Kalkulačka nemocenská OSVČ 2014

Kalkulačka nemocenská OSVČ 2014

Kolik peněz dostanete jako OSVČ při pracovní neschopnosti? Kalkulačka nemocenská pro OSVČ vám to pomůže spočítat.

Podnikáte jako OSVČ a platíte si nemocenské pojištění? Spočítejte si, kolik dostanete během pracovní neschopnosti. Tato online kalkulačka pro výpočet nemocenské pro OSVČ, vám pomůže jednoduše vypočítat, jestli se vám vůbec vyplatí platit si nemocenské pojištění. V doprovodném textu pak nabízíme aktuální informace na téma nemocenské pojištění u OSVČ v roce 2014. Od 1. 1. 2014 se mimo jiné změnila maximální výše nemocenského pojištění. Jak se tato změna reálně projeví?

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka nemocenská OSVČ 2016.

Online výpočet – nemocenská při pracovní neschopnosti pro OSVČ

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Nemocenské pojištění OSVČ

Zatímco u většiny zaměstnanců je nemocenské pojištění placeno povinně zaměstnavatelem ze zákona, OSVČ si může vybrat. Placení nemocenského pojištění je pro podnikatele dobrovolné. Sami se tak můžete rozhodnout, jestli si chcete nebo nechcete platit nemocenské pojištění.

Pokud si OSVČ platí nemocenské pojištění, má nárok na nemocenské dávky jako běžný zaměstnanec – konkrétně na:

  • Nemocenskou během pracovní neschopnosti
  • Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) během mateřské dovolené

Naopak na ošetřovné a vyrovnávací příspěvek během těhotenství a mateřství nemají OSVČ nárok.Tyto nemocenské dávky se vztahují jen na zaměstnance

Minimální nemocenské pojištění 2014

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění je v roce 2014 pro OSVČ stanoven na 5000 Kč. Minimální měsíční platba tedy odpovídá 2,3% z pět tisíc korun, tedy 115 Kč měsíčně. OSVČ si může dobrovolně platit i vyšší částku, od 1. 1. 2014 ale začala platit omezení, která upravují maximální možnou měsíční platbu na nemocenské pojištění.

Maximální nemocenské pojištění 2014

Od začátku ledna 2014 se změnily podmínky pro stanovení maximálního nemocenského pojištění pro OSVČ. Nově tedy platí, že maximální měsíční vyměřovací základ nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží.

Byla-li v kalendářním roce, za který je naposledy podán přehled a který bezprostředně předchází roku, ve kterém se platí pojistné na nemocenské pojištění, činnost zahájena (znovuzahájena), lze průměr určeného (vypočteného) vyměřovacího základu použít jen v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu, rovná se polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2014 je to částka 12 971 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,3 % činí 299 Kč.

Pokud OSVČ bude v roce 2014 platit vyšší měsíční platby než je toto nově stanovené maximum, vznikne mu přeplatek, který mu bude vrácen.

Prvních 14 dní pracovní neschopnosti u OSVČ

Zatímco zaměstnanci dostávají během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti alespoň nějaké peníze (náhrada mzdy od zaměstnavatele), OSVČ za první dva týdny na neschopence nedostane ani korunu.

Řešením toho je případné uzavření nějakého komerčního pojištění, které nabízí některé pojišťovny pro OSVČ.

Od 15 dne pracovní neschopnosti dostává OSVČ (stejně jako zaměstnanec) za každý kalendářní den částku, která odpovídá 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Maximální doba pracovní neschopnosti (resp. maximální doba, po kterou je placena nemocenská) je 366 dní (přesněji 380 dní, s tím že prvních 14 dní není proplaceno).

Výpočet nemocenské u OSVČ

Při výpočtu u OSVČ se vychází z toho, jak bylo v posledních 12 měsících placeno nemocenské pojištění. Pro výpočet se zahrnuje období 12 kalendářních měsíců před tím, než vznikla pracovní neschopnost (tedy měsíc, ve kterém vznikla pracovní neschopnost, se nezapočítává).

Započítávají se pouze měsíce, kdy si OSVČ platila nemocenské pojištění, a kdy současně nebyla po celý měsíc v pracovní neschopnost (nebo neměla nárok třeba na PPM).

Zjednodušeně tedy platí, že denní vyměřovací základ je možné stanovit jako 12 * měsíční platba, to celé lomeno 365.

Pokud ale nebylo nemocenské pojištění placeno po celou dobu 12-ti kalendářních měsíců nebo pokud část z této doby byla pracovní neschopnost, bude výpočet trochu složitější.

Redukovaný denní vyměřovací základ

Pro další výpočet nemocenské u OSVČ se provádí tzv. „redukce“. Jsou stanoveny 3 redukční hranice:

  • Do částky 865 Kč se započítává 90%
  • V rozmezí 865 Kč až 1298 Kč se započítává 60%
  • V rozmezí 1298 Kč až 2595 Kč se započítává 30%
  • Nad 2595 Kč se už nezapočítá nic dalšího

Výsledkem této redukce je redukovaný denní vyměřovací základ. Z něj se pak nemocenská stanoví jako 60%. Za každý kalendářní den pracovní neschopnosti má tedy OSVČ nárok na 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Kdy má OSVČ nárok na nemocenskou

Pro OSVČ platí také omezení, kdy má nárok na nemocenské dávky. Jednou z hlavních podmínek je to, že poslední 3 kalendářní měsíce před vznikem pracovní neschopnosti musí být placeno nemocenské pojištění. Takže pokud by OSVČ nastoupil do pracovní neschopnosti v dubnu, musí mít zaplacené nemocenské pojištění v lednu, v únoru a v březnu.

Finanční tip: Máte momentálně hluboko do kapsy a chcete si půjčit peníze? Mohla by se vám hodit tato Půjčka ihned před výplatou. Nebo se můžete podívat co vám nabízí tato výhodná finanční nabídka: Nebankovní půjčky bez registru a potvrzení příjmu. Uvidíte, že nebudete zklamáni.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.