Kalkulačka: Výpočet podpory od Úřadu práce v roce 2024

Kalkulačka: Výpočet podpory od Úřadu práce v roce 2024

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrné hrubé mzdy v posledním kalendářním čtvrtletí.

Zajímalo by vás, kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024, jaké jsou podmínky, a kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti? V naší kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste dostali na podpoře v nezaměstnanosti, pokud byste letos (v roce 2024) ukončili pracovní poměr.

Tak jako skoro každý rok, i od 1. 1. 2024 se podpora v nezaměstnanosti zvyšuje (maximální výše podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci). V následujícím článku se podíváme, z čeho se počítá podpora, jaké musí být splněny podmínky, a kdo má nárok na podporu, a kdo ne.

Kalkulačka – výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2024

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

Výše podpory v nezaměstnanosti je určena příslušným zákonem (konkrétně se jedná o zákon číslo 435/2004 Sb.). Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od toho, jaký je věk nezaměstnaného a jakou formou byl předchozí pracovní poměr ukončen. Také pochopitelně závisí na tom, jaký byl váš příjem v posledním ukončeném zaměstnání.

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté mzdy v posledním kalendářním čtvrtletí. Tedy pokud byste si o podporu v nezaměstnanosti žádali třeba v březnu 2024, pak se počítá průměrný příjem za říjen 2023 až prosinec 2023, pokud byste si o podporu žádali v dubnu 2024, pak se počítá příjem za leden 2024 – březen 2024. Výše podpory pak je:

 • 65% z průměrné čisté mzdy za první dva měsíce (1 a 2 měsíc)
 • 50% z průměrné čisté mzdy za druhé dva měsíce (3 a 4 měsíc)
 • 45% z průměrné čisté mzdy za další (5 až popř. 11 měsíc)

Pokud je ale poslední pracovní poměr ukončen dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance, a nejsou vážné důvody pro ukončení pracovního poměru, pak je výše podpory po celou dobu „jenom“ 45%.

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

U podpory v nezaměstnanosti je stanoven určitý „strop“. Tedy, i když je podpora za první dva měsíce 65%, tak to neznamená, že když jste měli průměrný příjem, 100 tisíc korun, tak že byste dostávali podporu 65 000 Kč. To opravdu ne.

Maximální výše podpory je pro rok 2024 stanovena takto:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2024 = 24 608 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci 2024 = 27 578 Kč

Jak dlouho budu dostávat podporu v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí:

 • 5 měsíců pokud je vám do 50 roků
 • 8 měsíců pokud je vám od 50 roků do 55 roků
 • 11 měsíců pokud je vám nad 55 roků

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

V roce 2024 (tak jako i v předchozích letech) platí, že abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte mít „odpracováno“ nejméně 12 kalendářních měsíců v posledních 2 letech před podáním žádosti o podporu. Ono „odpracováno“ je záměrně v uvozovkách. Nemusí se nutně jednat o výkon zaměstnání. Podstatná je zde účast na důchodovém pojištění. V některých případech se započítává i tzv. náhradní doba pojištění – třeba u žen, které byly na mateřské nebo rodičovské, nebo i v jiných případech.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti při ukončení PP ve zkušební době?

I když se podpora v nezaměstnanosti obvykle počítá z průměrné mzdy v posledním kalendářním čtvrtletí, mohou nastat případy, kdy tomu je jinak. Třeba v situaci, kdy jste v zaměstnání ve zkušební době. Podpora v nezaměstnanosti se totiž počítá z posledního zaměstnání. Pokud v tomto zaměstnání máte v rozhodném období odpracováno méně než 21 dní, pak se nepoužívá průměrný příjem, ale použije se tzv. „pravděpodobný výdělek“. Tedy to, kolik peněz byste si v posledním zaměstnání vydělali, pokud byste zde pracovali adekvátně dlouhou dobu.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené?

V některých případech může nastat situace, kdy má na podporu nárok někdo, kdo v posledních dvou letech vůbec nepracoval. To je například případ ženy, která byla v posledních 3 letech doma s dítětem na rodičovské dovolené (resp. která čerpala rodičovský příspěvek). V takovém případě se doba rodičovské započítá jako náhradní doba důchodového pojištění. Takže i když žena fakticky v posledních dvou letech nepracovala, z pohledu nároku na podporu v nezaměstnanosti je to stejné, jako by byla zaměstnána (podmínka 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění za poslední dva roky je splněna).

Jiné je to ale s tím, z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti po skončení mateřské nebo rodičovské. Pokud totiž byla žena doma a nepracovala, neměla jiné příjmy než třeba rodičovský příspěvek, pak není z čeho vypočítat průměrný příjem.

V takovém případě se podpora počítá na základě průměrné mzdy v ČR v předchozím roce. Tedy z průměrné mzdy za 1 – 3 čtvrtletí v roce 2023, což je 42 427 Kč. Po rodičovské by tak žena dostávala:

 • Za první dva měsíce 15% z průměrné mzdy v ČR = 6 365 Kč/měsíc
 • Za druhé dva měsíce 12% z průměrné mzdy v ČR = 5 092 Kč/měsíc
 • Zbytek doby 11% z průměrné mzdy v ČR = 4 667 Kč/měsíc

Přivýdělek nebo brigáda k podpoře v nezaměstnanosti v roce 2024?

Pokud jste na Úřadu práce jako nezaměstnaní, a dostáváte podporu v nezaměstnanosti, tak neexistuje žádná legální možnost, jak si přivydělat. Bez ohledu na to, kolik byste si vydělali na nějaké brigádě v době, kdy dostáváte podporu v nezaměstnanosti, byste o ni přišli. Takže pokud chcete dostávat podporu, nesmíte mít žádný legální příjem.

Jiná je situace, kdy už vám podpora skončí (nebo když na ni vůbec nemáte nárok). V takovém případě si můžete přivydělat, ale maximálně jednu polovinu minimální mzdy, tedy v roce 2024 maximálně 9450 Kč. Zahájení takové práce (je možná pouze práce na DPČ) musíte nahlásit na Úřad práce A to nejpozději v den jejího zahájení

Nárok na podporu pro OSVČ po skončení podnikání

Pokud podnikatel (OSVČ) přeruší nebo ukončí samostatně výdělečnou činnost, může mít nárok na podporu tak jako jakýkoliv jiný nezaměstnaný. I zde musí být splněna podmínka 12 měsíců za poslední dva roky. U podnikatelů se pak podpora nepočítá z průměrného příjmu ale z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění (což je jedna polovina zisku). Takže pokud si podnikatel vydělat za rok třeba 1 milión korun a uplatnil si náklady ve výši 60%, pak se mu podpora bude počítat z 55% ze zisku, tj. z 220 000 Kč. Tedy výše podpory pak bude stejná jako by měl v zaměstnání čistou mzdu 18 333 Kč.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Okamžité půjčky bez registru v hotovosti i o víkendu. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka pro ženy na MD bez registru. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.