Chráněný účet pro dlužníky v exekuci – exekutor již nezabaví vše

Chráněný účet pro dlužníky v exekuci – exekutor již nezabaví vše

Od ledna 2021 by mělo být možné, zřídit si při exekuci chráněný bankovní účet, kam byste si mohli nechat posílat nezabavitelné minimum. Exekutor by na tento chráněný účet nemohl. Měli byste tak jistotu, že vám při exekuci alespoň něco zůstane.

Pokud máte dluhy a dostanete se do exekuce, může to být poměrně složitá situace. Často totiž nastávají situace, kdy vám exekutor nařídí srážky ze mzdy a současně dojde i k zablokování bankovního účtu.

Při srážkách z platu, vám v zaměstnání ze mzdy zůstane nezabavitelné minimum. Pokud vám ale přijde na účet v bance, která je zablokovaný od exekutora, tak se k těmto penězům nedostanete.

Obdobná situace může nastat, i když máte nárok na nějaké sociální dávky (nebo jiné příjmy), které nepodléhají exekuci. Exekutor vám je sice nemůže zabavit přímo, ale jakmile vám přijdou na zablokovaný účet v bance, už se k nim nedostanete.

Chráněný účet pro dlužníky v exekuci

Aktuálně je projednávána novela zákona, která by měla zabránit tomu, aby dlužníci v exekuci přišli i o nezabavitelné minimum. Pokud bude novela zákona schválena v navrhovaném znění, pak by od 1. 1. 2021, mělo být možné zřízení chráněného účtu pro dlužníky v exekuci.

Pokud by měl někdo exekuci na bankovní účet, pak by si u své banky mohl založit nový bankovní účet, který by byl chráněný před exekucí. Informaci o tomto účtu by pak dostal exekutor a příslušný soud.

Dlužník s exekucí, by si mohl na tento chráněný účet nechat posílat nezabavitelné minimum po exekuci na mzdu, nebo třeba sociální dávky (například příspěvek na bydlení, který nepodléhá exekuci). A exekutor by mu tento účet nemohl zablokovat.

Tímto, by se vyřešil letitý problém. Zákon sice nařizuje, aby z platu zůstala nezabavitelná částka, současně už ale neřeší, co se s penězi stane, pokud vám přijdou na účet v bance.

Může exekutor nařídit současně srážky ze mzdy a exekuci na bankovní účet?

Aktuálně zákon umožňuje, aby exekutor vymáhal exekuci libovolným způsobem (srážkami ze mzdy, exekucí na účet v bance nebo zabavením majetku).

Exekutor má možno uplatnit všechny 3 typy exekuce současně. Může vám tedy nařídit srážky ze mzdy, zablokovat účet v bance a ještě k tomu zabavit majetek.

Nejčastěji ale nastává to, že dlužník má více exekucí. Jeden exekutor nařídí srážky ze mzdy. A druhý exekutor, aby alespoň něco dostal, nařídí blokaci bankovního účtu.

I když by vám při exekuci mělo zůstat alespoň nezabavitelné minimum, není to v takové situaci zcela jednoduché.

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance?

Pokud je nařízena exekuce na účet v bance, pak máte nárok pouze na jednorázový výběr ve výši dvojnásobku životního minima. Životní minimum se od dubna 2020 zvýšilo.

  • V roce 2020 byste tedy měli mít nárok na 2x 3860 Kč (tj. 7 720 Kč, ale to se dočasně změnilo)

Aktuálně platí změna zákona. V souvislosti s epidemií koronaviru došlo k dočasnému navýšení nezabavitelné částky při exekuci na účet v bance. Až do konce roku (do 31. 12. 2020), máte nárok na dvojnásobek původní nezabavitelné částky (tj. na čtyřnásobek životního minima).

  • Do konce roku 2020, si z účtu při exekuci, můžete vybrat až 15 440 Kč

Tento výběr nezabavitelné částky při exekuci, je ale možný pouze jednorázově. Můžete to udělat jen jednou, po celou dobu exekuce. Tedy pouze například na začátku exekuce a pak už z účtu v bance nic nedostanete.

Peníze si z účtu v bance můžete vybrat, jen pokud máte na účtu dostatečně vysoký zůstatek.

Vzhledem k tomu, že při exekuci, banka obvykle zablokuje i všechny platební/kreditní karty, je nutné obrátit se na pobočku banky s žádostí, o umožnění výběru nezabavitelné částky.

Jak zabránit zabavení nezabavitelné částky při exekuci na účet v bance?

Pokud vám na zablokovaný účet v bance chodí nezabavitelné minimum při exekuci na plat, pak to není jednoduché.

Musíte se jedině obrátit na exekutora, který nařídil exekuci na účet a doložit mu, že vám na účet chodí nezabavitelná částka, na kterou byste měli mít nárok.

Ústavní soud již v roce 2016 rozhodl, že zabavení nezabavitelné částky, která je zaslaná na účet postižený exekucí, je nepřípustné.

Na druhou stranu, exekutor, který nařídil blokaci bankovní účtu, se od banky nedozví, jestli a jaké peníze vám tam chodí. Je to tedy na vás, abyste kontaktovali dotyčného exekutora, a doložili mu, že vám na účet chodí nezabavitelné minimum (nebo třeba sociální dávky), jehož exekuce je nepřípustná.

Než tohle vyřídíte, může uběhnout i několik týdnů (nebo dokonce měsíců). A po celou dobu jste bez příjmu.

Konec neoprávněné exekuce na nezabavitelnou částku

Právě takové situace by měla řešit zmiňovaná novela zákona. Pokud bude schválena, tak jak je navrhována, pak by to od ledna 2020mělo být pro dlužníky s exekucí jednoduší. Díky chráněnému účtu, by bylo poměrně jednoduché řešení, jak dostat každý měsíc alespoň nezabavitelnou částku ze mzdy.

Podle návrhu zákona, by zřízení chráněného účtu, nemělo stát ani žádné zvláštní poplatky. Banky by si tedy mohly účtovat za chráněný účet, jen běžné poplatky za zřízení bankovního účtu (velká většina bank vám nový účet založí zdarma).

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.