Daňové slevy a zvýhodnění – na dítě, na manželku, na studenta, pro ZTP/P

Daňové slevy a zvýhodnění – na dítě, na manželku, na studenta, pro ZTP/P

Základní daňová sleva na poplatníka Jedná se o částku 24 840 Kč.

Jako každý rok, i nyní se blíží termín, pro podání daňového přiznání. Nejpozději v pátek 1. dubna 2016, musí všichni (kteří mají tuto povinnost), podání přiznání k dani za zdaňovací období 2015 (daňové přiznání). Tento termín pak neplatí pro ty, kdo si nechávají daňové přiznání zpracovat daňovým poradcem, nebo pro ty kdo mají povinný audit.

V následujícím souhrnu najdete přehled všech možných daňových slev, bonusů a zvýhodnění, které si můžete v rámci daňového přiznání uplatnit tak, abyste zaplatili nižší daně, nebo aby vám dokonce vznikl nějaký daňový bonus.

Výpočet čisté mzdy 2024 – změny od 1. ledna 2024

Od ledna 2024, začíná platit mnoho změn. Některé změny, mají vliv i na výpočet výplaty v zaměstnání:

Pro výpočet čisté mzdy v roce 2024, můžete použít tuto kalkulačku:

Kromě toho od 1. 1. 2024, platí i mnoho dalších změny (zvýší se daň z nemovitostí, mění se sazby DPH, a mnoho dalšího).

Základní daňová sleva na poplatníka

Jedná se o částku 24 840 Kč. Na tuto slevu mají nárok všichni, kdo měli alespoň část roku nějaké zdanitelné příjmy. Tuto základní daňovou slevu na poplatníka si tedy mohou uplatnit nejenom zaměstnanci nebo podnikatelé (OSVČ), ale třeba i důchodci (kteří mají nějaký zdanitelný příjem, mimo starobní důchod), ženy které jsou v domácnosti na mateřské nebo rodičovské nebo třeba i studenti (pokud měli nějaký zdanitelný příjem).

Slevu je také možné uplatnit v plné výši, i když daná činnost (příjmy) trvaly jen část roku.

Daňová sleva na manželku (manžela)

Sleva na manželku (manžela) je ve stejné výši jako daňová sleva na poplatníka, tedy 24 840 Kč. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, kdy manželství trvalo.

Tuto slevu si ale nemohou uplatnit OSVČ, kteří uplatňují výdaje paušálem (výjimkou by byli třeba OSVČ, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost, a jejichž příjem ze zaměstnání je vyšší než příjem (snížený o náklady) z podnikání).

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě, se odvíjí od počtu dětí. Tedy na první dítě je to v roce 2016 částka 13404 Kč, na druhé dítě je to 15804 Kč a na třetí dítě je to pak 17004 Kč. Daňové zvýhodnění na dítě si může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.

Podobně jako u daňové slevy na manželku, ani daňové zvýhodnění na dítě nemůže uplatnit OSVČ, který uplatňuje náklady pomocí paušálu.

Daňová sleva na studenta

Student, který studuje prezenční formu studia, mlže využít daňovou slevu na studenta. Ta je ve výši 4 020 Kč. Nárok na ni je až do 26 roků (resp. do 28 roků pokud by se jednalo o doktorské studium na vysoké škole). Nárok na slevu je za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku studium trvalo.

Daňová sleva pro lidi s průkazem ZTP/P

Na tuto daňovou slevu mají nárok pouze ti, kdo mají průkaz ZTP/P. Tato daňová sleva je ve výši 16 140 Kč. V případě že poplatník získal průkaz v průběhu roku, sleva se uplatní ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník vlastníkem průkazu ZTP/P.

„Školkovné“, neboli sleva za umístění dítěte

Tato daňová sleva za umístění dítěte ve školce (resp. v zařízení péče o děti předškolního věku) může být v maximální výši 9 200 Kč. Uplatňují se ale skutečně vynaložené náklady – potvrzení o výši nákladů vydává příslušná školka (resp. zařízení péče o děti předškolního věku). Podobně jako u daňového zvýhodnění na dítě, i tato sleva může být uplatněna pouze jedním z rodičů. Na rozdíl od slevy na dítě a na manželku, školkovné si mohou uplatnit i OSVČ, kteří uplatňují výdaje paušálem.

Akční nabídka: Potřebujete sehnat peníze a nevíte si rady? Podívejte se na tuto finanční nabídku – Půjčka na družstevní byt. Uvidíte že budete spokojeni. A když ne tak zkuste ještě tuto – Bezúročná půjčka zaměstnanci. Je to zaručený způsob jak získat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.