Kalkulačka superhrubé mzdy – co je superhrubá mzda a jak se počítá?

Kalkulačka superhrubé mzdy – co je superhrubá mzda a jak se počítá?

Superhrubá mzda je součet hrubé mzdy zaměstnance a sociálního a zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem. Jedná se tedy o 133,8% hrubé mzdy (těch 33,8% platí státu zaměstnavatel). Superhrubá mzda se možná od 1. 1. 2021 zruší a daň se zvýší na 19% z hrubé mzdy.

Superhrubá mzda je součet hrubé mzdy a sociálního a zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem. Superhrubá mzda slouží jako základ pro výpočet daně z příjmu, které platíte ze mzdy. Tato daň je ve výši 15%.

Superhrubá mzda také vyjadřuje to, kolik celkově stojí zaměstnanec svoji firmu (zaměstnavatele). Firma, totiž mzdové náklady na zaměstnance nevnímá z pohledu hrubé mzdy. Ale právě z pohledu super hrubé mzdy. Protože ta je to, co musí reálně zaplatit (zaměstnanci + státu).

Kalkulačka: Výpočet superhrubé mzdy 2020

Kalkulačka superhrubá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Výpočet

Hrubá mzda vs. superhrubá mzda vs. čistá mzda

Z rozdílu mezi čistou mzdou a superhrubou mzdou, pak vzniká určité nepochopení mezi zaměstnanci a zaměstnavateli:

  • zatímco zaměstnanec se bude koukat hlavně na čistou mzdu (to co mu reálně každý měsíc přijde na účet)
  • zaměstnavatel se zase bude dívat spíše na superhrubou mzdu (kolik musí reálně zaplatit).

Viz následující tabulka, kde je vidět poměrně propastný rozdíl, mezi tím co zaplatí zaměstnavatel (superhrubá mzda) a tím co reálně dostane zaměstnanec (čistá mzda – pro výpočet je použita pouze základní daňová sleva na poplatníka).

Při hrubé mzdě 20 000 Kč dostane stát dalších 10 910 Kč (na daních a odvodech), tj. 54,6% z hrubé mzdy. Při vyšším příjmu je to ještě víc:

Hrubá mzda Superhrubá mzda Čistá mzda (*) Stát dostane % z hrubé mzdy
20 000 Kč 26 760 Kč 15 850 Kč 10 910 Kč 54,6%
25 000 Kč 33 450 Kč 19 295 Kč 14 155 Kč 56,6%
30 000 Kč 40 140 Kč 22 740 Kč 17 400 Kč 58,0%
35 000 Kč 46 830 Kč 26 185 Kč 20 645 Kč 59,0%
40 000 Kč 53 520 Kč 29 630 Kč 23 890 Kč 59,7%
45 000 Kč 60 210 Kč 33 075 Kč 27 135 Kč 60,3%
50 000 Kč 66 900 Kč 36 535 Kč 30 365 Kč 60,7%
60 000 Kč 80 280 Kč 43 425 Kč 36 855 Kč 61,4%
70 000 Kč 93 660 Kč 50 315 Kč 43 345 Kč 61,9%

(*) pro výpočet čisté mzdy je použita pouze základní daňová sleva na poplatníka, což je aktuálně 2070 Kč měsíčně. Pokud by se zohlednily další daňové slevy – např. za dítě, pak by čistá mzda vypadala jinak

Jak se počítá super hrubá mzda?

Výpočet superhrubé mzdy není nijak složitý. Superhrubá mzda (ze které se pak vypočítá daň 15%), je součet těchto 3 položek:

  • Hrubá mzda zaměstnance (včetně všech příplatků za přesčasy, práci o víkendu, práci v noci, odměny, prémie, bonusy apod.)
  • Sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem = 24,8% hrubé mzdy
  • Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem = 9% z hrubé mzdy

Superhrubá mzda je tedy 1,338 násobek hrubé mzdy (superhrubá mzda je 133,8% hrubé mzdy).

Superhrubá mzda se při výpočtu zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru, a to je pak základ pro výpočet daně 15%.

Kdy vznikla superhrubá mzda?

Superhrubá mzda vznikla před 12 roky (v roce 2008), v rámci tehdejší reformy veřejných financí (doba finanční krize spojené s pádem bank v USA).

Původně to mělo být dočasné řešení, jak zvýšit daně. Počítalo se s tím, že se superhrubá mzda zruší už v roce 2015. Ale je tady s námi dodnes.

Zrušení superhrubé mzdy od 1. 1. 2021

Aktuálně vláda navrhuje (zahájila diskusi), že by se superhrubá mzda mohla zrušit od začátku roku 2021. Zatím ale není jasné, co vše by to znamenalo. Je jisté, že by se nejednalo pouze o zrušení superhrubé mzdy (a že by se daně začaly od ledna 2021 počítat jenom z hrubé mzdy).

Zrušení superhrubé mzdy by velmi pravděpodobně bylo spojeno se zvýšením daně fyzických osob (daně, která se platí z výplaty). Mluví se o tom, že by to bylo nově 19% (namísto současných 15%).

To by reálně znamenalo menší zvýšení daní pro všechny zaměstnance – viz následující tabulka, kde je srovnán výpočet daně 15% ze superhrubé mzdy vs. výpočet daně 19% z hrubé mzdy:

Hrubá mzda Daň 15% ze superhrubé mzdy Daň 19% z hrubé mzdy Změna (zvýšení)
20 000 Kč 3 800 Kč 4 020 Kč 220 Kč
25 000 Kč 4 750 Kč 5 025 Kč 275 Kč
30 000 Kč 5 700 Kč 6 030 Kč 330 Kč
35 000 Kč 6 650 Kč 7 035 Kč 385 Kč
40 000 Kč 7 600 Kč 8 040 Kč 440 Kč
45 000 Kč 8 550 Kč 9 045 Kč 495 Kč
50 000 Kč 9 500 Kč 10 035 Kč 535 Kč
60 000 Kč 11 400 Kč 12 045 Kč 645 Kč
70 000 Kč 13 300 Kč 14 055 Kč 755 Kč

Vláda sice tvrdí, že by zrušení superhrubé mzdy mělo stát za rok až 25 miliard korun (o které přijde rozpočet). Reálně by ale zrušení superhrubé mzdy, při současném zvýšení daně na 19% znamenalo vyšší výběr daní od zaměstnanců.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.