Kalkulačka neschopenky: Výpočet nemocenské v roce 2024

Kalkulačka neschopenky: Výpočet nemocenské v roce 2024

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), začnou platit nové (zvýšené) redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Nemocenská se může zvýšit až o 9% (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele i nemocenské dávky od státu).

Spočítejte si, kolik by byla vaše nemocenská, při pracovní neschopnosti v roce 2024. Připravili jsme pro vás online kalkulačku pro výpočet výše nemocenských dávek. Snadno a rychle si tak můžete spočítat, kolik by byla vaše nemocenská během prvních 14 dní (náhrada mzdy od zaměstnavatele) a jakou byste dostávali nemocenskou od státu (od 15 dne na neschopence). Podíváme se i na změny v oblasti nároku a výše nemocenských dávek, které platí od 1. 1. 2024.

Zvýšení nemocenské a další změny v roce 2024

Od začátku roku 2024, dojde ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet nemocenské (má to vliv i na výpočet mateřské, otcovské a ošetřovného). Pro některé zaměstnance, se v roce 2024 zvýší nemocenská až o 9% (rozdíl může být i 1 – 2 tisíce korun za měsíc – týká se to ale spíše těch kdo mají nadprůměrnou výplatu).

Od ledna 2024, by měly platit i další změny. Zaměstnanci by si měli začít platit nemocenské pojištění, které doposud platil jenom zaměstnavatel. V roce 2024, se z výplaty začne strhávat 0,6% z hrubé mzdy na nemocenské pojištění.

Viz: Výpočet výplaty 2024: Nemocenské pojištění pro zaměstnance.

Výpočet nemocenské dávky 2024

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Kolik je nemocenská od 1. 1. 2024?

Od 1.1.2024 se jako skoro každý rok mění redukční hranice pro výpočet výše náhrady mzdy za prvních 14 dní a také nemocenských dávek od 15 dne pracovní neschopnosti. Díky tomu dochází od začátku roku k mírnému zvýšení nemocenských dávek (v závislosti na výši vašeho příjmu).

Jak se platí nemocenská v roce 2024?

  • Prvních 14 dní  platí zaměstnavatel náhradu mzdy (60% z redukovaného hodinového výdělku, platí se za neodpracované hodiny (směny))
  • Od 15 dne PN se platí nemocenské dávky 60% z redukovaného vyměřovacího základu (platí se za každý kalendářní den
  • Od 31 dne PN se zvyšují nemocenské dávky o 6% – 66% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Od 61 dne PN se zvyšují nemocenské dávky o 6% – 72% z redukovaného vyměřovacího základu

Takže i když je výsledná nemocenská podstatně nižší než vaše výplata ze zaměstnání (výraznější rozdíl je to pak především u lidí z vyšší výplatou), při dlouhodobé pracovní neschopnosti se to, kolik budete na neschopence dostávat, zvyšuje.

Výpočet výše nemocenské v roce 2024

Při výpočtu nemocenské se vychází z vyměřovacího základu. To je zjednodušeně řečeno průměrný příjem za posledních 12 měsíců. Vyměřovací základ se počítá na základě hrubé mzdy od posledního zaměstnavatele. Pokud v posledním zaměstnání pracujete kratší dobu, než 12 měsíců, pak se vychází z této kratší doby. V některých případech (velmi krátká doba zaměstnání), se pak nevychází z průměrného příjmu, ale z pravděpodobného příjmu).

Takto zjištěný denní vyměřovací základ se následně redukuje – započítá se jen určitá poměrná část příjmu:

  • 1 redukční hranice = vyměřovací základ od 0 – 1466 Kč = započítá se 90%
  • 2 redukční hranice = od 1466 Kč do 2199 Kč = započítá se 60%
  • 3 redukční hranice = od 2199 Kč do 4397 Kč = započítá se 30%
  • Nad 4397 Kč se již nezapočítává nic

Výsledkem redukce je redukovaný vyměřovací základ. Z něj se pak odvíjí výše nemocenských dávek, což je od 15 dne pracovní neschopnosti 60% a při dlouhodobé pracovní neschopnosti se pak zvyšuje na 66% (od 31 dne PN) a na 72% (od 61 dne PN)

Nemocenská od zaměstnavatele za prvních 14 dní 2024

Během prvních 14 dní pracovní neschopnosti vám vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel. Náhrada mzdy od zaměstnavatele za prvních 14 dní, je trochu něco jiného, než nemocenské dávky, které dostáváte od 15 dne pracovní neschopnosti.

Výpočet náhrady mzdy je podobný jako výpočet nemocenských dávek. Rozdíl je především v tom, že na rozdíl od nemocenských dávek od 15 dne, které jsou placeny za každý kalendářní den, se náhrada mzdy platí jen za skutečně neodpracované hodiny (směny). Takže při standardním rozložení pracovní doby, máte během prvních 14 dní 80 neodpracovaných hodin.

Náhrada mzdy se pak vypočítává na základě průměrného hodinového výdělku (hrubá mzda) za poslední 3 měsíce (resp. poslední kalendářní čtvrtletí). Podobně jako u nemocenských dávek, i zde se počítá redukovaný hodinový výdělek a z něj je pak náhrada mzdy ve výši 60%.

Nemocenská a vycházky – kdy chodí kontrola?

Co se týká vycházek v době, kdy jste v pracovní neschopnosti, tak ty vám stanovuje ošetřující lékař. Zákon připouští vycházky na neschopence pouze na maximálně 6 hodin denně. A to v časovém rozmezí od 7:00 ráno do 19:00 odpoledne. V rámci tohoto časového rozmezí vám lékař může povolit vycházky. Vycházky mohou být i kratší než maximální (méně než 6 hodin). Kromě výjimečných případů ale váš lékař nemůže povolit vycházky delší nebo neomezené.

Během pracovní neschopnosti může téměř kdykoliv přijít kontrola. V prvních 14 dnech je to kontrola od zaměstnavatele. Po celou dobu pracovní neschopnosti pak také kontroly provádí Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud vás kontrola nezastihne doma, nebo zjistí porušení léčebného režimu či režimu vycházek, hrozí za to postih, včetně ukončení výplaty nemocenských dávek.

Kolik je nemocenská v těhotenství?

Poněkud specifickým případem je pracovní neschopnost u těhotné ženy, která je sice zdravá, ale z různých důvodů je její těhotenství klasifikováno jako rizikové. V takovém případě je poměrně běžné, že těhotná žena stráví celou dobu do porodu v pracovní neschopnosti na tzv. „rizikovém těhotenství“. V takovém případě jí vzniká nárok na nemocenské dávky, které jsou stejné jako u jakékoliv jiné pracovní neschopnosti. Současně se ale na ni vztahují i všechna omezení pro práce neschopné – tedy především vycházky, které má i těhotná žena omezeny na maximálně 6 hodin denně.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčka bez registru a doložení příjmu hned. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka v hotovosti a bez potvrzení o příjmu. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.