Zákoník práce a pitný režim

Zákoník práce a pitný režim

Povinnosti zaměstnavatele poskytovat tzv. ochranné nápoje (co jsou to ochranné nápoje, viz níže) jsou odstupňovány podle typu vykonávané práce.

S nástupem horkých letních měsíců začíná být aktuální téma povinnosti zaměstnavatele poskytovat svým zaměstnancům tzv. ochranné nápoje. Zaměstnavatel je totiž v určitých, přesně definovaných případech, povinen svým zaměstnancům poskytovat nápoje. Tato povinnost je zakotvena přímo v zákoníku práce, a dále je upravena příslušným nařízením vlády. Na co tedy, jako zaměstnanci, máte v letních vedrech nárok?

Povinnosti zaměstnavatele a pitný režim

Povinnosti zaměstnavatele poskytovat tzv. ochranné nápoje (co jsou to ochranné nápoje, viz níže) jsou odstupňovány podle typu vykonávané práce. Zatímco například dělníci v ocelárnách, soustružníci, svářeči, obecně pracovníci v tzv. „horkých“ provozech mají nárok na ochranné nápoje již při překročení teploty 26 stupňů, u nenáročné práce (typicky práce v kanceláři), má zaměstnavatel povinnost vydávat nápoje, až když teplota vzduchu překročí 34 stupňů.

Povinnosti zaměstnavatele jsou upraveny především těmito právními předpisy:

  • Zákoník práce, hlava pátá, paragraf 133a, odstavec 3:

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, též ochranné nápoje

  • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., díl 3, paragraf 8:

(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

(2) V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až III a, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

(3) U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy III b až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce 2.

(4) Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté.

(5) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na a) nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 °C, b) venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 °C.

Co jsou to ochranné nápoje

Mezi ochranné nápoje se řadí především běžná stolní/pramenitá voda, nebo různé minerální vody, patří sem ale i pitná voda z kohoutku, pokud splňuje všechny požadované hygienické parametry. Příslušná vyhláška přímo definuje parametry ochranného nápoje, který by neměl obsahovat více než 6,5 procenta cukru nebo více než 1% alkoholu. Zároveň by tento ochranný nápoj měl mít vhodnou teplotu – v létě 10 – 16 stupňů, v zimě pak 20 – 25 stupňů.

Co dělat když zaměstnavatel odmítá poskytnout ochranné nápoje?

Pokud váš zaměstnavatel odmítá poskytovat tyto ochranné nápoje, pak je možné obracet se na místně příslušné hygienické stanice, nebo na inspektorát práce. Zaměstnavateli hrozí případně pokuta až 2 milióny korun.

Pozor jen na to, že u kancelářských profesí zpravidla postačuje, pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnancům pitnou vodu z kohoutku. Ta totiž svými parametry splňuje požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

U dělnických profesí ale pitná voda z kohoutku určitě nedostačuje. Hygienickým limitem se v tomto případě rozumí ztráta tekutin z organismu potem a dýcháním, která přesahuje 1,25 litru (70 % tekutin) za osmihodinovou pracovní směnu.

Akční nabídka: Potřebujete sehnat peníze a nevíte si rady? Podívejte se na tuto finanční nabídku – SMS půjčka 5000 Kč. Uvidíte že budete spokojeni. A když ne tak zkuste ještě tuto – Půjčka 20 000 Kč – ověřené půjčky na směnku. Je to zaručený způsob jak získat peníze.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.