Kalkulačka oddlužení fyzické osoby 2020

Kalkulačka oddlužení fyzické osoby 2020

Výpočet srážek a nezabavitelné částky při oddlužení fyzické osoby je stejný, jako při exekuci (z důvodu přednostní pohledávky).

Soudní oddlužení (nebo také osobní bankrot či insolvence) je proces, během kterého je možné vyřešit i velké, nesplatitelné dluhy. Není to určitě ale jednoduchý a „bezpracný“ proces. Je sice možnost, že se za nějakou dobu zbavíte všech svých současných dluhů a exekucí, ale není to až tak snadné.

Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet oddlužení. Dozvíte se, jak probíhá oddlužení splátkovým kalendářem u soudu, kolik peněz vám bude zůstávat, a jestli pro vás vůbec má smysl žádat o oddlužení.

Jak funguje oddlužení fyzické osoby

Pokud má někdo vysoké dluhy nebo exekuce, které reálně není schopen uhradit, může se obrátit na soud a vyhlásit osobní bankrot. Soud to ale povolí jen za splnění určitých podmínek. U fyzických osob jsou v zásadě jen dvě možnosti jak řešit oddlužení:

 • Oddlužení rozprodejem majetku
 • Oddlužení splátkovým kalendářem

Dále se budeme zabývat pouze druhou možností – oddlužení splátkovým kalendářem. To soud povolí pouze v případě, že existuje reálný předpoklad, že během následujících 3 nebo 5 roků budete schopni splácet alespoň minimální částku (tedy náklady na insolvenci a minimální splátku dluhů).

Funguje to tak, že soud ustanoví insolvenčního správce, který na vás bude dohlížet. Vám pak ze mzdy (a všech dalších příjmů) bude po dobu 3 nebo 5 roků zůstávat jen určitá nezabavitelná částka (viz dále). Insolvenční správce pak tyto peníze rozděluje mezi jednotlivé věřitele. Pokud za 3 roky uhradíte 60% dluhů, nebo pokud 5 roků budete splácet alespoň minimální splátku, pak soud rozhodne o tom, že vám bude zbytek dluhů odpuštěn. Kromě toho je ještě „speciální“ forma oddlužení pro důchodce, která je jen na 3 roky, kdy je také nutné splácet alespoň nějaké minimum.

Insolvenční kalkulačka 2020

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 7. 2020
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Nezabavitelná částka při insolvenci 2020

Výpočet srážek a nezabavitelné částky při oddlužení fyzické osoby je stejný, jako při exekuci (z důvodu přednostní pohledávky). I zde vám zůstává nezabavitelná částka a určitá část mzdy.

Základní nezabavitelné minimum je od 1.7.2020 ve výši:

 • Nezabavitelná částka za jednotlivce v roce 2020 = 7771,5 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manžela/manželku = 2590,5 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za každé vyživované dítě = 2590,5 Kč

Příklad: Pan Novák je v insolvenci, má manželku a 3 děti. V tomto případě by základní nezabavitelná částka byla – 7771,5 Kč (p. Novák) + 2590,5 Kč (manželka) + 3 x 2590,5 Kč (3 děti) – celkem tedy 18 134 Kč.

Kolik peněz mi zůstane při insolvenci 2020

To, kolik přesně by vám zůstalo, závisí především na tom, jak vysoká je vaše výplata. Vychází se z čisté mzdy. Od ní je odečtena nezabavitelná částka (viz předchozí část). Zbytek mzdy se pak rozdělí na třetiny. Pokud by náhodnou byl zbytek mzdy vyšší než 20 724 Kč, pak se na třetiny rozděluje jen 20 724 Kč. A vše co je nad tuto hranici již dostane insolvenční správce.

První dvě třetiny ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelného minima) nebo z částky 20 724 Kč dostává insolvenční správce. Jedna třetina mzdy zůstane vám. Při oddlužení fyzické osoby splátkovým kalendářem vám tedy bude zůstávat nezabavitelná částka + jedna třetina ze zbytku mzdy.

Příklad: Pan Novák je v insolvenci, má manželku, 3 děti a průměrnou čistou mzdu 25000 Kč:

 • Základní nezabavitelná částka je 18 134 Kč (viz předchozí příklad)
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky je 6 866 Kč
 • Zbytek (6866 Kč) se rozdělí na třetiny a dvě třetiny dostává insolvenční správce a jednu třetinu p. Novák
 • Srážky na insolvenci celkem 4 576 Kč
 • Zbytek mzdy po srážkách = 20 424 Kč

Kolik stojí insolvence?

S oddlužením fyzické osoby jsou ale spojeny i určité náklady. Nejprve je to poplatek za vypracování žádosti o oddlužení. Žádost o oddlužení je oprávněn k soudu podávat advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce. Nebo také akreditovaná osoba (například nějaká nezisková dluhová poradna)

Od 1. 7. 2017 je přímo zákonem stanovena maximální částka, která může být účtována:

 • 4000 Kč bez DPH pokud o oddlužení žádá jednotlivec
 • 6000 Kč bez DPH, pokud o oddlužení žádají oba manželé společně

Kromě této „úvodní“ částky, si pak insolvenční správce (po celou dobu trvání oddlužení) účtuje poplatky. Konkrétně je to 750 Kč, jako odměna insolvenčního správce (1125 Kč, pokud by se jednalo o společné oddlužení manželů). A 150 Kč, jako náhrada hotových výdajů (225 Kč u manželů). Dohromady tedy 900 Kč bez DPH měsíčně (někteří exekutoři jsou totiž plátci DPH).

Akční nabídka: Máte hluboko do kapsy? Potřebujete finanční injekci a nevíte, kde sehnat peníze? Máme tady výhodnou akční nabídku – Půjčky bez registru a bez dokazování příjmů. Nebo se také podívejte na další nabídku solidní a ověřené půjčky – Půjčky bez registru a bez zástavy majetku. Získejte peníze ještě dnes. Šance na schválení pro každého žadatele.

Diskuze

Pokud máte nějaký dotaz nebo potřebujete poradit - přepněte se do klasické verze webu. Na mobilní verzi se diskuse nezobrazuje.

Další odkazy

Návštěvník tohoto webu bere na vědomí skutečnost, že všechny informace v článcích, i reakce v diskusích jsou vyjádřením osobního subjektivního názoru. Uvedené informace nejsou vyjádřením právního názoru. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za jejich věcnou správnost.