Kalkulačka insolvence: Výpočet srážek a nezabavitelné částky při oddlužení 2024

Kalkulačka insolvence: Výpočet srážek a nezabavitelné částky při oddlužení 2024

Od začátku roku 2024, se snižuje nezabavitelná částka pro lidi v insolvenci. Při srážkách z výplaty (ze mzdy, z platu nebo z jiných příjmů), může lidem s insolvencí zůstat o něco málo méně peněz. V roce 2024, se také bude znovu projednávat zkrácení insolvence jen na 3 roky pro všechny dlužníky.

Při oddlužení (během insolvence), jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo i z jiných příjmů), po dobu až 5 roků. Insolvence může být i zkrácená (jen na 3 roky, nebo i méně).

Při insolvenci, mají lidé nárok na nezabavitelnou částku (od 1. 1. 2024 se snižuje na 12 704,67 Kč) a dále i na jednu třetinu z výplaty.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nezabavitelná částka pro lidi v insolvenci v roce 2024, a kolik by vám mělo zůstat z výplaty během oddlužení.

Podíváme se i na to, co je nového a jaké se plánují změny v roce 2024 (opět se mluví o zkrácení doby insolvence jen na 3 roky pro všechny dlužníky – nyní je kratší doba jen pro některé dlužníky).

Insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek z výplaty během oddlužení v roce 2024

Pro výpočet insolvenčních srážek z výplaty (ze mzdy, z platu, nebo i dalších příjmů), zadávejte svoji čistou mzdu.

Výše nezabavitelné částky, se odvíjí i od počtu vyživovaných osob. Za manželku, manžela nebo za vyživované dítě, se nezabavitelné minimum zvyšuje o 1/4 základní nezabavitelné částky.

Insolvenční srážky, se mohou týkat nejenom výplaty (ze zaměstnání nebo i odměny za práci na dohodu DPP nebo DPČ). Srážky jsou možné i z důchodu, z nemocenské, z mateřské, rodičovské, z podpory v nezaměstnanosti.

Během insolvence, zůstává z výplaty jen nezabavitelná částka a jedna třetina. Kromě toho, má insolvenční správce nárok i na všechny mimořádné příjmy (výhry, dědictví, dary, mimořádné odměny, apod.).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci v roce 2024

Od začátku roku 2024, se mění nezabavitelná částka (pro výpočet exekuce a insolvence). Od začátku roku platí nové normativní náklady na bydlení – viz aktuální tabulky zde.

V roce 2024, není schválena žádná valorizace u normativních nákladů na bydlení (základní tabulky jsou stejné, jako minulý rok). Od 1. 1. 2024, se ale ruší paragraf 26a (v zákoně o státní sociální podpoře), a nebude už tedy dále nárok na mimořádné zvýšení. Normativní náklady pro výpočet nezabavitelné částky klesnou o 1400 Kč.

Nezabavitelná částka je v roce 2024 stanovena takto:

 • Dlužník v insolvenci má nárok na 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlení
 • Základní nezabavitelné minimum při insolvenci je v roce 2024 = 12 704,67 Kč (v roce 2023 to bylo 13 638 Kč)
 • Za dítě, manželku, manžela se připočítává 1/4 nezabavitelné částky dlužníka
 • Nezabavitelná částka za další vyživované osoby je v roce 2024 = 3 176,17 Kč (v roce 2023 to bylo 3409,50 Kč)

Pro dlužníka v insolvenci, který má manželku a vyživovací povinnost na dvě děti, to znamená snížení celkové nezabavitelné částky o 1633 Kč (v roce 2023 bylo nezabavitelné minimum 23 867 Kč, v roce 2024 bude nezabavitelná částka pro tohoto dlužníka ve výši 22 234 Kč).

Jaké jsou podmínky pro insolvenci (oddlužení) v roce 2024?

Základní podmínky pro možnost oddlužení u soudu (insolvence, osobní bankrot), se v roce 2024 zatím nemění:

 • Insolvence je možná, pokud má dlužník více dluhů po splatnosti, které nezvládá splácet
 • Insolvence je možná, pokud není sledován nějaký nepoctivý záměr
 • Dlužník nesmí mít jinou ukončenou insolvenci v posledních 10 letech
 • Dlužník nesmí mít v posledních 5 letech jinou zrušenou/zamítnutou insolvenci
 • Dlužník musí být schopen splácet alespoň minimální částku (minimální splátka insolvence je 2178 Kč)
 • Soudu je nutné doložit všechny dluhy (pohledávky), přehled minulých příjmů i očekávané příjmy během oddlužení
 • Oddlužení je možné prodejem majetku (pokud existuje majetek, z jehož prodeje by bylo možné uspokojit všechny pohledávky)
 • Oddlužení je možné i prodejem majetku a splátkovým kalendářem (srážky ze mzdy nebo jiných příjmů po dobu 3 až 5 roků)
 • Základní doba insolvence je na 5 roků (zkrácená doba na 3 roky se týká např. starobních nebo invalidních důchodců)
 • Dlužník by se měl snažit splatit alespoň 30% dluhů

Kdy končí insolvence – jak dlouho trvá oddlužení v roce 2024?

Základní doba, po kterou je nutné splácet dluhy, je zatím stále 5 roků. Oddlužení ale může trvat i kratší dobu:

 • Insolvence končí po zaplacení všech dluhů (tedy klidně i za 1 rok)
 • Insolvence končí po 3 letech (platí pro starobní nebo invalidní důchodce, nebo pro lidi, kterým většina dluhů vznikla před 18 rokem)
 • Insolvence končí po 3 letech, pokud bylo zaplaceno 60% dluhů (60% nezajištěných pohledávek)
 • Insolvence končí po 5 letech (předpokladem je splacení 30% dluhů, resp. dlužník musí vynaložit veškeré úsilí na splácení dluhů)

Kolik je minimální splátka při insolvenci v roce 2024?

Pokud jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo z jiných příjmů), pak dlužníci platí to, co jim určuje zákon (výpočet srážek a nezabavitelné částky je stejný, jako při výpočtu exekuce z důvodu přednostní pohledávky).

Po celou dobu oddlužení (během insolvence), by měl být dlužník schopen splácet alespoň minimální měsíční splátku.

Minimální splátka insolvence, je stanovena jako dvojnásobek odměny insolvenčního správce. V roce 2024 je to stále částka 2178 Kč.

Pokud by dlužník déle než 3 měsíce, neplatil ani tuto minimální splátku, pak soud může rozhodnout o zrušení oddlužení.

Záleží na konkrétních důvodech, proč není placena ani minimální splátka. O všech změnách (ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, začátek mateřské, apod.), je nutné vždy informovat insolvenčního správce a dohodnout se na nějakém řešení.

Přerušení a prodloužení insolvence (oddlužení)

V oprávněných případech (např. dlouhodobá nemoc), je možné požádat soud o přerušení splácení dluhů (přerušení oddlužení).

Přerušení insolvence je možné až na 1 rok (může být ale kratší, např. jen 6 měsíců). O přerušení je ale možné požádat jen jednou během celé doby oddlužení.

Doba přerušení, se ale následně nezapočítává do celkové doby oddlužení (3 nebo 5 roků) a tak se tím celá insolvence prodlužuje.

Zkrácení insolvence (doby oddlužení) jen na 3 roky v roce 2024?

V roce 2023, se začalo znovu projednávat možné zkrácení insolvencí jen na 3 roky. O podobné změně, se mluvilo již v roce 2021, tehdy se ale změna nestihla včas projednat a schválit. Aktuální návrh na změnu zákona(viz zde) je nyní v Parlamentu a proběhlo první čtení. O návrhu by se mělo dále jednat během roku 2024.

O změně insolvenčního zákona a možném zkrácení doby oddlužení jen na 3 roky (36 měsíců) by letos měla jednat vláda, a následně i Parlament.

Pokud by bylo schváleno zkrácení insolvencí jen na 3 roky, pak by se to ale zřejmě týkalo jen nových případů oddlužení (zahájených až po začátku platnosti novelizace zákona).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Hotovostní půjčka i pro lidi s exekucí. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 10000 ihned na účet. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.