu (pokud jsou skutečné náklady vyšší než normativ, pak se příspěvek vypočítá na základě stanovených normativních nákladů na bydlení).

Zvýšení normativních nákladů a změny podmínek, které platí od 1. 1. 2023, jsou opravdu mimořádné. Pro některé domácnosti, to může znamenat zvýšení příspěvku na bydlení i o několik tisíc korun. Pro mnoho domácností, je od ledna možnost získat přídavky na bydlení, na které doposud neměli nárok.

Průměrný měsíční příjem pro nárok na příspěvek na bydlení

Pro nárok na přídavky na bydlení, je jedním z klíčových údajů, informace o výši průměrného měsíčního čistého příjmu:

 • Započítají se příjmy všech osob, které v bytě skutečně bydlí
 • Výjimkou jsou příjmy nezaopatřených dětí (nezletilé děti, nebo studenti do 26 roků), jedná se například o příjem z nějaké letní brigády, z placené praxe, apod.
 • Započítávají se čisté příjmy
 • Mezi příjmy patří čistá výplata ze zaměstnání (včetně příjmu z práce na DPP a DPČ
 • Mezi příjmy patří i příjmy z podnikání OSVČ (buď skutečné, nebo pokud je není možné zjistit/doložit, pak se u OSVČ započítá jako příjem 18 900 Kč měsíčně u OSVČ hlavních nebo 9 400 Kč měsíčně u OSVČ vedlejších (platí do 30. 6. 2023, pak se bude pro druhou polovinu roku měnit))
 • Mezi příjmy patří i důchod (invalidní, starobní, pozůstalostní)
 • Různé další příjmy – nemocenská, mateřská, rodičovská, přídavky na dítě, ošetřovné, …
 • Mezi příjmy patří například i přeplatek z vyúčtování služeb nebo energií (například přeplatek za elektřinu, plyn, vodu, apod.).

Příspěvek na bydlení a daňový bonus za dítě

Mezi příjmy, by se naopak neměl započítat například daňový bonus za dítě (nejedná se o součást mzdy). Daňový bonus za dítě, by se tedy neměl počítat mezi příjmy, které jsou rozhodné pro posuzování nároku na přídavky na bydlení.

Příspěvek na bydlení a daňový přeplatek (vrácení daní)

Naopak daňový přeplatek – vrácení zaplacené daně (který dostanete například během dubna 2023), se počítá mezi příjmy, které jsou rozhodné při posuzování nároku na příspěvek na bydlení (nebo i pro nárok na další sociální dávky).

Příspěvek na bydlení v exekuci nebo insolvenci

Na příspěvek na bydlení (nebo i na jiné sociální dávky), mohou mít nárok i lidé s exekucí nebo lidé v insolvenci. Podmínky pro nárok na příspěvek jsou stejné, jako pro kteréhokoliv jiného žadatele.

Výše příjmu pro nárok na příspěvek na bydlení, se u lidí s dluhy (s exekucí nebo s insolvencí), započítají ve výši čistého příjmu (tedy příjem, který je před tím, než jsou provedeny exekuční nebo insolvenční srážky).

Co patří mezi náklady na bydlení pro nárok na příspěvek na bydlení?

Náklady na bydlení, které rozhodují o nároku na příspěvek na bydlení, jsou především služby, energie a nájem (u družstevních bytů a při bydlení ve vlastním se započítají paušální částky, stejně jako za topení pevnými palivy).

Mezi náklady PATŘÍ především:

 • Zaplacené účty za elektřinu, plyn, teplou a studenou vodu, dálkové vytápění, apod.
 • Zaplacené výdaje za služby jako je odvoz odpadů, úklid společných prostor v domě, provoz výtahu, osvětlení společných prostor, společná televizní a rozhlasová anténa, apod.

Mezi náklady na bydlení NEPATŘÍ:

 • Platby za pevnou telefonní linku, kabelovou televizi nebo pevný internet
 • Platby za televizní a rozhlasový poplatek
 • Příspěvek do fondu oprav
 • Splátky hypotéky
 • Náklady na opravy, údržbu, či rekonstrukci bytu/domu
 • Zaplacená kauce u bydlení v nájmu
 • …. a některé další

Příspěvek na bydlení a platba do fondu oprav

Příspěvek do fondu oprav, nebo náklady spojené s běžnou údržbou nemovitosti, nebo dokonce s nějakou rekonstrukcí, se nezapočítávají do nákladů na bydlení. Výdaje spojené s údržbou nemovitosti, jsou zohledněny v paušální částce – – viz. tabulka normativu – srovnatelné náklady na bydlení

Příspěvek na bydlení a splátky hypotéky

Mezi náklady na příspěvek na bydlení, nepatří splátky hypotéky (nebo jiného podobného úvěru na bydlení). U vlastního bydlení, se započítávají pouze skutečné náklady (služby a energie) a paušální náklady – viz. tabulka normativu – srovnatelné náklady na bydlení.

Příspěvek na bydlení na ubytovně

Při bydlení na ubytovně, nebo pokud se jedná o podnájem (jen části bytu/domu), není nárok na příspěvek na bydlení. Pro osoby na ubytovně, ale může vznikat nárok na doplatek na bydlení (jiná sociální dávka z oblasti hmotné nouze).

Příspěvek na bydlení – chata, chalupa či jiný rekreační objekt

Na příspěvek na bydlení, může být nárok i u rekreačních objektů (chaty, chalupy, apod.). Nárok je za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a že daný objekt je uzpůsoben a využíván k trvalému bydlení (není ale možné brát příspěvek na bydlení na byt v Praze a současně příspěvek na chalupu na Šumavě).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Kreditní karta pro děti nebo pro studenty. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka zdarma do výplaty – srovnání 4 půjček, kde neplatíte nic navíc. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.