Žádost o kompenzační bonus pro dohodáře (DPP, DPČ) – až 31 150 Kč za období epidemie

Žádost o kompenzační bonus pro dohodáře (DPP, DPČ) – až 31 150 Kč za období epidemie

Parlament a senát schválili podporu pro ty, kdo pracují na DPP a DPČ, za období epidemie koronaviru. Kompenzační bonus pro dohodáře je ve výši až 31 150 Kč (350 Kč za jeden den). Žádost o podporu je možné podat prostřednictvím online formuláře na webu Finanční správy již nyní.

V minulých dnech schválil jak parlament, tak nyní i senát, kompenzační bonus pro dohodáře (ty kdo pracují na DPP nebo DPČ). Pokud u nich během epidemie koronaviru COVID (od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020), došlo k omezení možnosti pracovat, výpadku nebo poklesu příjmu, pak budou mít nárok na 350 Kč za jeden kalendářní den. Tedy celkem až 31 150 Kč.

Kompenzační bonus pro dohodáře – kdy je možné požádat o peníze od státu?

Zákon o kompenzačním bonusu pro ty, kdo pracují na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) nebo na dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti), byl 22. 7. 2020 schválen v senátu ČR. Nyní je ještě potřeba, aby zákon podepsal prezident.

Aktuálně ji již možné, aby si dohodáři podávali žádost. Jejich schvalování ale začne až ve chvíli, kdy zákon podepíše prezident. Peníze je tedy možné očekávat až někdy v průběhu srpna 2020 (spíše až ve druhé polovině, nebo dokonce až v září).

Jaká požádat o kompenzační bonus pro dohodáře?

Podobně, jako tomu bylo u kompenzačního bonusu pro OSVČ (nebo společníky malých s.r.o.), i dohodáři si mohou o podporu od státu požádat na webu Finanční správy:

 • Online aplikace (žádost o podporu pro dohodáře) je zde
 • PDF formulář žádosti o podporu pro dohodáře ke stažení zde (bez doložky)
 • Formulář žádosti o podporu pro dohodáře ke stažení zde (s doložkou doložky)

Poznámka: Pokud by vám PDF formulář nešel zobrazit přímo v prohlížeči, pak na odkaz klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „uložit odkaz jako“ a PDF formulář si uložte do svého počítače. Pro jeho otevření následně použijte například program Acrobat Reader (je zdarma).

Kdo má nárok na kompenzační bonus (podporu od státu) pro dohodáře

Nárok na podporu od státu, za období epidemie koronaviru mají tito dohodáři:

 • Nárok mají ti, kdo pracují (pracovali) na dohodu o provedení práce (DPP)
 • Nárok mají ti, kdo pracují (pracovali) na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
 • V posledním půl roce (6 měsíců), před začátkem epidemie pracovali na tzv. „odvodovou dohodu“ – tj. měli alespoň 4 měsíce, příjem z DPP vyšší než 10 000 Kč měsíčně, nebo měli uzavřenou DPČ s příjmem vyšším než 3000 Kč měsíčně (v takovém případně, u těchto dohod vzniká povinnost platit odvody na sociální pojištění)
 • Nárok bude mít i OSVČ, který v dané době pracoval na dohodu (DPP/DPČ), ale pouze v případě, že mu neuplatnil nárok na kompenzační bonus pro OSVČ
 • Nárok bude mít i společník malé s.r.o., který v dané době pracoval na dohodu (DPP/DPČ), ale pouze v případě, že neuplatnil nárok na kompenzační bonus pro společníky s.r.o.
 • Musíte doložit kopii příslušné dohody
 • Musíte doložit kopie mzdových listů (výplatních pásek, nebo jiných dokladů), které budou prokazovat váš příjem v době, minimálně 4 měsíců před epidemií
 • Vaše zaměstnání (práce na DPP/DPČ) muselo být v době epidemie (od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020) omezeno nebo zrušeno – potvrzuje se četným prohlášením, které je součástí formuláře
 • Nesmíte být současně zaměstnání v hlavním pracovním poměru (tj. pokud byste měli zaměstnání a současně měli vedlejší příjem z DPP nebo DPČ, tak nárok na podporu nemáte)

Kolik je podpora pro dohodáře (kompenzační bonus pro DPP/DPČ)

Výše podpory pro ty, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ, byla stanovena na 350 Kč za jeden kalendářní den:

 • Celkem je možné dostat za dobu od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020 až 31 150 Kč
 • Případně je možné požádat o podporu jen za konkrétní dny – pak je to 350 Kč za každý kalendářní den, kdy trvala omezení zakládající nárok na podporu

Žádost o kompenzační bonus (podporu) pro DPP/DPČ, je možné podat za celé období, nebo jen za jeho část.

Je na vás, abyste posoudili, jestli máte nárok na podporu za celou dobu. Nebo jestli se vás omezení týkala jen nějakou dobu.

Pokud byste například nemohli pracovat na dohodu v březnu a dubnu 2020, ale od května byste již zase začali pracovat na dohodu a měli běžný příjem, pak byste si mohli požádat o podporu jen za březen a duben. Za květen bystě již nárok neměli. Toto se ale může u každého žadatele lišit.

Jak poslat žádost o kompenzační bonus (podporu) pro dohodáře

Podobně, jak bylo možné požádat o kompenzační bonus (podporu) pro OSCVČ, i žádost o podporu pro dohodáře je možná zaslat na Finanční správu několika způsoby:

 • Žádost je možné poslat emailem (může být i bez elektronického podpisu), stačí jen příslušné dokumenty naskenovat, nebo vyfotit mobilním telefonem. Emailové adresy na jednotlivé finanční Úřady je možné najít zde
 • Žádost je možné poslat datovou schránkou (do jedné datové zprávy byste měli vložit všechny dokumenty – formulář s žádostí, kopie dohody, výplatní pásky atd.). Adresy datových schránek je možné najít zde
 • Žádost je možné poslat prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) viz zde
 • Žádost je možné poslat poštou (lepší bude asi doporučeně) – adresy jednotlivých Finančních úřadů najdete zde
 • Žádost je možné podat osobně na podatelnu Finančního Úřadu

Žádost byste měli podávat na „svůj“ Finanční Úřad (podle místa vašeho trvalého bydliště).

Podpora pro dohodáře – kdy dostanu peníze na účet?

U kompenzačního bonusu pro OSVČ, probíhalo schvalování žádosti velmi rychle. Nebylo tak velkou výjimkou, že peníze (kompenzační bonus), přišel OSVČ na účet v bance, již během 14 dní od podání žádosti o podporu.

U podpory pro DPP/DPČ ale Ministerstvo financí dopředu upozorňuje, že schvalování žádostí bude pomalejší. U žadatelů, co pracovali na DPP/DPČ, je nutné dokládat více dokumentů (u OSVČ stačil jen vyplněný formulář s žádostí). Finanční správa bude také tyto žádosti mnohem pečlivěji kontrolovat (u dohodářů není žádná jednotná evidence).

Je tedy nutné počítat s tím, že i když si o podporu pro DPP/DPČ požádáte ještě do konce července 2020, tak vám peníze na účet přijdou až někdy v druhé polovině srpna nebo i později.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.