Příspěvek na bydlení a dávky pro Ukrajince od července 2023

Příspěvek na bydlení a dávky pro Ukrajince od července 2023

Od začátku července se mění výše dávek pro Ukrajince. Humanitární dávka se bude nově odvíjet od životního a existenčního minima. Příspěvek na bydlení bude nově posuzován podle toho, zda se jedná o byt vedený v evidenci na Úřadu práce nebo ne.

Od začátku července 2023, se bude měnit podpora pro Ukrajince (pro osoby zasažené válkou na Ukrajině). Mění se podmínky pro humanitární dávku („příspěvek na živobytí“), i pro příspěvek na ubytování Ukrajinců.

Podle nových podmínek, bude humanitární dávka vycházet z toho, kolik je aktuální životní minimum (pro jednotlivce je to 4 860 Kč od 1. 1. 2023) nebo kolik je existenční minimum (od 1. 1. 2023 se zvýšilo na 3 130 Kč).

U příspěvku na bydlení (ubytování osob z UK), bude nově záležet, zda je byt evidovaný na Úřadu práce nebo ne (u neevidovaného bydlení, bude příspěvek o 20% nižší).

Sociální dávky pro Ukrajince – změna od 1. ledna 2024

Od začátku roku 2024, se budou měnit podmínky pro výpočet dávek pro Ukrajince. Od 1. 1. 2024 se budou měnit započitatelné náklady na bydlení.

Podle nového nařízení vlády, budou započitatelná náklady za zranitelné osoby dvojnásobné (6000 Kč a 4800 Kč).

Současně se prodlužuje nárok na sociální dávky až do března 2025.

Viz: Přídavky na bydlení pro Ukrajince 2024

Změny u podpory pro Ukrajince od 1. července 2023

Od začátku letních prázdnin (od 1. 7. 2023), začíná platit změna zákona, která řeší sociální dávky pro Ukrajince. Bude se měnit humanitární dávka i příspěvek na ubytování.

Podrobné informace o připravovaných změnách, je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Humanitární dávka pro Ukrajince

Humanitární dávka pro Ukrajince, bude nově vycházet z podobných principů, jako má příspěvek na živobytí (dávka hmotné nouze). Tj. po určité době, bude docházet ke snížení výše dávek. Současně se i u podpory pro Ukrajince, se bude částka nově odvíjet od životního a existenčního minima.

Od července se bude rozlišovat i to, zda je podpora vyplácena prvních 150 dní (vyšší příspěvek) nebo delší dobu (od 150 dne může být nárok jen na nižší příspěvek).

U humanitární dávky, se dále budou nově rozlišovat tzv. „zranitelné osoby“ (děti do 18 roků, studenti až do 26 roků, osoby pečující o dítě do 6 roků, těhotné ženy, osoby nad 65 roků, osoby se zdravotním postižením, osoby pečující o jiné osoby se zdravotním postižením).

Podpora pro Ukrajince od 1. července 2023

Dospělé osoby, budou mít prvních 150 dní nárok na životní minimum jednotlivce (4 860 Kč), nad 150 dní se výše dávky sníží na existenční minimum (3 130 Kč). Osoby se zdravotním postižením, budou mít nárok na 1,5 násobek základní částky (7 290 Kč)

Děti budou mít nárok na 3 490 Kč. Děti od 6 do 10 roků, budou mít nárok na 1,2 násobek (4 188 Kč), děti se zdravotním postižením budou mít nárok na 1,5 násobek (5 235 Kč).

Tabulka: Dávky na živobytí pro Ukrajince od 1. 7. 2023

Humanitární dávka pro Ukrajince prvních 150 dní nad 150 dní
Dospělá osoba 4 860 Kč 3 130 Kč
Dospělá osoba (zranitelné osoby) 4 860 Kč 4 860 Kč
Dospělá osoba se zdravotním postižením 7 290 Kč 7 290 Kč
Dítě 3 490 Kč 3 490 Kč
Dítě se zdravotním postižením 5 235 Kč 5 235 Kč
Dítě 6 – 10 roků 4 188 Kč 4 188 Kč

Příspěvek na bydlení pro Ukrajince od 1. července 2023

Další velkou změnu zaznamená i příspěvek na ubytování Ukrajinců. Podle nových podmínek, se budou vyplácet započitatelné náklady na bydlení. Ty jsou stanoveny podle příslušných tabulek, a rozlišuje se bydlení v bytě, který je vedený v evidenci na Úřadu práce, nebo jiné bydlení.

U bytů vedených v evidenci Úřadu práce, bude nárok na vyšší příspěvek na bydlení (u neevidovaného bydlení se příspěvek snižuje o 20%).

U příspěvku na bydlení pro Ukrajince, nehraje roli výše nájmu, který se případně platí. Nárok není pouze v případě bezplatného nouzového ubytování.

Tabulka: Dávky na bydlení pro Ukrajince od 1. 7. 2023

Počet osob Byt v evidenci ÚP Bydlení mimo evidenci ÚP
1 osoba 3 000 Kč 2 400 Kč
2 osoby 6 000 Kč 4 800 Kč
3 osoby 9 000 Kč 7 200 Kč
4 osoby 12 000 Kč 9 600 Kč
5 a více osob 15 000 Kč 12 000 Kč

Kolik budou příspěvky pro Ukrajince od července 2023?

Výše podpory pro Ukrajince, se bude vypočítávat individuálně – bude záležet mimo jiné i na tom, zda má daná osoba (společně posuzované osoby), i nějaké příjmy. Od maximální výše dávek (viz tabulky), se budou odečítat příjmy.

Tj. pokud by se jednalo matku se dvěma dětmi, která má příjem ve výši 12 000 Kč měsíčně, která bydlí v bytě evidovaném na Úřadu práce a bude podporu pobírat déle než 150 dní, pak by výpočet dávek vypadal takto:

  • Humanitární dávka pro matku + 2 děti = 10 110 Kč (3130 Kč + 3490 Kč + 3490 Kč)
  • Příspěvek na bydlení = 9 000 Kč (byt v evidenci ÚP, 3 osoby)
  • Příjem = 12 000 Kč
  • Výpočet = (10 110 Kč + 9 000 Kč) – 12 000 Kč = 7 110 Kč
  • Výše dávek od července 2023 = 7 110 Kč

Pokud by ale tato matka se dvěma dětmi, bydlela v bytě, který není vedený v evidenci na Úřadu práce, pak by výsledná dávka byla o 1800 Kč nižší. Pokud by měla vyšší příjem, pak se dávka adekvátně sníží. Pokud by měla nižší příjem, nebo byla zcela bez příjmů, pak bude mít naopak nárok na vyšší podporu.

Kde vyřídit dávky pro Ukrajince?

Žádost o humanitární dávku i příspěvek na ubytování pro Ukrajince, bude i nadále možné vyřizovat online, přes internet.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, provozuje speciální stránku, která je určena pro řešení této podpory pro Ukrajince – viz zde.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Krátkodobá půjčka do 5000 Kč okamžitě všem. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky do 20 000 Kč – první půjčka zdarma. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.