Nová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2021 (po zrušení superhrubé mzdy)

Nová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2021 (po zrušení superhrubé mzdy)

Od 1. ledna 2021 plánuje vláda zrušit super hrubou mzdu. Nově by se od 1. 1. 2021 počítala daň 15% pouze z hrubé mzdy. To by reálně pro většinu zaměstnanců znamenalo zvýšení čisté výplaty minimálně o 1000 Kč (nebo i mnohem více).

Vláda se shodla na návrhu na zrušení superhrubé mzdy. Od 1. 1. 2021 by mohla být zrušena superhrubá mzda. A výpočet daně z výplaty (nyní 15% ze superhrubé mzdy), by se mohl provádět pouze z hrubé mzdy.

Daň by zůstala ve výši 15% (nově ale jen ze superhrubé mzdy). Pouze u zaměstnanců s výplatou nad 140 000 Kč hrubého měsíčně, by se z částky nad 140 tisíc korun zaplatilo 23% (podobně, jako je nyní solidární daň).

To by reálně znamenalo, že velká většina zaměstnanců si od nového roku při výplatě polepší minimálně o několik stovek korun, pravděpodobně i o více než tisíc korun.

Pozor ale na to, že tato změna zatím byla schválena jen na úrovni vlády. Nyní ji ještě musí schválit parlament a senát. Pokud bude vše včas schváleno, tak by se změna ve výpočtu výplaty mohla projevit již od lednové výplaty (výplata za prosinec 2020).

Nová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat, jak by vypadala vaše výplata od ledna 2021 po zrušení superhrubé mzdy. V kalkulačce jsou použity aktuální daňové slevy a zvýhodnění pro rok 2020. Zatím se nemluví o tom, že by se pro rok 2021 plánovaly nějaké změny v oblasti daňových slev.

Výpočet v této kalkulačce je ale zatím nutné brát jen jako orientační. Zrušení superhrubé mzdy zatím nebylo schváleno parlamentem a senátem). Není ani jasná finální podoba zákona (zda nebude obsahovat nějaké výjimky apod).

Kalkulačka čistá mzda 2021
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Co je to superhrubá mzda a její zrušení

Aktuálně (již od roku 2008), se pro výpočet daně z výplaty (15%) používá superhrubá mzda. Superhrubá mzda je součet:

  • Hrubá mzda (plat) zaměstnance
  • Sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem (24,8% hrubé mzdy)
  • Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem (9% hrubé mzdy)
  • Superhrubá mzda = 133,8% hrubé mzdy

Superhrubá mzda byla zavedena v době finanční krize a jejím cílem bylo faktické zvýšení daně z příjmu fyzických osob. Díky výpočtu daně ze superhrubé mzdy, pak výsledná daň vycházela na cca 20% (i když je faktická sazba jen 15%).

Nový výpočet výplaty od ledna 2021 – kolik budou daně?

V době, kdy se začalo hovořit o zrušení superhrubé mzdy, se mluvilo o současném zvýšení daňové sazby na 19%. To už ale aktuálně neplatí. Vláda se shodla, že u většiny zaměstnanců zachová daňovou sazbu ve výši 15%

Nový výpočet daně z výplaty od 1. 1. 2021:

  • Při hrubé mzdě do 140 000 Kč měsíčně = daň bude 15% z hrubé mzdy
  • Při hrubé mzdě nad 140 000 Kč měsíčně = do 140 000 Kč bude daň 15%, nad 140 000 Kč bude daň 23% z hrubé mzdy

Vyšší daňová sazba 23% při mzdě nad 140 000 Kč měsíčně, bude náhrada za současně zrušenou solidární daň. Ta se aktuálně platí z výplaty nad 7% z příjmu nad 1 672 080 Kč ročně (tj. 139 340 Kč měsíčně).

Zvýšení čisté výplaty od ledna 2021 – zrušení superhrubé mzdy

V následující tabulce se můžete podívat, jak se změní výše daně, po zrušení superhrubé mzdy. Jedná se o základní daň, od které se následně odečítají daňové slevy a zvýhodnění. Tj. reálně to pro vás může být i vyšší změna (zvýšení čisté výplaty):

Tabulka: změna výpočtu daně od 1. 1. 2021:

Hrubá mzda Daň 2020 Daň 2021 Rozdíl
20 000 Kč 4 014 Kč 3 000 Kč 1 014 Kč
25 000 Kč 5 018 Kč 3 750 Kč 1 268 Kč
30 000 Kč 6 021 Kč 4 500 Kč 1 521 Kč
35 000 Kč 7 025 Kč 5 250 Kč 1 775 Kč
40 000 Kč 8 028 Kč 6 000 Kč 2 028 Kč
45 000 Kč 9 032 Kč 6 750 Kč 2 282 Kč
50 000 Kč 10 035 Kč 7 500 Kč 2 535 Kč
55 000 Kč 11 039 Kč 8 250 Kč 2 789 Kč
60 000 Kč 12 042 Kč 9 000 Kč 3 042 Kč
65 000 Kč 13 046 Kč 9 750 Kč 3 296 Kč

Pokud bychom počítali čistou výplatu zaměstnance, který nemá děti a neuplatňuje si žádné daňové slevy, kromě základní daňové slevy na poplatníka (2070 Kč měsíčně), pak by se jeho čistá výplata od ledna 2021 zvýšila:

Tabulka: zvýšení čisté mzdy od 1. 1. 2021

Hrubá mzda Čistá výplata 2020 Čistá výplata 2021 Rozdíl
20 000 Kč 15 850 Kč 16 864 Kč 1 014 Kč
25 000 Kč 19 295 Kč 20 563 Kč 1 268 Kč
30 000 Kč 22 740 Kč 24 261 Kč 1 521 Kč
35 000 Kč 26 185 Kč 27 960 Kč 1 775 Kč
40 000 Kč 29 630 Kč 31 658 Kč 2 028 Kč
45 000 Kč 33 075 Kč 35 357 Kč 2 282 Kč
50 000 Kč 36 535 Kč 39 070 Kč 2 535 Kč
55 000 Kč 39 980 Kč 42 769 Kč 2 789 Kč
60 000 Kč 43 425 Kč 46 467 Kč 3 042 Kč
65 000 Kč 46 870 Kč 50 166 Kč 3 296 Kč

Pokud například máte nízkou (nižší) výplatu a k tomu i nějaké děti, na které si můžete uplatnit daňovou slevu, může pro vás navrhovaná změna znamenat i podstatně vyšší rozdíl.

Schválení zrušení superhrubé mzdy a kdy bude platit nový výpočet výplaty?

Jak již bylo uvedeno výše, zrušení superhrubé mzdy a nový výpočet výplaty zatím schválila pouze vláda.

Aby mohla tato změna začít platit, pak je nutné ještě schválení v parlamentu a v senátu (a podpis prezidenta republiky). Záměrem vlády, je aby tato změna začala platit již od 1. ledna 2021. Takže by se projevila již při výpočtu výplaty za prosinec 2020 (prosincová výplata se vyplácí v lednu).

Proti zrušení superhrubé mzdy protestuje mnoho ekonomů a opozičních politiků. Reálně tato změna znamená výpadek v příjmech státního rozpočtu o cca 74 miliard korun za rok. A to je v situaci, kdy je rozpočet České republiky cca 500 miliard v mínusu (a pro rok 2021 se plánuje další nemalý schodek), docela na pováženou.

Na druhou stranu, v říjnu 2020 budou krajské volby a zrušení superhrubé mzdy je velmi „vděčné“ voličské téma. Dá se tedy čekat, že tato změna projde i v parlamentu a senátu (zvláště pokud se bude projednávat ještě před volbami).

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.