Kalkulačka: Výpočet exekuce ze mzdy od 1. 7. 2020

Kalkulačka: Výpočet exekuce ze mzdy od 1. 7. 2020

Nezabavitelná částka je stanovena, jako tři čtvrtiny ze součtu toho, jaké je životní minimum jednotlivce (v roce 2020 je to 3860 Kč), a toho jaké jsou normativní náklady na bydlení (v roce 2020 je to 6502 Kč).

Jste v exekuci a zaměstnavatel vám strhává ze mzdy exekuční srážky? A vás by zajímalo, jak se mění výpočet exekuce od začátku července 2020? Připravili jsme pro vás aktuální verzi kalkulačky pro výpočet exekuce na plat. Podíváme se na to, jak se mění podmínky od 1. 7. 20120 A jestli se můžete těšit na to, že vám od začátku července bude zůstávat více peněz.

Výpočet exekuce z platu od července 2020

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2020

Podobně tak, jako každý rok, i od 1. 7. 2020 se trochu mění výpočet exekuce ze mzdy. Respektive od začátku roku dochází k mírnému zvýšení nezabavitelné částky.

Nezabavitelná částka je stanovena, jako tři čtvrtiny ze součtu toho, jaké je životní minimum jednotlivce (od 1.4.2020 je to 3860 Kč), a toho jaké jsou normativní náklady na bydlení (od 1.1.2020 je to 6502 Kč)

 • Nezabavitelná částka pro jednotlivce od 1.7.2020 = 7771,5 Kč
 • Nezabavitelná částka na manželku/manžela od 1.7.2020 = 2590,5 Kč
 • Nezabavitelná částka na dítě (za každé dítě) od 1.7.2020 = 2590,5 Kč

Oproti předchozí části roku 2020, tedy dochází ke zvýšení základního nezabavitelného minima o 863,5 Kč (do 30.6.2020 to bylo 6908 Kč) a nezabavitelná částka za dítě/manžela/manželku se zvyšuje také o 863,5 Kč (do 30.6.2020 to bylo 1727 Kč).

Jak se vypočítá exekuce na mzdu?

Výpočet exekuce ze mzdy není nijak složitý. Při určení toho, kolik vám může být strženo na exekuci, se vychází z těchto údajů:

 • Kolik je vaše čistá mzda
 • Jestli se jedná o exekuci pro přednostní nebo nepřednostní pohledávku
 • Zda máte manželku/manžela
 • Zda máte vyživovací povinnost na nějaké děti

Po tom, co se z hrubé mzdy spočítá čistá mzda, provádí se výpočet exekučních srážek ze mzdy. Nejprve se určí nezabavitelná částka. Zde se jedná o součet částky za dlužníka (7771,5 Kč) a za manželku/manžela/děti (2590,5 Kč). Pokud by se jednalo o ženatého zaměstnance se dvěma dětmi, pak by základní nezabavitelná částka byla v roce 15 543Kč. Tato část mzdy nemůže být exekutorem nikdy zabavena. Pokud by čistá mzda byla nižší než toto nezabavitelné minimum, exekutor nedostane nic.

Pokud je čistá mzda vyšší, pak se od ní odečte nezabavitelné minimum, a se zbytkem se dále počítá.

Pokud je zbytek mzdy vyšší než 20 724 Kč, pak vše co je nad 20 724 Kč dostane exekutor. Zbytek mzdy nebo částka 20 724 Kč se poté rozdělí na třetiny. První třetina je určena pro nepřednostní pohledávky (ta se zabaví vždy). Druhá třetina je určena pro přednostní pohledávky. Pokud nejsou, zůstává tato třetina zaměstnanci. Poslední třetina zůstává zaměstnanci.

Peníze, které jsou strženy na exekuci, se pak mohou dále rozdělovat, například podle toho, jestli jsou součástí pohledávek alimenty, podle toho jestli má zaměstnanec více exekucí (pak rozhoduje pořadí v jakém, byli zaměstnavateli doručeny atp., zde platí různé podmínky a přesnější popis by byl nad rámec tohoto článku, je to téma které bude zajímat spíše vaši mzdovou účetní než vás).

Příklad výpočtu exekuce na mzdu v roce 2020

Příklad 1: Pan Novák je zaměstnaný a jeho obvyklá čistá mzda je 17 500 Kč. Pan Novák má dvě děti a manželku. Srážky ze mzdy jsou prováděny pro nepřednostní pohledávku:

 • Čistá mzda = 17 500 Kč
 • Nezabavitelná částka 15 543 Kč
 • Zbytek mzdy = 1957 Kč (tj. jedna třetina ze zbytku je 652 Kč)
 • Exekutor dostane = 652 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 16 848 Kč

Příklad 2: Pan Dvořák je zaměstnaný a jeho obvyklá čistá mzda je 38 500 Kč. Pan Dvořák má tři děti a manželku. Srážky ze mzdy jsou prováděny pro přednostní pohledávku:

 • Čistá mzda = 38 500 Kč
 • Nezabavitelná částka = 18 134 Kč
 • Zbytek mzdy = 20 366 (tj. jedna třetina je 6788 Kč)
 • Exekutor dostane = 13 576 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci 24 924 Kč

Z výše uvedených příkladů toho, jak se vypočítají exekuční srážky ze mzdy je vidět, že zaměstnanec, který má více než dvojnásobnou čistou mzdu, ve výsledku nedostane o moc více peněz (v uvedeném příkladu je pochopitelně ještě rozdíl v typu pohledávky a počtu dětí, ale se stejnými vstupy by se výsledné částky nijak výrazně nelišily).

Exekuce na mzdu – souběh HPP a DPP nebo DPČ

Jak je to, pokud zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr a pro jiného zaměstnavatele (nebo i pro stejného) pracuje na DPP (dohoda o provedení práce) nebo na DPČ (dohoda o pracovní činnosti)?

V případě, že má zaměstnanec více zaměstnání, a exekutor nařídí provádění srážek ze všech těchto příjmů, mělo by to být tak, že nezabavitelná částka se uplatní pouze u jednoho zaměstnavatele (nebo se poměrově rozdělí mezi oba zaměstnavatele).

Exekuce na sociální dávky, na důchod, nebo na mateřskou

Exekuční srážky se ale netýkají pouze zaměstnanců, kterým se strhávají peníze ze mzdy. Zcela stejným způsobem mohou být prováděny srážky i z jiných příjmů – třeba z důchodu, z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, z mateřské nebo i z jiných druhů příjmu. Postup je obdobný, zůstává nezabavitelné minimum a určitá část zbytku příjmu. Pro výpočet exekuce třeba na důchod nebo mateřskou, je tak možné použít i tuto naši kalkulačku. Vzorec pro výpočet srážek z jiných typů příjmů se nijak neliší.

Co je to přednostní a nepřednostní exekuce?

V naší kalkulačce pro výpočet exekuce na mzdu je nutné zvolit, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. Podle toho je pak zabaveno více či méně peněz. Mezi přednostní pohledávky patří především dluhy na výživném, nezaplacené daně, sociální a zdravotní pojištění, náhrada škody způsobené trestným činem apod. Nepřednostní pohledávky jsou pak ostatní, „obyčejné“ dluhy jako nezaplacené půjčky, úvěry, hypotéky, kreditní karty, účty za nájem, vodu, elektřinu, plyn, pokuty za jízdu na černo v MHD atd.

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Rychlé půjčky do 50000 Kč. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčka 30 000 Kč bez ručení nemovitostí. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.