Kdo má nárok na ošetřovné po otevření školy (květen a červen 2020)

Kdo má nárok na ošetřovné po otevření školy (květen a červen 2020)

Pokud se rodiče rozhodnou dítě do školy neposlat (z nějakého oprávněného důvodu), pak budou mít nárok na ošetřovné i v době, kdy jsou již školy otevřené – maximálně do 30. 6. 2020.

Již na konci dubna 2020 (v souvislosti s epidemií koronaviru), schválila vláda (a následně i parlament a senát), že na ošetřovné bude nárok až do konce aktuálního školního roku. Tedy do 30. 6. 2020. Současně se i zvýšilo ošetřovné pro zaměstnance na 80%. Pro OSVČ se ošetřovné zvýšilo na 500 Kč za den (z původní částky 424 Kč na jeden kalendářní den).

Je nárok na ošetřovné i po otevření školy nebo školky?

V průběhu měsíce května 2020 dochází k postupné znovu otevírání škol a školek. Od 11. května 2020, se do škol vrací maturanti a deváťáci. Od 25. 5. 2020 se pak do škol vrací žáci prvního stupně základních školy. Tedy první až pátá třída.

Co se týká školek, tak tam není jeden plošný termín, ale školky se otevírají postupně. Na základě toho, jak si to určí jejich provozovatel (zpravidla městský nebo obecní úřad).

Je otázka, jak je to s nárokem na ošetřovné v době, kdy již pro část žáků budou školy nebo školky znovu otevřené.

Musím poslat dítě zpátky do školy?

Vláda rozhodla, že školní docházka bude v aktuálním školním roce (do 30. 6. 2020) dobrovolná.

Takže i když se 25. května 2020 znovuotevřou školy (pro část žáků), školní docházka bude dobrovolná. Rodiče se mohou sami rozhodnout (do 18. 5. 2020), zda dítě do školy chtějí poslat nebo ne.

Důvody, proč se rodiče rozhodli dítě do školy neposílat, nemusí nikde zdůvodňovat. Pouze musí své škole oznámit, jestli dítě do školy pošlou nebo ne, aby školy mohly do 25. 5. 2020 připravit dostatečnou kapacitu tříd/vyučujících.

Kdo bude mít nárok na ošetřovné v červnu 2020?

Děti, u kterých je nárok na ošetřovné (tj. děti do 13 roků) se dají rozdělit do dvou skupin:

  • Děti, které ani v červnu 2020 nemohou chodit do školy – to jsou hlavně žáci šestých nebo sedmých tříd. Ti ještě spadají do kategorie dětí do 13 roků, ale současně nebudou mít otevřenou školu
  • Děti, které už v červnu (resp. od 25. 5. 2020) mohou chodit do školy (není to povinné)

U dětí, které do školy nemohou chodit, ani v červnu je nárok na ošetřovné jasný. Tam byl nárok na ošetřovné schválen již na konci dubna. Nárok na ošetřovné je tak až do 30. 6. 2020.

U dětí, které již mohou chodit do školy, ale rodiče se rozhodnou si je nechat doma, by podle původních podmínek už nárok na ošetřovné po otevření školy nebyl.

Nárok na ošetřovné i v době, kdy jsou otevřené školy

Proto přišla vláda s další změnou, která se týká ošetřovného během epidemie koronaviru. Konkrétně se jedná o to, že pokud se rodiče rozhodnou dítě do školy neposlat (z nějakého oprávněného důvodu), pak budou mít nárok na ošetřovné i v době, kdy jsou již školy otevřené – maximálně do 30. 6. 2020.

Vláda připravila změnu zákona, která byla 13. 5. 2020 schválena parlamentem. Konkrétně se jedná o:

„(3) Podmínka péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, se pro účely § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění považuje v období do 30. června 2020 za splněnou i v případě, že zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo do školy neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole podle věty první je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu. Věta první a druhá platí obdobně v případě péče v zařízeních o jiné osoby uvedené v odstavci 2 a v § 3 odst. 1.

Nyní musí tento zákon ještě schválit senát (mělo by se tak stát na schůzi 20. května 2020) a podepsat prezident.

Jaké budou podmínky pro nárok na ošetřovné po otevření školy?

Pokud bude výše uvedený zákon schválen i v senátu, pak Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví formulář, jehož prostřednictvím budou muset rodiče, které budou chtít mít nárok na ošetřovné i po otevření školy, zdůvodnit, proč si dítě nechali doma a neposlali ho zpět do školy.

Mezi možné důvody může patřit například:

  • To že by docházka do školy znamenala riziko pro samotné dítě
  • To že by docházka dítěte do školy znamenalo ohrožení pro jiné členy společné domácnosti
  • Nedostačující kapacita školy (v některých školách přijmou jenom část nejmladších dětí a zbytek bude muset zůstat doma)

Typickým příkladem může být situace, že jeden z rodičů dítěte spadá do rizikové skupiny, pro které koronavirus (COVID-19) znamená větší riziko. Nebo může dítě žít ve společné domácnosti i se svými prarodiči (dědečkem, babičkou, které už jenom na základě věku spadají do rizikové skupiny).

Přesné podmínky, na základě kterých bude nárok na ošetřovné, i po otevření školy nebo školky, tedy budou upřesněny po schválení zákona, pravděpodobně do konce května 2020. Jakmile bude zveřejněn příslušný formulář, bude jasné, jaké jsou konkrétní důvody, kdy je možné mít nárok na ošetřovné i po otevření školy.

Užitečné kalkulačky

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka ihned na ruku – první půjčka zdarma. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 30 000 Kč v hotovosti na ruku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.