Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dochází k pravidelné valorizaci (zvýšení) normativních nákladů na bydlení. Díky tomu, může mít nárok na příspěvek na bydlení více osob/rodin. Současně bylo schváleno další, mimořádné zvýšení o 1120 - 2147 Kč, které platí zpětně, od začátku roku 2022.

Podobně, jako každý rok, i na začátku roku 2022, se zvyšují normativní náklady na bydlení. Tyto tabulkové hodnoty, slouží především k výpočtu výše sociálních dávek na bydlení (příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení).

Normativní náklady na bydlení ale mají vliv i na výpočet exekuce. Díky zvýšení normativních nákladů, se od 1. 1. 2022, zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci.

Nová kalkulačka 2023 – Výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2023

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), se příspěvek na bydlení mění – valorizují se normativní náklady na bydlení, platí nové podmínky, je schváleno mimořádné zvýšení.

Na přídavky na bydlení, bude mít v roce 2023 nárok více domácností. U některých dochází i ke zvýšení vyplácených dávek.

Přídavky na bydlení 2023:

Na přídavky na bydlení je nárok při bydlení v nájmu (i v podnájmu), družstevní byty, byty a domy v osobním vlastnictví (včetně věcného břemene, nebo některých rekreačních objektů). Nárok na podporu od státu je v případech, kdy jsou náklady na bydlení vyšší než 30% čistého příjmu.

Mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022

Ke zvýšení normativních nákladů na bydlení dochází pravidelně každý rok. Stejné to je i v roce 2022 (viz tabulky dále). Kromě této pravidelné valorizace, ale pro rok 2022, připravila vláda mimořádné zvýšení normativních nákladů.

Toto mimořádné zvýšení platí jen pro rok 2022 (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022). Příslušná změna zákona, byla sice schválena až v průběhu ledna 2022, mimořádné zvýšení ale platí zpětně, od začátku roku (od 1. 1. 2022).

Normativní náklady na bydlení v nájmu, se  zvyšují o 1120 – 1974 Kč (podle počtu osob), normativní náklady na bydlení v družstevním bytě, nebo v osobním vlastnictví se zvyšují o 1180 – 2147 Kč.

Hlavním důvodem pro mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení v roce 2022, je především dramatický růst cen energií (elektřina a plyn) na podzim 2021. Další zvýšení cen elektřinu a plynu, se očekává na začátku roku 2022.

K čemu jsou dobré normativní náklady na bydlení?

Normativní náklady na bydlení určují, zda vzniká nárok na příspěvek na bydlení, a jaká bude jeho maximální výše. Pokud máte nižší příjmy a vyšší náklady na bydlení, pak vzniká nárok na tuto sociální dávku.

Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení, může mít na příspěvek nárok více osob/rodin. Zvýší se i maximální možná výše příspěvku na bydlení.

Díky schválenému mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (viz výše), se okruh příjemců této sociální dávky dále rozšíří, a zvýší se i maximální možné částky.

Normativní náklady na bydlení a exekuce 2022

Normativní náklady na bydlení, mají také vliv na výpočet nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci je stanoveno, jako 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Díky zvýšení normativních nákladů na bydlení se od 1. 1. 2022, zvyšuje i nezabavitelná částka při exekuci o 974 Kč.

Normativní náklady na bydlení při bydlení v nájmu 2022

Na příspěvek na bydlení, může mít nárok ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní smlouvu na byt/dům nebo podnájemní smlouvu na celý byt (pozor, nevztahuje se na podnájem části bytu, bydlení na ubytovně, apod.). Pokud jsou jeho příjmy nízké (30% příjmu nebo 35% příjmu v Praze, je méně než normativní náklady na bydlení), tak může být nárok na tuto sociální dávku.

Výše příspěvku na bydlení, je závislá na počtu osob, které v bytě žijí. Dále na velikosti města/obce, na výši doloženého průměrného příjmu. A také na výši doložených nákladů na bydlení.

Příjmy a náklady se dokládají za předchozí kalendářní čtvrtletí (tj. 4x za rok). Mezi náklady se započítává nájemné, platy za služby (úklid společných prostor, odvoz odpadu, apod.) a platby za energie (voda, elektřina, plyn, topení, atd.). Maximální výše příspěvku na bydlení, nemůže překročit stanovené normativní náklady na bydlení.

Tabulka: Normativní náklady na bydlení v nájmu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Normativní náklady na bydlení v nájmu, včetně zahrnutí mimořádného zvýšení pro rok 2022:

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 10121 Kč 8271 Kč 7935 Kč 6929 Kč 6746 Kč
dvě 13629 Kč 11097 Kč 10637 Kč 9261 Kč 9010 Kč
tři 18312 Kč 15000 Kč 14399 Kč 12599 Kč 12271 Kč
čtyři a více 22495 Kč 18502 Kč 17777 Kč 15606 Kč 15211 Kč

Normativní náklady na bydlení v osobním vlastnictví nebo družstevním bytě 2022

Obdobně, jako při bydlení v nájmu, jsou stanoveny normativní náklady i pro byty/domy v osobním vlastnictví nebo pro družstevní byty. Výpočet výše a nároku na příspěvek na bydlení, se u osobního vlastnictví a družstevních bytů, nijak významně neliší.

Tabulka: Normativní náklady na bydlení v družstevním bytě, nebo v osobním vlastnictví od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a osobní vlastnictví, včetně zahrnutí mimořádného zvýšení pro rok 2022:

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 6232 Kč 6232 Kč 6232 Kč 6232 Kč 6232 Kč
dvě 8432 Kč 8432 Kč 8432 Kč 8432 Kč 8432 Kč
tři 11561 Kč 11561 Kč 11561 Kč 11561 Kč 11561 Kč
čtyři a více 14368 Kč 14368 Kč 14368 Kč 14368 Kč 14368 Kč

Tabulka: Náklady srovnatelné s nájemným od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Vzhledem k tomu, že u bytů/domů v osobním vlastnictví nebo u družstevních bytů, se naplatí klasické nájemné (tak jako u bytů/domů užívaných na základě nájemní smlouvy), tak jsou pro tyto byty/domy, stanoveny tabulkové náklady:

Počet osob Náklady v Kč
jedna 2 240 Kč
dvě 3 065 Kč
tři 4 008 Kč
čtyři a více 4 834 Kč

Tabulka: Náklady na pevná paliva (topení) od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Pokud je dům nebo byt vytápěný prostřednictvím pevných paliv (uhlí, dřevo, apod.), tak jsou stanoveny normativní náklady na tato pevná paliva. Pokud by se k topení používal plyn nebo elektřina, tak to spadá do běžných nákladů na bydlení – platby za energie.

Počet osob Náklady v Kč
jedna 802 Kč
dvě 1 097 Kč
tři 1 435 Kč
čtyři a více 1 773 Kč

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení a kde o něj žádat?

Nárok na příspěvek na bydlení, může mít ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní nebo podnájemní smlouvu (na celý byt), nebo majitel bytu v osobním vlastnictví či družstevního bytu. Již nějakou dobu není podmínkou, abyste v bytě/domě měli trvalé bydliště.

Příspěvek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce, v místě kde skutečně bydlíte (nemusí to být jen v místě trvalého bydliště).

Nárok na příspěvek, se odvíjí od výše čistého průměrného měsíčního příjmu (všech osob, které v bytě skutečně bydlí; to kde mají trvalý pobyt, není důležité). A dále od výše doložených (skutečně zaplacených), nákladů na bydlení (nájem, služby, energie).

Do nákladů se ale nezahrnují všechny platby spojené s bydlením – nezohlední se například příspěvek do fondu oprav, splátky hypotéky, platba za internet či jiné platby spojené s bydlením.

Případný přeplatek za služby nebo energie, se u příspěvku na bydlení započítá mezi příjmy. Nedoplatek za služby nebo energie, se dá zahrnout do nákladů na bydlení.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlá půjčka 15000 Kč. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky bez doložení příjmu ihned. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.