Nová kalkulačka: Zvýšení příspěvku na bydlení od 1. 10. 2022

Nová kalkulačka: Zvýšení příspěvku na bydlení od 1. 10. 2022

Od října 2022, by mohlo dojít k výraznému zvýšení příspěvku na bydlení. Od 1. 10. 2022, by se měly normativní náklady na bydlení zvýšit o 2000 – 4500 Kč. Na příspěvek bude mít nově nárok více žadatelů (domácnosti). A může dojít i k výraznějšímu navýšení vyplácených dávek.

Od začátku října 2022, by mohlo dojít ke zvýšení příspěvku na bydlení. Vláda totiž navrhuje další, mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení.

Pokud bude zvýšení schváleno, od října by mohlo mít na příspěvek nárok více žadatelů (domácností). Současně by mohlo dojít i ke zvýšení vyplácených dávek (záleží ale i na skutečných nákladech).

O kolik se zvýší příspěvek na bydlení v říjnu 2022?

Kvůli tomu, že inflace je v ČR i nadále velmi vysoká (ještě v minulém měsíci, byla meziroční inflace 17,1%, což je velmi mírné „snížení“ oproti předchozím měsícům), a vzhledem k tomu, že ceny nájmů, elektřiny a plynu stále rostou (a s nástupem topné sezóny, to bude spíše jen horší), tak vláda aktuálně navrhuje mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení.

Normativní náklady (od kterých se pak odvíjí i výše příspěvku na bydlení), se obvykle mění jen jednou za rok (obvykle od ledna). V případě mimořádné situace, ale může vláda navrhnout i další změny během roku.

Na konci září 2022, by měla vláda hlasovat o mimořádném zvýšení normativních nákladů na bydlení.

Podle návrhu (viz například zde), by se normativy mohly zvýšit o 2000 – 4500 Kč. To je poměrně velké zvýšení (které ale vyplývá z inflace a růstu cen energií).

Zvýšení normativních nákladů na bydlení, ale neznamená, že se automaticky zvýší i příspěvek na bydlení o 2000 – 4500 Kč.

U příspěvku na bydlení záleží mimo jiné i na tom, jaké jsou skutečné náklady na bydlení. Pokud má někdo náklady na bydlení nižší, než kolik stanovuje normativ, tak má nárok na příspěvek jen do výše skutečných výdajů spojených s bydlením.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení příspěvku na bydlení od října 2022 (od 1. 10. 2022)

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, zda splňujete podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste mohli dostat od státu, pokud bude schválena navrhované změna (zvýšení normativů od 1. 10. 2022).

Pro výpočet příspěvku na bydlení v této kalkulačce, je potřeba zadat řadu různých údajů – počet osob, průměrné příjmy, náklady, forma bydlení, atd. –  viz informace a vysvětlení níže.

Výpočet příspěvku je pouze orientační (zvýšení zatím nebylo definitivně schváleno). Pro výpočet příspěvku, podle aktuálních podmínek (poslední změna byla 1. 7. 2022) se můžete podívat sem.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1.10.2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení od 1. 10. 2022

Na příspěvek na bydlení, je nárok při bydlení:

  • v nájmu
  • v družstevním bytě
  • v osobním vlastnictví
  • v podnájmu (podnájem celého bytu)

Pro nárok na příspěvek není podmínkou, aby v bytě bylo trvalé bydliště. Postačí, že v bytě skutečně bydlíte.

Hlavní podmínkou, pro nárok na příspěvek, je výše příjmu a skutečných nákladů na bydlení. Na příspěvek na bydlení, může být nárok, pokud jsou skutečné (zaplacené) náklady na bydlení vyšší než 30% průměrného čistého měsíčního příjmu (všech osob, které v bytě bydlí), v Praze je to více než 35% z příjmu.

Pokud má někdo příjem například 40 000 Kč, a náklady na bydlení 10 000 Kč, pak na příspěvek nárok nebude (skutečné náklady na bydlení, nejsou vyšší než 30% příjmu).

Další podmínkou je to, že 30% příjmu (v Praze 35%), není více než normativní náklady na bydlení (liší se podle počtu osob, velikosti města a formy bydlení).

Pro jednu osobu, která bydlí v nájmu v Praze, by od 1. 10. 2022 měly být normativní náklady na bydlení ve výši 14 621.

Pokud by taková osoba, měla čistý příjem např. 45 0000 Kč, pak na příspěvek nebude mít nárok, bez ohledu na vysoké náklady na bydlení (35% příjmu by zde bylo více než normativ).

Jaké jsou podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení?

O příspěvek může žádat vždy jen jedna osoba (nájemce nebo majitel bytu, apod.). V žádosti o příspěvek, se dokládají příjmy (za všechny osoby, které v bytě bydlí) a náklady na bydlení (skutečně zaplacené).

Příjmy a náklady, se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí (tj. použije se průměrná částka za 3 měsíce). Aktuálně (změnilo se od 1. 7. 2022), se příjmy a náklady dokládají již jen 2x za rok (nebo případně při změnách).

Mezi příjmy, se započítávají různé příjmy, všech osob, které v bytě bydlí. Může se jednat jak klasickou výplatu ze zaměstnání (nebo příjem z nějaké brigády DPP nebo DPČ). Případně se započítají i příjmy z podnikání, důchody, nemocenské dávky, mateřská, rodičovská, apod.

Mezi náklady na bydlení se pak započítávají skutečně zaplacené výdaje spojené s bydlením – nájem, platby za energie (voda, elektřina, plyn, topení, apod.) nebo za služby (odvoz odpadů, úklid společných prostor apod.). Zohlední se i případné přeplatky nebo nedoplatky za služby či energie.

Některé výdaje, spojené s bydlením se ale nezohlední – platby za televizi, internet, telefon, splátky hypotéky nebo jiného úvěru na bydlení.

Zjednodušení žádosti o příspěvek na bydlení v roce 2022

Od začátku druhé poloviny roku 2022, došlo k mírnému zjednodušení vyřizování příspěvku na bydlení.

Od července, je možné o příspěvek na bydlení, požádat prostřednictvím nové online žádosti. Nově už není nutné dokládat všechna papírová potvrzení (potvrzení o příjmech, o nákladech na bydlení, apod.) – vše by mělo být možné vyřídit online.

Pro vyřízení žádosti o příspěvek, je ale potřeba elektronická identita (datová schránka, bankovní identita, apod.).

Kromě toho, je možné příspěvek vyřídit i přímo na Úřadu práce (v místě kde bydlíte), nebo poštou, apod.

Kromě příspěvku na bydlení, mohou mít někteří lidé nárok i na další dávku na bydlení – doplatek na bydlení. Ten spadá mezi dávky hmotné nouze. Nebo může být nárok i na jednorázovou mimořádnou pomoc – například v případě vysokého nedoplatku za elektřinu nebo plyn.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka v hotovosti na ruku – velmi nízké úroky. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky ihned bez doložení příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.