Zvýšení minimální mzdy 2024 – minimální výplata bude 18 900 Kč (112,50 Kč za hodinu)

Zvýšení minimální mzdy 2024 – minimální výplata bude 18 900 Kč (112,50 Kč za hodinu)

Od 1. ledna 2024, se zvyšuje minimální mzda o 1600 Kč. Od 1. 1. 2024 bude nová minimální mzda ve výši 18 900 Kč (v roce 2023 to bylo 17 300 Kč). Společně s minimální mzdou, se zvyšuje i minimální zaručená mzda. Bude to ale mít vliv i na zvýšení minimálního zdravotního pojištění. To se zvýší o 216 Kč na 2552 Kč v roce 2024.

Na konci minulého roku, schválila vláda zvýšení minimální mzdy o 1600 Kč v roce 2024. To je určitě dobrá zpráva, pro nemalou část zaměstnanců. Zvláště s ohledem na vysokou inflaci a zdražování nákladů na živobytí (zvyšují se nájmy, ceny potravin, stále jsou drahé energie, …).

Minimální mzda, se tak od 1. ledna 2024, zvýší o 1600 Kč na 18 900 Kč (v roce 2023 to bylo 17 300 Kč). Nebude se zvyšovat ale jen minimální výplata, kterou dostává jen poměrně málo zaměstnanců (méně než 3% zaměstnanců pracuje za minimální výplatu).

Společně se zvýšením minimální mzdy, se zvyšuje i minimální zaručená mzda, která se už týká podstatně většího množství zaměstnanců (viz tabulka níže). V roce 2024, se ale zvýšení minimální zaručené mzdy bude týkat jenom první, druhé, třetí a osmé skupiny. U ostatních skupin (4 – 7) se zaručená mzda nemění.

Zvýšení minimální mzdy, má ale i další dopady, než jenom samotné navýšení hrubé výplaty, u části zaměstnanců. Od minimální mzdy se například odvíjí i minimální zdravotní pojištění, které se tak v roce 2024 také zvýší.

O kolik se zvýší minimální hrubá mzda v roce 2024?

Ke zvyšování minimální mzdy, dochází v posledních letech poměrně pravidelně. Od roku 2015, se minimální mzda zvyšuje pravidelně každý rok (před tím to bylo méně často). V  tabulce níže můžete vidět, jak se zvyšovala minimální mzda, za posledních cca 10 roků.

Zvýšení minimální mzdy v roce 2024:

  • Minimální měsíční hrubá mzda od 1. 1. 2024 = 18 900 Kč
  • Minimální měsíční hrubá mzda do 31. 12. 2023 = 17 300 Kč
  • Zvýšení o 1600 Kč za měsíc

Zvýšení minimální hodinové hrubé mzdy v roce 2024

  • Minimální hodinová hrubá mzda od 1. 1. 2024 = 112,50 Kč
  • Minimální hodinová hrubá mzda do 31. 12. 2023 = 103,80 Kč
  • Zvýšená o 8,70 Kč za hodinu

Tabulka: Zvýšení minimální mzdy 2007 až 2024

V tabulce je vidět, že minimální mzda se zvyšuje téměř pravidelně, vždy od začátku roku. Růst minimální mzdy od roku 2017, byl minimálně o 1000 Kč (s výjimkou roku 2021, kdy se ale razantně měnil výpočet čisté mzdy). I tak je ale česká minimální mzda, stále jedna z nejnižších v Evropě.

Například na Slovensku bude v roce 2024, minimální mzda cca 18 230 Kč. V Polsku, by měla být minimální mzda v roce 2024 ve výši 23 750 Kč (v obou případech jde o orientační přepočet na CZK).

O „západních“ zemích, jako je Německo, Francie nebo Anglie, se ani není potřeba zmiňovat. Tam je minimální mzda, na zcela jiné úrovni (například v Německu by měla být minimální mzda 51 000 Kč).

měsíc/rok Minimální mzda (měsíc) Zvýšení
1/2007 8 000 Kč
8/2013 8 500 Kč + 500 Kč
1/2015 9 200 Kč + 700 Kč
1/2016 9 900 Kč + 700 Kč
1/2017 11 000 Kč + 1 100 Kč
1/2018 12 200 Kč + 1 200 Kč
1/2019 13 350 Kč + 1 150 Kč
1/2020 14 600 Kč + 1 250 Kč
1/2021 15 200 Kč + 600 Kč
1/2022 16 200 Kč + 1 000 Kč
1/2023 17 300 Kč + 1 100 Kč
1/2024 18 900 Kč + 1 600 Kč

Zvýšení minimální zaručené mzdy v roce 2024

Společně se zvýšením minimální mzdy, se zvyšuje i minimální zaručená mzda. Jednotlivé profese, jsou rozčleněny podle složitosti, odpovědnosti či náročnosti do 8 skupin. A pro každou z těchto skupin, je stanovena minimální zaručená mzda.

V první skupině, odpovídá minimální zaručená mzda, právě minimální mzdě (18 900 v roce 2024). V poslední, osmé skupině, je minimální zaručená mzda, ve výši dvojnásobku minimální mzdy, tj. minimálně 37 800 Kč v roce 2024.

V předchozích letech, se při zvýšení minimální mzdy, zvyšovala i zaručená mzda pro všechny skupiny. V roce 2023, se ale zaručená mzda měnila jen pro první a osmou skupinu. V roce 2024, se bude zaručená mzda měnit u první, druhé, třetí a osmé skupiny.

Za minimální mzdu, jsou tak vykonávány zpravidla jen nekvalifikované práce. Například taková pokladní už ale spadá do 3 skupiny a má tak nárok na minimální mzdu 21 300 Kč. Třeba soustružník, je už čtvrtá skupina, s minimální zaručenou mzdou 21 800 Kč, atd.

Tabulka: Zvýšení minimální zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Skupina prací od 1. 1. 2023 od 1. 1. 2024 Zvýšení
1. 16 200 Kč 18 900 Kč + 1600 Kč
2. 16 800 Kč 19 500 Kč + 1600 Kč
3. 18 500 Kč 21 300 Kč + 1600 Kč
4. 20 500 Kč 21 800 Kč + 0 Kč
5. 22 600 Kč 24 100 Kč + 0 Kč
6. 24 900 Kč 26 600 Kč + 0 Kč
7. 27 500 Kč 29 400 Kč + 0 Kč
8. 32 400 Kč 37 800 Kč + 3200 Kč

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění v roce 2024

Na to, kolik je minimální mzda, je mimo jiné navázáno i minimální zdravotní pojištění. Tím, že se minimální mzda zvýší na 18 900 Kč, se také zvýší i minimální zdravotní pojištění.

Minimální zdravotní pojištění, je totiž 13,5% z minimální mzdy. V roce 2023 to bylo 2336 Kč (netýká se OSVČ, u nich se minimální zdravotní pojištění určuje jinak).

Ti, kdo si platí zdravotní pojištění sami (tj. neplatí ho za ně zaměstnavatel, nejsou OSVČ, a nespadají do některé ze skupin, za kterou platí zdravotní pojištění stát), si tak od ledna 2024 připlatí 216 Kč.

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) se od 1. 1. 2024 zvýší na 2552 Kč.

Tabulka: Zvýšení minimálního zdravotního pojištění pro OBZP od 1. 1. 2024

2023 2024
Minimální mzda 17 300 Kč 18 900 Kč
Minimální zdravotní pojištění 2 336 Kč 2 552 Kč

Další změny spojené se zvýšením minimální mzdy

Zvýšení minimální mzdy, má vliv i na možnost uplatnění daňového bonusu na dítě. Aby bylo možné získat daňový bonus, je nutné mít roční příjem, alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. V roce 2024 se tak bude jednat o částku 113 400 Kč (minimálně 9450 Kč měsíčně).

Zvýšení minimální mzdy, má vliv na zvýšení maximální částky, kterou si mohou přivydělat nezaměstnaní na Úřadu práce. Ten, kdo je bez práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, může pracovat na nějaké brigádě (například na dohodu DPČ). Měsíční příjem může být maximálně polovina minimální mzdy – v roce 2024 tedy maximálně 9 450 Kč.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.