Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dochází k pravidelné valorizaci (zvýšení) normativních nákladů na bydlení. Díky tomu, může mít nárok na příspěvek na bydlení více osob/rodin. Vláda současně připravuje změnu zákona, kterým by se v roce 2022, zvýšily normativní náklady na bydlení ještě více (zvýšení o 800 – 2000 Kč by platilo zpětně od začátku roku 2022).

Podobně, jako každý rok, i na začátku roku 2022, se zvyšují normativní náklady na bydlení. Tyto tabulkové hodnoty, slouží především k výpočtu výše sociálních dávek na bydlení (příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení).

Normativní náklady na bydlení ale mají vliv i na výpočet exekuce. Díky zvýšení normativních nákladů, se od 1. 1. 2022, zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci.

Kalkulačka – výpočet příspěvku na bydlení v roce 2022

Mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022

Ke zvýšení normativních nákladů na bydlení dochází pravidelně každý rok. Stejné to je i v roce 2022 (viz tabulky dále). Kromě této pravidelné valorizace, ale pro rok 2022, připravuje vláda mimořádné zvýšení normativních nákladů.

Toto mimořádné zvýšení by platilo jen pro rok 2022 (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022). Pro mimořádné zvýšení, je ale nutné schválit změnu zákona. Návrh zákona o mimořádném zvýšení, na konci roku 2021 projednala vláda. Aby se normativní náklady zvýšily, tak je nutné schválení zákona v Parlamentu a Senátu.

Pokud by byl tento zákon schválen až později v průběhu roku 2022 (což je pravděpodobné, např. v únoru nebo v březnu 2022), vznikl by nárok na zvýšený příspěvek na bydlení i zpětně, od 1. 1. 2022 (Úřad práce by následně vyplatil příslušný doplatek).

Normativní náklady na bydlení, by se po dobu jednoho roku (celý rok 2022), měly zvýšit o cca 800 – 2000 Kč (v závislosti na počtu osob; zvýšení by bylo plošné – tj. bez ohledu na velikost města/obce nebo typ bydlení – vztahovalo by se jak na bydlení v nájmu, tak i na byty v osobním vlastnictví nebo i na družstevní byty).

Hlavním důvodem pro mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení v roce 2022, je především dramatický růst cen energií (elektřina a plyn) na podzim 2021. Další zvýšení cen elektřinu a plynu, se očekává na začátku roku 2022.

Toto mimořádné zvýšení normativních nákladů, zatím není schválené. To ale nemá vliv na „běžné“ zvýšení normativních nákladů, které začíná platit od 1. 1. 2022 (viz následující tabulky).

Nová kalkulačka – zvýšení přídavků na bydlení v roce 2022

Na začátku ledna 2022, schválila vláda mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení (normativních nákladů) o 1120 Kč až 2147 Kč. O změně zákona musí ještě rozhodnout Senát a Parlament. Změna ale bude platit i zpětně, od ledna 2022. Nově bude nárok na přídavky na bydlení i v podnájmu (doposud je jen v nájmu, v družstevním bytě nebo v osobním vlastnictví).

Viz: Nová kalkulačka: Zvýšení příspěvku na bydlení v roce 2022 – nárok bude i v podnájmu

K čemu jsou dobré normativní náklady na bydlení?

Normativní náklady na bydlení určují, zda vzniká nárok na příspěvek na bydlení, a jaká bude jeho maximální výše. Pokud máte nižší příjmy a vyšší náklady na bydlení, pak vzniká nárok na tuto sociální dávku.

Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení, může mít na příspěvek nárok více osob/rodin. Zvýší se i maximální možná výše příspěvku na bydlení.

Pokud by v roce 2022, bylo schváleno i další, mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (viz výše), pak se okruh příjemců této sociální dávky dále rozšíří, a zvýší se i maximální možné částky.

Normativní náklady na bydlení a exekuce 2022

Normativní náklady na bydlení, mají také vliv na výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci je stanoveno, jako 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení se od 1. 1. 2022, zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci o 134 Kč.

Normativní náklady na bydlení při bydlení v nájmu 2022

Na příspěvek na bydlení, může mít nárok ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu na byt/dům (pozor, nevztahuje se na podnájem, bydlení na ubytovně, apod.). Pokud jsou jeho příjmy nízké (30% příjmu nebo 35% příjmu v Praze, je méně než normativní náklady na bydlení), tak může být nárok na tuto sociální dávku.

Výše příspěvku na bydlení, je závislá na počtu osob, které v bytě žijí. Dále na velikosti města/obce, na výši doloženého průměrného příjmu. A také na výši doložených nákladů na bydlení.

Příjmy a náklady se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí (tj. 4x za rok). Mezi náklady se započítává nájemné, platy za služby (úklid společných prostor, odvoz odpadu, apod.) a platby za energie (voda, elektřina, plyn, topení, atd.). Maximální výše příspěvku na bydlení, nemůže překročit stanovené normativní náklady na bydlení.

Tabulka: Normativní náklady na bydlení v nájmu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 9001 Kč 7151 Kč 6815 Kč 5809 Kč 5626 Kč
dvě 12499 Kč 9967 Kč 9507 Kč 8131 Kč 7880 Kč
tři 16705 Kč 13393 Kč 12792 Kč 10992 Kč 10664 Kč
čtyři a více 20521 Kč 16528 Kč 15803 Kč 13632 Kč 13237 Kč

Normativní náklady na bydlení v osobním vlastnictví nebo družstevním bytě 2022

Obdobně, jako při bydlení v nájmu, jsou stanoveny normativní náklady i pro byty/domy v osobním vlastnictví nebo pro družstevní byty. Výpočet výše a nároku na příspěvek na bydlení, se u osobního vlastnictví a družstevních bytů, nijak významně neliší.

Pozor je na to, že u družstevního bytu, si o příspěvek na bydlení může žádat jen člen družstva („majitel“ družstevního bytu). Pokud byste si pronajali družstevní byt od člena družstva, pak se již nejedná o nájem ale o podnájem.

Tabulka: Normativní náklady na bydlení v družstevním bytě, nebo v osobním vlastnictví od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 5052 Kč 5052 Kč 5052 Kč 5052 Kč 5052 Kč
dvě 7213 Kč 7213 Kč 7213 Kč 7213 Kč 7213 Kč
tři 9828 Kč 9828 Kč 9828 Kč 9828 Kč 9828 Kč
čtyři a více 12221 Kč 12221 Kč 12221 Kč 12221 Kč 12221 Kč

Tabulka: Náklady srovnatelné s nájemným od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Vzhledem k tomu, že u bytů/domů v osobním vlastnictví nebo u družstevních bytů, se naplatí klasické nájemné (tak jako u bytů/domů užívaných na základě nájemní smlouvy), tak jsou pro tyto byty/domy, stanoveny tabulkové náklady:

Počet osob Náklady v Kč
jedna 2 240 Kč
dvě 3 065 Kč
tři 4 008 Kč
čtyři a více 4 834 Kč

Tabulka: Náklady na pevná paliva (topení) od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Pokud je dům nebo byt vytápěný prostřednictvím pevných paliv (uhlí, dřevo, apod.), tak jsou stanoveny normativní náklady na tato pevná paliva. Pokud by se k topení používal plyn nebo elektřina, tak to spadá do běžných nákladů na bydlení – platby za energie.

Počet osob Náklady v Kč
jedna 802 Kč
dvě 1 097 Kč
tři 1 435 Kč
čtyři a více 1 773 Kč

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení a kde o něj žádat?

Nárok na příspěvek na bydlení, může mít ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu, nebo majitel bytu v osobním vlastnictví či družstevního bytu. Již nějakou dobu není podmínkou, abyste v bytě/domě měli trvalé bydliště.

Příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce, v místě kde skutečně bydlíte (nemusí to být jen v místě trvalého bydliště).

Nárok na příspěvek, se odvíjí od výše čistého průměrného měsíčního příjmu (všech osob, které v bytě skutečně bydlí; to kde mají trvalý pobyt, není důležité). A dále od výše doložených (skutečně zaplacených), nákladů na bydlení (nájem, služby, energie).

Do nákladů se ale nezahrnují všechny platby spojené s bydlením – nezohlední se například příspěvek do fondu oprav, splátky hypotéky, platba za internet či jiné platby spojené s bydlením.

Případný přeplatek za služby nebo energie, se u příspěvku na bydlení započítá mezi příjmy. Nedoplatek za služby nebo energie, se dá zahrnout do nákladů na bydlení.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka 15000 Kč. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky bez doložení příjmu ihned. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.